การรักษาพยาบาลโรค เบื้องต้น
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-25 (ปรับ template)
ส่าไข้
หัด
หัดเยอรมัน
ไข้ดำแดง
โรคสุกใส
ไข้หวัดใหญ่
คออักเสบ
หลอดลมอักเสบ
ปอดอักเสบ
วัณโรคปอด
เยื้อหุมปอดอักเสบ
คอตีบ
หืด
ไอกรน
หลอดลมฝอยอักเสบ
ใส้ติ่งอักเสบ
เยื้อบุช่องท้องอักเสบ
ถุงน้ำดีอักเสบ
อาหารเป็นพิษ
กระเพาะอักเสบ
บิดซิลเกลลา
ไข้ไทฟอยด์
ตับอักเสบจากไวรัส
ฝีในตับ
มะเร็งตับ
ไข้เลือดออก
มาลาเรีย
เล็ปโตสไปโรซิส
โลหิตเป็นพิษ
กรวยไตอักเสบ
หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
มดลูกอักเสบ
การอักเสบในอุ้งเชิงกราน
แท้งบุตร
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งของต่อมน้ำเหลือง
ผิวหนังอักเสบ
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
หัวใจขาดเลือด
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ
โรคข้อเสื่อม
โรคข้อรูมาตอยด์
โรคข้อรูมาตอยด์เด็ก
โรคข้อหลังอักเสบ
โรคข้ออักเสบไรเตอร์
โรคเก๊าท์เทียม
โรคไฟโบรซัยติส
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
โรคกระดูกพรุน
โรคผิวหนังแข็ง
อาการปวดมือและข้อมือ
อาการปวดคอ
อาการปวดไหล่
อาการปวดหลัง
อาการปวดเข่า
โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ
ไอทีพี
ปวดศรีษะจากความเครียด
ไมเกรน
ความดันโลหิตสูง
เนื้องอกในสมอง
ฝีในสมอง
เยื่อบุสมองอักเสบ
เส้นโลหิตโป่งพองในสมอง
หลอดโลหิตแดงบริเวณขมับอักเสบ
ต้อหิน
การบาดเจ็บที่ศรีษะ
สมองอักเสบ
ไซนัสอักเสบ
ข้อเสื่อม
ข้ออักเสบรูมาติก
โรคเกาต์
ข้ออักเสบรูมาตอยด์
ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อ
โรคผื่นแดง
ข้อเคล็ดข้อเคลื่อน

ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC