การเขียน counter อย่างง่ายที่สุด

ปรับปรุง : 2548-02-12 ()

บทเรียน ONLINE : การเขียนภาษา PERL
[ การเขียน counter อย่างง่ายที่สุด ]

 1. ข้อควรทราบ
 2. การใส่ tag ในหน้าเว็บที่ต้องการนับ
 3. โปรแกรมสำหรับนับ เขียนอย่างไร
 4. สั่งให้เริ่มนับใหม่
 5. แบบฝึกหัด
ตัวอย่างผลลัพธ์(Reload จะเพิ่มแต้มให้) <!--#exec cgi="/perl/plcnt01p.pl"--> (Click here เพื่อทดสอบการเริ่มนับใหม่)
ข้อควรทราบ
 1. วิธีทำ counter แบบนี้ใช้แฟ้ม 4 แฟ้ม คือโปรแกรมนับ plcnt01p.pl แฟ้มเก็บเลขสุดท้าย plcnt01d.dat โปรแกรมล้างค่าเดิม plcnt01c.pl และหน้าเว็บที่ต้องการนับ เช่น plcnt01.htm หรือหน้านี้นั่นเอง
 2. ทั้งสี่แฟ้มให้อยู่ ในห้องเดียวกัน ตัวอย่างนี้ให้อยู่ในห้อง perl แต่การใช้งานจริง จะขึ้นอยู่กับผู้เขียนในการจัดสรร
 3. ห้อง perl ควรกำหนดสิทธิไว้เป็น chmod 777 perl จะได้ไม่มีปัญหากวนใจภายหลัง เรื่อง update แล้วไม่เกิดผล ซึ่งผมเจอปัญหานี้บ่อยมาก
 4. แฟ้ม plcnt01d.dat ใช้เก็บเลขสุดท้าย และเป็นแฟ้มที่ไม่ต้องสร้างขึ้น แต่โปรแกรม plcnt01p.pl จะสร้างให้ ถ้ายังไม่ถูกสร้างในครั้งแรก
 5. ผลการนับจะเป็นตัวอักษร ไม่ใช่ภาพกราฟฟิก นะครับ ถ้าเป็นกราฟฟิกจะอยู่ในบทต่อ ๆ ไป

การใส่ tag ในหน้าเว็บที่ต้องการนับ
คำสั่งที่เขียนลงไปในหน้าเว็บนี้
เพื่อสั่งประมวลผล plcnt01p.pl จะแสดงเลขออกมา
ใส่บรรทัดข้างล่างนี้ในหน้าเว็บใดจะนับ หน้าเว็บนั้น
เขียนสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ได้ใจความ
<!--#exec cgi="/perl/plcnt01p.pl"-->

สังเกตุได้ว่าถ้ากด refresh หรือ reload เลขจะเปลี่ยนไป

โปรแกรมสำหรับนับ เขียนอย่างไร
ตัวอย่าง perl นี้ผมใช้ชื่อ plcnt01p.pl เก็บในห้อง /perl
ถ้านำไปทดสอบจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับ แต่ต้องสัมพันธ์กับที่มีใน plcnt01.htm
หลักการของโปรแกรม คือ
- เปิดแฟ้ม plcnt01d.dat
- อ่านค่ามาบวกอีก 1
- เขียนค่าใหม่ลงใน plcnt01d.dat
- สั่ง print ค่าใหม่ จะไปแสดงผลบนจอภาพ
- เรียบร้อย
copy โปรแกรมข้างล่างนี้ไปใส่ใน notepad แล้ว save ในชื่อ plcnt01p.pl
#!/usr/local/bin/perl
$filename = join '',"/data1/hm/thaiall.com","/perl/plcnt01d.dat";
# read last value
open(fn,"$filename");
$cntlast = <fn>;
close(fn);
$cntlast++;
# update plcnt01d.dat
unlink("$filename");
open(fn,">$filename");
print fn $cntlast;
close(fn);
# print on webpage
print "Content-type: text/html\n\n";
print $cntlast;

สั่งให้เริ่มนับใหม่
สั่งให้เริ่มนับใหม่ในความหมายของผม คือการลบแฟ้ม plcnt01d.dat
เพียงแต่สั่ง run โปรแกรมนี้ก็เป็นอันเรียยร้อย
plcnt01d.dat จะหายไป และจะถูกสร้างใหม่เมื่อเปิดเว็บ plcnt01.htm
ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สร้างก็คือ plcnt01p.pl นั่นเอง
โปรแกรม plcnt01c.pl มีเพียง 5 บรรทัดเท่านั้น
copy โปรแกรมข้างล่างนี้ไปใส่ใน notepad แล้ว save ในชื่อ plcnt01c.pl
#!/usr/local/bin/perl
$filename = join '',"/data1/hm/thaiall.com","/perl/plcnt01d.dat";
unlink("$filename");
print"Content-type:text/html\n\n";
print"clear ok";
Click here เพื่อทดสอบการเริ่มนับใหม่

แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. ให้ทำ counter เหมือนตัวอย่างเลยนะครับ
 2. ให้ปรับปรุงไปใช้กับหน้าเว็บที่ท่านต้องการ
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223