คำสั่งภายใน และภายนอกของดอส

ปรับปรุง : 2553-08-08 (ปรับรูปแบบ)
ดอส (Disk Operating System = DOS)
คือ ระบบปฏิบัติการที่เริ่มทำงานโดยใช้แผ่นดิสก์ (Disk) เพื่อจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมรับการติดต่อจากผู้ใช้ ซึ่งมีแฟ้มสำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ อาทิ io.sys, msdos.sys และ command.com เป็นต้น
คำสั่งภายใน (Internal Command)
คือ คำสั่งที่ไม่มีแฟ้มคำสั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละคำสั่ง แต่ทั้งหมดอยู่ในแฟ้ม cmd.com หรือ command.com เมื่อเรียกใช้งานก็จะค้นหาในหน่วยความจำ ซึ่งเคยถูกโหลดจากแฟ้ม cmd.com มาก่อน เพื่อประมวลผล เช่น chkdsk, format, diskcopy, xcopy และ diskcopy เป็นต้น แฟ้มโปรแกรมเหล่านี้พบได้ในห้อง c:\windows\system32
คำสั่งภายนอก (External Command)
คือ คำสั่งที่ต้องมีแฟ้มคำสั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเรียกใช้งานก็จะค้นหาในเครื่อง แล้วนำเข้าหน่วยความจำ เพื่อประมวลผล เช่น chkdsk, format, diskcopy, xcopy และ diskcopy เป็นต้น แฟ้มคำสั่งเหล่านี้พบได้ในห้อง c:\windows\system32
คำสั่งที่น่าสนใจ
start, run, cmd
cd \
set
ipconfig
netstat -a
ping www.bit.ly -t
explorer x.htm
start x.bat
exit
1. เกี่ยวกับ Disk และ File
1. dirแสดงรายชื่อแฟ้ม รายชื่อไดเรกทรอรี่ (File Listing in Directory)
C:\> dir /?
C:\> dir format.com /s
2. renameเปลี่ยนชื่อแฟ้ม
C:\> ren a.com b.com
3. copyคัดลอกแฟ้ม
C:\> copy a.com b.com
C:\> copy con a.bat
C:\> echo a>a
C:\> echo b>b
C:\> copy a + b c
4. xcopyคัดลอกไดเรกทรอรี่ (Directory Copy)
C:\> xcopy c:\windows c:\win
5. diskcopyคัดลอกดิสก์จากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่ง
C:\> diskcopy a: b:
6. chkdskเช็คดิสก์ และซ่อมส่วนที่เสียหาย (Fix error)
C:\> chkdsk c:
C:\> chkdsk c: /f
7. attribจัดการเกี่ยวกับ Attibute ของแฟ้ม
C:\> attrib
C:\> attrib +h +r +s startdrv.exe
8. labelเปลี่ยนลาเบล (Label) ของฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
C:\> label

2. เกี่ยวกับ Directory Structure
1. cdเปลี่ยนไดเรกทรอรี่ (Directory Changing)
C:\> cd c:\windows
C:\> cd \
2. mdสร้างไดเรกทรอรี่ (Directory Makeing)
C:\> mk c:\win
3. rdลบไดเรกทรอรี่ (Directory Removing)
C:\> rd c:\win
C:\>
4. treeแสดงโครงสร้างไดเรกทรอรี่ (Tree of Directory)
C:\> tree
C:\> tree c:\windows
5. pathกำหนดเส้นทาง
C:\> path
C:\> path = %path%;c:\windows

3. เกี่ยวกับ Batch Processing
1. callเรียก batch file อื่น
C:\> call x.bat
C:\>
2. echoแสดงข้อความ
C:\> echo a
C:\> echo a>b
3. ifเลือกทำตามเงื่อนไข
C:\>
C:\>
4. gotoไปยังลาเบล (Label)
C:\> :a
C:\> goto a
5. remหมายเหตุ
C:\> rem create june 12,2008
C:\>
6. pauseหยุดรอ
C:\> pause
C:\>
7. forทำซ้ำ
C:\>
C:\>
8. shiftเลื่อนสำหรับ %0 ถึง %9
C:\>
C:\>

4. ทั่วไป (General)
1. dateตั้งวันที่ หรือแสดงวันที่ปัจจุบัน
C:\> date 12-31-2008
2. timeตั้งเวลา หรือแสดงเวลาปัจจุบัน
C:\> time 12:12:12
3. promptตั้งเครื่องหมาย prompt ใหม่
C:\> prompt
C:\> prompt $p$t$g
4. clsลบจอภาพ
C:\> cls
5. typeแสดงข้อมูลในแฟ้มข้อความ (Text File)
C:\> type x.bat
6. setกำหนดตัวแปร
C:\> set a=c:\x.bat
C:\> echo %x%
7. verแสดงเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ
C:\> ver
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

แนะนำเว็บ (Web Guides)
- http://aec.snru.ac.th/UserFiles/File/aec/handbook%20com/10%20Dos.doc
- http://www.sukhothaitc.ac.th/faifa/article/dos1.htm
- http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_html/chapter7/ms_dos.htm
- http://se-ed.net/sanambin/s-dos.html
- http://www.computerhope.com/batch.htm

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223