การใช้ google drive เป็น webhosting
การใช้ google drive เป็น webhosting
กูเกิ้ลไดร์ฟ (Google Drive) คือ บริการพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี (Free Online Storage) โดยเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของกูเกิ้ล (Google Account) แฟ้มที่เก็บในกูเกิ้ลไดร์ฟสามารถจัดการ แก้ไข แบ่งปันเฉพาะแฟ้ม หรือทั้งโฟลเดอร์ (Share Folder) เลือกแบ่งปันได้ทั้งเฉพาะบุคคล หรือสาธารณะ กำหนดให้อ่านอย่างเดียว (Can View) หรือแก้ไขได้ (Can Edit) นอกจากนี้ยังสามารถปรับเป็น เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ได้หากมีแฟ้มชื่อ index.html รองรับทั้ง .html .js และ .css และภาพในโฟลเดอร์
ข่าวร้าย ยุติบริการ Web Hosting ใน Google Drive
คุณสามารถโฮสต์หน้าเว็บจาก Google ไดรฟ์
ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2016
หลังจากนั้น googledrive.com/host/ID จะไม่สามารถใช้ได้อีก
https://support.google.com/drive/answer/2881970
เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ บริการหนึ่งที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปขอพื้นที่พัฒนาเว็บไซต์ของตนเองหรือหน่วยงาน ผู้ให้บริการจะจัดสรรพื้นที่ (Storage) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หน่วยความจำ (Memory) และแบรนด์วิด (Bandwidth) โดยเชื่อมกับโดเมนเนม (Domain Name) ของผู้ใช้ ซึ่งอาจจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทั้งเครื่อง (Dedicated Server) หรือแบ่งพื้นที่ (Shared Host) หรือใช้เทคโนโลยี VM (Virtualization Machine) แบบคลาวด์ (Cloud Hosting)
+ http://www.thaiall.com/article/dotcom.htm
+ http://blog.nuttyi.com/2013/02/

บริการที่ฝากไว้บน google drive และใช้บริการ web hosting
+ Miss Grand 2016 #1: ! 0B1WEgVr0cI2OQjFHS1NsWmJSVkU
+ Miss Grand 2016 #2: 0B1WEgVr0cI2OSzM3U25YLTJzSWM
+ NCCIT 2016 paper : 0B1WEgVr0cI2ONTM3SzZmWjY5ZjQ
ขั้นตอนที่ 1
เมื่อเปิดบริการ gmail.com จะพบภาพสัญลักษณ์มุมบนขวา มีเพื่อให้เลือกเปิด application ของ google.com ที่เชื่อมโยงกันอยู่ สามารถคลิ๊กเปิด google drive ที่อยู่แถวที่ 3 ซ้ายสุดได้
ขั้นตอนที่ 2
เมื่ออยู่ใน google drive แล้วเลือก ไดร์ฟของฉัน สามารถเลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ เมื่อคลิ๊กแล้วก็กำหนดชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ ตัวอย่างนี้จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ missgrand2016th
ขั้นตอนที่ 3
เข้าของ google drive สามารถสร้างได้หลายโฟลเดอร์ อาจสร้างได้ทั้ง missgrand2016th และ missgrand2016thai หากภาพที่ได้มา มีความแตกต่างกัน กรณีนี้ได้ภาพจากตากล้องต่างคนกัน จึงแยกเก็บไว้คนละโฟลเดอร์
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อคลิ๊กเข้าไปในโฟลเดอร์ จะไม่พบแฟ้มใด ต้องส่งเข้าไป (Upload) ซึ่งเลือกได้ทั้งแบบลากวางจากโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ หรือเลืิอกคลิ๊กอัพโหลดไฟล์ ซึ่งผลที่ได้ไม่แตกต่างกัน แต่มีช่องทางในการอัพโหลดที่หลากหลายเพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้เป็นเจ้าของโฟลเดอร์
ขั้นตอนที่ 5
แฟ้มสำคัญในการเป็น web hosting คือแฟ้ม index.html ที่เขียนด้วยภาษา html ที่ต้องเตรียมไว้ และใช้งานได้แล้ว หากอัพโหลดเข้าไปก็จะใช้งานเป็น web hosting ได้ทันที แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงผ่านการ upload ก็ต้องลบแฟ้มเดิมออกก่อน เพราะระบบยอมให้อัพโหลดแฟ้มชื่อเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันได้ แต่ระบบ web hosting จะไม่สามารถเลือกได้
ขั้นตอนที่ 6
ในโฟลเดอร์จะมีแฟ้มมากมาย สามารถเลือกแชร์ได้เฉพาะแฟ้มที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องแชร์ทั้งโฟลเดอร์ บางกรณีอาจต้องการแชร์แฟ้มหนึ่งให้กับผู้ใช้คนหนึ่ง และแชร์อีกแฟ้มให้กับผู้ใช้อีกคนก็เป็นได้
ขั้นตอนที่ 7
เมื่อแชร์เสร็จแล้ว สามารถคัดลอก URL หรือ Web Address ของแฟ้มที่แชร์ เพื่อนำไปใช้กับผู้รับ หรือผู้ใช้ที่ต้องการใช้ประโยชน์
ขั้นตอนที่ 8
หากแชร์แฟ้ม html ผ่านบริการของ google drive โดยปกติ จะมองไม่เป็นเว็บเพจ (Web page) แต่มองเห็นเป็น text ธรรมดา เหมือนตอนที่ทำการ view source เพราะไม่ทำงานในแบบ web hosting แต่เป็นเพียงการแบ่งปันแฟ้มเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 9
การแชร์แบบ web hosting ที่สมบูรณ์ต้องแชร์ทั้ง folder ให้ครอบคลุมแฟ้มที่เกี่ยวข้องทั้ง js css html หรือ image ลิงค์ที่ได้จะเริ่มต้นด้วย https://drive.google.com ซึ่งไม่ใช่การแชร์แบบ web hosting
ขั้นตอนที่ 10
เมื่อเปิดตามลิงค์ที่แชร์ปกติ จะเป็นการแชร์รายชื่อแฟ้มในโฟลเดอร์นั้น เลือกแสดงแบบ thumb nail ได้ ทำให้เห็นได้ว่ามีแฟ้มชื่ออะไร และสามารถคลิ๊ปเปิดได้โดยง่าย
ขั้นตอนที่ 11
หากเปลี่ยนการเริ่มต้นจาก https://drive.google.com/open?id= เป็น https://googledrive.com/host/ ก็จะเปิดตามความสามารถของ web hosting แต่บริการนี้จะยุติในวันที่ 31 สิงหาคม 2016
https://support.google.com/drive/answer/2881970


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC