จดหมายจากสามีถึงภรรยา
ตอน บริจาคร่างกาย หรืออุทิศร่างกาย
ปรับปรุง : 2549-04-21 (กำลังทำเรื่อง)
ความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อยากบอกภรรยาว่า ไม่มีอะไรเป็นของเรา เกิดมาก็ไม่ได้เอาอะไรมา ตายไปก็ยังมีห่วง อยากเอาอะไรไปด้วยมากมาย สามีเริ่มทำใจเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย แต่รู้ว่าภรรยาเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตาย แล้วผู้คนอีกมายมายก็เชื่อย่างนั้น เราสองคนคงต้องแยกจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะสามีรู้ตัวว่าเรายังไม่เป็นอมตะ ขึ้นกับว่าใครจะไปก่อนกัน
สรุปว่าสามีขออนุญาตจากภรรยา ในการบริจาคร่างกาย และอวัยวะ เพราะอยากเป็นคนดี เขาว่ากันว่า ทำดีย่อมไปสวรรค์ เรื่องนี้ใคร ๆ ก็เชื่อ แต่มีคนเชื่อแบบนี้ลดลงทุกวัน ถ้าเป็นไปได้ในวันที่สามีเสียชีวิต และไม่ผิดเงื่อนไขที่จะบริจาคร่างกาย เช่น เป็นโรคติดต่อร้าย หรืออุบัติเหตุจนร่างกายไม่เหมาะกับการบริจาค อยากให้มอบร่างให้กับคณะแพทย์ฯ ในวันนั้นเลย โดยไม่ต้องมีพิธีใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องมีพิธีสวด ไม่ต้องทำบุญ ขอให้นึกว่าสามีนิพพานไปแล้ว .. ชีวิตเราก็แค่นี้ แต่ถ้าภรรยาไปก่อน ไม่ต้องห่วงเลย สามีจะทำตามประเพณีให้ถูกต้องทุกอย่าง ดังคำว่า ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่
ฉบับนี้เท่านี้ก่อนนะ
จาก สามี 2549-04-21