อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS (2016)
อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS (2016)

มีผลการจัดอันดับทั้งสิ้น 936 มหาวิทยาลัย
ผลออกเมื่อ กันยายน 2559
สถาบันในประเทศไทยที่ถูกนำมาจัดอันดับ
ปี 2016-2017 มี 8 มหาวิทยาลัย
253 ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1)
295 ม.มหิดล (2)
551-600 ม.เชียงใหม่ (3)
601-650 ม.ธรรมศาสตร์ (4)
651-700 ม.เกษตร (5)
701+ ม.ขอนแก่น (6)
701+ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7)
701+ ม.สงขลานครินทร์ (8)

มีผลการจัดอันดับทั้งสิ้น 891 มหาวิทยาลัย
สถาบันในประเทศไทยที่ถูกนำมาจัดอันดับ
ปี 2015-2016 มี 8 มหาวิทยาลัย
252 ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1)
283 ม.มหิดล (2)
551-600 ม.เชียงใหม่ (3)
601-650 ม.ธรรมศาสตร์ (4)
701+ ม.เกษตร (5)
701+ ม.ขอนแก่น (6)
701+ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7)
701+ ม.สงขลานครินทร์ (8)

มีผลการจัดอันดับทั้งสิ้น 862 มหาวิทยาลัย
สถาบันในประเทศไทยที่ถูกนำมาจัดอันดับ
ปี 2014-2015 มี 8 มหาวิทยาลัย
243 ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1)
257 ม.มหิดล (2)
501-550 ม.เชียงใหม่ (3)
601-650 ม.ธรรมศาสตร์ (4)
651-700 ม.เกษตร (5)
701+ ม.ขอนแก่น (6)
701+ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7)
701+ ม.สงขลานครินทร์ (8)

มีผลการจัดอันดับทั้งสิ้น 833 มหาวิทยาลัย
สถาบันในประเทศไทยที่ถูกนำมาจัดอันดับ
ปี 2013-2014 มี 8 มหาวิทยาลัย
239 ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1)
283 ม.มหิดล (2)
551-600 ม.เชียงใหม่ (3)
601-650 ม.ธรรมศาสตร์ (4)
651-700 ม.เกษตร (5)
701+ ม.ขอนแก่น (6)
701+ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7)
701+ ม.สงขลานครินทร์ (8)

มีผลการจัดอันดับทั้งสิ้น 726 มหาวิทยาลัย
สถาบันในประเทศไทยที่ถูกนำมาจัดอันดับ
ปี 2012-2013 มี 8 มหาวิทยาลัย
201 ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1)
255 ม.มหิดล (2)
501-550 ม.เชียงใหม่ (3)
551-600 ม.ธรรมศาสตร์ (4)
601+ ม.เกษตร (5)
601+ ม.ขอนแก่น (6)
601+ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7)
601+ ม.สงขลานครินทร์ (8)

รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสุดยอด (help prospective students make informed comparisons of leading universities around the world) ชื่อ "QS World University Rankings" (Quacquarelli Symonds (QS)) ซึ่งออกรายงานเป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การพิจารณามี 6 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ 1) Academic reputation (40%) 2) Employer reputation (10%) 3) Student-to-faculty ratio (20%) 4) Citations per faculty (20%) 5) International faculty ratio (5%) 6) international student ratio (5%)

Topuniversities :: Timeshighereducation :: Webometrics
อันดับมหาวิทยาลัยไทย สืบค้น เปรียบเทียบย้อนหลัง
# RANK UNIVERSITY OVERALL SCORE ACADEMIC REPUTATION EMPLOYER REPUTATION FACULTY STUDENT CITATIONS PER FACULTY INTER. FACULTY INTER. STUDENTS
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 100 100 100 100 99.9 100 96.6
2 Stanford University 98.7 100 100 100 99.7 99.7 74
3 Harvard University 98.3 100 100 98.5 100 100 70.4
4 University of Cambridge 97.2 100 100 100 86.5 97.6 97.8
5 California Institute of Technology (Caltech) 96.9 99.4 80.7 100 100 91.2 87.7
6 University of Oxford 96.8 100 100 100 83.6 98.7 98.2
7 UCL (University College London) 95.6 99.8 99.3 98.7 79.1 99.1 100
8 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 94.2 99.6 98.9 73.3 98.3 100 98.8
9 Imperial College London 94.1 99.6 100 100 69.8 100 100
10 University of Chicago 93 99.9 94.1 95.4 88.7 66.5 70.5
11 Princeton University 92.8 100 97.9 81.8 100 65.3 68.7
12 National University of Singapore (NUS) 91.5 100 100 88.1 70.9 100 90.8
13 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 91.4 91.6 94.1 94 83.6 100 93.9
14 Ecole Polytechnique F?d?rale de Lausanne (EPFL) 91.1 82.1 93.5 93.9 99.1 100 100
15 Yale University 90.9 100 99.9 100 65.2 91.1 65
16 Cornell University 90.1 99.6 94 68.9 95.9 91.6 66
17 Johns Hopkins University 89.3 94.8 64.7 100 81.8 98.1 69.7
18 University of Pennsylvania 89 97.4 96.5 100 72.9 51.1 64.2
19 The University of Edinburgh 88.9 99.2 95 87.6 61.7 95.3 99.1
20 Columbia University 88.6 99.9 99.2 100 60.5 37.8 93.7
21 King's College London 87.7 91.8 91.1 88.2 71.2 97.6 99.3
22 The Australian National University 87.3 99.1 89.6 56.5 86.9 100 96.3
23 University of Michigan 86.4 99.6 89.6 86.7 71.7 80.8 37.9
24 Tsinghua University 86 99 99.2 85.6 79.5 43.3 28.1
24 Duke University 86 94 78.3 99.2 86 56.7
26 Northwestern University 85.7 90.2 76.7 94.3 94.4 33.4 51.7
27 The University of Hong Kong 85.4 98.9 93.8 84 47.3 100 99.3
28 University of California, Berkeley (UCB) 85.2 100 99.9 31.4 99.8 98.1 79.2
29 The University of Manchester 84.8 97.9 99.7 76.9 53.5 90.1 98.6
30 McGill University 84.1 97.3 93.7 68.8 63.1 90.9 95.2
31 University of California, Los Angeles (UCLA) 84 100 99.6 61.6 87.6 34.1 50.7
32 University of Toronto 83.8 99.8 92.8 74.5 50 97.2 93.1
33 Ecole normale sup?rieure, Paris 82.9 82.1 71.8 76.6 100 84.5 65.1
34 The University of Tokyo 82.6 100 99.6 92.2 64.4
35 Seoul National University 82.1 98.5 96.1 82.1 72.9 26
36 The Hong Kong University of Science and Technology 81.8 91.1 86 45.7 87.5 100 98.7
37 Kyoto University 81.7 99.7 92.6 95.3 60.3
37 London School of Economics and Political Science (LSE) 81.7 88.8 100 57.1 72.3 100 100
39 Peking University 81.3 99.8 99.8 66.4 64.8 53.6 49.6
40 University of California, San Diego (UCSD) 80.6 95.9 62.8 64.9 92.1 52.9 39.1
41 University of Bristol 79.6 85.5 94.8 73.8 62.7 88.8 82.4
42 The University of Melbourne 79.5 99.7 99.2 27.5 75.1 82.6 99.3
43 Fudan University 79.4 90.8 95.3 65.6 73.9 66.7 46.5
44 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 78.1 92.4 82 65.9 53.4 99.5 79.9
45 University of British Columbia 78 99.1 95.5 38.1 66.8 87.2 68.3
46 The University of Sydney 77.9 99.1 98.1 25.7 67.1 99.8 94.9
46 New York University (NYU) 77.9 97.3 96.2 95 28.3 82.4
46 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 77.9 85.5 83 69.2 99.9 23.5
49 The University of New South Wales (UNSW Australia) 77.8 95.3 98.7 77.1 100 95.2
49 Brown University 77.8 73.5 68.3 78.2 95.5 69 66.7
51 The University of Queensland 77.6 93.4 82.7 33.1 79.9 100 84.6
51 The University of Warwick 77.6 83.9 98.9 62.9 58.2 96 99
53 University of Wisconsin-Madison 75.7 94.5 55.5 84.2 56.4 52.7 33.1
53 Ecole Polytechnique 75.7 62.7 99.6 99.4 56 96.9 90.9
55 City University of Hong Kong 75.4 64.8 43.9 83 91.4 100 98.4
56 Tokyo Institute of Technology 74.9 82.7 77.4 90.4 67.5 25.3 26.3
57 University of Amsterdam 74.3 91.4 77.5 42.8 80.2 72.4 35.3
58 Carnegie Mellon University 74.2 83.8 81.4 35.1 94.1 32.2 99.8
59 University of Washington 73.9 91.8 52.8 45.7 92 40.6 47.5
60 Technical University of Munich 72.4 85 97.6 86.4 28.9 53.7 57
61 Shanghai Jiao Tong University 72.2 87.1 95.7 37.3 80.1 71
62 Delft University of Technology 72.1 75.6 86.9 28.3 94.2 96.5 74.8
63 Osaka University 71.7 88.6 68.2 83.1 57
63 University of Glasgow 71.7 80 63 61.6 57.6 91.2 96.9
65 Monash University 71.6 91.8 93.1 64.2 100 96.4
66 University of Illinois at Urbana-Champaign 71.4 95.1 62.2 93.8 35.3 71.2
67 University of Texas at Austin 70.7 97.5 82.9 96.1 22.6
68 Ludwig-Maximilians-Universit?t M?nchen 70.2 96.1 83.5 43.6 49.3 58.6 39
68 National Taiwan University (NTU) 70.2 95.7 68.9 36 80.7
68 University of Copenhagen 70.2 81.9 64.8 100 25 86 31.3
71 Georgia Institute of Technology 69.8 76.1 78 48.8 86 87.5
72 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 69.7 90.1 70.5 69.7 36.4 48.4 59.5
73 Lund University 69.1 82 78.8 49.3 51.7 89.1 73.3
74 Durham University 68.8 64.9 95.7 30.7 89.5 94 87.6
75 Tohoku University 68.7 78.7 57.5 97.9 52.3
75 The University of Nottingham 68.7 71.4 91.3 59 50.7 90.3 87.9
77 University of St Andrews 68.2 54.3 58.4 73 79.2 98.2 99.9
78 University of North Carolina, Chapel Hill 68.1 76.9 44.8 77.1 74.7 34.2
79 KU Leuven 67.9 87.4 71.6 89.4 83.7 41.3
80 University of Zurich 67.8 68.6 69.3 95.8 29.9 100 62.2
81 The University of Auckland 67.3 90.1 85.8 50 86.5 89.5
82 University of Birmingham 67.2 73.9 88.7 49.3 50.1 90.3 84.3
83 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 67 47 57.3 99.5 100 44.5
84 The University of Sheffield 66.9 70.3 66.2 62.7 52 84.8 97.1
85 Universidad de Buenos Aires (UBA) 65.8 92.8 98.9 65.2 46.4 58.4
85 University of California, Davis 65.8 80.6 49.9 25.6 88.7 65.5 47.6
87 University of Southampton 65.6 63.3 48.2 72.8 56.2 93.3 96
88 The Ohio State University 65.4 75.5 52 77.2 40.1 81.3 48.1
89 Boston University 65.2 71.3 83.9 56.5 63.1 77.7
90 Rice University 65 43 85.4 98 89.2 88.8
91 University of Helsinki 64.7 75.5 57.2 93.7 31.2 65
92 Purdue University 64.5 74.5 70.8 30.2 63.6 96.1 77.4
93 University of Leeds 64.2 72 81.8 49.3 47.3 77.9 77.4
94 University of Alberta 64 70.6 61.9 53.5 49.8 92.6 83.5
95 Pennsylvania State University 63.6 81.3 72.1 81.6 44.1
95 University of Geneva 63.6 57.8 31.4 53.7 81.9 100 99.5
97 KTH Royal Institute of Technology 63.1 52.2 88.1 62 71.3 90.6 42.9
98 Uppsala University 62.8 77.6 53.1 48.5 59.5 24.6 71.6
98 Korea University 62.8 70.8 82.6 82.9 34.9 18.8 35.1
98 Trinity College Dublin, The University of Dublin 62.8 68.2 57.8 39.6 62.4 98 85.9
98 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 62.8 57.4 94.8 66 58.7 58.4 49.6
102 Leiden University 62.7 78.8 43.9 38.7 69.9 71 30.6
102 The University of Western Australia 62.7 71.8 55.2 30.2 73.7 99.5 51.9
104 Utrecht University 62.4 74.6 52.5 41.8 76.4 59.3
104 University of Science and Technology of China 62.4 63.4 48.2 60.8 97.4
106 Sungkyunkwan University (SKKU) 62.2 65.2 98.1 84.6 36.9 17.6 23.1
106 Washington University in St. Louis 62.2 53.1 99.9 69.9 29.9 65.8
108 Lomonosov Moscow State University 62.1 77.1 69.3 99.7 51.9
109 Technical University of Denmark 61.8 34.5 43.8 98.9 74 98.7 78
110 Zhejiang University 61.6 73.2 80.3 27 89
111 The Hong Kong Polytechnic University 61.4 63.8 51.6 48.1 59.3 100 80.9
112 Yonsei University 60.5 70.7 82.9 74.5 33.6 30.6
113 University of Oslo 60 61 39.6 64 56.7 80.3 67.2
113 University of Groningen 60 59.6 41.7 67 45 88.7 98.4
115 Nanjing University 59.6 69 57.6 26.6 83.8 59.4 23.1
115 Nagoya University 59.6 68.2 42 93.9 38.2 21.5
117 Aarhus University 59.5 66.3 52.1 35 75.8 68 44.3
118 University of California, Santa Barbara (UCSB) 59.4 77 100 61.5 40.1
119 Wageningen University 59.1 47.7 31.8 99.5 50.8 45.1 88.6
120 Universidade de S?o Paulo 59 93.3 94.4 30.9 27
121 Humboldt-Universit?t zu Berlin 58.9 93.9 65.2 35.1 57.3 39.8
121 Eindhoven University of Technology 58.9 41.8 44.8 99 57.2 100 24.7
123 Freie Universitaet Berlin 58.7 88.4 55.9 51.8 59.8 50.8
123 Queen Mary University of London 58.7 53.6 45.3 64.7 47.7 98.6 99.8
125 The University of Adelaide 58.6 67.4 62.3 29.7 48 94.5 99.2
126 Universit? de Montr?al 58.5 69.3 66.2 28.2 48.5 93.3 79.9
127 University of York 58.4 54.9 54.4 53.2 60 89.6 74.6
128 Universidad Nacional Aut?noma de M?xico (UNAM) 58.3 94.3 92.3 49.6
129 Lancaster University 57.9 48.9 51.5 42.3 74.9 91.9 98.1
130 Hokkaido University 57.8 67.3 49.9 84.4 38.1
131 Ghent University 57.6 61.9 43.1 88.7 33.7 57.5 23
131 University of Maryland, College Park 57.6 61.3 33.4 55.5 77.3 30.1 33.2
133 Universiti Malaya (UM) 57.1 55.7 48 92.2 77.7 70.5
133 Aalto University 57.1 45.8 55.9 79.6 57.9 81.6 30
135 Kyushu University 56.8 62.1 53.4 96.5 27 16.7 22.2
136 University of Southern California 56.7 63 50.2 33.4 69.1 44.6 75
137 University of Minnesota 56.4 76.8 40.5 86.9 26.3
138 University of Lausanne 56.3 44.8 49.9 89.2 31.6 99.4 80.2
139 Chalmers University of Technology 56.1 37.7 76 62 70.7 83.6 51.9
140 Cardiff University 55.7 54.7 58.1 54.1 45 69.3 92.4
141 Universit? Pierre et Marie Curie (UPMC) 55.6 63.5 45.6 27.3 82.2 27.8 46.9
141 University of Basel 55.6 45.3 35.3 29.1 95.2 100 77.8
141 University of Aberdeen 55.6 42.6 47.3 63.7 56.1 95.9 97.6
144 Erasmus University Rotterdam 55.5 45 85.7 44.9 65.9 63.5 70.6
145 University of Pittsburgh 55.1 48.2 97.4 52.9 40.1 25.7
146 RWTH Aachen University 55 69.2 96.9 44.9 30.9 57.1
147 Pontificia Universidad Cat?lica de Chile (UC) 54.7 89.7 98.3 28.9
148 The Hebrew University of Jerusalem 54.2 56 79.5 51.4 51.6
149 McMaster University 54.1 51.6 50.8 68.9 37.9 93 44.9
149 Emory University 54.1 34.9 93 72.9 51.2 51.4
151 National Tsing Hua University 53.9 56.8 42.2 99.6 32.1
152 University of Waterloo 53.8 49.7 76.2 84 81.4 74.8
152 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore 53.8 42.4 69.3 99.9
154 Universit? Catholique de Louvain (UCL) 53.4 65.1 62.3 30.2 37.8 86.3 61.8
155 University of Vienna 53.3 74.9 46.7 96.9 94.4
156 University of California, Irvine 53.2 54.9 93.1 51.8 80.2
157 University of Liverpool 53.1 46.1 52.3 57.7 43.2 83.5 97.1
158 Dartmouth College 53 31.4 59 86.3 74.3 44.5
159 University of Bath 52.7 43.5 78.7 28.5 61.1 95 91.7
160 University of Barcelona 52.6 79.5 66.4 28.4 32.4 36.1
160 Texas A&M University 52.6 68.7 59 83.1
160 Michigan State University 52.6 63.5 58.2 62.5 61.8 50.4
163 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 52.2 63.7 39 54.7 57.3 44.5
164 Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) 52.1 61.3 78.7 42.7 30 39.8 61.8
164 The University of Exeter 52.1 43.2 62.6 38.6 60 88.3 85.7
164 CentraleSup?lec 52.1 100 88.5 37.1 45.4 92.7
167 Eberhard Karls Universit?t T?bingen 51.9 56 48 82.3 55.7 28.4
168 Newcastle University 51.8 40.9 58.4 54.8 46.6 87.9 93.9
169 University of Otago 51.3 57.9 45 52.8 100 67.9
170 University of Colorado Boulder 51.2 51 44 64.8 53.9 37.4
171 Hanyang University 50.6 44.7 63.3 86.2 28.8 26.7 41.4
172 University of Virginia 50.5 45.3 47.5 63.6 54.9 51.2 27.8
173 Maastricht University 50.3 30.2 59.8 48.2 62.6 94.9 99.9
174 National Chiao Tung University 50.1 33.3 60.2 85.8 37.9 55.5
175 University of Reading 50 38.6 52.2 38.2 61.8 89 93.8
176 University College Dublin 49.7 49.8 60.2 56.5 93.1 60.7
177 Georg-August-University Goettingen 49.6 62.5 66.1 24.3 42.1 32.3
177 ?cole Normale Sup?rieure de Lyon 49.6 49.4 100 37.4 27.6
177 University of Bergen 49.6 37.9 82 53.3 86.1
177 University of Twente 49.6 29 42.1 95.6 87.8 70.4
181 University of Bern 49.3 36.1 33.6 27.8 93.7 100 39.9
182 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 48.9 33 48.4 96.6 79.3 67.4
183 Politecnico di Milano 48.8 57.2 89.6 57.7 40.1 41.4
183 Vienna University of Technology 48.8 39.4 67.7 87.2 65.7 88.1
185 University of Florida 48.6 56.8 34.8 62 40.7 21.1
185 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 48.6 47.2 75.2 93.2
185 University of Rochester 48.6 29.9 99.9 49.2 31.4 83.9
187 University of Illinois, Chicago (UIC) 48.4 52.1 41.7 46.8 44.8 51.8 48.3
187 University of Sussex 48.4 37.4 33.3 73 98.1 97.9
189 King Fahd University of Petroleum & Minerals 48.3 29.3 40.3 89 31.4 100 64.4
190 Radboud University 48.2 38.6 50.4 78.4 51.8 33.9
191 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 48 70.5 79.2 33.6
191 University of Cape Town 48 58.1 48.1 26.6 42.3 69.3 51.6
193 University of Technology Sydney 47.8 48.8 81 37.7 96.7 94.6
195 Queen's University Belfast 47.5 36.2 55.2 42.7 45.3 98.8 94.5
196 Stockholm University 47.2 66.3 35.3 49.5 38.1
196 University of Calgary 47.2 45 65.9 29.6 46.3 80.4 65
198 The University of Western Ontario 47.1 39.9 60.2 73.5 99.2 56.1
199 Vrije Universiteit Amsterdam 46.8 52.3 50.7 33.3 56.1 45
200 Universidad de Chile 46.7 78.6 92.5
201 Waseda University 46.5 68.1 84.5 29.2 31.7 37.2
202 Case Western Reserve University 46.4 96.8 59.3 29.9 64.2
203 Universitat Aut?noma de Barcelona 46.3 68.7 37.5 42.4 22.2 28
203 Vanderbilt University 46.3 37.7 100 35.8 34.5
203 University of Notre Dame 46.3 33.2 43.7 41 80.1 65 22.3
206 Universit? Grenoble-Alpes 46.1 79.2 36.5 38.3
206 Instituto Tecnol?gico y de Estudios Superiores de Monterrey 46.1 36 92.6 75.6 94.9 35.3
208 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 46 80.2 54.5 29.8
209 University of Antwerp 45.8 33.9 33 93.1 22.1 67 48.4
210 Universidad Aut?noma de Madrid 45.7 64.4 68 34.7 26.3
210 Technische Universit?t Dresden 45.7 41.6 67.8 77 72.9 36.2
212 Tel Aviv University 45.6 47.7 36.2 97 31.6
213 Technion - Israel Institute of Technology 45.5 45.2 32.4 80.4 65.3
214 University of Canterbury 45.4 45.7 45.5 54.8 99 62.6
214 Georgetown University 45.4 40.3 60.9 60.9 31.8 38.4 53.2
216 Keio University 45.1 57.3 73.2 58.9
216 Universite libre de Bruxelles 45.1 46.2 57.9 29.4 25.7 95.1 96
218 University of Wollongong 44.7 31.7 63.1 27.5 56.2 99.7 74.7
219 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 44.6 54.7 79.1 25 48.5
220 Sciences Po 44.5 31.4 64.7 84.7 53.2 98
221 Universit? Paris-Sorbonne (Paris IV) 44.4 74.9 68.1 26.7 67
222 Arizona State University 44.2 51.8 31 70.3 30.4 58.3
223 Sapienza University of Rome 44 76.3 43.8 38.1
223 Queen's University at Kingston 44 43.4 62.3 65.7 76.4 25.6
225 University of Tsukuba 43.8 45.3 77 24.9 29.3
226 Simon Fraser University 43.6 31.9 35.6 82.9 94.9 92.7
227 King Saud University 43.4 34.5 33.4 88.5 98.8
228 Universit? Paris 1 Panth?on-Sorbonne 43.3 71.4 82.5 19.2 79.2
228 Victoria University of Wellington 43.3 46.6 42.9 47.8 100 60.9
228 American University of Beirut (AUB) 43.3 28.6 84.9 60.2 98.6 69.6
231 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 43 57.9 48.3 23.5 16.7 34.1
232 Universit?t Hamburg 42.9 58.8 39.2 42 30.3 27.1
233 The University of Arizona 42.8 52.1 67.1 21.8
234 University of Turku 42.7 34.5 54.8 87.9 29.5
235 Royal Holloway University of London 42.6 27.2 71.5 98.3 99.1
236 Al-Farabi Kazakh National University 42.5 42.1 36.5 96.9 30.3
237 Loughborough University 42.3 31.7 60.1 33.8 47.9 84.3 58.1
238 Tufts University 42.2 67.8 59.8 38 60.1
239 University Complutense Madrid 42.1 68 72.6 36.8
239 University of Leicester 42.1 56.9 43.7 84.4 97.1
241 National Cheng Kung University (NCKU) 42 42.2 34.3 39.8 57.1 17.6 27.7
241 Universit? Paris-Sud 42 37.4 68.1 31.8 32.2 52.4
243 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 41.7 33.1 73.8 46.2 26.9
244 University of Dundee 41.6 82.1 25.2 88.5 76.2
245 The University of Newcastle, Australia (UON) 41.3 37.7 43.2 44.1 99.3 59.5
245 University of Navarra 41.3 32.4 84.7 66.1 19.5 54.9
247 Macquarie University 41.2 39.2 47.9 51.4 96 66.9
247 Technische Universit?t Darmstadt 41.2 29.3 82.6 69 59.5 56.4
249 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 41 41.1 55.2 73.3
249 National University of Ireland Galway 41 35.5 76.8 90.7 62.6
251 University of Massachusetts Amherst 40.8 47.5 69.3 18.5
252 Chulalongkorn University 40.6 68.9 52.3 16.4
252 RMIT University 40.6 42 74.1 100 83.5
252 SOAS University of London 40.6 38.4 45.8 100 100
252 University of East Anglia (UEA) 40.6 28.3 35.2 59.5 81 90.1
252 University of Miami 40.6 95.2 35.1 48.9
257 Beijing Normal University 40.4 49.3 33.4 31.8 40.3 40.4
258 Saint-Petersburg State University 40.1 38 31.3 97.6 26.4
259 Norwegian University of Science And Technology 39.8 36.6 46 31.4 45.7 73.7 28
260 Universit? de Strasbourg 39.6 60.7 28.1 40.3 49
261 University of Surrey 39.5 35.6 33.1 43.8 96 98.5
262 Universit? Paris Diderot - Paris 7 39.4 55.8 51.3 34 42.2
263 Universit?t Stuttgart 39.3 34.8 62.3 35.2 34.6 37.1 64.9
264 Universit?t Frankfurt am Main 39.2 55.3 51.6 17.2 41.4
264 University of Gothenburg 39.2 43 47.2 32.1 37 26.7
264 Kyung Hee University 39.2 29.1 60.2 74 37.3
264 Ecole Normale Sup?rieure de Cachan 39.2 87.8 36.7 32.9 43.3
268 ?cole des Ponts ParisTech 39.1 74.4 97.9 98.6
269 Universidad Nacional de Colombia 38.9 65 91.5
270 Universiti Putra Malaysia (UPM) 38.8 43.2 48.9 45.2 71.8
271 University of California, Riverside 38.7 84 95.4 30.8
272 Universidad de los Andes 38.5 59.7 84.8 31.9
272 Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-N?rnberg 38.5 30.1 37.2 97.5 26.2 27.2
272 University of Strathclyde 38.5 28.7 54.5 28.6 36.3 88.5 80.2
275 Wuhan University 38.2 42.8 46.5 39.8 54.9
276 Queensland University of Technology (QUT) 38.1 39.9 56.7 31.4 96.9 49.6
277 North Carolina State University 38 36.2 29.1 50.1 51.8 40.1
278 Harbin Institute of Technology 37.9 30.5 49.6 64.4
278 Hong Kong Baptist University 37.9 35.9 50.2 99.4 91.4
280 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 37.8 34.8 56.9 68.2 34.2 22.6
280 Birkbeck, University of London 37.8 70 97.5 99.2
282 Link?ping University 37.7 49.3 70.3 28 41.1
283 Mahidol University 37.6 45.8 73.3
283 Universitat Pompeu Fabra 37.6 39.4 31.8 44.4 76.4 34.5
283 University College Cork 37.6 31.1 44.8 29.5 38.1 93.1 47
283 King Abdulaziz University (KAU) 37.6 27.3 66.5 99 68.1
283 Dalhousie University 37.6 65.5 100 60.2
288 University of South Australia 37.4 28.8 41.6 28.5 37.3 100 65.5
288 Universiti Teknologi Malaysia 37.4 82.9 56.8 41.3
288 University of St.Gallen (HSG) 37.4 94.3 61.9 100 97
291 Indiana University Bloomington 37.3 53.1 42.2 22.1 33.7 26.3
291 University of Ottawa 37.3 34.8 59.8 86.6 51
291 Novosibirsk State University 37.3 28.9 34.2 86.6 56
294 Westf?lische Wilhelms-Universitat M?nster 37.2 39.8 53.5 45 24.9 25.1
294 Umea University 37.2 85.5 24.3 31.9
296 University of California, Santa Cruz 37.1 31.1 92 45.7
297 Sun Yat-sen University 37 41.2 39 50.1 39.6
297 Hiroshima University 37 34.3 86
299 Universit?t Innsbruck 36.9 31.4 38.4 33.1 97.2 99.2
299 Boston College 36.9 28.8 44.3 56.3 95.5 24.5
301 Rutgers University - New Brunswick 36.8 43.8 34.8 35.7 21.1 27.1
302 Charles University in Prague 36.7 48.7 44.9 37.6 45
302 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 36.7 40 53.9 55 44
302 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 36.7 36.9 49.9 64.2
305 Politecnico di Torino 36.4 32.6 63.7 70.7 45.7
306 Curtin University 36.3 30.7 39 33.4 100 74.4
306 Bauman Moscow State Technical University 36.3 50.4 100
308 Universidad Austral 36.2 28.4 61.9 86.7
308 National Yang Ming University 36.2 99.5 38.9
310 National Taiwan Normal University 36 37.8 59.3 16.9 76.3
310 Pontificia Universidad Cat?lica Argentina Santa Mar?a de los Buenos Aires (UCA) 36 29 85.9 72.6 22.4
310 Rensselaer Polytechnic Institute 36 95.6 39.9
313 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 35.9 28.7 50.6 83.9
314 City, University of London 35.8 65.5 33.3 96 100
315 Nankai University 35.7 35.5 70.3
315 Tongji University 35.7 35.5 30.8 29.1 38.5 68.5 26.8
315 Universit? de Li?ge 35.7 71.3 65.5
318 Xi’an Jiaotong University 35.6 33.5 49.3 38.5 23.4
319 Tampere University of Technology 35.5 31.1 94.1 55.3 21
320 Ben Gurion University of The Negev 35.4 28.3 51.8 76.8 59.6
321 Universidade Federal do Rio de Janeiro 35.3 61.6
321 Universitat Polit?cnica de Catalunya 35.3 35.1 42.4 50.4 24.1 33
323 University of Porto 35.2 41.7 39.5 54.4
324 University of Waikato 35.1 36.5 53.1 97.3 79.9
325 Universitas Indonesia 35 42.6 54.5 42.4 68.1
325 University of Victoria 35 75.4 82.9 47.2
327 Universit? de Montpellier 34.8 46.8 32.5 39.5 41
327 Heriot-Watt University 34.8 45.5 34.2 36.2 98.6 99.6
329 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 34.7 100 26.1
330 University of Lisbon 34.6 42.4 50.7 40.8 23.1
330 Universiti Sains Malaysia (USM) 34.6 40.3 34.7 36.8 25.9 23.4 25.8
330 Tilburg University 34.6 36.9 68.3 87 37.9
330 University of Essex 34.6 47.6 99.2 99.8
330 The Katz School at Yeshiva University 34.6 98.8 56.6 24.7
335 Ewha Womans University 34.5 80.8 35.1
336 Griffith University 34.4 31.7 32.5 36.5 98 64.1
337 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 34.3 35 100
338 Universit? di Padova 34.2 56 24.3
338 University of Jyv?skyl? 34.2 81.7 36.7
340 Massey University 34.1 33.7 96.5 73.4
340 James Cook University 34.1 49.4 96.9 83.9
342 University at Buffalo SUNY 34 72.9 68 66.4
343 Lincoln University 33.9 58 37.9 91.7 93.9
343 University of Hawai'i at Ma?oa 33.9 56.6 40.2 64.7 25.8
345 Brunel University London 33.8 48.8 97.5 99.6
345 L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) 33.8 99.6 28.9
347 University of Cologne 33.6 42.9 54.9 32.2 28.7
347 University of Tartu 33.6 28.7 72.9 17.4
347 University Ulm 33.6 64.7 52.6 52.9 33.7
350 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 33.4 98.4 22.8 36.5
350 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) 33.4 32.1 99.4 36.1
352 Universit?t Konstanz 33.2 33.7 40.4 23.2 58.7 33
352 Universidad de Belgrano 33.2 60.5 80.6 89.9
354 Belarusian State University 33 92.4 22.9
355 Deakin University 32.9 31.9 38.5 35.7 98.5 54.8
356 Universit? Paris Dauphine 32.8 31.2 67 45 86.2
358 Aston University 32.7 43.3 38.3 98.1 82.1
359 University of the Witwatersrand 32.6 33.9 34.2 30.3 95.9
359 Oxford Brookes University 32.6 30.9 69 66 84.8
361 Virginia Polytechnic Institute and State University 32.4 31.8 40.2 25.6 42.2 20.4 21.4
361 Northeastern University 32.4 37.5 27.4 40 57 96.2
363 George Washington University 32.3 32.4 37.8 27.1 29.6 35.3 47.9
363 Universit?t Jena 32.3 78.2 22 33.2
365 The American University in Cairo 32.2 31.6 61.4 35.5 96.9
366 University of Warsaw 32.1 42.5 48.1 35.4
366 Universidade Nova de Lisboa 32.1 29.3 51.7 38.7 21.4 36.1 26.6
366 University of Kent 32.1 32.4 25.6 97.7 90.7
369 Kobe University 32 31.7 30.8 59.2
370 University of Milan 31.9 48.2 34.4
370 University of Tasmania 31.9 35.7 92.6 75.9
372 Laval University 31.8 29 29.1 31.5 69.9 35
373 University of Kansas 31.7 76.9 24.3 17.6 21.6
374 University of the Philippines 31.5 42.5 46.9 46
374 Aalborg University 31.5 48.6 27.3 72.2 47.3
374 University of Colorado, Denver 31.5 100 22.1
377 Universit? Paris Descartes 31.4 30.8 32 37.5 19.6 53.2
377 Tomsk State University 31.4 83.5 23.7 57.3
377 University of Troms? The Arctic University of Norway 31.4 96.7 17.3 29.9
380 Dublin City University 31.3 36.9 36.2 24 86.1 57.5
380 University of Texas Dallas 31.3 88.9 48
382 University of Eastern Finland 31.2 62.1 27.6 42.9
382 V. N. Karazin Kharkiv National University 31.2 88.4 97.7
384 American University 31.1 35.4 55.7 30.8 35.2
385 University of Stirling 31 56.5 73 64.2
386 Colorado State University 30.9 29.8 36.6 49.5 22.7
386 Chung-Ang University (CAU) 30.9 82.6 17.3 37.3
386 La Trobe University 30.9 30.8 26 97.8 95.1
389 Beijing Institute of Technology 30.8 33.3 31.5 31 37.7
390 Stony Brook University, State University of New York 30.7 40.4 41.9 86.6
390 Swansea University 30.7 40.1 32.2 67.9 70.1
390 University of Southern Denmark 30.7 37.9 25.5 76 49.6
393 University of Iowa 30.6 28.8 36 43.7 33.4
393 Qatar University 30.6 53.7 100 99.9
395 Stellenbosch University 30.5 32.2 44.7 74.4
395 Washington State University 30.5 31.7 33.2 68
395 National Sun Yat-sen University 30.5 28.2 58.2 16.6
395 National Technical University of Athens 30.5 58.7 48.7
399 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 30.4 32 80.4
400 Leibniz Universit?t Hannover 30.3 83.4 26.6
400 National Research Tomsk Polytechnic University 30.3 94.6 20.8 76.3
401-410 Bandung Institute of Technology (ITB) 47.4 51.3 17.6
401-410 Brandeis University 25.7 51.6 16.3 80.9
401-410 Illinois Institute of Technology 26.9 39.4 17.3 100
401-410 Johannes Gutenberg Universit?t Mainz 47.5 36.5 26.1
401-410 Khalifa University 80.6 100 47.3
401-410 National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 93.4 28 43
401-410 Taipei Medical University 74 20
401-410 Universidad Externado de Colombia 47.8 99.8
401-410 Wake Forest University 100 24.2
411-420 Aix-Marseille University 44.6 22.2 20.9 33.6
411-420 Bilkent University 28.8 38.4 30.1 58.8
411-420 Sogang University 27.3 41.2 50.4
411-420 Bangor University 54.9 61.8 80
411-420 Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev 93
411-420 National Central University 32.9 43.8 16.4
411-420 National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) 92.7
411-420 Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University 94.1 41.6
411-420 United Arab Emirates University 38.6 100 85.6
411-420 Universit?t Mannheim 79.1 25.1 33.4
411-420 University of Delaware 80.9 34.8 27.9
411-420 University of Oulu 48.9 35.5 30.5
411-420 University of Utah 46.2 49.8 24.7
421-430 Renmin (People's) University of China 38.3 34.6 38.8
421-430 Julius-Maximilians-Universit?t W?rzburg 28.4 53 32.6
421-430 Iowa State University 27.8 57.8 29.1
421-430 Christian-Albrechts-University zu Kiel 57.1 22.6
421-430 Goldsmiths, University of London 86.1 97.9
421-430 Institut National des Sciences Appliqu?es de Lyon (INSA) 53.5 49.6 32.6 83.3
421-430 University of Connecticut 53.6 71.8 24.3
431-440 University of Pisa 47.5 24.6
431-440 Pontificia Universidad Javeriana 40.5 70.8
431-440 Jagiellonian University 34.4 40.9 42.7
431-440 Florida State University 31.5 46.7
431-440 Taras Shevchenko National University of Kyiv 30.7 65.9
431-440 The University of Georgia 28.8 35.8 50.2
431-440 Beihang University (former BUAA) 32.2 45
431-440 HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 33.6 75 37.2 32.3
431-440 Sharif University of Technology 92.2
431-440 Singapore Management University 55.1 33.7 100 55.4
431-440 Universidad Polit?cnica de Val?ncia 35.7 49.9
441-450 Universit?t Bremen 30.3 33.5 31 23.3
441-450 Huazhong University of Science and Technology 30.2 48.8
441-450 University of Trento 28.2 48.5 44
441-450 American University of Sharjah 48.5 100 100
441-450 Auckland University of Technology (AUT) 31.1 99 99.2
441-450 Chang Gung University 70.2 50.1
441-450 Dongguk University 77.1 25.3
441-450 Sabanci University 45.2 48
441-450 Swinburne University of Technology 31.1 30.2 92 94.2
441-450 Universidad de Palermo (UP) 45.3 56.2 37.1 95.5
441-450 University of Maryland, Baltimore County 81.3
451-460 University of Florence 43.7
451-460 University of Coimbra 35.2 31
451-460 Shanghai University 32.4 32.4 29.6 22.5
451-460 Pusan National University 30.9 36.2 22
451-460 York University 29.5 44.9 33.1 45.5
451-460 Ruhr-Universit?t Bochum 28.1 42.3 22 36.6
451-460 Xiamen University 27.6 25.2 42.4
451-460 Koc University 34.9 40.2 43.7
451-460 Oregon State University 28.7 35.7 60.2 28.5
451-460 Sultan Qaboos University 62.1 100
461-470 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 35.2 84.8
461-470 Universit? Paul Sabatier Toulouse III 33.3 41.1 39.8
461-470 Karl-Franzens-Universitaet Graz 31.2 54.9 35.8
461-470 Arabian Gulf University 64.6 100 100
461-470 Bond University 49 98.4 92.5
461-470 Concordia University 43.6 29.3 69.7 88.3
461-470 University of New Mexico 50.9 32.8
461-470 University of Oklahoma 61.8 32.6
461-470 The University of Tennessee, Knoxville 28.8 56.5
461-470 Wayne State University 76.6 21.8 21.5
471-480 Universidad de Santiago de Chile (USACH) 42.1 61.1
471-480 Universidad de Costa Rica 39.3 41.8 28.8
471-480 Middle East Technical University 33.9 54.7
471-480 Bogazi?i ?niversitesi 27.8 48.2 33.4 26.8 21.9
471-480 Lappeenranta University of Technology 32.9 42.1 30.4
471-480 Clark University 35.4 50.5 83
471-480 East China University of Science and Technology 77.8
471-480 Technische Universit?t Braunschweig 32.4 65.1 34.3
471-480 Tokyo Metropolitan University 67.7
471-480 University of Saskatchewan 26.7 34.9 61.7 55
481-490 Pontificia Universidad Cat?lica del Per? 42 47.7
481-490 University of Rome "Tor Vergata" 36.9 28.7 21.1
481-490 University of Naples - Federico II 32.8 47.3
481-490 Hitotsubashi University 30.7 53.9 22.7 28.8
481-490 Dalian University of Technology 71.9
481-490 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 25.6 62.3
481-490 Lehigh University 32.1 55.3 50.7
481-490 Tianjin University 28 47.8
481-490 Universidad de Zaragoza 47
481-490 Vilnius University 34.9 58.9
491-500 Aristotle University of Thessaloniki 34.8 33.3 29.7 21
491-500 Universit? Cattolica del Sacro Cuore 29.2 66.3 17.7
491-500 Aberystwyth University 33.3 68.8 68.9
491-500 Iran University of Science and Technology 97.7
491-500 Jilin University 40 22.5
491-500 The Catholic University of Korea 89
491-500 Universit? Saint-Joseph de Beyrouth 80.3 61.6
491-500 University of Nebraska-Lincoln 24.9 38.7 77.4 30.6
491-500 University of South Florida 53.3 49.5 26.1
491-500 Yokohama City University 99.6
501-550 Gadjah Mada University 40.9 32.8 18
501-550 University of Delhi 40.1 56.4
501-550 City University of New York 39
501-550 University of Bordeaux 38.2 26.9 22.8
501-550 Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio de Janeiro 36.5 36.4 18.8
501-550 University of Granada 36.1 24.3
501-550 Universit? du Qu?bec 31.5 35.2 25.9
501-550 Universit?t Leipzig 31.2 29.3 31.9
501-550 Universit? Claude Bernard Lyon 1 30.6 30.2 24.3
501-550 Ateneo de Manila University 30.4 45.2 33
501-550 UNESP 28.8 35.8
501-550 Abo Akademi University 32.9 30.2 46.5 46
501-550 Amirkabir University of Technology 94.3
501-550 Chonbuk National University 51
501-550 Czech Technical University in Prague 53.9 39
501-550 Drexel University 40.3 27.6 38.1 55.3
501-550 Instituto Tecnol?gico de Buenos Aires (ITBA) 48.2 65.7
501-550 Kazakh National Pedagogical University named after Abay 86.7
501-550 Kazan (Volga region) Federal University 74.3
501-550 King Khalid University 67.6 100 27.1
501-550 Kingston University, London 43.3 70.1 97
501-550 Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg 70.9 22.4
501-550 Michigan Technological University 34 41.5 21.5 33.7
501-550 Missouri University of Science and Technology 57.3 71.8 39.5
501-550 Murdoch University 27.8 96.9 42.1
501-550 Nagasaki University 85.4
501-550 National Chung Hsing University 50.2
501-550 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad 38.1 63.9
501-550 Okayama University 76.1
501-550 Pontif?cia Universidade Cat?lica de S?o Paulo 45.2 55.2
501-550 Sejong University 31.3 23.9 17.5
501-550 Shandong University 29 28.7
501-550 Southeast University 31.8 49.4
501-550 Tulane University 63.2 23 25.2
501-550 Umm Al-Qura University 57.7 99.4 22.3
501-550 Universidad de San Andr?s - UdeSA 47.7 67.8
501-550 Universidade Federal de S?o Paulo 68.7
501-550 University of Bayreuth 27.3 33 38.5
501-550 Universit?t des Saarlandes 35.5 23.3 46.8 47.8
501-550 Universit?t Regensburg 28.5 35.1 39.3
501-550 Universit? Lille 1, Sciences et Technologies 25.5 21.8 65.9
501-550 University of Guelph 40.1 49.1
501-550 University of Kentucky 45.7 20.2
501-550 University of Limerick 31.2 25 97.9 24.6
501-550 University of Macau 23 100 96.8
501-550 University of Manitoba 42.7 24.2 56.2
501-550 University of Mons 77.2 31.8 52.5
501-550 University of Szeged 43.9 42.5
501-550 University of Tampere 35.2 17.4
551-600 Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 40.6 36.5
551-600 Chiang Mai University 37.4
551-600 Universidade Federal de Minas Gerais 35.4
551-600 Cairo University 33.9 57.3
551-600 Universitat de Valencia 33.2
551-600 University of Pretoria 31 38.4 38.3
551-600 University of Turin 30.5 29.6
551-600 Universidade de Santiago de Compostela 29.4 23.5
551-600 American University in Dubai 46.3 100 100
551-600 Carleton University 31.3 29.1 54.7
551-600 Charles Darwin University 38.1 66.3 98.1
551-600 Chiba University 48.4
551-600 College of William & Mary 35 28.2
551-600 East China Normal University 28 29.2 42.2
551-600 Far Eastern Federal University 77.2 37.7
551-600 Flinders University 24.9 55.3
551-600 Howard University 71.4
551-600 Inha University 70.4
551-600 Johannes Kepler University Linz 23.3 73.9 21.6
551-600 Kagoshima University 72.6
551-600 Kanazawa University 55.9 22.1
551-600 Keele University 31.3 57.7 65.1
551-600 Kumamoto University 62.6
551-600 Lanzhou University 58.7
551-600 National Research Saratov State University 100
551-600 National Taipei University of Technology 35.5 31.6 26.6
551-600 National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 65.9
551-600 Philipps-Universit?t Marburg 27.7 23.4 23.1 25.8
551-600 Polit?cnica de Madrid 43.1 27.2 33.4
551-600 Rhodes University 43.1 80.6
551-600 Sichuan University 26.2 29.3
551-600 South China University of Technology 65.2
551-600 Southern Federal University 81.2
551-600 Syracuse University 28.9 66.4
551-600 TU Dortmund University 45.6 19.3
551-600 Tokyo University of Agriculture and Technology 25.1 46.6
551-600 Universit? degli Studi di Pavia 40.7
551-600 University of Bradford 23.1 55.5 95
551-600 University of Canberra 51.7 72.3
551-600 University of Cincinnati 28.8 38.7
551-600 University of Hull 30.1 61.8 59.3
551-600 University of Jordan 37.5 34.2 53.4
551-600 University of Massachusetts - Boston 27.3
551-600 University of Missouri, Columbia 26.2 24.7 44.2
551-600 University of Oregon 31.5 37.3
551-600 University of Science and Technology Beijing 44.3
551-600 University of South Carolina 38
551-600 University of Tehran 37.6
551-600 University of Ulsan 66.2 25.4
551-600 University of Vermont 66.8 26.7
551-600 Western Sydney University 23.3 79.8 37.2
601-650 Universidad de Antioquia 37.6 31.8
601-650 Universidad Nacional de C?rdoba - UNC 33.8 42.3
601-650 Universidad de Sevilla 33.4
601-650 Universidad Cat?lica Andres Bello 29.6 67.8
601-650 Pontificia Universidad Cat?lica de Valpara?so 28.2 39.7 22.9
601-650 Universidade de Bras?lia 27.6 32.8
601-650 Universidad de Concepci?n 27.5 34.5
601-650 Thammasat University 27.5 31.5
601-650 Universit?t Bielefeld 27.1 22.2
601-650 Ajou University 55.5
601-650 Bar-Ilan University 34.7 39.1
601-650 Central Queensland University 34.6 98.3 86.1
601-650 Chonnam National University 47
601-650 Clarkson University 55.3 41.8
601-650 E?tv?s Lor?nd University 30.8
601-650 Hallym University 76.8
601-650 Instituto Tecnol?gico Aut?nomo de M?xico (ITAM) 53.4 57.2
601-650 International Islamic University Malaysia (IIUM) 27.8 46.9 69.9
601-650 Lingnan University, Hong Kong 27.3 98.2 44.8
601-650 Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) 69.5 17.4
601-650 Masaryk University 20.8 71.1
601-650 Middlesex University 83.5 93.7
601-650 The National University of Science and Technology MISIS 62.6 63.4
601-650 The New School 53.8 96.4
601-650 RUDN University 57.9 84.7
601-650 Tallinn University of Technology 32.9 33.2 22.1 26.5
601-650 Universidad de Alcal? 27.1 21.7 74
601-650 Universidad de Montevideo (UM) 30.8 41.5
601-650 Universidad Torcuato Di Tella 42.1 30
601-650 Universit?t Duisburg-Essen 34.4 23.7 55.5
601-650 University Duesseldorf 25.9 21.6 34.5
601-650 Universit? de Rennes 1 18.1 23.5
601-650 Universit? de Sherbrooke 31 63.6
601-650 Universit? Nice Sophia Antipolis 42.7 67.7
601-650 Universit? Panth?on-Assas (Paris 2) 52.4 40.8
601-650 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) 85.1 69.8
601-650 University of Alabama 38.4
601-650 University of Baghdad 49.2
601-650 University of Houston 43.9 26.3
601-650 University of Johannesburg 28.6 61.2
601-650 University of Ljubljana 36.1
601-650 University of Mississippi 40.8 33.7 21.6
601-650 University of New Hampshire 51.9 30.8
601-650 University of Portsmouth 66.6 82.6
601-650 University of Seoul 33.9
601-650 Ulster University 21.9 97.1 24
601-650 Ural Federal University 57.8
601-650 Warsaw University of Technology 49.7
601-650 Worcester Polytechnic Institute 25.2 35.5 74.3
651-700 Al-Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University 46.4 97.8 32
651-700 Beijing University of Technology 25
651-700 Brigham Young University 40.3 23.9
651-700 Brno University of Technology 40.2 56.7
651-700 Comenius University in Bratislava 37.2 22.4
651-700 Coventry University 63.7 99.8
651-700 Dublin Institute of Technology 39 64.2
651-700 George Mason University 25.2
651-700 Gifu University 68.4
651-700 Istanbul Technical University 51.8
651-700 Jordan University of Science & Technology 36.1 16.7 70.3
651-700 Justus-Liebig-University Giessen 40.6
651-700 Kazakh-British Technical University 35.7 56.6
651-700 Kyungpook National University 21.5
651-700 Lebanese American University 89.3 59.6
651-700 London Metropolitan University 66.2 98.5
651-700 Louisiana State University 49.7
651-700 Maynooth University 88 24.1
651-700 Memorial University of Newfoundland 43.4 43
651-700 National and Kapodistrian University of Athens 34.1 23.8
651-700 Osaka City University 50.3
651-700 Osaka Prefecture University 49.4 22.1
651-700 Palack? University in Olomouc 29.4 27.7 21.1
651-700 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark 26.7 28.4
651-700 Sofia University St. Kliment Ohridski 48.8
651-700 Stevens Institute of Technology 43.3 17.3 98.1
651-700 Temple University 28.1 21.2
651-700 Universidad Adolfo Ib??ez 76 41.2
651-700 Universidad Anahuac 46.5 42.8 23.1
651-700 Universidad Central de Venezuela 43.9
651-700 Universidad de La Sabana 44.8
651-700 University of Salamanca 27.7
651-700 Universidad Iberoamericana (UIA) 51.3
651-700 Universidade Federal de S?o Carlos (UFSCAR) 37.8
651-700 University of Modena and Reggio Emilia 49.3
651-700 Universit?t Rostock 47.6
651-700 University at Albany SUNY 44.2
651-700 University of Calcutta 28
651-700 University of Crete 45.4
651-700 University of Debrecen 25 53.6
651-700 University of Denver 34.1 27.4
651-700 University of Haifa 32.1
651-700 University of Kwazulu-Natal 68.7
651-700 University of Latvia 36.4
651-700 University of Milano-Bicocca 38.8
651-700 University of Patras 47.3
651-700 Plymouth University 32.7 56 34
651-700 University of Sharjah 100 100
651-700 University of Windsor 70.9 32.9
651-700 University of Zagreb 34.4
651-700 Victoria University 25 93.2
651-700 Virginia Commonwealth University 48.3
651-700 Yeungnam University 21.6
701+ Kasetsart University 29.7
701+ Universidad Nacional de Rosario (UNR) 27.5
701+ Abu Dhabi University 100 100
701+ Ain Shams University 41.5
701+ Airlangga University
701+ Al Azhar University 67
701+ Alexandria University 34.4
701+ Alexandru Ioan Cuza University
701+ Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt 86.2 64.3
701+ Ankara ?niversitesi
701+ Aoyama Gakuin University
701+ Athens University of Economics and Business 39.7
701+ Auburn University 27.2
701+ Australian Catholic University
701+ Babes-Bolyai University
701+ Baku State University 30.5
701+ Banaras Hindu University 23.7
701+ Baylor University
701+ Beijing Jiaotong University
701+ BELARUSSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 38.3
701+ Benem?rita Universidad Aut?noma de Puebla
701+ Binghamton University SUNY 27.8 42.8
701+ Bogor Agricultural University
701+ Budapest University of Technology and Economics 40.3
701+ Charles Sturt University 44 27.8
701+ Chungnam National University 28.5
701+ Clemson University 38.2
701+ Corvinus University of Budapest 49.5 39.2
701+ Cukurova University
701+ Dankook University 54.8
701+ De La Salle University 42.7
701+ Diponegoro University
701+ Vasyl` Stus Donetsk National University 44.5
701+ Doshisha University 21.2
701+ Karaganda State University named after academician E.A.Buketov 56.2
701+ Edith Cowan University 50.6 53.6
701+ Fordham University 26.1 35.1
701+ Fu Jen Catholic University
701+ Gazi ?niversitesi
701+ Georgia State University 31.2
701+ Gunma University 47.3 17.2
701+ Hacettepe University
701+ Instituto Polit?cnico Nacional (IPN) 47.1
701+ Istanbul University
701+ Kansas State University 21.3
701+ Kaunas University of Technology 37
701+ Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages 42.8
701+ Kent State University 30.9 22 21.3
701+ Khazar University 38.7 61.2 35.9
701+ Khon Kaen University
701+ King Faisal University 99.7
701+ King Mongkut's University of Technology Thonburi
701+ Konkuk University 34.6
701+ Kuwait University 63 35.5
701+ Lahore University of Management Sciences (LUMS) 42.9
701+ Lobachevsky University 44.8
701+ University of Lodz
701+ Loyola University Chicago 32.2
701+ Makerere University 21.1
701+ Manchester Metropolitan University 30.9 41.4
701+ Marquette University 35.4
701+ Miami University
701+ National Chengchi University
701+ National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" 52.9
701+ New Jersey Institute of Technology (NJIT) 28.3 65.6
701+ Nicolaus Copernicus University 32
701+ Niigata University 55.1
701+ Northumbria University at Newcastle 37.8 45.7
701+ North-West University
701+ Nottingham Trent University 31.5 39.6 23.6
701+ Novosibirsk State Technical University 47.2
701+ Ochanomizu University
701+ Ohio University
701+ Oklahoma State University 22.4
701+ Panjab University
701+ Paris Lodron University of Salzburg 92.1
701+ Plekhanov Russian University of Economics 36.1
701+ Pontificia Universidad Cat?lica del Ecuador (PUCE) 32.7
701+ Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
701+ Prince of Songkla University
701+ Qafqaz University 75.4
701+ Quaid-i-Azam University 48.3
701+ Ritsumeikan University 28.2
701+ Ryerson MBA 29.6
701+ Saitama University 25.1
701+ San Diego State University 37.9
701+ Seoul National University of Science and Technology
701+ Institute of Technology Sepuluh Nopember
701+ Shahid Beheshti University (SBU) 23.6
701+ Shinshu University 29.4
701+ Smith College 44.5 35.8
701+ Southern Methodist University 43.4 24.1
701+ Sumy State University 54.3 47.5
701+ Robert Gordon University 43.6 74.1
701+ Tokai University
701+ Tokyo University of Science 30.1
701+ Universidad Austral de Chile 17.6
701+ Universidad Aut?noma de Nuevo Le?n
701+ Universidad Aut?noma del Estado de M?xico (UAEMex)
701+ Universidad Aut?noma Metropolitana (UAM)
701+ Universidad de Castilla-La Mancha
701+ Universidad de Guadalajara (UDG) 29.8
701+ Universidad de la Habana 32.6
701+ Universidad de la Rep?blica (UdelaR) 28.4
701+ Universidad de las Am?ricas Puebla (UDLAP) 32.2 40.6
701+ Universidad de los Andes - (ULA) M?rida
701+ Universidad de Monterrey (UDEM)
701+ University of Murcia
701+ Universidad de Puerto Rico
701+ Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 63.2
701+ Universidad de Talca 24.3
701+ Universidad de Valpara?so (UV)
701+ Universidad del Norte
701+ Universidad del Rosario 40.8 22.2
701+ Universidad del Valle
701+ Universidad Diego Portales (UDP) 36.7 18.1
701+ Universidad Industrial de Santander - UIS
701+ ULACIT - Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnolog?a, Costa Rica
701+ Universidad Metropolitana 18
701+ Universidad Nacional Costa Rica
701+ Universidad Nacional de Cuyo
701+ Universidad Nacional de Mar del Plata 28.8
701+ Universidad Nacional de Tucum??n
701+ Universidad Nacional del Sur
701+ Universidad Nacional Mayor de San Marcos
701+ Universidad Panamericana (UP) 50.4
701+ Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 58.3
701+ Universidad Rey Juan Carlos 23.8
701+ Universidad Sim?n Bol?var (USB)
701+ Universidad T?cnica Federico Santa Mar?a (USM) 37.8 17.8
701+ Universidad Tecnol?gica Nacional (UTN) 49.9
701+ Universidade Cat?lica Portuguesa - UCP 45.6
701+ Universidade da Coru?a 30.8
701+ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 44.9
701+ Universidade Estadual de Londrina 43.5
701+ Universidade Federal da Bahia 44.9
701+ Universidade Federal de Santa Catarina
701+ Universidade Federal de Santa Maria
701+ Universidade Federal de Vi?osa-UFV 35.6
701+ Universidade Federal do Cear? (UFC)
701+ Universidade Federal do Paran? - UFPR
701+ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
701+ Universidade Federal Fluminense 35.7
701+ Ca' Foscari University of Venice 19.4
701+ Catania University 22.1
701+ Universita' degli Studi di Ferrara 54.7
701+ University of Genoa 21.7 21
701+ Universit? degli Studi di Perugia 36.8
701+ University of Siena 22.2
701+ University of Trieste
701+ Universit? degli studi Roma Tre
701+ University of Palermo
701+ Universitas Muhammadiyah Surakarta
701+ Universit? Charles-de-Gaulle Lille 3 56.3
701+ Universit? de Caen Basse-Normandie
701+ Universit? de Cergy-Pontoise 28.8 33.1
701+ University of Lorraine 42.1
701+ Universit? de Nantes 24.4
701+ Universit? de Poitiers 46.3
701+ Universit? Jean Moulin Lyon 3 19.8 41.1
701+ Universit? Lille 2 Droit et Sant?
701+ Universit? Lumi?re Lyon 2 23.9 37.4
701+ Universit? Paris Ouest Nanterre La D?fense 17.6 55.4
701+ Universit Paul-Valery Montpellier 3 28.5 34.1
701+ Universit? Toulouse 1 Capitole 42 72.7
701+ Universiti Teknologi MARA - UiTM 28.4
701+ Universiti Utara Malaysia (UUM) 54.9 55
701+ University of Arkansas
701+ University of Bahrain 31.2 90.4 26.1
701+ University of Bari
701+ University of Belgrade
701+ University of Brawijaya
701+ University of Brescia 48.9
701+ University of Bucharest 39
701+ University of Central Florida 32
701+ University of Central Lancashire 29.4 56.5
701+ University of Colombo
701+ University of Dhaka 45.4
701+ University of East London 81.5 93.7
701+ University of Engineering & Technology (UET) Lahore
701+ University of Ghana
701+ University of Greenwich 72.7 96.3
701+ University of Hertfordshire 59.7 83.8
701+ University of Huddersfield 45.2 73.9
701+ University of Karachi
701+ University of Kufa 40.6
701+ The University of Lahore
701+ University of Maribor 32.5
701+ University of Montana Missoula
701+ University of Mumbai 39.6
701+ University of Nairobi
701+ University of New England Australia 25.3
701+ University of P?cs
701+ University of Pune
701+ University of Salford 23.1 83.2
701+ University of San Diego 25.3
701+ University of San Francisco 50.4
701+ University of Santo Tomas
701+ University of Southern Queensland 68 63.2
701+ University of the Pacific 37.4
701+ University of the Western Cape 38.8
701+ University of Tulsa 34.2 84.9
701+ University of Wroclaw 25.5
701+ University of Wyoming 37.5 27.8
701+ Universit? de Toulouse II-Le Mirail 22.4 59
701+ Utah State University 36.8
701+ Verona University
701+ Vilnius Gediminas Technical University 29.7 23.2
701+ Voronezh State University 36
701+ Vytautas Magnus University 21
701+ Universitatea de Vest din Timisoara / West University of Timisoara
701+ Yamaguchi University 56.4
701+ Yokohama National University 30.7
N/A University of California, San Francisco 61.5 100 71.9 43.3
N/A Karolinska Institutet 51.9 99.4 88.7 83 86.1
N/A Jawaharlal Nehru University 41.2 44.2
N/A INSEAD 36.8 99.9 52.5 61.4 100 100
N/A London Business School 33 100 94.1 100 100
N/A Weizmann Institute of Science 30.4 100 100
N/A Baylor College of Medicine 31 100 35.8 38.8
N/A BI Norwegian Business School 31 81.4
N/A Copenhagen Business School 64.3 33 34.4 69.1 74.8
N/A Cranfield University 53.7 99.5 53.7 95.1 100
N/A ESCP Europe - Paris 78 100 99.9
N/A ESSEC Business School 88.7 28.9 98 92.3
N/A EBS Business School 43 66.3 95.2
N/A HEC Paris School of Management 99.3 58.2 100 100
N/A King Abdullah University of Science & Technology 82.5 100 100 100
N/A Stockholm School of Economics 68.9 63.4 88.7 50.6
N/A Bocconi University 98.1 30.4 31
N/A Universit? de Technologie de Compi?gne (UTC) 38.6 28.5 25.1 53.2
N/A University of Economics, Prague 43.9 23.3 56.5
N/A WHU - Otto Beisheim School of Management 41.9 28.2 47.1 65
http://goo.gl/72BPC