อีบุ๊ค คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุง : 2557-11-17 (เพิ่ม pdfcreator)
อีบุ๊ค คืออะไร
+ อีบุ๊ค (e-Book) คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book) เป็นหนังสือประเภทที่สามารถเปิดอ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ทโทรศัพท์ (Smart Phone) พีดีเอ (PDA) หรือ แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)
+ การสร้างอีบุ๊ค กระบวนการจัดทำ ผลลัพธ์จากโปรแกรม และการนำผลงานไปใช้ มีความแตกต่างกันตามคุณสมบัติของแต่ละโปรแกรม บางโปรแกรมสร้างอีบุ๊กประเภทที่เปิดได้ทุกแห่ง ทุกอุปกรณ์ บางโปรแกรมต้องใช้โปรแกรมเฉพาะของตนเท่านั้น
+ ในยุกแรกอีบุ๊คนิยมสร้างด้วย Acrobat Writer และเปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ในเวลาต่อมากระแสของอีบุ๊คเป็นที่ยอมรับ มีการพัฒนาโปรแกรมมากมายสำหรับสร้างอีบุ๊คที่ดี อาทิ 1) Acrobat Reader # 2) Flip Album 3) Desktop Author 4) Plakat e-Book 5) Diji Album เป็นต้น
+ แฟ้มอีบุ๊คแต่ละประเภทสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมเฉพาะของตน เช่น ประเภท .doc เปิดด้วย Microsoft Word ประเภท .pdf เปิดด้วย Acrobat Reader ประเภท .opf เปิดด้วย Flip Viewer ประเภท .dnl เปิดด้วย DeskTop Author ประเภท .alb เปิดด้วย Diji Album ประเภท .teb เปิดด้วย Plakat ประเภท .lit เปิดด้วย Microsoft Reader
* หมายเหตุ. Flip publisher หายไป เหลือแต่ Flip album และ Microsoft Reader ก็ discontinue
e-book ที่น่าสนใจ 3 ตระกูลใหญ่
PDF
format
Flash View
format
OPF
format
ผู้สร้าง : pc + op.sw + ct ผู้สร้าง : pc + fr.sw + ct pic + sv ผู้สร้าง : pc + li.sw + ct*
ผู้ใช้ : pc/tab + op.sw + on/off ผู้ใช้ : pc/tab + web + on ผู้ใช้ : pc + li.sw/cd + on/off
เพจ : pdfCreator [pptx] เพจ : FlashPageFlip [] เพจ : /flip [pptx]
ซอฟท์แวร์ : pdfCreator
ซอฟท์แวร์ : Acrobat Reader
ซอฟท์แวร์ : Full Source Sample
ซอฟท์แวร์ : Picture Retouch
ซอฟท์แวร์ : Flip Album
ซอฟท์แวร์ : Flip Viewer
คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ(pdf) คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ(web) คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ(mpg)
ต.ย. แผนยุทธ์ฯ และหนังสือ
+ บทความ ม.กรุงเทพฯ 43-48
+ มรภ.พิบูลสงคราม 51-56
+ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 53-56
+ มรภ.เชียงใหม่ 55-59
+ ม.เอเชียอาคเนย์ 54-58
+ ม.มหิดล 52-55
+ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 53-67
+ ebooks.in.th #
ต.ย. Flash Page Flip(ฟรี)
+ วัด 9 ศรี 4 พระอารามหลวง
+ สรุปข้อมูลจังหวัดลำปาง
+ เมนูอาหารร้านพิซซ่าหัวมุม
+ การ์ตูน: ทหารหาญผู้เสียสละ
+ คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+ เอกสาร ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ สมัย 18
+ /e-book
ต.ย. OPF book( 1 : 2)
+ เรื่องท่องแดนวิทยาศาสตร์
* รวม e-book stks.or.th
* รวม e-book thaischools.in.th
ต.ย. ในบทเรียน
+ 7host.com/mybook.opf
+ opf+folder=mybook.zip7MB
+ opf+folder=health.zip8MB
+ opx+health=cd.zip17MB
ความหมาย : PDF (Portable Document File) คือ แฟ้มอีบุ๊ครูปแบบหนึ่ง ที่มักถูกใช้เป็น e-book เริ่มพัฒนาโดยบริษัท Acrobat ในปี 1991 และมีซอฟท์แวร์ใช้งานคือ Acrobat Reader และ Writer ความหมาย : FPF(Flash Page Flip) คือ ชุดโปรแกรมนำเสนอแฟ้มมัลติมีเดียแบบอีบุ๊คผ่าน Flash View โดยวางแฟ้มทั้งหมดไว้บนเครื่องบริการเว็บ ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่ม สามารถเปิดได้ด้วย Browser ที่สนับสนุน Flash ความหมาย : OPF (Open Packaging Format) คือ แฟ้มอีบุ๊ครูปแบบหนึ่ง ซึ่งสร้างได้ด้วยโปรแกรม Flip Album และเปิดอ่านด้วย Flip Viewer สามารถนำเสนอสื่อได้หลายรูปแบบทั้งภาพ เสียง และคลิ๊ปวีดีโอ แล้วส่งออกเป็น Video หรือ CD ได้pc = Personal Computer
op = Operating System
sw = Software
fr = Flash Reader
ct = Content
ct* = Any type of content
pic = Picture
sv = Web Server
tab = Tablet PC
web = on web browser
li = License Software
cd = CD-ROM
[ - version 2550 - ]

ดาวน์โหลด
+ Flip album(รุ่นทดลอง)
+ Flip viewer(รุ่นทดลอง)
+ iview(รุ่น 3.51)
+ pdfCreator
+ Acrobat Reader (.pdf)
+ Plakatebook
หัวข้อ การทำอีบุ๊ค (e-book)
๙.๐๐ - ๙.๑๕ น. พิธีเปิดโครงการ
๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีบุ๊ค (e-book)
- อีบุ๊คในรูปของ Portable Document Format
- อีบุ๊คใน Social Media
- การติดตั้ง Flip Album
- การติดตั้ง Flip Viewer
- การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
- การแทรกภาพ (Insert Multi-Media Objects)
- การแทรกข้อความ (Insert Textbox)
- การจัดเก็บและเรียกใช้ (Save & Open)
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
- การจัดหน้า (Page)
- การแทรกภาพเคลื่อนไหว (Insert Multi-Media Objects)
- การแทรกเสียง (Background Music)
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
- การนำไปใช้ (Application)
- การนำอัพโหลดอินเทอร์เน็ต (Upload)
- การนำเข้าซีดี หรือแปลงเป็นวีดีโอ (CD & Video)
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการ
แนะนำโปรแกรม e-Book
+ Acrobat Reader (.pdf)
+ Flip Album (.opf+.flp) eval 30 days
+ Flip Viewer (.opd) eval 30 days
+ Desktop Author (.dml .dnl) eval 2 pages
+ Diji Album (.alb)
+ Microsoft Reader (.lit)
+ Palm (.pdb)
+ HTML Help Workshop (.hhp)
+ Plakat e-Book (.teb ?)
    - โปรแกรมสำหรับ อ่าน และ เขียน
    - ตัวอย่างผลงาน ประวัติวันสงกรานต์
+ คู่มือการใช้ flip โดย อ.สมศักดิ์ เหมาะสมัย (2550)
+ แหล่งข้อมูลของ extension name

แนะนำเว็บ (Web Guides)
+ http://www.drpaitoon.com ดร.ไพทูร สีฟ้า เป็นผู้ชำนาณพิเศษ
+ http://www.thaiebook.org download Plakat
+ http://www.ebookthailand.net มีตัวอย่างผลงานมากมาย
+ http://www.slideshare.net/thaiall/
+ http://www.scribd.com/thaiall
+ http://www.flipcity.com
+ http://www.flipforum.com
+ http://www.fliplibrary.com
Tour

flip album tour in facebook.com 18. 63 MB
Flash Page Flip

FlashPageFlip in facebook.com 8.43 MB
Flip album menu

flip album in facebook.com 32.91 MB
Flip viewer menu

dropbox หรือ album in facebook.com 7.12 MB
irfanView

download from dropbox 2.13 MB
pdfCreator

album in facebook.com 16 MB
สาธิตการใช้งานโปรแกรม Flipalbum & Flipviewer สาธิตการใช้เครื่อง Scanner ด้วย iView
สาธิตการใช้เครื่อง Scanner ด้วย Paint การสมัครขอพื้นที่ทำโฮมเพจฟรีจาก 7host.com
แผนการสอน
หัวข้อรายละเอียด
๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีบุ๊ค
- อีบุ๊คในรูปของ PDF
- อีบุ๊คใน Social Media
- การติดตั้ง Flip Album
- การติดตั้ง Flip Viewer
- การเตรียมข้อมูล
+ ความหมาย และความแตกต่างของ e-book ที่น่าสนใจ 3 ตระกูลใหญ่ และตัวอย่างในอินเทอร์เน็ต
+ แนะนำให้รู้จักแหล่ง social media แบบอีบุ๊ค slideshare.net และ scribd.com
+ การติดตั้ง Flip Album และ Flip Viewer
+ เตรียมแฟ้มภาพ และเสียง แบบให้คัดลอก จาก facebook
- album_ลำปางe54 คือ หนังสือแนะนำจังหวัดลำปาง แบบ Executive Summary of Lampang เป็นภาษาอังกฤษ
- album_คู่มือสุขภาพ คือ หนังสือที่จัดทำโดย เทศบาลนครลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง
- album_ไหว้พระ9วัด คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหน้าคู่และยังไม่ลดขนาด เขียนโดย พระครูสังวรสุตกิจ
- internet หรือ
- resource ที่เตรียมให้
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
- การแทรกภาพ
- การแทรกข้อความ
- การจัดเก็บและเรียกใช้
+ การเตรียมภาพให้พร้อมผ่านการ scan หนังสือ หรือภาพถ่าย หรือข้อมูล [iview slides]
+ การปรับแต่งภาพ ให้พร้อม
- การปรับสี และความชัด
- การ crop และ resize
- การ rename แบบ batch
- การสร้าง web page gallery เบื้องต้น
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
- การจัดหน้า
- การแทรกภาพเคลื่อนไหว
- การแทรกเสียง
+ Insert Multi-Media Object [clip]
+ การวางแผนหน้าคู่หน้าคี่ และ layout และ chapter
+ Bookmark
+ Marker
* ฝึกปฏิบัติจัดทำ e-book 10 หน้า
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
- การนำไปใช้
- การนำอัพโหลดอินเทอร์เน็ต
- การนำเข้าซีดี
- การแปลงเป็นวีดีโอ
+ Web server & http://www.7host.com [clip]
+ CD Maker & CD Writer
+ Video & Youtube
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ส่งผลงาน zip ของ .opf เข้า http://www.facebook.com/groups/thaiebook/
2. ส่งผลงาน .mpg เข้า youtube.com แล้ว share เข้า facebook group ข้างต้น

ขั้นตอนการสร้าง remix : จุลสารเสียงลำปาง 2555 ด้วย flipalbum 
1. ติดตั้ง เปิดโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro (Eval)
2. เปิด New Book หรือ Ctrl-n พบหน้า contents และ index ที่ว่างเปล่า
3. Menu Bar, Folder, Copy From แล้วเลือกภาพทั้ง 99 ภาพเข้ามาใน Album
4. Menu Bar, Options, Enable Background Music
5. Menu Bar, View, Entire Book, In Centerfold mode ทำให้ไม่มีเส้นกลางหน้า
6. Menu Bar, Options, Set Book Options, Page Margins, all 0%
7. cut = Ctrl-X และ paste = Ctrl-V
8. Right click on page to change Page Properties
9. insert page และ delete page ได้
10. จัดหน้า และเพิ่ม Bookmarks
11. สามารถย้ายหน้าใน Overview Page แบบ thumbnail ได้ง่าย
12. ตั้งชื่อหน้าทั้งหมดด้วยการ rename ใน Overview มีผลกับ contents และ index
13. แฟ้มทั้งหมดจะอยู่ใน folder แล้วถูกเรียกด้วย .opf
14. Menu Bar, CD Maker, Create Album Cd
15. Menu Bar, CD Maker, Export Album for TV Viewing
16. Save ทั้ง folder พร้อม .opf
ตัวอย่าง Album for TV Viewing

แฟ้มผลงานแบบลง CD
+ sound55_cd.zip 15 MB
+ sound55_opf.zip 12 MB
ตัวอย่าง HTML Code เพื่อเชื่อมโยงแฟ้ม .opf
<a href="javascript:;" onClick="window.open('http://www.flipviewer.com/fvenp/?opf=http://www.xxx.com/x.opf&ver=Gen',
'FlipViewer','toolbar=no,resizable=yes');">x.opf</a>
จุลสารเสียงลำปาง ฉบับที่ 13 - 20 (มิ.ย.51 - ม.ค.52)
(กล่องข้อความที่ตัดจากจุลสารฯ)

นิยามศัพท์เฉพาะGlossary]
Flip Album ฟลิปอัลบั้ม คือ โปรแกรมสำหรับจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบ 3D ซึ่งผลการจัดทำนำเสนอได้ 3 แบบ ได้แก่ .opf, CD และ Video clip เมื่อจัดทำแบบ .opf แล้วสามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้พัฒนา แล้วผู้อ่านต้อง download โปรแกรม flipviewer และติดตั้งก่อนเปิดอ่าน e-book แต่ถ้านำเสนอผ่าน CD จะมีโปรแกรมสำหรับเปิดอ่านอยู่ใน CD ซึ่งมีขนาดประมาณ 18 MB โดยโปรแกรม FlipAlbum vista pro ราคา USD $159.95 แต่มีรุ่นทดลองใช้ 30 วัน หากติดใจก็หาซื้อได้ภายหลัง
Flip Viewer ฟลิปวิวเวอร์ (Flipviewer) คือ โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบ .opf ที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม Flipalbum โดยโปรแกรม Flipviewer นั้นสามารถ download ได้ฟรีจาก http://fvinstall.flipviewer.com/fvenp/ แต่ปัจจุบันในเว็บไซต์ได้นำเสนอโปรแกรม FlipViewer Xpress Suite เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นระบบจัดทำ e-book ที่สามารถแปลง .pdf, .JPG, .SWF เป็น e-book อ่านได้ทั้งบน ipad และ android
Web Server เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการเว็บเพจแก่ผู้ร้องขอด้วยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เครื่องบริการจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม เครื่องบริการเว็บเพจมักเปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อและนำข้อมูลไปใช้ เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ (Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก (FireFox Web Browser) การเชื่อมต่อเริ่มด้วยการระบุที่อยู่เว็บเพจที่ร้องขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator) เช่น http://www.google.com หรือ http://www.thaiall.com เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเครื่องบริการเว็บ คือ อาปาเช่ (Apache Web Server) หรือไมโครซอฟท์ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server) ส่วนบริการที่นิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเครื่องบริการ เช่น ตัวแปลภาษาสคริปต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการผู้ใช้ และระบบจัดการเนื้อหา เป็นต้น
Bookmarks บุ๊คมาร์ค (Bookmarks) คือ แท็ก หรือป้ายขนาดเล็กมีข้อความกำกับติดขอบหนังสือ ช่วยแยกเรื่อง แยกบทได้ชัดเจน สามารถเข้าถึงบุ๊คมาร์คได้ทันที แม้อยู่หน้าใด ๆ ด้วยการคลิ๊กบนบุ๊คมาร์คที่อยู่ด้านซ้ายสุด หรือขวาสุด ของหนังสือ ซึ่งมีใช้ทั้งใน FlipAlbum และ FlipViewer
Markers มาร์ค (Markers) คือ ที่ขั้นหนังสือไม่มีรายละเอียดกำกับ มักแสดงอยู่ด้านบนสุดของหนังสือ ช่วยเป็นที่ขั้นหนังสือ ว่าถึงหน้าใดแล้ว มีเฉพาะใน FlipAlbum ไม่พบใน FlipViewer
MIME MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) คือ การกำหนดรูปแบบมาตรฐานของแฟ้มอีเมล ทั้ง Text, Non-text Attachment, Multiple parts ต่อมามีการนำไปใช้งานในระบบอื่น เพื่อกำหนดแบบของแฟ้ม และการสนับสนุนที่แตกต่างกัน อาทิ .opf เป็น application/octet-stream ซึ่งการกำหนดนี้เพื่อให้เข้าถึงแฟ้มที่บริการบน web server หากไม่กำหนด ผู้ใช้ก็จะใช้ FlipViewer เข้าถึงแฟ้มแบบนี้ไม่ได้
แฟ้มประกอบการอบรม e-book
- ภายใน ระบบอินทราเน็ต http://172.50.0.xxx/ -
1. ซอฟท์แวร์ 2. สไลด์
1.1 pdfcreator_150.zip 24 MB
1.2 iview351.zip 635 KB
1.3 fapvseval.zip 18 MB
1.4 fv471.zip 13 MB
2.1 iview.ppt
2.2 flashpageflip.pptx
2.3 flipalbum.pptx
2.4 flipalbum_menu.pptx
2.5 flipviewer_menu.pptx
3. ตัวอย่าง e-book ที่เตรียมให้ 4. เชื่อมโยงจากอินเทอร์เน็ต
3.1 e-book in .opf mybook.zip
3.2 e-book in .opf health.zip
3.3 e-book in CD-ROM health_cd.zip
3.4 e-book in .opf sound55_opf.zip
3.5 e-book in CD-ROM sound55_cd.zip
3.6 flashpageflip files yn_cn.zip
3.7 images sound_lampang_cut_99.zip
แหล่งภาพอีบุ๊ค
- album_ลำปางe54 คือ หนังสือแนะนำจังหวัดลำปาง แบบ Executive Summary of Lampang เป็นภาษาอังกฤษ
- album_คู่มือสุขภาพ คือ หนังสือที่จัดทำโดย เทศบาลนครลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง
- album_ไหว้พระ9วัด คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหน้าคู่และยังไม่ลดขนาด เขียนโดย พระครูสังวรสุตกิจ
.OPF File
4.1 http://172.50.0.xxx/flip/mybook.opf (just link)
4.2 http://172.50.0.xxx/flip/mybook.opf (auto load)
4.3 http://burinruj.7host08.com/mybook.opf (auto load)
4.4 http://www.stks.or.th/web/ebook/02/tiac02.opf
Clip Video
4.5 e-book watch?v=ikFXvlKhIF0
4.6 scanning watch?v=aQ-HzYiLnS0
4.7 scanning watch?v=LcSLlb65PEM
5. Auto Load FlipViewer
mybook.opf
<a href="javascript:;" onClick="window.open('http://www.flipviewer.com/fvenp/?opf=http://burinruj.7host08.com/mybook.opf&ver=Gen', 'FlipViewer','toolbar=no,resizable=yes');">mybook.opf</a>
6. change mime in iis for .opf
แบบที่ 1 application/opf
แบบที่ 2 application/octet-stream
แบบที่ 3 text/xml
ปรับปรุง 26 กันยายน 2555
การจัดทำ e-book ด้วยโปรแกรม Kvisoft FlipBook Maker
1. Demo http://www.kvisoft.com/flipbook-maker/demos/
2. Download http://www.kvisoft.com/downloads.html
3. Install kvisoft-fbm-trial.exe
4. Have a book D:\cheepjonkhao\cheep.pdf
5. Create from .pdf to .swf
6. Get e-book Folder with script
7. Upload to web server
สาธิตการแปลงแฟ้มภาพเป็น e-book
โดยต้นเหตุเกิดจากการ scan หนังสือทั้งเล่มเป็นแฟ้มภาพ (.jpg) จำนวน 200 หน้า ด้วยเครื่อง scan แบบฝาปิดเปิด แล้วต้องการทำเป็น e-book ด้วยการรวมภาพทั้งหมดเป็นแฟัม .pdf แล้วผมก็เลือกโปรแกรม pdf creator ทำหน้าที่จำลอง printer ขึ้นมา เมื่อ print ภาพทั้งหมดผ่านโปรแกรม photo printing wizard ก็จะส่งผลลัพธ์ทั้งหมดไปให้กับเครื่องพิมพ์เสมือนจริงชื่อ pdf creator ทำหน้าที่แปลงเป็น e-book หรือแฟ้ม .pdf ตามต้องการ ซึ่งขนาดแฟ้ม pdf ก็พอ ๆ กับขนาดจากการรวมภาพทั้งหมดครับ
+ http://www.thaiall.com/blogacla/admin/2054/
สาธิตการสแกนหนังสือ เป็น pdf ผ่าน multi-function printer
เหตุเกิดเพราะ กำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่ หนังสือหลายเล่มที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นหนังสือหายาก สำหรับผมแล้วรู้สึกว่ามีเล่มเดียวในโลก (พิมพ์เมื่อ 15 ปีก่อน) จะให้นักศึกษาในห้องยืมอ่านพร้อมกันก็ไม่ได้ จึง scan หนังสือเล่มหนึ่งเก็บไว้อ่านคนเดียวที่บ้าน ที่บ้านมี printer แบบฝาเปิดปิด แล้ว scan หนังสือจำนวน 200 หน้า ผมใช้เวลาครึ่งวันในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 คิดว่าถ้ารับจ้างสแกนหน้าละ 10 บาทด้วยวิธีนี้คงไม่รุ่งแน่ ก็นึกขึ้นได้ว่าที่มหาวิทยาลัยมีเครื่อง printer แบบ multi-function และมีระบบ auto-feed หากเราเอาหนังสือไปจ้างร้านถ่ายเอกสารทำเป็นแผ่น แล้วนำทั้งหมดเข้า auto-feed ก็จะได้แฟ้ม pdf มาใช้งานด้านการศึกษาได้โดยง่าย
26 ต.ค.55 สาธิตการสแกนหนังสือ เป็น pdf ผ่านระบบ auto feed ของ canon multi-function printer โดยแสดง 2 รูปแบบ คือ 1) ส่งผลงานไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) ส่งผลงานเข้าเครื่อง printer แต่การสแกนหนังสือผมแนะนำว่าให้จ้างร้านถ่ายเอกสารสแกนเป็นแผ่นก่อน แล้วค่อยนำมาเข้าเครื่องนี้ แล้วอาจนับได้ว่านี่คือการทำ e-book อีกวิธีหนึ่ง ที่ง่ายเพียงคลิ๊ป หากมี scanner ที่มี auto feed
http://www.thaiall.com/blogacla/admin/2044/
สาธิตการสแกนหนังสือ ผ่าน autofeed เป็น jpg ผ่าน multi-function printer
สาธิตการใช้เครื่อง multi-function ของ canon ในส่วนของ autofeed อ่านเอกสารหลายร้อยแผ่น แล้ว scan เป็นภาพส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสำหรับ e-book ต่อไป กรณีนี้เลือก .jpg แทน .pdf เพราะจะต้องมีการ retouch ตัดขอบของเอกสารต่อไป
ทำอีบุ๊ค เล่าขานตำนานบุญวาทย์
มีโอกาสได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจาก พระครูสังวรสุตกิจ ซึ่งเป็นหนังสือเผยแพร่ อ่านดูพบว่า หนังสือเล่าถึงการเชื่อมโยงของเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตย์ โรงเรียนบุญวาทย์ ถนนบุญวาทย์ วัดบุญวาทย์วิหาร หน่วยงานในวัดบุญวาทย์วิหาร จิตกรรมฝาผนังวัดบุญวาทย์วิหาร ซึ่งรวบรวมโดยพระครูสังวรสุตกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง และอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
แล้วนำมาทำ e-book มีขั้นตอนดังนี้
1. นำหนังสือมาตัดขอบให้เป็นแผ่น
ทำให้สะดวกในการเข้าเครื่อง scan แบบ auto feed
2. นำเข้าเครื่อง scan
ทำให้ได้แฟ้มภาพ .jpg มาจำนวน 50 กว่าภาพ
3. นำมาตั้งชื่อใหม่ อาทิ b01.jpg
ทำให้แต่ละหน้ามีชื่อเรียกที่สื่อความหมาย ไปถึงเลขหน้า
แล้วขนาดภาพหลัง scan กว้างมากกว่า 2000 px
4. ใช้ crop ใน Microsoft picture manager ของ Office 2010
ตัดขอบออก ให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพราะแต่ละภาพที่ได้มา มีขนาดไม่เท่ากัน
5. คัดลอกไป folder ใหม่
แล้วใช้ irfanview ลดขนาดภาพ ให้กว้าง 512 px และเพิ่ม sharpen
เพื่อนำไปใช้ใน flip album
6. นำภาพที่ได้ในข้อ 3 ส่งเข้า photo printing wizard
แล้วส่ง print ไปที่ PDFCreator เพื่อสร้างแฟ้ม pdf
เสร็จแล้วได้แฟ้ม pdf ขนาด 50 MB ซึ่งเก็บรายละเอียดได้ชัดเหมือนเอกสาร
7. นำภาพที่ได้ในข้อ 3 ส่งเข้า facebook page เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิก
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.342993125811673.1073741825.115935711850750
8. ส่งภาพทั้งหมดในข้อ 5 ไปที่ Web Server
ซึ่งเตรียม script ของ flip album ไว้รอท่า ทำให้มี e-book แบบ online
http://www.thaiall.com/e-book/bunyawat
9. นำแฟ้มในข้อ 6 ส่งไปที่ scribd.com
เพื่อฝากแฟ้มขนาดใหญ่ไว้ใน social media website สำหรับบริการลักษณะนี้
http://www.scribd.com/doc/127776462/
10. แชร์ (Share) ไปยัง page หรือ blog หรือ profile ต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ e-book ในรูปแบบที่เหมาะสม เพราะมี 3 รูปแบบที่พร้อมเผยแพร่แล้ว
อาทิ blog ของ http://www.lampang.net
+ http://thaiabc.com/lampangnet/admin/614/
ถาม - ตอบ
? ต้องการกำหนดขนาด กว้างยาวของหนังสือ
- ไม่พบตัวเลือกสำหรับกำหนดกว้างหรือสูง แต่จากการย่อขยายหน้าต่างโปรแกรม Flipviewer พบว่าหนังสือปรับขนาดอัตโนมัติ
? โปรแกรมมีปัญหา แก้ไขข้อมูล หรือปรับเพิ่มลดขนาดภาพไม่ได้
- ปัญหา คือ คลิ๊กเลือกภาพแล้วไม่ได้ กลายเป็นพลิกหน้า เหมือน mode readonly ก็ให้ restart เครื่องครับ
? โปรแกรมส่ง e-book เป็น mpg แล้วเงียบหาย ไม่ได้แฟ้มวีดีโอ
- ถ้าส่งออกไม่ได้ก็ให้ restart เครื่อง
? โปรแกรมส่ง e-book เป็น mpg แล้ว error เกี่ยวกับชื่อ
- ปัญหาที่ผมพบคือ มีช่องไฟในชื่อ และกำหนดชื่อผิดรูปแบบ
? พิมพ์ภาษาไทยแล้วเป็น ???
- สรุปว่าไม่รองรับภาษาไทยกับ bookmark หรือ content หรือชื่อ page ให้ใช้ภาษาอังกฤษ
? กำหนดให้ zip แฟ้ม .opf และ folder แล้วส่งเข้า fb group แต่ไม่เข้า
- พบเดือน ก.ย.55 ว่า facebook group จำกัด max size ไว้ 25 MB แต่ลูกศิษย์เตรียมแฟ้มมา 70 MB จึง upload ไม่เข้า
- http://www.facebook.com/groups/thaiebook
? insert multi-media object อย่างไร
- พบว่าไม่มีปุ่ม insert หากพบภาพที่ต้องการก็ต้อง ลากและวาง (drag and drop)
? เปลี่ยน Book Binder (ขอบหนังสือแบบห่วงต่าง ๆ) ไม่ได้
- มีโอกาสที่เปลี่ยนไม่ได้หลังสร้างไประยะหนึ่ง แต่ถ้าเปลี่ยนตั้งแต่ตอนสร้างหนังสือก็จะไม่พบปัญหา