ไอโอที (IoT)
ไอโอทีคืออินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง (itinlife557)

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อผู้คนในโลกมากกว่าหนึ่งพันล้านให้สื่อสารกันได้ ผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแชท แต่การเชื่อมต่อไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น การพัฒนาไม่มีวันหยุดนิ่ง นักพัฒนาเริ่มมองหา และสร้างสิ่งที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง (The Internet of Things) ให้เป็นจริงขึ้นมา คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ให้สื่อสารกันได้ อาทิ สมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องวัดอุณหภูมิ กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์อุณภูมิ เซ็นเซอร์แสง หรือเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในอนาคตมนุษย์จะคุ้นชินกับการควบคุมสิ่งรอบตัวที่อยู่ในระยะใกล้และไกล อยู่ที่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือสำนักงาน และเรียกทุกอย่างที่เชื่อมต่อกันเป็นไอโอทีว่า ระบบอัจฉริยะ เพราะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องรอรับการสั่งงาน

ตัวอย่างการควบคุมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การเปิดปิดไฟอัตโนมัติ การสั่งเครื่องต้มกาแฟให้ทำงานเมื่อเดินเข้าห้องทำงาน การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติทำงานแทนคน ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ทำงานแทนเพิ่มขึ้น และลดพนักงานลง ตัวอย่างกลุ่มงานที่นำไอโอทีมาใช้ให้เห็น อาทิ การใช้ด้านการทหาร การควบคุมคลังสินค้า ยานพาหนะ การขนส่งมวลชน ทางการแพทย์ การผลิตภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบควบคุมอาคาร

อุปกรณ์สำคัญที่สนับสนุนให้ไอโอทีนำมาใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้ คือ อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ที่สามารถรับส่งข้อมูล ถูกฝังตัวเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบตัวเรา และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และการพัฒนาให้ทำงานร่วมกับ RFID ที่มีอยู่รอบตัวได้ ปัจจุบันมีหลักสูตร Arduino Programming Basic Course มีวิทยากรคือ อาคม ไทยเจริญ อบรมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ชื่อ Arduino ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source สามารถต่ออุปกรณ์เสริมผ่าน I/O ของบอร์ด และโปรแกรมสั่งงานได้ง่าย พัฒนาผ่านโปรแกรม ArduinoIDE และภาษาที่ใช้ก็มีโครงสร้างเหมือนภาษา C ราคาบอร์ด Arduino UNO R3 เริ่มต้นที่ 300 บาท เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB และเขียนโปรแกรมสั่งให้อุปกรณ์ทำงานได้ทันที


https://www.facebook.com/IAETC
http://www.arduinoall.com
ภาพการเป็น Smart World โดย Libelium.com libelium.com คือ เว็บไซต์ของบริษัท Libelium ที่ออกแบบ และผลิตฮาร์ดแวร์ และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เพื่อบูรณาการระบบและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการใช้งาน IoT, M2M (Machine to Machine Communication หรือ M2M Communication) และสมาร์ทซิตี้ ด้วยเวลาที่น้อยที่สุด Libelium designs and manufactures hardware and a complete software development kit (SDK) for wireless sensor networks so that system integrators, engineering, and consultancy companies can deliver reliable Internet of Things (IoT), M2M, and Smart Cities solutions with minimum time to market.
1. Air Pollution 
Control of CO2, emissions of factories, pollution emitted by cars and toxic gases generated in farms.
2. Forest Fire Detection 
Monitoring of combustion gases and preemptive fire conditions to define alert zones.
3. Offspring Care 
Control of growing conditions of the offspring in animal farms to ensure its survival and health.
4. Sportsmen Care 
Vital signs monitoring in high performance centers and fields.
5. Structural Health 
Monitoring of vibrations and material conditions in buildings, bridges and historical monuments
6. Smartphones Detection 
Detect iPhone and Android devices and in general any device which works with Wifi or Bluetooth interfaces.
7. Perimeter Access Control 
Access control to restricted areas and detection of people in non-authorized areas.
8. Radiation Levels 
Distributed measurement of radiation levels in nuclear power stations surroundings to generate leakage alerts.
9. Electromagnetic Levels 
Measurement of the energy radiated by cell stations and WiFi routers.
10. Traffic Congestion 
Monitoring of vehicles and pedestrian affluence to optimize driving and walking routes.
11. Smart Roads 
Warning messages and diversions according to climate conditions and unexpected events like accidents or traffic jams.
12. Smart Lighting 
Intelligent and weather adaptive lighting in street lights.
13. Intelligent Shopping 
Getting advices in the point of sale according to customer habits, preferences, presence 
of allergic components for them or expiring dates.
14. Noise Urban Maps
Sound monitoring in bar areas and centric zones in real time.
15. Quality of Shipment Conditions
Monitoring of vibrations, strokes, container openings or cold chain maintenance for insurance purposes.
16. Water Quality
Study of water suitability in rivers and the sea for fauna and eligibility for drinkable use.
17. Waste Management
Detection of rubbish levels in containers to optimize the trash collection routes.
18. Smart Parking
Monitoring of parking spaces availability in the city.
19. Golf Courses
Selective irrigation in dry zones to reduce the water resources required in the green.
20. Water leakages
Detection of liquid presence outside tanks and pressure variations along pipes.
21. Vehicle Auto-diagosis
Information collection from CanBus to send real time alarms to emergencies or provide advice to drivers.
22. Item Location
Search of individual items in big surfaces like warehouses or harbours.
แนะนำเว็บไซต์ (Website guide)
+ https://www.facebook.com/IAETC
+ http://www.arduinoall.com

http://goo.gl/72BPC