รวมสื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย NTU601
น.ศ. รวบรวมสื่อเทิดพระเกียรติ
น.ศ. ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รวบรวมสื่อเทิดพระเกียรติ และเขียน blog ซึ่งเนื้อหาจะมี 5 หัวข้อ และมีการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา ส่วนสื่อที่รวบรวมมาได้ จะแชร์สื่อเหล่านั้นใน cloud storage website อาทิ box.com, dropbox.com, google drive, one drive, issuu.com, flipsnack.com, youtube.com, 4shared.com, mediafire.com, mega.nz
+ blog :: note :: playlist :: ภาพ น.ศ. อ่านหนังสือ
6006111002 นายกิตติพงษ์ เปาป่า คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
https://kiti02pbh.blogspot.com/2017/11/httpsapp.html
https://app.box.com/s/8if3akctkjsjrkz23hs6pra9bmuc0dro
https://www.dropbox.com/s/dqpl451dgf0dqq9/
https://drive.google.com/open?id=1ueWTLa7gp9iNVj_bk40AfG2wHohvc23dTUxg56eIStM

6008111005 น.ส.สุวัจนีย์ ปัญญาภู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://fafearn89.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/open?id=1ZvE8GaUEoQaLueHzDgwTdEH60tKw_Mp8O4yaoHj5FtY
https://app.box.com/s/etgy9seqvorypt9hfbyrrtntwhjxnfj7
https://www.dropbox.com/s/7u7f7nzy8tf1cjb/

6001111002 น.ส.นริศรา เทพอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
https://narissara211998.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://app.box.com/s/zjmgx7os0kt8qbudfqpbomn4uc97lu07
https://www.dropbox.com/s/elyxrxfzaar609x/
https://docs.google.com/document/d/12rNskv8GKvqHx-dfoUFiNdzsqwRYD0iM08oyFZV9GDM/

6008111004 นายวชิรศักดิ์ สายสูงธนาศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://thekingthailand09.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/0B_PB3_f7T3WaS3RVeS1Bb1RYM3c/view
https://mega.nz/#F!ZoBl2LJS!t6mTp9I4pDar5Rk1SGlSEA
https://www.mediafire.com/folder/hx7mvcbuk199fi5,rhv47h7yojd7c/shared

6001211012 น.ส.วะริษา เตชนันท์ คณะบริหารธุรกิจ
https://warisa1742ss.blogspot.com/2017/11/3.html
https://www.youtube.com/watch?v=jOXGSg7pbR0
https://www.4shared.com/folder/z8wIq9NT/_online.html
http://www.mediafire.com/file/qamt4l00sfq5zgy/
! https://drive.google.com/file/d/1pjSsLRJJgXaYMAULqK6tGo_xo-MxpZe_/view?usp=drive_web

6008111008 นายนรภัทร นรศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://noraphat99.blogspot.com/2017/11/1.html
https://drive.google.com/drive/folders/1TdW0_OJv_Ab9yLMlnVdACYLJHYO1mPM_
https://www.dropbox.com/sh/8rhjd9f0ukse68z/AADRk_QAuhYI65qCsfdciUZ2a?dl=0
https://www.4shared.com/s/f0aevhtduca
! reference

5903311006 น.ส.ศุภลักษณ์ เจนการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
https://supalak5903311006.blogspot.com/2017/11/httpswww.html
https://www.dropbox.com/s/aw4li98z12xpadc/
https://docs.google.com/document/d/1G-wXU2eWV524A6GbNdiNTjyhrNtUpB14HWP34H7uStY/
! reference

6006111014 น.ส.ปรางค์วลัย ก๋าแก่น 
https://prangwaial603.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://docs.google.com/document/d/1_FLDdeCnPQnDXHU47UljZEnwktwzTPsn-iZSYuCzk4c/edit
https://www.dropbox.com/s/lf2i20coog02ek5/
https://drive.google.com/drive/folders/0B94ywKCVbLkCUE11V0t1YTlvdnc

6002111010 นายอนพัทธิ์ หน้านวล คณะนิเทศศาสตร์ (ขออนุญาตทำเนื้อหาเป็นภาพครับ)
https://memorysommhay.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.mediafire.com/folder/b6de16pgnvu2j/
https://drive.google.com/drive/folders/1on8pKf6WAIGHx_8O5_8itvfbBWTL-T76
https://www.dropbox.com/sh/yjpo5djej1fkea3/AAA86aWsjkxRKqEPUWSsMWmFa?dl=0

6006111016 น.ส.ญาณิศา ชุ่มธิ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
https://thanjirachumti2.blogspot.com/2017/11/8-9-9-9-9-9-1.html
https://docs.google.com/document/d/1fFZ3QJDIe0WZGTzUjo4snOyqtmX6WNpPLz95PnLH3Nk/edit
https://www.dropbox.com/s/tfps2saewvpph2v/5.docx?dl=0

6006111013 นายพลกฤต แอนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
http://kingrama9bypeaa.blogspot.com/2017/11/king-rama-ix.html
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACMy0KXtMalEgqQ&id=AB017BB41BDFEFCA%21375&cid=AB017BB41BDFEFCA
http://www.mediafire.com/file/i5mdl8%203d3cps0d7/
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=puDOopin

6006111009 น.ส.สุภัสสรา พิทักษ์อนันตกุล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารรสุขศาสตร์ 
https://paaj11.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://issuu.com/supatsara/docs/___________________________________
https://docs.google.com/document/d/1lLg0nv0qMYmlgEuxwb2txLK1-H3Qfwr9zQv6z9__jT4/edit#heading=h.bycc9bal9jri
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ABDE994101C9A696!115&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AG4jHVeYnnO3uBs

6006111007 น.ส.สายสุณีย์ คำรังษี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://saysuneebimkung.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=br2yng2boY6tMsNm&changedir=CyE1DX8W
! https://www.dropbox.com/home
! https://1drv.ms/w/s!An4KGA1TQiTZcwMqcyWN_Ot50pw

6006111010 น.ส.สุวนันท์ ใจปิง คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://suwananbk.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.dropbox.com/sh/imgznzddaapik9o/AAA9EnL-ZeDd6O77N7xZhAata?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1FjerS3VMnaHTZ2wBjDPsSWH-AX6Okv3SfJIiMlBZbRg/
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=bJFu-fe5

5903311003 น.ส.ชนิดา จันต๊ะ 
http://biwchanida.blogspot.com/2017/11/1.html
https://app.box.com/s/qcj64zzpyfk63he2udti7ly9ndlqpckh
https://www.dropbox.com/s/lg47k1o8m0zo47n/
https://docs.google.com/document/d/1MpBur_5hXZHbA35lOfYasQnCA8z5aDHYj65-nfLDAZk/

6006111011 น.ส.ธรัญชนก พรมลังกา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://pangawin.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.dropbox.com/sh/lei4c46f5pnntd4/AAAsGUghN1aAuv3ke6oz2ndia?dl=0
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=330609F894DA7C6B!111&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AKketbLeOHKZf9U
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=p32oExcr

6006111008 น.ส.สุจินันท์ วงค์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://sujinan08.blogspot.com/2017/11/5.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AE23707136B35448!110&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AB5gYHfYOVOcdPU
https://www.4shared.com/account/dir/zyo9Tg-e/_online.html
! https://www.dropbox.com/home

6006111001 น.ส.กวินนา แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://kawinna51.blogspot.com/2017/11/9-5-echo-still-on-my-mind-old-fashioned.html
https://issuu.com/811981/docs/___________________________________
https://drive.google.com/drive/folders/17opQ7YmpSHjwkqABfRYWDFdlbx47Fg1e
https://www.dropbox.com/s/m922855wkm757do/

6006111003 น.ส.กุลสตรี กองวี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://kullasatreekongwee.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F1D79A4F591161F5!143&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AJ3wdtBwm6yAKvc
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=L66008RM
https://drive.google.com/drive/folders/1utdVCT3v_MRW9cOmMcSjCfrUIajWhkWo

