มะเร็ง (Cancer) คร่าชีวิตคนไทยอันดับหนึ่ง
ที่มา คนไทยต้องสนใจเรื่องมะเร็ง

เริ่มต้นจาก .. ความเชื่อ
ถ้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายแล้ว หากเราต้องตาย จะมีโอกาสตายด้วยโรคใดมากที่สุด คำตอบคือ "มะเร็ง" ถ้าไม่เป็นมะเร็งตายไปซะก่อน ก็เป็นไปได้ที่จะมี อายุยืนกว่าปกติ กล่าวได้อีกอย่างว่า อยากมีอายุยืน ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ให้เป็นมะเร็งตาย

ถ้าใช้ชีวิตไปตามปกติ มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าปกติหรือไม่ คำตอบคือ "มากกว่า" แล้วหากใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเรื่องการกิน การอยู่ มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าปกติหรือไม่ คำตอบคือ "น้อยกว่า" จึงเป็นบทสรุปว่า ถ้าจะมีอายุยืนกว่าปกติ ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเรื่องการกิน การอยู่ เพื่อลดโอกาสการเป็นมะเร็งนั่นเอง

ที่ผู้จัดทำโฮมเพจสนใจเรื่องนี้ เพราะญาติผู้ใหญ่สนิทมาก 3 ท่าน จากไปด้วยมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งถุงน้ำดี และมีความเชื่อว่ามะเร็งอยู่ไม่ไกลจากทุกคน แม้แต่ตัวผมเอง หากระมัดระวังก็น่าจะดีกว่าใช้ชีวิตไปตามปกติ

สถิติการเสียชีวิตด้วยมะเร็ง

มะเร็ง (Cancer) คือ โรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติ มีการเจริญเติบโต แบ่งตัว เพิ่มจำนวนเซลล์รวดเร็วกว่าปกติในแบบที่ควบคุมไม่ได้ เกิดเป็นก้อนเนื้อผิดปกติ และมีการตายของเซลล์เกิดขึ้นในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ถ้าเกิดในอวัยวะใดจะเรียกชื่อตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมอง มะเร็งปากมดูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น แล้วมีรายงานว่า พบมะเร็งในร่างกายของมนุษย์มากกว่า 100 ชนิด แต่ละชนิดมีความรุนแรงไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่พบ การรักษาแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นกับอวัยวะที่เป็นมะเร็ง ระยะของมะเร็ง และสภาพร่างกายของผู้ป่วย

อ้างอิง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รายชื่อโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย
มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งสมอง
มะเร็งปากมดูก
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกล่องเสียง
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งลิ้น
มะเร็งช่องปากและลำคอ
มะเร็งท่อน้ำดีและถุงน้ำดี
มะเร็งหลอดลม
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งไต
มะเร็งไทรอยด์
มะเร็งโพรงมดลูก
7 พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็ง
1. เอ็กซเรย์
2. ใช้ฮอร์โมน
3. นอนดึก
4. กินดึก
5. กินซ้ำ
6. ท้องผูก
อ้างอิง http://www.siamca.com/knowledge-id443.html
คัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่

อ่านเรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ พบว่า โรงพยาบาลสมิติเวช จัดกิจกรรมการกุศลบริการตรวจส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้กับผู้ยากไร้ ถึงเมษายน 2559 รับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ซึ่ง มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากการพัฒนาของเซลล์ในลำไส้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่เริ่มต้นจากติ่งเนื้อ (Polyp) และเมื่อเวลาผ่านไป ติ่งเนื้อนี้อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุด การทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรค รวมถึงการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เราห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเอาชนะได้ในกรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy โดยใช้เทคโนโลยีการส่องกล้อง แบบแผลเล็กเจ็บน้อย พร้อมนำเทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Narrow Band Image International Colorectal Endoscopic Classification – NICE) จากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบก้อนเนื้อได้ในระยะเริ่มแรกแม้ก้อนเนื้อยังไม่นูนขึ้นมา ช่วยให้วินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้น จึงทำให้การรักษาแม่นยำขึ้นด้วย ย่นเวลาในการผ่าตัด ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน และถ้าตรวจพบความผิดปกติของลำไส้ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่าตัดเกินความจำเป็น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทยห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมมาตรฐานการบริการที่โรงพยาบาลสมิติเวช

+ รายละเอียดที่ https://www.samitivejhospitals.com สัญญาณเตือน ปัจจัยเสี่ยง
+ แบบประเมินความเสี่ยง มะเร็งลำไส้
สถิติการเสียชีวิตด้วยมะเร็ง
มะเร็ง (Cancer) คร่าชีวิตคนไทยอันดับหนึ่ง
อันดับสอง คือ อุบัติเหตุ (Accident)
อันดับสาม คือ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง
อันดับสี่ คือ โรคหัวใจ
อันดับห้า คือ วัณโรคที่มากับอากาศ
+ 4 อันดับ ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด [28 พ.ย.55]
+ Top 10 โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทย [11 ธ.ค.58]


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC