ตรวจสอบความปลอดภัย (Security Checking)

ปรับปรุง : 2559-06-04 (อบรมฆ่าไวรัส)
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ความปลอดภัย

โบราณท่านว่า รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดคน ผมว่าสอดรับกับเรื่องนี้ชัดเจน
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ ทีละขั้น
Introduction for Users
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย
ความปลอดภัย ควรเริ่มจาก 1)มีความรักและห่วงใย 2)มีความเข้าใจ ในสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งที่มีอยู่ให้รอดพ้นจากปัญหาที่อาจเข้าถึงในอนาคต
วัตถุประสงค์ของความปลอดภัย
1. การรักษาความลับ (Confidentiality)
2. การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity)
3. ความพร้อมใช้ (Availability)
4. การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-repudiation)
นิยมศัพท์ [1]
+ โปรแกรมไม่พึ่งสงค์ (Malware = Malicious Software) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย มีความสามารถในการแพร่ระบาด และหลบหลีกการตรวจสอบจากผู้ใช้ ซึ่งผลของโปรแกรมทำให้สูญเสีย 3 ประการ คือ 1) ความไว้วางใจ (C = Confidentiality) 2) ความคงสภาพ (I = Integrity) และ 3) การเข้าถึง (A = Availability) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด ซึ่งอาจเรียกในชื่อที่ต่างออกไป อาทิ Virus , Worm , Trojan , Adware, Spyware , Backdoor และ Rootkit
+ รูทคิท (Rootkit หรือ Stealth Threat Technology) คือ โปรแกรมที่ออกแบบมา เพื่อซ่อนตัวเองจากโปรแกรมตรวจจับ เช่น ซ่อนกระบวนการ แฟ้ม หรือข้อมูลในรีจิสทรี ความสามารถของโปรแกรมอาจไม่ทำอันตรายโดยตรง แต่อาจใช้ซ่อนกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้ เช่น การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถส่งสแปม ทำการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงพฤติกรรมและโปรแกรมด้านความปลอดภัยตรวจไม่พบ [2]
+ ลักษณะเด่นของ Malware แต่ละแบบ
- Virus : แพร่ตัวเอง แอบแฝงมิให้ผู้ใช้รู้ตัว และสร้างความเสียหาย
- Worm : แพร่ตัวเองผ่านความบกพร่องของโอเอสไปยังเครื่องในเครือข่าย
- Trojan : ผู้ใช้ติดตั้งโดยไม่ทราบผลมักไม่แพร่ตัวเอง เปิดให้แอบเข้าประตูหลัง
- Spyware : ผู้ใช้ติดตั้งโดยไม่ทราบผลมักไม่แพร่ตัวเอง ละเมิดข้อมูลส่วนตัว
- Rootkit : ออกแบบเพื่อซ่อนการตรวจสอบจากโปรแกรมต่อต้านไวรัส
- Hybrid Malware/Blended Threats : รวมหลายหน้าที่เข้าไว้ด้วยกัน
- Phishing : หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิด เช่น เปิดเผยรหัสผ่าน หรือโอนเงิน
- Zombie Computer : เครื่องที่เป็นเหยื่อของแฮกเกอร์แล้วใช้เป็นฐานยิงออกไป
- Keylogger : แฝงตัวเก็บข้อมูลการกดแป้นพิมพ์แล้วส่งให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
- Dialer : โปรแกรมตัดการเชื่อม ISP เดิม แล้วแอบหมุนโทรศัพท์ต่อเน็ต
+ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กฎหมายฉบับนี้ออกประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้ดูแลระบบเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ (Traffic Log) ที่มีรายละเอียดทั้งชื่อผู้ใช้ แหล่งข้อมูลติดต่อ จากเครื่องใด ในเวลาใด เพื่อทางการจะได้ใช้เป็นข้อมูลติดตามผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเครือข่ายของผู้ดูแลระบบมาดำเนินคดีได้ถูกต้อง ดังนั้นผู้ดูแลต้องเตรียมทรัพยากรสำหรับเก็บข้อมูล มีความเข้าใจในวิธีการ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
Security Update for Windows XP
+ KB958644 : unauthen. remote attacker (virus: conficker)
ประเภทของไวรัสตามลักษณะการเริ่มต้นทำงาน มี 5 ประเภท [3]
คือ 1) บูทไวรัส (Boot) แพร่เข้าสู่เป้าหมายในระหว่างเริ่มทำการบูตเครื่อง 2) ไฟล์ไวรัส (File) อยู่ในไฟล์ที่ดาวน์โหลด หรือคัดลอกไปมาระหว่างเครื่อง 3) มาโครไวรัส (Macro) อยู่ในแฟ้มเอกสาร มีการทำงานเมื่อเปิดขึ้นมา 4) โทรจัน (Trojan) เข้าเครื่องโดยผู้นำเข้าไม่รู้ อาจมากับอีเมล หรือแฟ้มจากเน็ต 5) หนอน (Worm) เข้ามาในเครื่องและกระจายตัวด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว
Microsoft Management Console
DOS> services.msc
DOS> devmgmt.msc
DOS> compmgmt.msc
DOS> gpedit.msc
- Administrative Template, System, Turn off autorun

Movies
อัจฉริยะจอมโฉด :2017 วายร้ายไฮเทค
Anonymous (Hacker) :2016 (Thai)
Blackhat :2015
CSI Cyber :2015
Hacker's Game :2015
Who am i :2014
Algorithm :2014
The Matrix :1999
Hackers :1995
โปรแกรมต่อต้านไวรัส และแหล่งข้อมูล
เครื่องมือต่อกรกับไวรัส
- WIN> Msconfig
- WIN> Services.msc
- WIN> CompMgmt.msc
- WIN> Regedit
- APP> Process explorer
- APP> Autorun
- APP> Hijackthis #
- APP> Essentialnettools
- APP> antivirus
เครื่องมือของผู้ดูแล
- netcut (Drop Host in Network)
+ Nectec Security Tools
+ Free Downloads Center
+ Technet.Microsoft
+ ตรวจ ip & Mac ผ่าน DOS
โปรแกรมต่อต้านไวรัส 2011 #
1 Bitdefender.com
2 Kaspersky.com
3 Webroot.com
4 NOD32th.com
5 Paretologic.com
6 Grisoft.com (AVG)
7 Vipreantivirus.com
8 F-Secure.com
9 Trendmicro.com
10 Mcafee.com
11 Symantec.com (Norton)
15 Avast.com (ร่มแดง)


แหล่งอ้างอิงที่น่าสนใจ
- เล่าเรื่อง แฮกเกอร์
- เล่าเรื่อง บัตรเครดิต
- เล่าเรื่อง Geocities ถูกบล็อก
- ความมั่นคงและความปลอดภัย
- DES_algorithm.doc
- DES.HTM
- การใช้ Netstat + Port
- nectec อธิบายเรื่อง Port
- Network Tools
- เปลี่ยน MacAddr. src ref #
- โครงการประกวดสื่อวีดีทัศน์ ด้านความปลอดภัย

10 อันดับภัยอินเทอร์เน็ตประจำปี ค.ศ. 2009 และ แนวทางในการป้องกันภัยอินเทอร์เน็ตอย่างได้ผล
โดย อ.ปริญญา หอมอเนก (A.Prinya Hom-anek) จากหนังสือ eEnterprise Thailand
+ http://www.acisonline.net/article_prinya_eEnterprise-jan-2009.htm
+ http://www.uih.co.th/mss_article/article/How_to_Protect_2.htm
+ http://www.uih.co.th/mss_article/article/How_to_Protect_3.htm
1) ภัยจากการใช้เทคโนโลยี WEB2.0 และ Social Networking (Client Side Attack) เช่น privacy ที่เปิดใน hi5.com หรือ facebook.com 2) ภัยจากการทำธุรกรรมออนไลน์และการใช้ E-Commerce เช่น การโอนเงิน การใช้บัตรเครดิต 3) ภัยจากระบบ BOTNET (Robot Network) เช่น การถูกควบคุมเครื่องจนกลายเป็น Bot หรือ Zombie 4) ภัยจากพนักงานภายในบริษัท หรือลูกจ้างชั่วคราวเข้าเจาะระบบของบริษัทเอง (Insider Attack) เช่น พนักงาน download โปรแกรมผ่าน hi5.com หรือ MSN หรือใช้ USB 5) ภัยจากการไม่เข้าใจในแนวคิด GRC ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น GRC=Governance , Risk and Compliance (ไม่ขัดขืนต่อกฎหมาย) 6) ภัยจากโปรแกรมมุ่งร้ายหรือโปรแกรมมัลแวร์ ( Malware Threat ) เช่น 1)Viruses, worms 2)Trojan horses , Rootkits, Backdoors 3)Spyware, Botnet, Keystroke loggers 4)Phishing, URL redirect 7) ภัยจากช่องโหว่ในโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างไม่ปลอดภัย ( Application Security Threat ) เช่น blog, forum, port 80 8) ภัยจากการใช้งานระบบไร้สาย ( Threat from using Mobile and Wireless Systems ) เช่น ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านอากาศถูกดักจับ 9) ภัยจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การโจมตีจากแฮกเกอร์ระดับมืออาชีพ (Threat from the BlackHAT/Cyber Terrorist) เช่น Cyber War , DoS 10) ภัยจากการใช้เทคโนโลยีและแนวคิดแบบใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยี “Virtualization” และ แนวคิด “Cloud Computing” (Threat from using New Technology and New IT Concept) เช่น เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องพัฒนาระบบความปลอดภัยของ Software as a Service (SaaS), Web Service, Web 2.0

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
1. IPCONFIG
- ทำให้ทราบ ชื่อเครื่อง เลขไอพี และ หมายเลขแม็คแอดเดรส เป็นต้น ( โปรแกรมเปลี่ยน Mac Address)
C:\> ipconfig /all | more
Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : win06V3
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4D-02-4E-A3
    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 203.146.0.20
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, October 08, 2006 7:19:32 AM
    Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, October 08, 2006 8:19:32 AM
C:\> explorer \\win06v3

2. NET
- ตรวจดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ share อะไรออกไปบ้าง เช่น folder หรือ printer
- net view ใช้แสดงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
C:\> net share
Share name Resource        Remark
---------------------------------------------------
C$     C:\          Default share
IPC$                Remote IPC (Inter-process communication)
ADMIN$   C:\WINDOWS       Remote Admin
E$     E:\          Default share
par     C:\thaiabc\par
pub     E:\pub
The command completed successfully.
C:\> net view
Server Name      Remark
-------------------------------------
\\NOTEBOOK       notebook
\\WIN06V3
The command completed successfully.

C:\> net start บริการที่เปิดอยู่ (Started)
AntiVir PersonalEdition Classic Guard
AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler
Application Layer Gateway Service
COM+ Event System
Cryptographic Services
DHCP Client
Distributed Link Tracking Client
DNS Client
Error Reporting Service
Event Log (ดูจาก My Computer, Manage)
Internet Connection Firewall (ICF) / (ICS)
IPSEC Services
Logical Disk Manager
Network Connections
Network Location Awareness (NLA)
Plug and Play
Print Spooler
Protected Storage
Remote Procedure Call (RPC)
Secondary Logon
Security Accounts Manager
Server
Shell Hardware Detection
System Event Notification
TCP/IP NetBIOS Helper
Terminal Services
Upload Manager
WebClient
Windows Audio
Windows Management Instrumentation
Workstation
บริการที่สั่งปิดไป (Stop) เพราะไม่ได้ใช้
Apache2ถ้าไม่เปิดเครื่องเป็น Webserver ก็ควรปิดไว้
Automatic Updatesไม่อยากให้ไป download โปรแกรมจาก Microsoft อัตโนมัติ
DCOM Server Process Launcherถ้าไม่เป็นเครื่องบริการ DCOM ก็ไม่ต้องเปิด
Fast User Switching Compatibilityมีแค่ user เดียวในเครื่อง ไม่เปิดสำหรับหลายคนอยู่แล้ว
Help and Supportไม่ได้ใช้บริการที่เฉพาะแบบนี้
Messengerไม่ค่อยได้ใช้ และนี่ไม่ใช่ MSN
Portable Media Serial Numberไม่มี Portable Media เข้ามาเชื่อมต่อ
Remote Registryจะยอมให้ Remote user เข้าแก้ registry ได้อย่างไร
Task Schedulerไม่ตั้งโปรแกรมให้ทำงานอัตโนมัติ
Telephonyไม่ได้ใช้ควบคุมโทรศัพท์
Themesไม่สนในเรื่อง graphic
Windows Timeถ่านของเครื่องใช้งานได้ปกติ ไม่เสีย
Wireless Zero Configurationเครื่องผมไม่มี 802.11
C:\> services.msc
เพื่อเลือกเปิดหรือปิดบริการผ่าน Service listing และส่วนใหญ่เป็นของไมโครซอฟท์

3. PING
- เป็นเครื่องมือตรวจสอบการตอบสนองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหลายเลขไอพี (IP = Internet Protocol Address)
- ในกรณีที่ ping แล้วไม่ตอบ แสดงว่าเครื่องไม่เปิด หรือมี firewall กั้นไว้
- ผมเขียน Batch File ตรวจ access point ทั้งวง เพื่อความสะดวก
C:\>ping www.google.com
Pinging www.l.google.com [66.102.7.104] with 32 bytes of data:
  Reply from 66.102.7.104: bytes=32 time=374ms TTL=234
  Reply from 66.102.7.104: bytes=32 time=374ms TTL=234
  Reply from 66.102.7.104: bytes=32 time=374ms TTL=234
  Reply from 66.102.7.104: bytes=32 time=378ms TTL=234
Ping statistics for 66.102.7.104:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 374ms, Maximum = 378ms, Average = 375ms

4. NETSTAT
C:\> netstat -na
Active Connections
 Proto Local Address     Foreign Address    State
 TCP  win06v3:epmap     win06v3:0       LISTENING
 TCP  win06v3:microsoft-ds  win06v3:0       LISTENING
 TCP  win06v3:1031      win06v3:0       LISTENING
 TCP  win06v3:netbios-ssn  win06v3:0       LISTENING
Port 139 : ? File and Printer Sharing
Port 445 : ? Microsoft-DS Service is used for resource sharing on Windows 2000, XP, 2003, and other samba based connections. This is the port that is used to connect file shares for example. (NetBIOS over TCP/IP only as NBT)
- Microsoft-DS คำว่า DS มาจาก Directory Services
- ปิดด้วย regedit: HKLM\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ NetBT\ Parameters ลบ TransportBindName REG_SZ \Device\
- ผลข้างเคียงเมื่อปิด 445 คือ สั่ง print เอกสารไปที่เครื่องแม่ไม่ได้ แม้เราจะเป็นเพียงเครื่อง client ก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก จึงต้องเข้า regedit อีกครั้งแล้วเพิ่มกลับเข้าไป จึงจะสั่ง print ไปเครื่อง printer server ได้

5. TELNET
- เชื่อมต่อเข้าเครื่องบริการ และได้ผลตอบกลับ ตามบริการที่เครื่องบริการตอบสนอง
- ถ้าไม่กำหนด port จะใช้ port 23 ซึ่งเป็น Default Port ของ telnet
- เมื่อพบพื้นที่ว่างหลังใช้คำสั่ง telnet กับ port 80 ให้พิมพ์ GET / หรือ GET / HTTP/1.0 แล้วกดปุ่ม Enter 2 ครั้ง
C:\> telnet www.google.co.th 80
GET / HTTP/1.0 หรือ GET /index.html C:\> telnet www.yonok.ac.th 80
GET /
ความหมายของตัวเลขที่มักตอบจากเครื่องบริการ
100 : Continue
101 : Switching Protocols
200 : OK
201 : Created
202 : Accepted
203 : Non-Authoritative Information
204 : No Content
205 : Reset Content
206 : Partial Content
300 : Multiple Choices
-
301 : Moved Permanently
302 : Moved Temporarily
303 : See Other
304 : Not Modified
305 : Use Proxy
400 : Bad Request
401 : Unauthorized
402 : Payment Required
403 : Forbidden
404 : Not Found
-
405 : Method Not Allowed
406 : Not Acceptable
407 : Proxy Authentication Required
408 : Request Time-out
409 : Conflict
410 : Gone
411 : Length Required
412 : Precondition Failed
413 : Request Entity Too Large
414 : Request-URI Too Large
-
415 : Unsupported Media Type
500 : Internal Server Error
501 : Not Implemented
502 : Bad Gateway
503 : Service Unavailable
504 : Gateway Time-out
505 : HTTP Version not supported

6. MSCONFIG
- ตรวจสอบ Services และ Startup ว่ามีโปรแกรมแปลกปลอมหรือไม่
- แสดงข้อมูลใน SYSTEM.INI และ WIN.INI
- ดูรายชื่อ service ที่ทำงานว่าเป็น running หรือ stoped

7. สร้าง Trojan ด้วย Visual Basic ?
โปรแกรมสำหรับ 2 เครื่อง คือ remote300.exe เป็นเครื่องแม่ให้ผู้ดูแลหรือโปรแกรมเมอร์ใช้งาน และ remote300t.exe เป็นเครื่องลูก ถ้าเครื่องใดต้องการทดสอบว่าถูกแฮกเข้าไปอย่างไร ก็ให้ลง remote300t.exe เช่นทดสอบในห้องปฏิบัติการของสถาบันภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน เพราะโปรแกรมนี้สามารถสั่งปิดเครื่อง (Shutdown) หรือล็อกแป้นพิมพ์ (Keyboard Locking) หรือล็อกเมาส์ (Mouse Locking) (version 1) เมื่อเครื่องลูก run program แล้วก็จะเปิด port 1030 เพื่อให้เครื่องแม่สั่งการ โดยส่งคำสั่งเข้าไปควบคุมเครื่องลูกได้
Download remote300t.zip 11.7 KB

8. ตรวจสอบการเริ่มต้นของโปรแกรมในส่วนต่าง ๆ
+ ห้องเก็บโปรแกรมเริ่มต้น C:\Documents and Settings\burin\Start Menu\Programs\Startup
+ Start > Run > REGEDIT
HKEY_CURRENT_USER> Software> Microsoft> Windows> CurrentVersion> RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE> Microsoft> Windows> CurrentVersion> Run
HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE> Microsoft> Windows> CurrentVersion> policies> explorer> run
+ Start > Run > gpedit.msc
User Configuration, Administrative Templates
- System, Turn off Autoplay = (CD-Rom Drives หรือ All Drives)
- Control Panel, Prohibit access to the Control Panel = Enabled

9. การลบแฟ้มที่ถูกป้องกันการลบ
dir /ah
attrib -h -s -r +a c:\windows\system32\scvvhsot.exe
attrib -h -s -r +a c:\windows\scvvhsot.exe
attrib -h -s -r +a c:\windows\system32\scvhsot.exe
attrib -h -s -r +a c:\windows\scvhsot.exe
del c:\windows\system32\scvvhsot.exe
del c:\windows\scvvhsot.exe
del c:\windows\system32\scvhsot.exe
del c:\windows\scvhsot.exe

10. แก้ปัญหาเข้า run กับ process manager ไม่ได้
- http://www.thaiall.com/secret/restore.vbs
On Error Resume Next
Set shl = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
shl.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
shl.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr"

11. เครื่องมือทดสอบระบบ
- แช่แข็งสื่อเก็บข้อมูล DeepFreeze [v 6.3]
- โปรแกรมช่วยดูโปรเซสในเครื่อง Process Explorer
- โปรแกรมช่วยดูโปรเซสในเครื่อง Process Viewer แนะนำโดย ปิยวัฒน์ เกลี้ยงขำ [2]p.140

12. แอบเปิด ftp server
+ การส่งแฟ้มเข้าเครื่องเป้าหมายจากเครื่องลูก
+ ถ้าเครื่องติด Internet Connection Firewall ให้เปิด Exception UDP port 69
c:\tftp -i 192.168.1.55 put wichep.doc
c:\tftp -i 192.168.1.55 get burin.doc
+ http://tftpd32.jounin.net (Official website)
+ http://www.thaiall.com/secret/hacktools/tftpd32.exe

13. สั่งปิดเครื่อง
+ http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php
shutdown /?
shutdown -s
shutdown -r
shutdown -a
shutdown -s -f -t 1

14. จับ Keystroke ด้วย Key Capture?
1. Download โปรแกรมจาก dynamicnetservices.com # 179 KB 
2. Unzip ลง C:\ จะได้ 4 แฟ้มในห้อง C:\Executables 
3. เปิดโปรแกรม KeyCapture Config.exe แล้วเลือก Setup 
4. ยกเลิก Capture อื่น ๆ ให้เหลือเฉพาะ Capture Keystroke Data 
5. ก่อนออกจากโปรแกรมเลือก CheckBox ที่ Enable KeyCapture เพื่อเริ่มจับการใช้แป้นพิมพ์ 
6. ทดสอบพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์สักพัก 
7. เปิด KeyCapture Config.exe อีกครั้ง เลือก Save Data จะได้แฟ้ม .txt 
8. ใช้ Notepad เปิดแฟ้มข้อมูล .txt ขึ้นมาดูกิจกรรมของผู้ใช้ 
9. ตรวจการทำงานจาก Ctrl-Alt-Del พบ KeyCapture.exe แม้หลัง Restart 
10. เปิดแฟ้มข้อมูล ใน C:\Executables ไม่ได้ ต้องใช้ Save Data จึงจะอ่านออก 
# Input-based language modelling in the design of high performance text input techniques by William Soukoreff and Scott MacKenzie 83 KB

15. netcut ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
เป็นการใช้จุดอ่อนของ Protocol ตัวหนึ่งคือ ARP ซึ่งใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายในการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยเริ่มจากการ Scan computer ในเครือข่าย และสั่ง cut off ก็จะทำให้เครื่องนั้นขาดการเชื่อมต่อ แต่ไฟสัญญาณแสดงการเชื่อมต่อยังทำงานอยู่ หากจะคือการเชื่อมต่อก็ให้สั่ง resume ส่วนวิธีแก้ไข เมื่อโดย cut off หากแก้ไขที่ปลายเหตุก็ให้เปลี่ยน Mac Address ด้วย Macaddresschanger ก็จะหลุดจากการ cut off ได้ครับ
ความหมายของ ARP
ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลสำหรับการจับคู่ (map) ระหว่าง Internet Protocol address (IP address) กับตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น IP เวอร์ชัน 4 ใช้การระบุตำแหน่งขนาด 32 บิต ใน Ethernet ใช้การระบุตำแหน่ง 48 บิต (การระบุตำแหน่งของอุปกรณ์รู้จักในชื่อของ Media Access Control หรือ MAC address) ตาราง ARP ซึ่งมักจะเป็น cache จะรักษาการจับคู่ ระหว่าง MAC address กับ IP address โดย ARP ใช้กฎของโปรโตคอล สำหรับการสร้างการจับคู่ และแปลงตำแหน่งทั้งสองฝ่าย
การป้องกันการถูกตัดอินเทอร์เน็ตจาก Arp Spoofing ทำได้โดย กำหนด arp -s 192.168.0.1 00-00-00-00-12-01 สำหรับ Gateway แบบ Static ของเรา หรือติดตั้งโปรแกรม anticutnet สามารถดาวน์โหลดจาก download.com 2.14 MB เมื่อโปรแกรม anti netcut ทำงาน สามารถตรวจสอบได้ว่าใครใช้โปรแกรม netcut ในเครือข่าย หรือเครื่องของเราเปิด port อะไรบ้าง
DOS> arp -a ใช้ตรวจแมคแอดเดรสกับเครื่องที่เชื่อมต่อ เช่น ผลหลัง ping
ข้อสังเกตุ : ถ้าพบเบอร์เครื่องก็แสดงว่า เราเชื่อมเขา หรือเขาเชื่อมเรา ก็หาเหตุต่อไป
DOS> arp -s 192.168.0.1 00-00-00-00-12-01 กำหนด MacAddr แบบ Static
DOS> arp -d ล้างข้อมูลในการอ้างอิงของ ARP

16. Scan หาจุดบกพร่องในเครือข่ายของเรา
+ promiscan ของ Securityfriday.com
promiscan ทำหน้าที่ ตรวจสอบการแอบดักจับข้อมูลจากบุคคลภายนอกด้วยตัวคุณเอง
+ ถ้าเครื่องใดมีความเสี่ยงในการถูกสอดแนมจะแสดงเครื่องหมาย x
+ การติดตั้งต้องลง WinPcap_3_1.exe ก่อน และ Setup จาก Menu Bar ของโปรแกรม
 1. securityfriday.com (pdf file .)
 2. ต้องติดตั้ง Wincap 3.1 ก่อน
 3. โปรแกรมที่ใช้ scan คือ Promiscan 0.28
 4. thaitelecom.com(อธิบายละเอียด)


  nmap
  + /Hacktools : WinPcap_4_0_beta1.exe required
  + /Hacktools : nmap-5.00-win32.zip 6 MB แสดง port ที่เปิด
  + /Hacktools : nmap-4.11-win32.zip 600 KB แสดง port ที่เปิด
+ promiscuous แปลว่า สำส่อน ไม่เลือกหน้า

+ nmap-5.00-setup.exe 15 MB ใช้ได้เลยครับ
DOS> nmap -sC 192.168.10.1-255 (Default Script)
DOS> nmap -p 139,445 192.168.10.46
DOS> nmap -T4 -A -v 192.168.10.50
DOS> nmap -sP -Ps xxx.xxx.xxx.xxx (ใช้ตรวสอบการมีอยู่ของเครื่อง ที่ใช้ ping ไม่ได้)
DOS> nmap -p 139,445 -T4 --script p2p-conficker,smb-os-discovery,smb-check-vulns --script-args checkconficker=1,safe=1 192.168.10.44-46
+ http://nmap.org/book/nse-usage.html วิธีใช้แฟ้ม script .nse
+ http://nmap.org/nsedoc/ รวม script สำหรับ nmap
+ ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส Conficker ที่เปิด port 139 และ 445

17. BlackICE & Kerio WinRoute & Sunbelt
BlackICE PC Protection and BlackICE Server Protection. IBM Internet Security Systems has announced the End of Life for BlackICE PC Protection (formerly known as BlackICE Defender) and BlackICE Server Protection (formerly known as BlackICE Defender for Server). The End of Sale date for these products is September 19, 2007. You will not be able to purchase BlackICE products after this date. We will update and support BlackICE products until September 29, 2008. These products will not be supported after September 29th, 2008.
+ iss.net/blackice/
+ sunbelt-software.com
+ kerio.com #
Corporate & enterprise network firewall
Kerio WinRoute Firewall? is a corporate gateway firewall for small and medium-sized businesses. Equipped with VPN, anti-virus protection, web filtering, reporting, and more, Kerio WinRoute Firewall provides a comprehensive network management and security solution.
Sunbelt Personal Firewall : Free vs. Full Versions
Product:SPF 4 - freeSPF 4 - full
NETWORK SECURITY
Packet filter / /
File integrity control / /
Application communication control / /
Application launch control / /
Network Intrusion Prevention System / /
Host-based Intrusion Prevention System no /
CONTENT FILTERING
Identity Theft Protection no /
Script blocking (JavaScript, VB script) no /
Referrer and Cookies blocking no /
Ad blocking no /
Pop-up windows blocking no /
Product:SPF 4 - freeSPF 4 - full
STATISTICS, LOGGING
Statistics of attacks and blocked ads / /
Automatic update checker / /
Extended logging / /
Syslog no /
Runs as Internet Gateway no /
ADMINISTRATION
Remote administration no /
Password protected configuration no /

18. Script ที่สั่ง submit form ตลอดเวลา
+ ตัวอย่างเว็บเพจของผู้เขียนที่ปิดไป เพราะเคยถูก bomb http://www.thaiall.com/wwwboard/wwwboard.htm

19. ตัวอย่างแฟ้มไวรัส ที่สามารถนำไปทดสอบระบบป้องกันของตนเอง
 • แฟ้มไวรัส เพื่อใช้ฝึกกำจัดไวรัส
  แฟ้มไวรัส ชื่อไวรัสที่ตรวจพบโดยโปรแกรมต้านไวรัส
  virus_ieservicesupd.exe 90624 bytes Nod32: W32/spybot worm
  virus_SSCVIIHOST.exe 249994 bytes ? Nod32: Hakaglan.c worm
  virus_newfolder.exe 234591 bytes Nod32: Hakaglan.i worm
  virus_usb_driver.exe 70656 bytes Antivir: DR/Delphi.Gen Dropper
  virus_tj_startdrv.exe 21504 bytes ? Nod32: Trojandownloader.injecter.an trojan
  - Javascript แก้ไข Register : restore.vbs เพื่อแก้ไขการเข้า Regedit และ Taskmanager
  + Prorat เป็น spyware ที่ antivirus จะลบออกจากเครื่องทันที หาก copy เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้มักถูกใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อเข้าไปควบคุมเครื่องของเหยื่อจากระยะไกล เคยมีเยาวชนนำไปใช้ และ hack ข้อมูลการติดต่อกับธนาคาร เป็นผลให้ถูกจับกุมดำเนินคดีทางกฎหมายในเวลาต่อมา
  แฟ้มที่ได้หลังติดตั้ง Prorat server ?
  - c:\windows\system32\fservice.exe
  - c:\windows\system32\reginv.dll
  - c:\windows\system32\winkey.dll
  - c:\windows\system\sservice.exe
  - c:\windows\services.exe
  - สำหรับ Port ที่ถูกเปิดรอ Hacker ก็คือ 5110

  ตัวอย่าง Javascript ที่อาจเป็นภัย (ตัวอย่างนี้ไม่อันตราย)
  <script>
  /* 
  Script นี้จะทำงานได้ ถ้ากำหนด Internet Options ยอมรับการประมวลผล Script
  Internet Options, Security, ActiveX, Initialize and Script .., Enabled = selected
  */
  var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
  obj = fso.CreateTextFile("C:\\x.bat", true); 
  obj.writeline("echo ab > c:\\y.bat");
  obj.writeline("echo cd >> c:\\y.bat");
  obj.writeline("exit");
  obj.close();
  //
  var r = eval("var str=\"ab\";alert(str.charAt(\"%48\"))"); // a
  alert(str.charCodeAt(0) + str.charCodeAt(1)); // 195
  //
  var sh = new ActiveXObject("WScript.Shell"); 
  sh.run ("cmd /k c:\\x.bat");
  </script>
  

 • 20. การป้องกัน flash drive ติดไวรัสเบื้องต้น
  flash drive ที่ติดไวรัส มักมีแฟ้ม autorun.inf พร้อมทำงานทันทีเมื่อเชื่อมต่อผ่าน usb ก็จะไปปลุกโปรแกรมต่าง ๆ ใน flash drive ให้ทำงาน ถ้าเราหยุดไม่ให้ virus มาสร้างแฟ้ม autorun.inf ก็เสมือนการทำให้ flash drive มีวัคซีน ป้องกันการเป็นตัวแพร่เชื้อผ่าน autorun.inf ดังนั้นการสร้าง folder autorun.inf แบบ +a +r +s +h ก็จะทำให้ virus เข้ามาเปลี่ยนแฟ้ม autorun.inf ไม่ได้ ผมสร้าง batch file ชื่อ make_autorun.bat ถ้าวางใน flash drive แล้วสั่ง run ก็จะทำให้ flash drive มีวัคซีน ป้องกันการเป็นตัวแพร่ระบาดไวรัสได้ โดย code มีดังนี้
  @echo off
  mkdir autorun.inf
  mkdir autorun.inf\lock
  attrib +a +r +s +h autorun.inf\lock
  attrib +a +r +s +h autorun.inf
  del make_autorun.bat
  
  วิธีจัดการกับไวรัส new folder หรือ SCVHSOT.exe
  2 ก.ย.53 บันทึกขั้นตอนการจัดการไวรัสชื่อ new folder มีขนาด 230 KB ผลการทำงานของไวรัส คือ 
  1) เครื่องทำงานช้าลงมาก 
  2) ทำให้ใช้ task manager หรือ msconfig หรือ cmd ไม่ได้ แต่ใช้ command ได้ 
  3) พบว่าตัวเลือก Tools, Folder Options หายไป 
  4) พบแฟ้ม 2 แฟ้มในห้อง System32 คือ SCVHSOT.exe และ blastclnnn.exe ขนาดเท่ากันคือ 234,591 Byte 
  ซึ่งพบโดยใช้ command และ dir /ah (อาจชื่อ scvhost, scvvhost, scvvhsot แต่ของจริงคือ svchost) 
  
  การใช้ tasklist และ taskkill ของ DOS แทน Task manager สำหรับปิด process 
  โดยพิมพ์ DOS>taskkill /f /im virus_newfolder.exe หรือ DOS>taskkill /f /im SCVHSOT.exe 
  ทำให้เข้า cmd, msconfig ได้ปกติ จึงรู้ว่าไวรัสเพิ่ม SCVHSOT.exe เข้าไปแล้ว 
  สิ่งที่แก้ไขได้คือเข้า msconfig ไปยกเลิกการสั่งเปิดโปรแกรมใน Start up
  
  การทำให้เปิด taskmanager และ regedit กลับมาทำโดย
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableRegistryTools /f
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableTaskMgr /f
  
  ลบแฟ้ม SCVHSOT.exe และ blastclnnn.exe
  1) dir /ah ตรวจว่าพบแฟ้มทั้งสองหรือไม่
  2) attrib -s -h -r SCVHSOT.exe
  3) del SCVHSOT.exe
  4) attrib -s -h -r blastclnnn.exe
  5) del blastclnnn.exe
  Download : ไวรัส newfoder ไว้ทดสอบฆ่า
  
  นิยามศัพท์
  CTFMON คืออะไร [1]
  ctfmon.exe คือ บริการตรวจสอบหน้าต่างที่ทำงาน และให้เซอร์วิสการป้อนข้อความสำหรับการใช้เสียง การเขียนด้วยลายมือ แป้นพิมพ์ การแปล และเทคโนโลยีการป้อนอินพุตอื่นๆ ของผู้ใช้ สำหรับ Microsoft Office การยกเลิก ctfmon.exe คือ Control Panel, Add or Remve Programs, เลือก Microsoft Office, Change, Add or Remove Features, Choose advanced customization of application, Office Shared Features, ยกเลิก Alternative User Input .. แต่วิธีที่ผมใช้ก็เพียงแต่เข้า msconfig แล้วยกเลิกใน startup เท่านั้นครับ
  ซอมบี้ (Zombie) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วถูกครอบงำโดยแฮกเกอร์ ซึ่งจะติดไวรัสหรือม้าโทรจันที่สามารถทำงานคุกคามที่เป็นอันตราย ต่อคอมพิวเตอร์อื่นภายใต้การควบคุมระยะไกลได้
  บอตเน็ต (Botnet = robot network) ของเครื่องซอมบี้ คือ เครือข่ายของซอมบี้ที่มักถูกใช้แพร่กระจายอีเมลสแปม และทำให้เกิดปัญหาปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องที่เป็นซอมบี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักว่าเครื่องของตนถูกใช้แบบนี้ เพราะเจ้าของมีแนวโน้มว่าไม่รู้ตัว จึงเทียบเคียงได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นซอมบี้ การร่วมกันโจมตีจากหลายบอตเน็ตก็เหมือนกันร่วมมือกันของฝูงชนในการจู่โจมเป้าหมาย # #

  hoax
  ไวรัสติดคนหรือติดคอม (itinlife 446)
  ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) ในบทความนี้ไม่ได้หมายถึงจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื่อในตัวคน เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือไวรัสฝีดาษ แต่เป็นไวรัสที่พบเห็นได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมชนิดหนึ่งที่สามารถทำสำเนาตัวเองไปติดในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถแพร่ระบาดไปยังเครื่องอื่นโดยเจ้าของเครื่องไม่ใช่ผู้ดำเนินการโดยตรง แต่ยังมีสิ่งที่เทียบเคียงได้กับไวรัส คือ ไวรัสจอมปลอม หรือไวรัสหลอกลวง (Hoax) หมายถึงไวรัสรูปแบบหนึ่งมีพฤติกรรมก่อกวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ทั่วไป มักมาในรูปจดหมาย ข้อความ ภาพในเว็บบอร์ด อีเมล หรือเครือข่ายสังคม ที่มีเนื้อหาบิดเบือนความเป็นจริง และอาศัยความหวังดีของมนุษย์ในการเป็นผู้ทำให้การระบาดเกิดขึ้น ถ้ามนุษย์ไม่หวังดีก็จะส่งผลให้ไวรัสหลอกลวงไม่สามารถระบาดได้ หากมีผู้หวังดีจำนวนมาก ก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสหลอกลวงมากเช่นกัน
  ตัวอย่างของไวรัสหลอกลวง คือ มีผู้ออกแบบข้อความที่ต้องใช้หลักจิตวิทยา ทำให้ข่าวสารนั้นน่าเชื่อถือเป็นไวรัสหลอกลวง แล้วส่งต่อให้เพื่อนโดยมีข้อความให้เพื่อนที่หวังดีช่วยกันส่งต่อ เช่น "ขณะนี้ฮอตเมล์จะเรียกเก็บค่าใช้บริการ ถ้าไม่อยากเสียค่าบริการ ให้ส่งข้อความนี้ไปให้บุคคลอื่นจำนวน 50 คน" หรือ "ถ้านำขวดน้ำ PET ที่ใช้แล้วมาใส่น้ำอีกหลายครั้งจะทำให้สารพิษหลุดลอกจากขวด" หรือ "มีสารอันตราย SLS ในแชมพู เครื่องสำอาง และสบู่เหลวเป็นสารก่อมะเร็ง ต่างประเทศเลิกใช้แล้ว" หรือ "โปรดระหว่างแฟ้ม jdbgmgr.exe ให้ลบซะ ซึ่งโปรแกรมต่อต้านไวรัสยังไม่รู้ว่านี่คือไวรัส" ซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริง แต่เป็นไวรัสหลอกลวง ที่ต้องการให้มีการเผยแพร่ต่อ ที่อาจก่อความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำลายความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์
  ไวรัสหลอกลวงไม่ได้ติดต่อกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การติดไวรัสเหล่านี้อาศัยความหวังดีของคน และความไม่เข้าใจ ถ้ามี 2 อย่างนี้ก็เป็นการง่ายที่จะติดคน แล้วถูกแพร่กระจายทั้งผ่านเครือข่ายสังคม หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ปัจจุบันมนุษย์เราสนใจความเชื่อมากกว่าความจริง เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเชิงลบก็มักจะเชื่อโดยไม่กลั่นกรอง แล้วพร้อมจะส่งต่อ เหมือนข่าวการเมืองที่เป็นข่าวเชิงลบของฝ่ายที่เราไม่ชอบก็จะส่งต่อหรือแบ่งปันโดยไม่ให้ความสำคัญกับความจริง แต่อาศัยความพึงพอใจเป็นสำคัญ

  ปัญหาด้านไอทีต่อเยาวชนไทยในปัจจุบัน [1]p.6
  1. ปัญหาสื่อลามกผ่านอินเทอร์เน็ต - สื่อลามก เป็นอย่างนี้นี่เอง - sexual crime
  http://www.youtube.com/watch?v=E-9YwdjAI_E
  2. ปัญหาติดเกมออนไลน์ - พ่อหนุ่ม เกาหลีใต้ ติดเกมออนไลน์ ฆ่าลูก 2 ขวบ
  http://www.youtube.com/watch?v=8S-40tar3AY
  3. ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว - ลูกโหด แม่เตือนเล่นเกมส์ แทงดับ
  http://www.youtube.com/watch?v=-tyqVGmq0Xo
  http://www.koratnana.com/index.php/topic,2301.0.html
  4. ปัญหาการแชทเกินขนาดหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม - ติดเฟสบุ๊คจนโดนไล่ออกจากงาน
  http://www.youtube.com/watch?v=sEVuofg7Ang
  http://www.youtube.com/playlist?list=PLwe41fVLlK4DcTAYwC7I4jmTmLoDcI6Qq
  แนะนำโปรแกรม
  + http://www.icthousekeeper.in.th/download.php
  + http://www.zonealarm.com/security/en-us/zonealarm-pc-security-free-firewall.htm
  

  หัวข้อ การจัดการแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  Free Antivirus  9.00 – 10.30 น.
  - พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐	
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
  10.30 – 12.00 น.
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์
  - การตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - การใช้งานโปรแกรม Deepfreeze สำหรับแช่แข็งเครื่อง และ undeepfreeze #
  13.00 – 14.30 น.
  - การติดตั้งโปรแกรม Bit Defender Antivirus (free) และทดลองติดไวรัส
  - การติดตั้งโปรแกรม Avira Antivirus (free) และทดลองติดไวรัส
  14.30 – 16.00 น.#
  - การติดตั้งโปรแกรม AVG Antivirus (free) และทดลองติดไวรัส
  - การติดตั้งโปรแกรม AVast Antivirus (free) และทดลองติดไวรัส
  - ข้อควรปฏิบัติกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
  + กำหนดการ
  
  Facebook
  เขียน Note 17 พ.ค.59 เรื่อง Moxy และ Orami และบัตรเครดิต ในระบบ e-Commerce
  เอกสารอ้างอิง
  [1] ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ, "สารพัดเคล็ดลับป้องกันภัยออนไลน์", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดีสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, นนทบุรี, 2549.
  [2] ปิยวัฒน์ เกลี้ยงขำ, "ล้วงไต๋ไวรัส เล่ม 2 สร้างเครื่องมือกำจัดไวรัสด้วยตนเองง่ายนิดเดียว", สำนักพิมพ์ eXP Media, กรุงเทพฯ, 2552.
  ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
  กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
  โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
  โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
  ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

  แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
  รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
  ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
  ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223