รวมสื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย NTU601
น.ศ. รวบรวมสื่อเทิดพระเกียรติ
น.ศ. ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รวบรวมสื่อเทิดพระเกียรติ และเขียน blog ซึ่งเนื้อหาจะมี 5 หัวข้อ และมีการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหา ส่วนสื่อที่รวบรวมมาได้ จะแชร์สื่อเหล่านั้นใน cloud storage website อาทิ box.com, dropbox.com, google drive, one drive, issuu.com, flipsnack.com, youtube.com, 4shared.com, mediafire.com, mega.nz
+ blog :: note :: playlist :: ภาพ น.ศ. อ่านหนังสือ
6006111002 นายกิตติพงษ์ เปาป่า คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
https://kiti02pbh.blogspot.com/2017/11/httpsapp.html
https://app.box.com/s/8if3akctkjsjrkz23hs6pra9bmuc0dro
https://www.dropbox.com/s/dqpl451dgf0dqq9/
https://drive.google.com/open?id=1ueWTLa7gp9iNVj_bk40AfG2wHohvc23dTUxg56eIStM

6008111005 น.ส.สุวัจนีย์ ปัญญาภู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://fafearn89.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/open?id=1ZvE8GaUEoQaLueHzDgwTdEH60tKw_Mp8O4yaoHj5FtY
https://app.box.com/s/etgy9seqvorypt9hfbyrrtntwhjxnfj7
https://www.dropbox.com/s/7u7f7nzy8tf1cjb/

6001111002 น.ส.นริศรา เทพอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
https://narissara211998.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://app.box.com/s/zjmgx7os0kt8qbudfqpbomn4uc97lu07
https://www.dropbox.com/s/elyxrxfzaar609x/
https://docs.google.com/document/d/12rNskv8GKvqHx-dfoUFiNdzsqwRYD0iM08oyFZV9GDM/

6008111004 นายวชิรศักดิ์ สายสูงธนาศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://thekingthailand09.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/0B_PB3_f7T3WaS3RVeS1Bb1RYM3c/view
https://mega.nz/#F!ZoBl2LJS!t6mTp9I4pDar5Rk1SGlSEA
https://www.mediafire.com/folder/hx7mvcbuk199fi5,rhv47h7yojd7c/shared

6001211012 น.ส.วะริษา เตชนันท์ คณะบริหารธุรกิจ
https://warisa1742ss.blogspot.com/2017/11/3.html
https://www.youtube.com/watch?v=jOXGSg7pbR0
https://www.4shared.com/folder/z8wIq9NT/_online.html
http://www.mediafire.com/file/qamt4l00sfq5zgy/
! https://drive.google.com/file/d/1pjSsLRJJgXaYMAULqK6tGo_xo-MxpZe_/view?usp=drive_web

6008111008 นายนรภัทร นรศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://noraphat99.blogspot.com/2017/11/1.html
https://drive.google.com/drive/folders/1TdW0_OJv_Ab9yLMlnVdACYLJHYO1mPM_
https://www.dropbox.com/sh/8rhjd9f0ukse68z/AADRk_QAuhYI65qCsfdciUZ2a?dl=0
https://www.4shared.com/s/f0aevhtduca
! reference

5903311006 น.ส.ศุภลักษณ์ เจนการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
https://supalak5903311006.blogspot.com/2017/11/httpswww.html
https://www.dropbox.com/s/aw4li98z12xpadc/
https://docs.google.com/document/d/1G-wXU2eWV524A6GbNdiNTjyhrNtUpB14HWP34H7uStY/
! reference

6006111014 น.ส.ปรางค์วลัย ก๋าแก่น 
https://prangwaial603.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://docs.google.com/document/d/1_FLDdeCnPQnDXHU47UljZEnwktwzTPsn-iZSYuCzk4c/edit
https://www.dropbox.com/s/lf2i20coog02ek5/
https://drive.google.com/drive/folders/0B94ywKCVbLkCUE11V0t1YTlvdnc

