อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม 2009
อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552)

รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชื่อ "Webometrics Ranking of World Universities" จากห้องปฏิบัติการ Cybermatrics โดยทีมวิจัยของ CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) ประเทศสเปน ซึ่งออกรายงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือ กรกฎาคม และกรกฎาคม โดยผลการจัดอันดับแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ World Rank ได้จาก Presence Rank(1/3), Openness Rank(1/3), Excellence Rank(1/3) และ Impact Rank(1/2)

แต่ละกลุ่มมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ PRESENCE คือ The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). OPENNESS คือ The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar. EXCELLENCE คือ The academic papers published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities. IMPACT คือ The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. ACTIVITY (50%) = Presence + Openness + Excellence VISIBILITY (50%) = Impact


โดย http://www.webometrics.info :: รวมสถิติมหาวิทยาลัยไทย
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 (2009)
Links 2008
:: ม.ค. :: ก.ค.
2009
:: ม.ค. :: ก.ค.
2010
:: ม.ค. :: ก.ค.
2011
:: ม.ค. :: ก.ค.
2012
:: ม.ค. :: ก.ค.
2013
:: ม.ค. :: ก.ค.
2014
:: ม.ค. :: ก.ค.
2015
:: ม.ค. :: ก.ค.
2016
:: ม.ค. :: ก.ค.
2017
:: ม.ค. :: ก.ค.
2018
:: ม.ค. :: ก.ค.
  CONTINENT RANK UNIVERSITY WORLD RANK
 1. 2 Prince of Songkla University 175
 2. 3 Chulalongkorn University 320
 3. 4 Kasetsart University 346
 4. 5 Mahidol University 411
 5. 7 Thammasat University 505
 6. 9 Chiang Mai University * 587
 7. 11 Khon Kaen University 664
 8. 15 King Mongkut?s University of Technology Thonburi 789
 9. 20 Suranaree University of Technology 985
 10. 22 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1,036
 11. 23 Naresuan University 1,042
 12. 24 Asian Institute of Technology Thailand 1,057
 13. 26 Walailak University 1,101
 14. 27 Srinakharinwirot University 1,124
 15. 29 Silpakorn University 1,182
 16. 30 Sripatum University 1,249
 17. 32 Burapha University 1,367
 18. 33 Ramkhamhaeng University 1,413
 19. 34 Assumption University of Thailand 1,422
 20. 35 Mahasarakham University 1,443
 21. 36 University of the Thai Chamber of Commerce 1,592
 22. 44 Ubonratchathani University 1,751
 23. 46 Bangkok University 1,793
 24. 48 National Institute of Development Administration 1,865
 25. 51 King Mongkut's University of Technology North Bangkok 2,028
 26. 53 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2,075
 27. 54 Sdusuan Dusit Rajabhat University 2,106
 28. 55 Rajamangala University of Technology Lanna 2,123
 29. 56 Sukhothai Thammathirat Open University 2,127
 30. 57 Mahanakorn University of Technology 2,189
 31. 63 Rajamangala University of Technology Isan 2,456
 32. 65 Mae Fah Luang University 2,516
 33. 67 Maejo University 2,541
 34. 69 Rangsit University 2,549
 35. 70 Surindra Rajabhat University 2,559
 36. 75 Suan Sunandha Rajabhat University 2,676
 37. 87 Rajabhat Institute Chandrakasem 3,032
 38. 93 Payap University 3,242
 39. 98 Dhurakijpundit University 3,317
 40. 99 Rajabhat Maha Sarakham University 3,400
 41. 100 Siam University 3,435
http://goo.gl/72BPC