คำสั่งภายใน และภายนอกของดอส
ดอส (Disk Operating System = DOS)
คือ ระบบปฏิบัติการที่เริ่มทำงานโดยใช้แผ่นดิสก์ (Disk) เพื่อจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมรับการติดต่อจากผู้ใช้ ซึ่งมีแฟ้มสำคัญที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ อาทิ io.sys, msdos.sys และ command.com เป็นต้น
คำสั่งภายใน (Internal Command)
คือ คำสั่งที่ไม่มีแฟ้มคำสั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแต่ละคำสั่ง แต่ทั้งหมดอยู่ในแฟ้ม cmd.com หรือ command.com เมื่อเรียกใช้งานก็จะค้นหาในหน่วยความจำ ซึ่งเคยถูกโหลดจากแฟ้ม cmd.com มาก่อน เพื่อประมวลผล เช่น chkdsk, format, diskcopy, xcopy และ diskcopy เป็นต้น แฟ้มโปรแกรมเหล่านี้พบได้ในห้อง c:\windows\system32
คำสั่งภายนอก (External Command)
คือ คำสั่งที่ต้องมีแฟ้มคำสั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเรียกใช้งานก็จะค้นหาในเครื่อง แล้วนำเข้าหน่วยความจำ เพื่อประมวลผล เช่น chkdsk, format, diskcopy, xcopy และ diskcopy เป็นต้น แฟ้มคำสั่งเหล่านี้พบได้ในห้อง c:\windows\system32
คำสั่งที่น่าสนใจ
start, run, cmd
cd \
set
ipconfig
netstat -a
ping www.bit.ly -t
explorer x.htm
start x.bat
exit
1. เกี่ยวกับ Disk และ File
1. dirแสดงรายชื่อแฟ้ม รายชื่อไดเรกทรอรี่ (File Listing in Directory)
C:\> dir /?
C:\> dir format.com /s
2. renameเปลี่ยนชื่อแฟ้ม
C:\> ren a.com b.com
3. copyคัดลอกแฟ้ม
C:\> copy a.com b.com
C:\> copy con a.bat
C:\> echo a>a
C:\> echo b>b
C:\> copy a + b c
4. xcopyคัดลอกไดเรกทรอรี่ (Directory Copy)
C:\> xcopy c:\windows c:\win
5. diskcopyคัดลอกดิสก์จากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่ง
C:\> diskcopy a: b:
6. chkdskเช็คดิสก์ และซ่อมส่วนที่เสียหาย (Fix error)
C:\> chkdsk c:
C:\> chkdsk c: /f
7. attribจัดการเกี่ยวกับ Attibute ของแฟ้ม
C:\> attrib
C:\> attrib +h +r +s startdrv.exe
8. labelเปลี่ยนลาเบล (Label) ของฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
C:\> label

2. เกี่ยวกับ Directory Structure
1. cdเปลี่ยนไดเรกทรอรี่ (Directory Changing)
C:\> cd c:\windows
C:\> cd \
2. mdสร้างไดเรกทรอรี่ (Directory Makeing)
C:\> mk c:\win
3. rdลบไดเรกทรอรี่ (Directory Removing)
C:\> rd c:\win
C:\>
4. treeแสดงโครงสร้างไดเรกทรอรี่ (Tree of Directory)
C:\> tree
C:\> tree c:\windows
5. pathกำหนดเส้นทาง
C:\> path
C:\> path = %path%;c:\windows

3. เกี่ยวกับ Batch Processing
1. callเรียก batch file อื่น
C:\> call x.bat
C:\>
2. echoแสดงข้อความ
C:\> echo a
C:\> echo a>b
3. ifเลือกทำตามเงื่อนไข
C:\>
C:\>
4. gotoไปยังลาเบล (Label)
C:\> :a
C:\> goto a
5. remหมายเหตุ
C:\> rem create june 12,2008
C:\>
6. pauseหยุดรอ
C:\> pause
C:\>
7. forทำซ้ำ
C:\>
C:\>
8. shiftเลื่อนสำหรับ %0 ถึง %9
C:\> x.bat a b c
@echo off
echo %0
shift
echo %0
9. startสั่งเปิดโปรแกรมในหน้าต่างใหม่
C:\> dir
C:\> start dir

4. ทั่วไป (General)
1. dateตั้งวันที่ หรือแสดงวันที่ปัจจุบัน
C:\> date 12-31-2008
2. timeตั้งเวลา หรือแสดงเวลาปัจจุบัน
C:\> time 12:12:12
3. promptตั้งเครื่องหมาย prompt ใหม่
C:\> prompt
C:\> prompt $p$t$g
4. clsลบจอภาพ
C:\> cls
5. typeแสดงข้อมูลในแฟ้มข้อความ (Text File)
C:\> type x.bat
6. setกำหนดตัวแปร
C:\> set a=c:\x.bat
C:\> echo %x%
7. verแสดงเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการ
C:\> ver
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

แนะนำเว็บ (Web Guides)
- http://www.sukhothaitc.ac.th/faifa/article/dos1.htm
- http://www.computerhope.com/batch.htm
- http://www.easydos.com/
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 3057-4709

 Directory of C:\WINDOWS\system32

04/15/2008 02:00 AM       7,680 chcp.com
04/15/2008 02:00 AM      50,620 command.com
04/15/2008 02:00 AM       9,216 diskcomp.com
04/15/2008 02:00 AM       7,168 diskcopy.com
04/15/2008 02:00 AM      69,886 edit.com