6002111010 นายอนพัทธิ์ หน้านวล คณะนิเทศศาสตร์ (ขออนุญาตทำเนื้อหาเป็นภาพครับ)
https://memorysommhay.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.mediafire.com/folder/b6de16pgnvu2j/
https://drive.google.com/drive/folders/1on8pKf6WAIGHx_8O5_8itvfbBWTL-T76
https://www.dropbox.com/sh/yjpo5djej1fkea3/AAA86aWsjkxRKqEPUWSsMWmFa?dl=0

6006111016 น.ส.ญาณิศา ชุ่มธิ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
https://thanjirachumti2.blogspot.com/2017/11/8-9-9-9-9-9-1.html
https://docs.google.com/document/d/1fFZ3QJDIe0WZGTzUjo4snOyqtmX6WNpPLz95PnLH3Nk/edit
https://www.dropbox.com/s/tfps2saewvpph2v/5.docx?dl=0

6006111013 นายพลกฤต แอนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
http://kingrama9bypeaa.blogspot.com/2017/11/king-rama-ix.html
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACMy0KXtMalEgqQ&id=AB017BB41BDFEFCA%21375&cid=AB017BB41BDFEFCA
http://www.mediafire.com/file/i5mdl8%203d3cps0d7/
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=puDOopin

6006111009 น.ส.สุภัสสรา พิทักษ์อนันตกุล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารรสุขศาสตร์ 
https://paaj11.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://issuu.com/supatsara/docs/___________________________________
https://docs.google.com/document/d/1lLg0nv0qMYmlgEuxwb2txLK1-H3Qfwr9zQv6z9__jT4/edit#heading=h.bycc9bal9jri
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ABDE994101C9A696!115&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AG4jHVeYnnO3uBs

6006111007 น.ส.สายสุณีย์ คำรังษี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://saysuneebimkung.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=br2yng2boY6tMsNm&changedir=CyE1DX8W
! https://www.dropbox.com/home
! https://1drv.ms/w/s!An4KGA1TQiTZcwMqcyWN_Ot50pw

6006111010 น.ส.สุวนันท์ ใจปิง คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://suwananbk.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.dropbox.com/sh/imgznzddaapik9o/AAA9EnL-ZeDd6O77N7xZhAata?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1FjerS3VMnaHTZ2wBjDPsSWH-AX6Okv3SfJIiMlBZbRg/
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=bJFu-fe5

5903311003 น.ส.ชนิดา จันต๊ะ 
http://biwchanida.blogspot.com/2017/11/1.html
https://app.box.com/s/qcj64zzpyfk63he2udti7ly9ndlqpckh
https://www.dropbox.com/s/lg47k1o8m0zo47n/
https://docs.google.com/document/d/1MpBur_5hXZHbA35lOfYasQnCA8z5aDHYj65-nfLDAZk/

6006111011 น.ส.ธรัญชนก พรมลังกา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://pangawin.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.dropbox.com/sh/lei4c46f5pnntd4/AAAsGUghN1aAuv3ke6oz2ndia?dl=0
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=330609F894DA7C6B!111&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AKketbLeOHKZf9U
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=p32oExcr

6006111008 น.ส.สุจินันท์ วงค์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://sujinan08.blogspot.com/2017/11/5.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AE23707136B35448!110&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AB5gYHfYOVOcdPU
https://www.4shared.com/account/dir/zyo9Tg-e/_online.html
! https://www.dropbox.com/home

6006111001 น.ส.กวินนา แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://kawinna51.blogspot.com/2017/11/9-5-echo-still-on-my-mind-old-fashioned.html
https://issuu.com/811981/docs/___________________________________
https://drive.google.com/drive/folders/17opQ7YmpSHjwkqABfRYWDFdlbx47Fg1e
https://www.dropbox.com/s/m922855wkm757do/

6006111003 น.ส.กุลสตรี กองวี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://kullasatreekongwee.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F1D79A4F591161F5!143&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AJ3wdtBwm6yAKvc
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=L66008RM
https://drive.google.com/drive/folders/1utdVCT3v_MRW9cOmMcSjCfrUIajWhkWo

6001111003 น.ส.พิมพ์ใจ คงพิริยะนันท์ คณะบริหารธุรกิจ 
https://pim28.blogspot.com/2017/11/1.html
https://issuu.com/pimchai/docs/___________________________________
https://docs.google.com/document/d/1GGHF-Gqfsaoiu1xWfmal5INRnATJrMzROMwDqIJ9LDk/edit#heading=h.56f9mic0twg6
! https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADusymjv3gRLW0Y&id=9E08E91052DC75F5%21110&cid=9E08E91052DC75F5

6002111004 นายภัทราวุธ คำอ้ายล้าน คณะนิเทศศาสตร์ 
https://pattarawut04.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html
https://docs.google.com/document/d/1ws6qWbcDn8nw98jhfOkFelP6MwHtylKEiBL_6-f5dCk/edit
https://www.flipsnack.com/pattarawut04/-.html
https://issuu.com/1320051/docs/___________________________________
https://www.4shared.com/folder/m8jXutQo/_online.html

6001211005 น.ส.ธนัญญา มาอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 
http://tananyakk09.blogspot.com/2017/11/9_4.html
https://drive.google.com/file/d/0B_mynoyWCm8sdlctUnBtUTRaOTg/view
https://www.dropbox.com/s/ykf5vbeyxjb5swq/
https://www.4shared.com/folder/S6eELa2I/_9_online.html

6001211006 น.ส.ธัญพิชชา อักขระ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
http://praew23.blogspot.com/2017/11/blog-post.html 
https://www.dropbox.com/s/v0ywh1pu2axsres/
https://www.4shared.com/folder/Abxr4yIN/_online.html
https://docs.google.com/document/d/1p1rplvDgeIHFCSDV6SBRqnsFTWz4G_TjPb5oFJo-FkQ/edit

6001211001 น.ส.กัลยกร ต๊ะแก้ว คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี 
http://kanyakorrn.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://drive.google.com/file/d/1RP1af_MJZwSM6xazP2bdgoS-cKHsTBWm/view
https://www.dropbox.com/s/2dvirg23kk2zulk/
https://www.4shared.com/video/3okZUJYDei/_26_-_.html

5903311004 น.ส.พิมพิกา มาน้อย 
http://millph.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://drive.google.com/file/d/1_DPPgNEw_Zm9C2uOprQMJcAxR8jccVWV/view
https://www.4shared.com/office/XSHYrTI2ca/_online.html
https://www.dropbox.com/s/r8mdqqrx23oyrhh/

6001211016 น.ส.ฐานิดา วงศ์เทพ คณะบริหารธุรกิจ 
https://thanida12345.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B7300F6BDBD5507!105&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AGF5jGpEPX1VasM
https://drive.google.com/drive/folders/1vue7iDjJkyPtc8i39KDwbN_kDUcYoqCe
https://issuu.com/6001211016_thanidawongthep/docs/___________________________________

6006111004 น.ส.ชุติกาญจน์ ศีรษะ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://chutikarn1234.blogspot.com/2017/11/1.html
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx0p2JxsFQz1WEVMbDRycWp5ckU
https://www.4shared.com/mp3/h7kmL6v4ba/9_online.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=236691BD0F861E53!106&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AKT3CkEXDp_Gu1o

6001111001 น.ส.จิราพัชร ยะนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
https://aomaom1.blogspot.com/2017/11/8-9-1.html
https://docs.google.com/document/d/1W0kdIsLI1XRl-qruOhJvPhBSSQr_0QGbxzpm4Fe5JPA/
https://www.dropbox.com/s/0a5hr1860xhxpi1/
! reference

6001111004 น.ส.วิมลสิริ อินต๊ะภา คณะบริหารธุรกิจ 
https://pranggee180341.blogspot.com/2017/11/1.html
https://docs.google.com/document/d/1WNdTilCj6WiP3RkorWViTewj3UQdu4e1FW3wnAIcOJE/edit
https://www.dropbox.com/s/s2gqyyx35f12skx/
! reference

6001211004 น.ส.ทัศนีย์วรรณ ไชยชนะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://bugdeaww.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/folder/NoV-DU9a/_online.html
! https://1drv.ms/w/s!As07aqnYJnNGafMW3dU65F_6yEs
! https://www.dropbox.com

5903311009 นายทรงวุฒิ ศิลป์ท้าว คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ 
https://songwut11.blogspot.com/2017/11/5-1.html
https://issuu.com/songwutsinthao/docs/___________________________________
https://drive.google.com/drive/folders/1UAHgeqBrq683qLhqWMBPXc2hFRbiiHtZ
! https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFJiZVBjHcNIig0&cid=45E344F80A91C110&id=45E344F80A91C110%21105

6006111006 น.ส.ปรียาภรณ์ วัชรการุณย์ คณะวิทยาศาสตรฺสุขภาพ 
http://preeyaporn1106.blogspot.com/2017/11/9-9.html
https://www.dropbox.com/s/7x75a0mji5ajeht/
https://docs.google.com/document/d/1UI57g24ZyC13Y0oeBMl4MXCIVSty6OBO4ZD-vVhS-SY/

6001211007 นายธีรศักดิ์ อินเขียว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
http://teerasa21k.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/folder/RzBB21e3/__9.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/179CLWA9G6RfoZdUJ5dn_zq10EE5Hasxh
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APHXhc3bDWKqe6E&id=54F71F0DBDF842B%21108&cid=054F71F0DBDF842B

6006111027 น.ส.สุดารัตน์ ไพรวิโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
https://bensuda55.blogspot.com/2017/11/18-9-9-httpswww.html
https://www.dropbox.com/s/2edql4l339xn2lj/
https://docs.google.com/document/d/1IEb4DN5aENgZklArac9WxFRPzurpGN1kZkZlGnL6e8U/
! reference

6001211003 น.ส.ฉันทนา ปทุมไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
https://chantana168.blogspot.com/2017/11/9-9-9-9-9-httpsissuu.html
https://issuu.com/6001211003_chanthanapathumphairot/docs/___________________________________
https://drive.google.com/file/d/0Bzd2kSz8izB_VG02Z2ZLYXh4MHc/view
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABjDPs8JzuXJCUM&id=11835396864C4202%21105&cid=11835396864C4202

6006111029 น.ส.ปุญญารัสมิ์ ภูมิดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://kkiiie.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AB017BB41BDFEFCA!376&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AHeYCoVuQcGqvqs
http://www.mediafire.com/file/ew1kzsyak6mhhwg/
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#
! reference

6008111007 น.ส.กนกวรรณ ฝีปากเพราะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://kanokwampff.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B9iVmYj3nHxlNmVZb3NpUGlwRjQ
https://www.4shared.com/account/home.jsp?sId=8FhibcnEFlSGwXBU&changedir=2OEJDW2G
https://issuu.com/kanokwan22/docs/___________________________________

6008111001 น.ส.กรวรินทร์ พุทธวงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://kronwarinput.blogspot.com/2017/11/5.html
https://drive.google.com/file/d/1W0J4kxCkkMh_gCC7sDJpSroNVB-syaIC/view
https://issuu.com/kronwarinputthawong/docs/_________________________________.d
https://mega.nz/#!1i42jCaL!o-QZrPQy30asjxMDuk0jj3pVLnZ7jtFkyCwvkzw6Thk

6002111007 นายอนุรักษ์ วงศ์ยังประเสรฺิฐ คณะนิเทศศาสตร์ 
https://anurak6002111007.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://paper.dropbox.com/doc/pZsrEkatWxbOgWaPFv6jp
https://www.4shared.com/office/9pMx1qRVca/_online.html
https://docs.google.com/document/d/1p8kJ5iewmXgAOldujNdUTSKVhUeA6peiei2JVZAaudg/

6002111006 น.ส.สุชานาถ ภคนันท์ธาดา คณะนิเทศศาสตร์ 
http://thekingthailand9.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://issuu.com/waanacharisma/docs/____________________________________d76a91a008ddcf
https://www.4shared.com/office/AXzf6k1qca/_online.html?
https://drive.google.com/drive/folders/0B-MJbtqFwrgXamdPLUxjbG15OTQ

6001211015 น.ส.นัทฐินันท์ รอดอยู่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://nuttinanrod.blogspot.com/2017/11/5.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D68C62CECC331B1A!110&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AKx-0tsxn2VVdWs
https://www.4shared.com/folder/ZR4fACpG/_online.html
! https://www.dropbox.com/home

6006111019 น.ส.ภูมริน ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
http://pummrin.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.dropbox.com/s/mtasu1tgnsekr04/
https://www.4shared.com/office/pth8N_cCca/_online.html
https://drive.google.com/file/d/1DboG9mGxuzhIVMZmFuq-fa59RcKLXZ76/view

6001111010 นายศุภณัฐ ครึ้มกลาง คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
http://spnkk.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/video/-9lhf9LZca/_online.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B7lMU2YHkBOVRXpJQzJvb213VkE
https://issuu.com/350104/docs/___________________________________

6001211019 นายวรวุฒิ รักษ์รังสีกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://wrwrwo.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html
https://www.4shared.com/office/1gwyAU6iei/_99999999999999999999.html
https://drive.google.com/file/d/1893xupVg4LeAcZIZfKGFsEeQB1uzXVaV/view
https://www.dropbox.com/sh/wofodqhjd9k2mwh/AACvtLr0f7neFU02gFuHkSjqa?dl=0

6002111001 นายตะวัน วงศ์วาสน์ คณะนิเทศศาสตร์
https://memorymylife001.blogspot.com/2017/11/king-in-memory.html
https://docs.google.com/document/d/10BcVrXabuJq0dZ44LQaE6yCZtXqD_jrHJ4MM8OEQ-ZI/edit
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/5MKRF5o6ca?
https://www.facebook.com/Jalao001/posts/126466494706275

6006111018 น.ส.สุวิชาดา งามเมืองปัก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณะสุขศาสตร์
https://suvija12.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.dropbox.com/s/o0ecwralmm2uhpd/
https://docs.google.com/document/d/1bbpX-FL_QhEysWOyVfQTakVJ4KHfOl41OuDxEXWhKYg/edit
! reference

6006111005 น.ส.ณัฐยาภรณ์ ตันน้อย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
https://nuttayaporn212224.blogspot.com/2017/11/9.html
https://drive.google.com/file/d/0BzTos-gJ_jf7ZjRmTW9TZ0g3UHM/view
https://www.dropbox.com/sh/oldpqewymtnuuer/AADL_KZg4yDsi21A6RVehExTa?dl=0
https://mega.nz/#F!NLQTyQLC!GVUDfX0nNeB2yy-l90wsSg

6006111026 น.ส.กรกาญจน์ สิทธิจู คณะวิทยาสตร์สุขภาพ 
http://kornkarn26.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://docs.google.com/document/d/11Pahby2Eqcua3e7bZZpbmvi5os8NXe45EV9Io758R-E/edit
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3BED756A92A16501!122&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AGRxYhWBiyd13A0
https://www.4shared.com/mp3/r_xUwG-Nca/king_of_kings.html

6002111011 น.ส.พิมพ์ลภัส เมืองจันทึก คณะนิเทศศาสตร์ 
https://bookpimlapus.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/AXcZhJcuei
https://www.flipsnack.com/F5AEA99C5A8/--fdui433nr.html
https://issuu.com/370564/docs/____________________________________7ea95ae44c52fd

6001211011 น.ส.ยุพา แซ่ท้าว คณะบริหารธุระกิจ สาขาการบัญชี 
https://yupasae.blogspot.com/2017/11/9.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B-hMNPi5bg9AVFpDeEVGU0tQQlk
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AF6E195191D6C50C!115&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!APY0Lr-m6BQpzis
https://issuu.com/yupasaetaw/docs/___________________________________

6001111007 นายพงศ์ แซ่ท้าว คณะบริหารธุรกิจ 
https://phongsaethao007.blogspot.com/2017/11/9.html
https://docs.google.com/document/d/1cIxHhid1kPSc7HfXqjwcvqeWaTqqZe8msRuMCVdqBKU/edit
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B805E5849AC8DA0F!109&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ALfxYPvWTPsRhIw
! https://mega.nz/fm/xa4XxbqR
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=AsL7CWTG
! reference

6001211009 น.ส.ปิยาพัชร สุวงกฎ ตณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
http://6001211009piyapach.blogspot.com/2017/11/1-2-3-4-5-1-httpswww.html
http://www.mediafire.com/file/llobv3uxxpc45p0/
https://www.dropbox.com/s/v6jtxfi258z8t8k/
https://drive.google.com/drive/folders/1pmvLa0LCKcSLL-CuYRoPn-lRd9s5IEz9

6006111020 น.ส.เมชญา ผัดสัก คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
http://psmaya.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html
https://drive.google.com/file/d/0B3K8dcxjRL_oRFYxOGJ1WDhrWVk/view
https://mega.nz/#F!BChVSQja!ufRKnLqwtctbU1cce6SRJQ
! https://www.4shared.com/zip/7rAYCFszei/My_4shared_1509867602948.html

6002111008 น.ส.ปิยะธิดา ธิโนชัย คณะนิเทศศาสตร์ 
https://piyatida008.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.dropbox.com/s/tnnvqspfjmaz52q/
https://www.4shared.com/office/LWQBytzyei/_9_.html
! https://www.flipsnack.com/page-flip-software/publish/ftp54mmpo

6001211010 น.ส.พรชิตา วงค์กองแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
http://opalpalpal999.blogspot.com/2017/11/9-5.html
https://www.dropbox.com/s/uethi5s6hixmvv5/
https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=pntmUebL
https://docs.google.com/document/d/1IKnSqSkOKpZrPUxiBs_X3AJufNydC3YRo0-v5q2WAf0/edit

6001211002 น.ส.จีราวรรณ ช่างคิด คณะบริหารธุรกิจ 
https://jeerawan09.blogspot.com/2017/11/5-1.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=A083D219A97C1A54!110&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AA0lCfjtQ5cGa04
! https://www.dropbox.com/home
! https://www.4shared.com/account/home.jsp#

6006111021 น.ส.สุวนันท์ ทองนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://190541.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.4shared.com/office/wslLgV7tei/__online.html
https://www.dropbox.com/s/dqkkjevupixx2fd/
https://drive.google.com/file/d/1mVp5Z65Apd6kcKPHvSC9PlWjSQLCRcFu/view

6006111022 น.ส.วรรณนิพรรณ์ วนาเฉลิมพร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
http://wannipan.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/drive/folders/1gK8xtunXxvCh90oE9Rhxo1xildGeVQzi
https://www.dropbox.com/s/6u8h97vc4sy3nh0/
! https://www.4shared.com/account/home.jsp

5903311008 นายเกียรติศักดิ์ อนุวงศ์ประพันธ์ รปศ. 
http://keadtisak008.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=D874EEB63638053E!105&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AK0lwO26XAwHGoU
https://drive.google.com/file/d/0BySAYAL-wy3lOEhNX3RPdTJ0Zlk/view
https://www.dropbox.com/s/88agwc2224tfc5x/
https://www.4shared.com/office/V41GPTu8ei/_online.html
! reference

6001211018 น.ส.บวรลักษณ์ ยังชีพสุจริต คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
http://luck051041.blogspot.com/2017/11/9-1.html 
https://www.dropbox.com/s/1h2gbc07m5ia1un/
https://drive.google.com/file/d/1EyBwFxXyrru3ZzN9q0mWz9nRD--an9gB/view
https://www.4shared.com/folder/AmfmClGq/_online.html

6001211008 น.ส.บุษรากร อ้นจร คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
http://king9phumipon.blogspot.com/2017/11/blog-post.html 
! https://www.dropbox.com/home

6008111003 น.ส.พัชริดา เจริญผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://preawwpchrd.blogspot.com/2017/11/48-5-httpswww.html
https://www.dropbox.com/s/sslu39fisd1c0bs/
https://docs.google.com/document/d/1hn6ZxZ1kp-sau8Q87WXn8LJ8Eabgkiaw6GONMsHHVGk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzk6o4Qoa5CFTDBlam9Xd0plOVU

6001211013 น.ส.วันวิสา เชียงหนุ้น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
http://wanwisa15119.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.dropbox.com/s/c624cy5aeisavsu/
https://drive.google.com/file/d/0B_e1CPh_Hq1tSUVSZVRNOEZ2RTA/view
https://www.4shared.com/office/YTOtdkXcei/_online.html

6002111014 นายธิติวุฒิ หอมหวล 
https://thitiwut600211014.blogspot.com/2017/11/10-9.html
https://drive.google.com/drive/folders/0B73Jj_OnSamIY3duN3lzS1AxYkk
https://mega.nz/#F!wX41WSJb!VicvgpTSeU0aDbPkWzI_pg
https://www.dropbox.com/sh/octdqcogdydm132/AABznfis6NZJ_97F9lirWXqUa?dl=0

6006111017 น.ส.สุนันทา สิงหการ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 
https://sunantasinghakarn.blogspot.com/2017/11/
https://docs.google.com/document/d/1cXnzmvfaw8yZZZ4y89zHpanaOTqokbduSkh2Slkqqiw/
https://docs.google.com/document/d/1q584FroLVuzinn5mpDDONMHPVAK13J84dK7rsGt6M6I/

6002111012 น.ส.สายสมร วุฒินนท์ชัย คณะ นิเทศศาสตร์ 
http://saisamornwuttinonchai.blogspot.com/2017/11/9.html

6001211014 น.ส.วาลินดา เขียวอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
http://valinda6001211014.blogspot.com/2017/11/9-1.html
https://drive.google.com/file/d/0Byi8dAF_2noJMnBEOFBaQlFWNkk/view
https://www.4shared.com/video/K25O3t2Fca/
https://drive.google.com/file/d/0Byi8dAF_2noJZDZ4NHZWQWxWU1k/view
https://www.dropbox.com/s/ct6gvy8lwa24qyv/

6008111002 นายไชยนนท์ ทรายแหลมทอง วิทยาการคอม 
https://chaiyanon123.blogspot.com/2017/11/9.html
https://docs.google.com/document/d/1_nqsz2qxb-phdYgntfjoTQuaw3Vh8NyXP11Ha7qEd9U/edit
https://app.box.com/s/etgy9seqvorypt9hfbyrrtntwhjxnfj7
https://www.mediafire.com/folder/5mfv4s35uxo1r/KING

6001111005 นายธวัชชัย ตาขันทะ บริหารธุรกิจ 
https://thawatchaio9989.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/0B7xyHvlVb-TJTGhyNWxMWjVhVTA/view
! https://mega.nz/fm/5PgVTTib
! https://www.mediafire.com/#myfiles
! reference

5903311007 นายณัฐกฤษณ์ เนตรทิพย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
https://nattakit281255120.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://mega.nz/#!hmIGRCZT!D7Ti5JI4BdX_8IUYL-D71LVBCfM4Zi0GSa3TYAjO7eo
https://www.dropbox.com/s/ecbpbl7ktlnjg4i/
https://photos.google.com/share/AF1QipOURWA-aQhy7ajTiEPTRew-gT3uhl6qR9V1m3ufr-1uq6exBVIhNlNgRBtOlb3Z8w?key=ZXRwQ1U3VHg0Q0JyV3YwNDlnR0FIQTI0RDB4T1Jn

5702111030 น.ส.จุฬารัตน์ หนุ่มเปียง คณะนิเทศศาสตร์
https://jularat5702111030.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://www.4shared.com/video/8lyXJp1Aei/_online.html
https://www.dropbox.com/s/qwe9ig2lzpnv9kf/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf?dl=0
https://www.mediafire.com/folder/wdm6ca34aa1zx/

6006111015 นายศุภณัฐ สุดสนิท คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารสุขศาสตร์ 
http://arttyy9.blogspot.com/2017/11/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/1MgkMkkHb3gvK4wnUTtfplkvIQk5SACst/view
https://mega.nz/#F!BChVSQja!ufRKnLqwtctbU1cce6SRJQ
! https://www.4shared.com/zip/7rAYCFszei/My_4shared_1509867602948.html

6001111006 นายจักรพรรดิ์ สิมรักแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 
http://jakkapat006.blogspot.com/2017/11/1_4.html
https://docs.google.com/document/d/1liFJmaG5gFHBpTKM2MfEWEPT22LmahaReiNWgUeeTrk/edit
https://www.dropbox.com/s/8dv60k5e355l97y/

5801111003 น.ส.ลลิตา สายน้ำเขียว 
https://namlalita.blogspot.com/2017/11/one-stop-services.html
https://www.dropbox.com/s/corv2hy726lsspm/
! reference

6002111005 น.ส.ศุภากร พรมปา นิเทศศาสตร์ 
https://spk2110.blogspot.com/2017/11/10-9.html
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/BR_7xo4hca?
https://docs.google.com/document/d/1C1i4AoJ-CrRr1jYg9HJFzBro5JcDp1UWFVgbi9msjuE/edit#

6002111009 น.ส.สุภานิตย์ แซ่เติ๋น คณะนิเทศศาสตร์ 
http://newww1234.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.4shared.com/music/lkzLCT0J/09_No_Moon.html
https://drive.google.com/drive/folders/10eTbFoLY0oZpXNpYqFTXOl_QZKnklzQl
! https://1drv.ms/w/s!AggX7tvRI5ImaWU6qPRl27Zjzzo

6002111003 น.ส.พชรพร ใจปิง คณะนิเทศศาสตร์ 
https://tongtoii41.blogspot.com/2017/11/1.html
https://www.flipsnack.com/my-flipbooks/details/34470236
https://docs.google.com/document/d/1spuII5lz-zSbsEMGK82XJ9AXLKisRu1gxGi27fVdV_8/edit
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/eMtwmppvei?

6008111006 นายณัฐภัทร คำมูล 
http://kingrama0099.blogspot.com/2017/11/9.html
https://www.flipsnack.com/NattapatKummoon/9.html
https://drive.google.com/file/d/1dzyJKIxXGge5aCXwsEn3yy0LTrbwWZLP/view
https://issuu.com/nattapatkummoon/docs/_e0_b8_9e_e0_b8_a3_e0_b8_b0_e0_b8_a

6001111008 นายรัตนศักดิ์ นวลแขว่ง คณะบริหารธุรกิจ 
https://rattanasak6001111008.blogspot.com/2017/11/9_6.html
https://www.flipsnack.com/RattanasakNuankhwaeng/-.html
https://drive.google.com/file/d/1RAkENe1LSJ8xJSsBsJuKh4r0OpiWoy29/view
https://www.dropbox.com/s/d69cy99fzlhrdk6/

6002111002 นครินทร์ ทิปะกะ คณะนิเทศศาสตร์ 
https://nakarin002.blogspot.com/2017/11/5.html
https://www.dropbox.com/s/hjz2yhfd6sj10jp/
https://www.4shared.com/office/5ce4OahSca/002.html
https://www.flipsnack.com/page-flip-software/publish/ftu5ejjcg
งานกลุ่ม Inspiration to write a book (กลุ่ม 8 ขอยุบรวม, Updated : 601128)
1 มือลั่น
18 like, 229 view
2 อยู่ที่เธอ
6 like, 100 view
3 แด่เธอที่รัก
18 like, 268 view
4 ระเบิดเวลา
5 like, 80 view
5 Love is truth
48 like, 324 view
6 ขอวอน
107 like, 431 view (1)
7 ทิ้งไว้กลางทาง
15 like, 117 view
9 คราม
89 like, 360 view (3)
10 ทุกคนเคยร้องไห้
3 like, 75 view
11 Best friend
13 like, 97 view
12 คนไม่สวยผิดเสมอ
26 like, 203 view
13 แอบเหงา
29 like, 221 view
14 พ่อหลวงของแผ่นดิน
28 like, 153 view
15 เพื่อนสนิท
17 like, 204 view
16 ทางเลือก
95 like, 393 view (2)
17 คู่กัด
12 like, 132 view

http://goo.gl/72BPC