6001111003 น.ส.พิมพ์ใจ คงพิริยะนันท์ คณะบริหารธุรกิจ 
https://pim28.blogspot.com/2017/11/1.html
https://issuu.com/pimchai/docs/___________________________________
https://docs.google.com/document/d/1GGHF-Gqfsaoiu1xWfmal5INRnATJrMzROMwDqIJ9LDk/edit#heading=h.56f9mic0twg6
! https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADusymjv3gRLW0Y&id=9E08E91052DC75F5%21110&cid=9E08E91052DC75F5

6002111004 นายภัทราวุธ คำอ้ายล้าน คณะนิเทศศาสตร์ 
https://pattarawut04.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html
https://docs.google.com/document/d/1ws6qWbcDn8nw98jhfOkFelP6MwHtylKEiBL_6-f5dCk/edit
https://www.flipsnack.com/pattarawut04/-.html
https://issuu.com/1320051/docs/___________________________________
https://www.4shared.com/folder/m8jXutQo/_online.html

6001211005 น.ส.ธนัญญา มาอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
http://tananyakk09.blogspot.com/2017/11/9_4.html
https://drive.google.com/file/d/0B_mynoyWCm8sdlctUnBtUTRaOTg/view
https://www.dropbox.com/s/ykf5vbeyxjb5swq/
https://www.4shared.com/folder/S6eELa2I/_9_online.html

6001211006 น.ส.ธัญพิชชา อักขระ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
http://praew23.blogspot.com/2017/11/blog-post.html 
https://www.dropbox.com/s/v0ywh1pu2axsres/
https://www.4shared.com/folder/Abxr4yIN/_online.html
https://docs.google.com/document/d/1p1rplvDgeIHFCSDV6SBRqnsFTWz4G_TjPb5oFJo-FkQ/edit

6001211001 น.ส.กัลยกร ต๊ะแก้ว คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี 
http://kanyakorrn.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://drive.google.com/file/d/1RP1af_MJZwSM6xazP2bdgoS-cKHsTBWm/view
https://www.dropbox.com/s/2dvirg23kk2zulk/
https://www.4shared.com/video/3okZUJYDei/_26_-_.html

5903311004 น.ส.พิมพิกา มาน้อย 
http://millph.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://drive.google.com/file/d/1_DPPgNEw_Zm9C2uOprQMJcAxR8jccVWV/view
https://www.4shared.com/office/XSHYrTI2ca/_online.html
https://www.dropbox.com/s/r8mdqqrx23oyrhh/

6001211016 น.ส.ฐานิดา วงศ์เทพ คณะบริหารธุรกิจ 
https://thanida12345.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B7300F6BDBD5507!105&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AGF5jGpEPX1VasM
https://drive.google.com/drive/folders/1vue7iDjJkyPtc8i39KDwbN_kDUcYoqCe
https://issuu.com/6001211016_thanidawongthep/docs/___________________________________

6006111004 น.ส.ชุติกาญจน์ ศีรษะ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://chutikarn1234.blogspot.com/2017/11/1.html
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx0p2JxsFQz1WEVMbDRycWp5ckU
https://www.4shared.com/mp3/h7kmL6v4ba/9_online.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=236691BD0F861E53!106&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AKT3CkEXDp_Gu1o

6001111001 น.ส.จิราพัชร ยะนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
https://aomaom1.blogspot.com/2017/11/8-9-1.html
https://docs.google.com/document/d/1W0kdIsLI1XRl-qruOhJvPhBSSQr_0QGbxzpm4Fe5JPA/
https://www.dropbox.com/s/0a5hr1860xhxpi1/
! reference

6001111004 น.ส.วิมลสิริ อินต๊ะภา คณะบริหารธุรกิจ 
https://pranggee180341.blogspot.com/2017/11/1.html
https://docs.google.com/document/d/1WNdTilCj6WiP3RkorWViTewj3UQdu4e1FW3wnAIcOJE/edit
https://www.dropbox.com/s/s2gqyyx35f12skx/
! reference

6001211004 น.ส.ทัศนีย์วรรณ ไชยชนะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://bugdeaww.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/folder/NoV-DU9a/_online.html
! https://1drv.ms/w/s!As07aqnYJnNGafMW3dU65F_6yEs
! https://www.dropbox.com

5903311009 นายทรงวุฒิ ศิลป์ท้าว คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ 
https://songwut11.blogspot.com/2017/11/5-1.html
https://issuu.com/songwutsinthao/docs/___________________________________
https://drive.google.com/drive/folders/1UAHgeqBrq683qLhqWMBPXc2hFRbiiHtZ
! https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFJiZVBjHcNIig0&cid=45E344F80A91C110&id=45E344F80A91C110%21105

6006111006 น.ส.ปรียาภรณ์ วัชรการุณย์ คณะวิทยาศาสตรฺสุขภาพ 
http://preeyaporn1106.blogspot.com/2017/11/9-9.html
https://www.dropbox.com/s/7x75a0mji5ajeht/
https://docs.google.com/document/d/1UI57g24ZyC13Y0oeBMl4MXCIVSty6OBO4ZD-vVhS-SY/

6001211007 นายธีรศักดิ์ อินเขียว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
http://teerasa21k.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/folder/RzBB21e3/__9.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/179CLWA9G6RfoZdUJ5dn_zq10EE5Hasxh
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APHXhc3bDWKqe6E&id=54F71F0DBDF842B%21108&cid=054F71F0DBDF842B

6006111027 น.ส.สุดารัตน์ ไพรวิโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
https://bensuda55.blogspot.com/2017/11/18-9-9-httpswww.html
https://www.dropbox.com/s/2edql4l339xn2lj/
https://docs.google.com/document/d/1IEb4DN5aENgZklArac9WxFRPzurpGN1kZkZlGnL6e8U/
! reference

6001211003 น.ส.ฉันทนา ปทุมไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
https://chantana168.blogspot.com/2017/11/9-9-9-9-9-httpsissuu.html
https://issuu.com/6001211003_chanthanapathumphairot/docs/___________________________________
https://drive.google.com/file/d/0Bzd2kSz8izB_VG02Z2ZLYXh4MHc/view
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABjDPs8JzuXJCUM&id=11835396864C4202%21105&cid=11835396864C4202

6006111029 น.ส.ปุญญารัสมิ์ ภูมิดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://kkiiie.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AB017BB41BDFEFCA!376&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AHeYCoVuQcGqvqs
http://www.mediafire.com/file/ew1kzsyak6mhhwg/
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#
! reference

6008111007 น.ส.กนกวรรณ ฝีปากเพราะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://kanokwampff.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B9iVmYj3nHxlNmVZb3NpUGlwRjQ
https://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=8FhibcnEFlSGwXBU&changedir=2OEJDW2G
https://issuu.com/kanokwan22/docs/___________________________________

6008111001 น.ส.กรวรินทร์ พุทธวงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://kronwarinput.blogspot.com/2017/11/5.html
https://drive.google.com/file/d/1W0J4kxCkkMh_gCC7sDJpSroNVB-syaIC/view
https://issuu.com/kronwarinputthawong/docs/_________________________________.d
https://mega.nz/#!1i42jCaL!o-QZrPQy30asjxMDuk0jj3pVLnZ7jtFkyCwvkzw6Thk

6002111007 นายอนุรักษ์ วงศ์ยังประเสรฺิฐ คณะนิเทศศาสตร์ 
https://anurak6002111007.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://paper.dropbox.com/doc/pZsrEkatWxbOgWaPFv6jp
https://www.4shared.com/office/9pMx1qRVca/_online.html
https://docs.google.com/document/d/1p8kJ5iewmXgAOldujNdUTSKVhUeA6peiei2JVZAaudg/

6002111006 น.ส.สุชานาถ ภคนันท์ธาดา คณะนิเทศศาสตร์ 
http://thekingthailand9.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://issuu.com/waanacharisma/docs/____________________________________d76a91a008ddcf
https://www.4shared.com/office/AXzf6k1qca/_online.html?
https://drive.google.com/drive/folders/0B-MJbtqFwrgXamdPLUxjbG15OTQ

6001211015 น.ส.นัทฐินันท์ รอดอยู่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://nuttinanrod.blogspot.com/2017/11/5.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D68C62CECC331B1A!110&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AKx-0tsxn2VVdWs
https://www.4shared.com/folder/ZR4fACpG/_online.html
! https://www.dropbox.com/home

6006111019 น.ส.ภูมริน ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
http://pummrin.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.dropbox.com/s/mtasu1tgnsekr04/
https://www.4shared.com/office/pth8N_cCca/_online.html
https://drive.google.com/file/d/1DboG9mGxuzhIVMZmFuq-fa59RcKLXZ76/view

6001111010 นายศุภณัฐ ครึ้มกลาง คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
http://spnkk.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/video/-9lhf9LZca/_online.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B7lMU2YHkBOVRXpJQzJvb213VkE
https://issuu.com/350104/docs/___________________________________

6001211019 นายวรวุฒิ รักษ์รังสีกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://wrwrwo.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html
https://www.4shared.com/office/1gwyAU6iei/_99999999999999999999.html
https://drive.google.com/file/d/1893xupVg4LeAcZIZfKGFsEeQB1uzXVaV/view
https://www.dropbox.com/sh/wofodqhjd9k2mwh/AACvtLr0f7neFU02gFuHkSjqa?dl=0

6002111001 นายตะวัน วงศ์วาสน์ คณะนิเทศศาสตร์
https://memorymylife001.blogspot.com/2017/11/king-in-memory.html
https://docs.google.com/document/d/10BcVrXabuJq0dZ44LQaE6yCZtXqD_jrHJ4MM8OEQ-ZI/edit
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/5MKRF5o6ca?
https://www.facebook.com/Jalao001/posts/126466494706275

6006111018 น.ส.สุวิชาดา งามเมืองปัก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณะสุขศาสตร์
https://suvija12.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.dropbox.com/s/o0ecwralmm2uhpd/
https://docs.google.com/document/d/1bbpX-FL_QhEysWOyVfQTakVJ4KHfOl41OuDxEXWhKYg/edit
! reference

6006111005 น.ส.ณัฐยาภรณ์ ตันน้อย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
https://nuttayaporn212224.blogspot.com/2017/11/9.html
https://drive.google.com/file/d/0BzTos-gJ_jf7ZjRmTW9TZ0g3UHM/view
https://www.dropbox.com/sh/oldpqewymtnuuer/AADL_KZg4yDsi21A6RVehExTa?dl=0
https://mega.nz/#F!NLQTyQLC!GVUDfX0nNeB2yy-l90wsSg

6006111026 น.ส.กรกาญจน์ สิทธิจู คณะวิทยาสตร์สุขภาพ 
http://kornkarn26.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://docs.google.com/document/d/11Pahby2Eqcua3e7bZZpbmvi5os8NXe45EV9Io758R-E/edit
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3BED756A92A16501!122&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AGRxYhWBiyd13A0
https://www.4shared.com/mp3/r_xUwG-Nca/king_of_kings.html

6002111011 น.ส.พิมพ์ลภัส เมืองจันทึก คณะนิเทศศาสตร์ 
https://bookpimlapus.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/AXcZhJcuei
https://www.flipsnack.com/F5AEA99C5A8/--fdui433nr.html
https://issuu.com/370564/docs/____________________________________7ea95ae44c52fd

6001211011 น.ส.ยุพา แซ่ท้าว คณะบริหารธุระกิจ สาขาการบัญชี 
https://yupasae.blogspot.com/2017/11/9.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B-hMNPi5bg9AVFpDeEVGU0tQQlk
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AF6E195191D6C50C!115&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!APY0Lr-m6BQpzis
https://issuu.com/yupasaetaw/docs/___________________________________

6001111007 นายพงศ์ แซ่ท้าว คณะบริหารธุรกิจ 
https://phongsaethao007.blogspot.com/2017/11/9.html
https://docs.google.com/document/d/1cIxHhid1kPSc7HfXqjwcvqeWaTqqZe8msRuMCVdqBKU/edit
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B805E5849AC8DA0F!109&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ALfxYPvWTPsRhIw
! https://mega.nz/fm/xa4XxbqR
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=AsL7CWTG
! reference

6001211009 น.ส.ปิยาพัชร สุวงกฎ ตณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
http://6001211009piyapach.blogspot.com/2017/11/1-2-3-4-5-1-httpswww.html
http://www.mediafire.com/file/llobv3uxxpc45p0/
https://www.dropbox.com/s/v6jtxfi258z8t8k/
https://drive.google.com/drive/folders/1pmvLa0LCKcSLL-CuYRoPn-lRd9s5IEz9

6006111020 น.ส.เมชญา ผัดสัก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
http://psmaya.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html
https://drive.google.com/file/d/0B3K8dcxjRL_oRFYxOGJ1WDhrWVk/view
https://mega.nz/#F!BChVSQja!ufRKnLqwtctbU1cce6SRJQ
! https://www.4shared.com/zip/7rAYCFszei/My_4shared_1509867602948.html

6002111008 น.ส.ปิยะธิดา ธิโนชัย คณะนิเทศศาสตร์ 
https://piyatida008.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.dropbox.com/s/tnnvqspfjmaz52q/
https://www.4shared.com/office/LWQBytzyei/_9_.html
! https://www.flipsnack.com/page-flip-software/publish/ftp54mmpo

6001211010 น.ส.พรชิตา วงค์กองแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://opalpalpal999.blogspot.com/2017/11/9-5.html
https://www.dropbox.com/s/uethi5s6hixmvv5/
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=pntmUebL
https://docs.google.com/document/d/1IKnSqSkOKpZrPUxiBs_X3AJufNydC3YRo0-v5q2WAf0/edit

6001211002 น.ส.จีราวรรณ ช่างคิด คณะบริหารธุรกิจ 
https://jeerawan09.blogspot.com/2017/11/5-1.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A083D219A97C1A54!110&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AA0lCfjtQ5cGa04
! https://www.dropbox.com/home
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#

6006111021 น.ส.สุวนันท์ ทองนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://190541.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.4shared.com/office/wslLgV7tei/__online.html
https://www.dropbox.com/s/dqkkjevupixx2fd/
https://drive.google.com/file/d/1mVp5Z65Apd6kcKPHvSC9PlWjSQLCRcFu/view

6006111022 น.ส.วรรณนิพรรณ์ วนาเฉลิมพร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://wannipan.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/drive/folders/1gK8xtunXxvCh90oE9Rhxo1xildGeVQzi
https://www.dropbox.com/s/6u8h97vc4sy3nh0/
! https://www.4shared.com/account/home.jsp

5903311008 นายเกียรติศักดิ์ อนุวงศ์ประพันธ์ รปศ. 
http://keadtisak008.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D874EEB63638053E!105&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AK0lwO26XAwHGoU
https://drive.google.com/file/d/0BySAYAL-wy3lOEhNX3RPdTJ0Zlk/view
https://www.dropbox.com/s/88agwc2224tfc5x/
https://www.4shared.com/office/V41GPTu8ei/_online.html
! reference

6001211018 น.ส.บวรลักษณ์ ยังชีพสุจริต คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
http://luck051041.blogspot.com/2017/11/9-1.html 
https://www.dropbox.com/s/1h2gbc07m5ia1un/
https://drive.google.com/file/d/1EyBwFxXyrru3ZzN9q0mWz9nRD--an9gB/view
https://www.4shared.com/folder/AmfmClGq/_online.html

6001211008 น.ส.บุษรากร อ้นจร คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
http://king9phumipon.blogspot.com/2017/11/blog-post.html 
! https://www.dropbox.com/home

6008111003 น.ส.พัชริดา เจริญผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://preawwpchrd.blogspot.com/2017/11/48-5-httpswww.html
https://www.dropbox.com/s/sslu39fisd1c0bs/
https://docs.google.com/document/d/1hn6ZxZ1kp-sau8Q87WXn8LJ8Eabgkiaw6GONMsHHVGk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzk6o4Qoa5CFTDBlam9Xd0plOVU

6001211013 น.ส.วันวิสา เชียงหนุ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
http://wanwisa15119.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.dropbox.com/s/c624cy5aeisavsu/
https://drive.google.com/file/d/0B_e1CPh_Hq1tSUVSZVRNOEZ2RTA/view
https://www.4shared.com/office/YTOtdkXcei/_online.html

6002111014 นายธิติวุฒิ หอมหวล 
https://thitiwut600211014.blogspot.com/2017/11/10-9.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B73Jj_OnSamIY3duN3lzS1AxYkk
https://mega.nz/#F!wX41WSJb!VicvgpTSeU0aDbPkWzI_pg
https://www.dropbox.com/sh/octdqcogdydm132/AABznfis6NZJ_97F9lirWXqUa?dl=0

6006111017 น.ส.สุนันทา สิงหการ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 
https://sunantasinghakarn.blogspot.com/2017/11/
https://docs.google.com/document/d/1cXnzmvfaw8yZZZ4y89zHpanaOTqokbduSkh2Slkqqiw/
https://docs.google.com/document/d/1q584FroLVuzinn5mpDDONMHPVAK13J84dK7rsGt6M6I/

6002111012 น.ส.สายสมร วุฒินนท์ชัย คณะ นิเทศศาสตร์ 
http://saisamornwuttinonchai.blogspot.com/2017/11/9.html

6001211014 น.ส.วาลินดา เขียวอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
http://valinda6001211014.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://drive.google.com/file/d/0Byi8dAF_2noJMnBEOFBaQlFWNkk/view
https://www.4shared.com/video/K25O3t2Fca/
https://drive.google.com/file/d/0Byi8dAF_2noJZDZ4NHZWQWxWU1k/view
https://www.dropbox.com/s/ct6gvy8lwa24qyv/

6008111002 นายไชยนนท์ ทรายแหลมทอง วิทยาการคอม 
https://chaiyanon123.blogspot.com/2017/11/9.html
https://docs.google.com/document/d/1_nqsz2qxb-phdYgntfjoTQuaw3Vh8NyXP11Ha7qEd9U/edit
https://app.box.com/s/etgy9seqvorypt9hfbyrrtntwhjxnfj7
https://www.mediafire.com/folder/5mfv4s35uxo1r/KING

6001111005 นายธวัชชัย ตาขันทะ บริหารธุรกิจ 
https://thawatchaio9989.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/0B7xyHvlVb-TJTGhyNWxMWjVhVTA/view
! https://mega.nz/fm/5PgVTTib
! https://www.mediafire.com/#myfiles
! reference

5903311007 นายณัฐกฤษณ์ เนตรทิพย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
https://nattakit281255120.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://mega.nz/#!hmIGRCZT!D7Ti5JI4BdX_8IUYL-D71LVBCfM4Zi0GSa3TYAjO7eo
https://www.dropbox.com/s/ecbpbl7ktlnjg4i/
https://photos.google.com/share/AF1QipOURWA-aQhy7ajTiEPTRew-gT3uhl6qR9V1m3ufr-1uq6exBVIhNlNgRBtOlb3Z8w?key=ZXRwQ1U3VHg0Q0JyV3YwNDlnR0FIQTI0RDB4T1Jn

5702111030 น.ส.จุฬารัตน์ หนุ่มเปียง คณะนิเทศศาสตร์
https://jularat5702111030.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.4shared.com/video/8lyXJp1Aei/_online.html
https://www.dropbox.com/s/qwe9ig2lzpnv9kf/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf?dl=0
https://www.mediafire.com/folder/wdm6ca34aa1zx/

6006111015 นายศุภณัฐ สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารสุขศาสตร์ 
http://arttyy9.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/1MgkMkkHb3gvK4wnUTtfplkvIQk5SACst/view
https://mega.nz/#F!BChVSQja!ufRKnLqwtctbU1cce6SRJQ
! https://www.4shared.com/zip/7rAYCFszei/My_4shared_1509867602948.html

6001111006 นายจักรพรรดิ์ สิมรักแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
http://jakkapat006.blogspot.com/2017/11/1_4.html
https://docs.google.com/document/d/1liFJmaG5gFHBpTKM2MfEWEPT22LmahaReiNWgUeeTrk/edit
https://www.dropbox.com/s/8dv60k5e355l97y/

5801111003 น.ส.ลลิตา สายน้ำเขียว 
https://namlalita.blogspot.com/2017/11/one-stop-services.html
https://www.dropbox.com/s/corv2hy726lsspm/
! reference

6002111005 น.ส.ศุภากร พรมปา นิเทศศาสตร์ 
https://spk2110.blogspot.com/2017/11/10-9.html
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/BR_7xo4hca?
https://docs.google.com/document/d/1C1i4AoJ-CrRr1jYg9HJFzBro5JcDp1UWFVgbi9msjuE/edit#

6002111009 น.ส.สุภานิตย์ แซ่เติ๋น คณะนิเทศศาสตร์ 
http://newww1234.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.4shared.com/music/lkzLCT0J/09_No_Moon.html
https://drive.google.com/drive/folders/10eTbFoLY0oZpXNpYqFTXOl_QZKnklzQl
! https://1drv.ms/w/s!AggX7tvRI5ImaWU6qPRl27Zjzzo

6002111003 น.ส.พชรพร ใจปิง คณะนิเทศศาสตร์ 
https://tongtoii41.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.flipsnack.com/my-flipbooks/details/34470236
https://docs.google.com/document/d/1spuII5lz-zSbsEMGK82XJ9AXLKisRu1gxGi27fVdV_8/edit
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/eMtwmppvei?

6008111006 นายณัฐภัทร คำมูล 
http://kingrama0099.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.flipsnack.com/NattapatKummoon/9.html
https://drive.google.com/file/d/1dzyJKIxXGge5aCXwsEn3yy0LTrbwWZLP/view
https://issuu.com/nattapatkummoon/docs/_e0_b8_9e_e0_b8_a3_e0_b8_b0_e0_b8_a

6001111008 นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง คณะบริหารธุรกิจ 
https://rattanasak6001111008.blogspot.com/2017/11/9_6.html
https://www.flipsnack.com/RattanasakNuankhwaeng/-.html
https://drive.google.com/file/d/1RAkENe1LSJ8xJSsBsJuKh4r0OpiWoy29/view
https://www.dropbox.com/s/d69cy99fzlhrdk6/

6002111002 นครินทร์ ทิปะกะ คณะนิเทศศาสตร์ 
https://nakarin002.blogspot.com/2017/11/5.html
https://www.dropbox.com/s/hjz2yhfd6sj10jp/
https://www.4shared.com/office/5ce4OahSca/002.html
https://www.flipsnack.com/page-flip-software/publish/ftu5ejjcg
งานกลุ่ม Inspiration to write a book (กลุ่ม 8 ยุบรวม)
1 มือลั่น
2 อยู่ที่เธอ
3 แด่เธอที่รัก
4 ระเบิดเวลา
5 Love is truth
6 ขอวอน
7 ทิ้งไว้กลางทาง
9 คราม
10 ทุกคนเคยร้องไห้
11 Best friend
12 คนไม่สวยผิดเสมอ
13 แอบเหงา
14 พ่อหลวงของแผ่นดิน
15 เพื่อนสนิท
16 ทางเลือก
17 คู่กัด

http://goo.gl/72BPC