04/15/2008 02:00 AM      29,696 format.com
04/15/2008 02:00 AM      26,112 graftabl.com
04/15/2008 02:00 AM      19,694 graphics.com
04/15/2008 02:00 AM      14,710 kb16.com
04/15/2008 02:00 AM       1,131 loadfix.com
04/15/2008 02:00 AM      19,456 mode.com
04/15/2008 02:00 AM      16,896 more.com
04/15/2008 02:00 AM      12,800 tree.com
04/15/2008 02:00 AM      18,432 win.com
       14 File(s)    303,497 bytes
        0 Dir(s) 23,412,621,312 bytes free

 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 3057-4709

 Directory of C:\WINDOWS\system32

04/15/2008 02:00 AM      184,320 accwiz.exe
07/06/2005 03:43 PM      155,648 ACEngSvr.exe
01/03/2017 07:16 AM      45,056 acovcnt.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,096 actmovie.exe
08/23/2007 07:23 PM      13,312 agrsmsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM      98,304 ahui.exe
04/15/2008 02:00 AM      44,544 alg.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,498 append.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,456 arp.exe
04/15/2008 02:00 AM      30,208 asr_fmt.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,256 asr_ldm.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,768 asr_pfu.exe
04/15/2008 02:00 AM      25,088 at.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,264 atmadm.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,288 attrib.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,336 auditusr.exe
04/15/2008 02:00 AM      588,800 autochk.exe
04/15/2008 02:00 AM      602,624 autoconv.exe
04/15/2008 02:00 AM      580,608 autofmt.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,264 autolfn.exe
04/15/2008 02:00 AM      71,680 blastcln.exe
04/15/2008 02:00 AM      142,848 bootcfg.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,608 bootok.exe
04/15/2008 02:00 AM       5,120 bootvrfy.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,968 cacls.exe
04/15/2008 02:00 AM      114,688 calc.exe
04/15/2008 02:00 AM      80,384 charmap.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,776 chkdsk.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,264 chkntfs.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,192 cidaemon.exe
04/15/2008 02:00 AM      56,832 cipher.exe
04/15/2008 02:00 AM       5,632 cisvc.exe
04/15/2008 02:00 AM       7,680 ckcnv.exe
04/15/2008 02:00 AM      64,000 cleanmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      20,480 cliconfg.exe
04/15/2008 02:00 AM      102,912 clipbrd.exe
04/15/2008 02:00 AM      33,280 clipsrv.exe
04/15/2008 02:00 AM      389,120 cmd.exe
04/15/2008 02:00 AM      25,600 cmdl32.exe
04/15/2008 02:00 AM      39,936 cmmon32.exe
04/15/2008 02:00 AM      63,488 cmstp.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,872 comp.exe
04/15/2008 02:00 AM      17,408 compact.exe
04/15/2008 02:00 AM      27,648 conime.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,192 control.exe
04/15/2008 02:00 AM      13,824 convert.exe
08/24/2001 03:00 AM      56,320 convlog.exe
11/06/2009 03:53 AM      135,168 cscript.exe
04/15/2008 02:00 AM       6,144 csrss.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,360 ctfmon.exe
04/15/2008 02:00 AM       6,144 dcomcnfg.exe
04/15/2008 02:00 AM      30,208 ddeshare.exe
04/15/2008 02:00 AM      20,634 debug.exe
04/15/2008 02:00 AM      25,088 defrag.exe
04/15/2008 02:00 AM      82,944 dfrgfat.exe
04/15/2008 02:00 AM      105,472 dfrgntfs.exe
04/15/2008 02:00 AM      87,040 diantz.exe
04/15/2008 02:00 AM      163,840 diskpart.exe
04/15/2008 02:00 AM      17,920 diskperf.exe
04/15/2008 02:00 AM       5,120 dllhost.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,608 dllhst3g.exe
04/15/2008 02:00 AM      224,768 dmadmin.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,872 dmremote.exe
04/15/2008 02:00 AM      10,752 doskey.exe
04/15/2008 02:00 AM      53,840 dosx.exe
04/15/2008 02:00 AM      29,696 dplaysvr.exe
04/15/2008 02:00 AM      17,920 dpnsvr.exe
04/15/2008 02:00 AM      83,456 dpvsetup.exe
04/15/2008 02:00 AM      62,976 driverquery.exe
11/06/2009 04:34 AM      249,856 drmupgds.exe
11/03/2011 11:41 AM      69,904 drvins64.exe
04/15/2008 02:00 AM      28,112 drwatson.exe
04/15/2008 02:00 AM      45,568 drwtsn32.exe
04/15/2008 02:00 AM      10,752 dumprep.exe
12/27/2009 10:15 PM      55,296 dvdplay.exe
04/15/2008 02:00 AM      17,920 dvdupgrd.exe
04/15/2008 02:00 AM      180,224 dwwin.exe
04/15/2008 02:00 AM     1,298,432 dxdiag.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,642 edlin.exe
04/15/2008 02:00 AM      39,424 esentutl.exe
04/15/2008 02:00 AM      193,024 eudcedit.exe
04/15/2008 02:00 AM      50,688 eventcreate.exe
04/15/2008 02:00 AM      82,944 eventtriggers.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,704 eventvwr.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,424 exe2bin.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,872 expand.exe
04/15/2008 02:00 AM      24,064 extrac32.exe
04/15/2008 02:00 AM        882 fastopen.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,848 fc.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,216 find.exe
04/15/2008 02:00 AM      27,136 findstr.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,216 finger.exe
04/15/2008 02:00 AM       3,072 fixmapi.exe
07/21/2012 11:35 PM      426,184 FlashPlayerApp.exe
04/15/2008 02:00 AM      23,040 fltMc.exe
04/15/2008 02:00 AM      20,992 fontview.exe
04/15/2008 02:00 AM       7,680 forcedos.exe
04/15/2008 02:00 AM      55,296 freecell.exe
04/15/2008 02:00 AM      193,024 fsquirt.exe
04/15/2008 02:00 AM      56,320 fsutil.exe
04/15/2008 02:00 AM      42,496 ftp.exe
04/15/2008 02:00 AM      24,576 gdi.exe
04/15/2008 02:00 AM      59,904 getmac.exe
04/15/2008 02:00 AM      120,832 gpresult.exe
04/15/2008 02:00 AM      57,344 gpupdate.exe
04/15/2008 02:00 AM      39,424 grpconv.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,872 help.exe
10/02/2009 01:52 AM      173,592 hkcmd.exe
04/15/2008 02:00 AM       7,680 hostname.exe
12/09/2009 08:05 AM      173,056 ie4uinit.exe
11/06/2009 03:54 AM      36,864 ieudinit.exe
04/15/2008 02:00 AM      114,688 iexpress.exe
10/02/2009 01:52 AM      651,800 igfxcfg.exe
10/02/2009 01:52 AM      172,568 igfxext.exe
10/02/2009 01:52 AM      142,872 igfxpers.exe
10/02/2009 01:52 AM      250,904 igfxsrvc.exe
10/02/2009 01:52 AM      141,336 igfxtray.exe
10/02/2009 01:52 AM     1,002,008 igxpun.exe
08/24/2001 03:00 AM      14,336 iisreset.exe
04/15/2008 02:00 AM      150,528 imapi.exe
04/15/2008 02:00 AM      55,808 ipconfig.exe
04/15/2008 02:00 AM      44,032 ipsec6.exe
04/15/2008 02:00 AM      53,248 ipv6.exe
04/15/2008 02:00 AM      23,552 ipxroute.exe
04/15/2008 02:00 AM      92,224 krnl386.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,728 label.exe
04/15/2008 02:00 AM      29,696 lights.exe
04/15/2008 02:00 AM      25,088 lnkstub.exe
04/15/2008 02:00 AM      75,264 locator.exe
04/15/2008 02:00 AM       5,120 lodctr.exe
11/06/2009 04:35 AM      100,864 logagent.exe
04/15/2008 02:00 AM      59,392 logman.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,360 logoff.exe
04/15/2008 02:00 AM      514,560 logonui.exe
04/15/2008 02:00 AM       6,144 lpq.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,192 lpr.exe
04/15/2008 02:00 AM      13,312 lsass.exe
04/15/2008 02:00 AM      72,704 magnify.exe
04/15/2008 02:00 AM      57,344 makecab.exe
04/15/2008 02:00 AM      39,274 mem.exe
04/15/2008 02:00 AM      51,712 migpwd.exe
04/15/2008 02:00 AM     1,414,656 mmc.exe
04/15/2008 02:00 AM      33,792 mmcperf.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,768 mnmsrvc.exe
04/15/2008 02:00 AM      143,360 mobsync.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,192 mountvol.exe
04/15/2008 02:00 AM      123,392 mplay32.exe
04/15/2008 02:00 AM      22,016 mpnotify.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,968 mqbkup.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,608 mqsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM      117,248 mqtgsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,800 mrinfo.exe
12/01/2009 12:06 PM    25,966,024 MRT.exe
04/15/2008 02:00 AM        817 mscdexnt.exe
04/15/2008 02:00 AM       6,144 msdtc.exe
11/06/2009 03:54 AM      13,312 msfeedssync.exe
04/15/2008 02:00 AM      20,992 msg.exe
04/15/2008 02:00 AM      126,976 mshearts.exe
11/06/2009 03:53 AM      45,568 mshta.exe
04/15/2008 02:00 AM      78,848 msiexec.exe
04/15/2008 02:00 AM      343,040 mspaint.exe
04/15/2008 02:00 AM       6,656 msswchx.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,288 mstinit.exe
04/15/2008 02:00 AM      677,888 mstsc.exe
04/15/2008 02:00 AM      176,640 napstat.exe
04/15/2008 02:00 AM      53,760 narrator.exe
04/15/2008 02:00 AM      20,480 nbtstat.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,096 nddeapir.exe
07/09/2001 10:50 AM      155,648 NeroCheck.exe
04/15/2008 02:00 AM      42,496 net.exe
04/15/2008 02:00 AM      124,928 net1.exe
04/15/2008 02:00 AM      111,104 netdde.exe
04/15/2008 02:00 AM      329,728 netsetup.exe
04/15/2008 02:00 AM      86,016 netsh.exe
04/15/2008 02:00 AM      36,864 netstat.exe
04/15/2008 02:00 AM       7,052 nlsfunc.exe
04/15/2008 02:00 AM      69,120 notepad.exe
04/15/2008 02:00 AM      76,800 nslookup.exe
04/15/2008 02:00 AM     1,200,640 ntbackup.exe
12/27/2009 10:16 PM     2,023,936 ntkrnlpa.exe
11/06/2009 03:53 AM     2,145,280 ntoskrnl.exe
04/15/2008 02:00 AM      31,744 ntsd.exe
04/15/2008 02:00 AM      420,864 ntvdm.exe
04/15/2008 02:00 AM       3,252 nw16.exe
04/15/2008 02:00 AM      126,464 nwscript.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,768 odbcad32.exe
04/15/2008 02:00 AM      69,632 odbcconf.exe
04/15/2008 02:00 AM      67,584 openfiles.exe
04/15/2008 02:00 AM      215,552 osk.exe
04/15/2008 02:00 AM      40,448 osuninst.exe
04/15/2008 02:00 AM      58,368 packager.exe
04/15/2008 02:00 AM      21,504 pathping.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,360 pentnt.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,872 perfmon.exe
04/15/2008 02:00 AM      17,920 ping.exe
04/15/2008 02:00 AM      33,280 ping6.exe
04/15/2008 02:00 AM      49,152 powercfg.exe
03/18/2010 10:09 AM      295,264 PresentationHost.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,216 print.exe
04/15/2008 02:00 AM      109,568 progman.exe
04/15/2008 02:00 AM      50,176 proquota.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,216 proxycfg.exe
11/03/2011 11:42 AM      69,904 pxcpya64.exe
11/03/2011 11:41 AM      125,712 pxcpyi64.exe
11/03/2011 11:41 AM      70,416 pxinsa64.exe
11/03/2011 11:41 AM      128,784 pxinsi64.exe
04/15/2008 02:00 AM      16,896 qappsrv.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,968 qprocess.exe
04/15/2008 02:00 AM      22,016 qwinsta.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,776 rasautou.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,264 rasdial.exe
04/15/2008 02:00 AM      56,832 rasphone.exe
04/15/2008 02:00 AM      35,840 rcimlby.exe
04/15/2008 02:00 AM      21,504 rcp.exe
04/15/2008 02:00 AM      62,976 rdpclip.exe
04/15/2008 02:00 AM      13,824 rdsaddin.exe
04/15/2008 02:00 AM      67,072 rdshost.exe
04/15/2008 02:00 AM       7,168 recover.exe
04/15/2008 02:00 AM       3,338 redir.exe
04/15/2008 02:00 AM      50,176 reg.exe
04/15/2008 02:00 AM       3,584 regedt32.exe
04/15/2008 02:00 AM      33,792 regini.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,776 regsvr32.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,608 regwiz.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,768 relog.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,800 replace.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,728 reset.exe
04/15/2008 02:00 AM      13,824 rexec.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,968 route.exe
04/15/2008 02:00 AM      25,600 routemon.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,848 rsh.exe
04/15/2008 02:00 AM      49,152 rsm.exe
04/15/2008 02:00 AM      24,576 rsmsink.exe
04/15/2008 02:00 AM      49,152 rsmui.exe
04/15/2008 02:00 AM      107,520 rsnotify.exe
04/15/2008 02:00 AM      62,976 rsopprov.exe
04/15/2008 02:00 AM      132,608 rsvp.exe
04/15/2008 02:00 AM      77,312 rtcshare.exe
04/15/2008 02:00 AM      16,384 runas.exe
04/15/2008 02:00 AM      33,280 rundll32.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,336 runonce.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,872 rwinsta.exe
04/15/2008 02:00 AM      13,312 savedump.exe
11/06/2009 03:53 AM      35,328 sc.exe
04/15/2008 02:00 AM      95,744 scardsvr.exe
04/15/2008 02:00 AM      121,856 schtasks.exe
04/15/2008 02:00 AM      77,312 sdbinst.exe
04/15/2008 02:00 AM      18,944 secedit.exe
11/06/2009 03:53 AM      110,592 services.exe
04/15/2008 02:00 AM      141,312 sessmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      31,232 sethc.exe
04/14/2008 04:42 AM      23,040 setup.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,768 setupn.exe
02/20/2010 09:55 PM      28,672 setupold.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,753 setver.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,728 sfc.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,848 shadow.exe
04/15/2008 02:00 AM        882 share.exe
04/15/2008 02:00 AM      45,056 shmgrate.exe
04/15/2008 02:00 AM      77,824 shrpubw.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,456 shutdown.exe
04/15/2008 02:00 AM      70,144 sigverif.exe
04/15/2008 02:00 AM      26,112 skeys.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,192 smbinst.exe
04/15/2008 02:00 AM      89,600 smlogsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM      50,688 smss.exe
04/15/2008 02:00 AM      131,584 sndrec32.exe
04/15/2008 02:00 AM      138,752 sndvol32.exe
04/15/2008 02:00 AM      56,832 sol.exe
04/15/2008 02:00 AM      24,576 sort.exe
04/15/2008 02:00 AM      538,624 spider.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,800 spiisupd.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,264 spnpinst.exe
04/15/2008 02:00 AM      57,856 spoolsv.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,728 sprestrt.exe
03/21/2008 01:57 PM      23,856 spupdsvc.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,848 stimon.exe
04/15/2008 02:00 AM       9,216 subst.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,336 svchost.exe
04/15/2008 02:00 AM      51,200 syncapp.exe
04/15/2008 02:00 AM      18,896 sysedit.exe
04/15/2008 02:00 AM      36,864 syskey.exe
04/15/2008 02:00 AM      106,496 sysocmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      71,680 systeminfo.exe
04/15/2008 02:00 AM       3,072 systray.exe
04/15/2008 02:00 AM      76,288 taskkill.exe
04/15/2008 02:00 AM      77,824 tasklist.exe
04/15/2008 02:00 AM      15,360 taskman.exe
04/15/2008 02:00 AM      135,680 taskmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,288 tcmsetup.exe
04/15/2008 02:00 AM      19,456 tcpsvcs.exe
06/13/2009 02:31 AM      76,288 telnet.exe
04/15/2008 02:00 AM      16,896 tftp.exe
04/15/2008 02:00 AM      61,440 tlntadmn.exe
11/06/2009 03:53 AM      80,896 tlntsess.exe
04/15/2008 02:00 AM      73,216 tlntsvr.exe
04/15/2008 02:00 AM      347,136 tourstart.exe
04/15/2008 02:00 AM      259,584 tracerpt.exe
04/15/2008 02:00 AM      12,288 tracert.exe
04/15/2008 02:00 AM      31,744 tracert6.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,848 tscon.exe
04/15/2008 02:00 AM      14,848 tsdiscon.exe
04/15/2008 02:00 AM      16,384 tskill.exe
04/15/2008 02:00 AM      16,896 tsshutdn.exe
04/15/2008 02:00 AM      36,352 typeperf.exe
10/29/2009 05:07 AM      46,080 tzchange.exe
04/15/2008 02:00 AM       4,096 unlodctr.exe
04/15/2008 02:00 AM      16,896 upnpcont.exe
04/15/2008 02:00 AM      18,432 ups.exe
04/15/2008 02:00 AM      47,872 user.exe
04/15/2008 02:00 AM      26,112 userinit.exe
12/27/2009 10:15 PM      77,891 usrmlnka.exe
12/27/2009 10:15 PM      61,508 usrprbda.exe
12/27/2009 10:15 PM      69,700 usrshuta.exe
04/15/2008 02:00 AM      50,176 utilman.exe
11/06/2009 04:34 AM       8,704 uWDF.exe
04/15/2008 02:00 AM      28,672 verclsid.exe
04/15/2008 02:00 AM      98,304 verifier.exe
09/23/2005 07:01 AM      153,800 vsjitdebugger.exe
04/15/2008 02:00 AM      33,792 vssadmin.exe
04/15/2008 02:00 AM      289,792 vssvc.exe
04/15/2008 02:00 AM       1,129 vwipxspx.exe
04/15/2008 02:00 AM      49,664 w32tm.exe
11/06/2009 04:34 AM       8,704 wdfmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      65,024 wextract.exe
03/11/2009 10:18 AM      323,072 wgatray.exe
04/15/2008 02:00 AM      433,664 wiaacmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      35,328 winchat.exe
11/06/2009 03:54 AM      208,384 winfxdocobj.exe
04/15/2008 02:00 AM       8,192 winhlp32.exe
04/15/2008 02:00 AM      507,904 winlogon.exe
04/15/2008 02:00 AM      119,808 winmine.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,776 winmsd.exe
04/15/2008 02:00 AM       2,112 winspool.exe
04/15/2008 02:00 AM       5,632 winver.exe
08/04/2004 07:56 AM      293,376 WISPTIS.EXE
04/15/2008 02:00 AM       2,736 wowdeb.exe
04/15/2008 02:00 AM      10,368 wowexec.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,256 wpabaln.exe
11/06/2009 04:34 AM      17,408 wpdshextautoplay.exe
04/15/2008 02:00 AM      11,264 wpnpinst.exe
04/15/2008 02:00 AM       5,632 write.exe
04/15/2008 02:00 AM      13,824 wscntfy.exe
11/06/2009 03:53 AM      155,648 wscript.exe
11/10/2008 11:20 AM      51,224 wuauclt.exe
04/15/2008 02:00 AM      165,888 wuauclt1.exe
11/06/2009 04:34 AM      146,432 wudfhost.exe
04/15/2008 02:00 AM      32,256 wupdmgr.exe
04/15/2008 02:00 AM      30,720 xcopy.exe
12/10/2007 08:00 AM      430,080 ZSHP1020.EXE
       350 File(s)   60,371,508 bytes
        0 Dir(s) 23,412,523,008 bytes free

http://goo.gl/72BPC