สตาร์ทอัพ (StartUp)
งาน Startup Thailand & Digital Thailand
รวมพลังสตาร์ทอัพเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย (Startup Thailand and Digital Thailand Day) มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 1) เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำ ในระดับนานาชาติ ในการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ 2) เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนสตาร์ทอัพในต่างประเทศและประชาคมโลก ได้ตระหนักถึง ศักยภาพ ความพร้อม และจุดแข็งของประเทศไทย ในการเป็นกลไกขยายเข้าสู่ตลาดโลก ผ่านระบบนิเวศผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup Ecosystem) 3) เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) ในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth)
+ http://www.thailandstartup.org
Startup Thailand 2016 by Mr. Jerry Wu, Alibaba
การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ

ได้ติดตามเฟสบุ๊คของ อ.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้แชร์ภาพบรรยากาศ และกำหนดการประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 10 วันที่ 23 ส.ค.59 เรื่อง "การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)" โดยชื่อเรื่องที่ประชุมน่าสนใจมากสำหรับก้าวใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในการประชุมมีการนำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อข้างต้น โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี

ต่อมาได้อ่านบทความเรื่อง "สำรวจข้อมูลผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพไทยปี 2016 โดย สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association)" เขียนโดย Isriya Paireepairit เมื่อ 22/08/2016 ใน brandinside.asia ซึ่งสรุปมาจาก slideshare.net พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ผู้ก่อตั้งสตาร์ตอัพ” (Startup Founders) ว่า
- เพศ: ชาย 93.3% หญิง 6.7%
- อายุ: กลุ่มที่เยอะที่สุดคือ 30-39 ปี (60%) ตามด้วย 26-29 ปี (30%)
- ระดับการศึกษา: ปริญญาโท 50% ไล่เลี่ยกับปริญญาตรี 46.70%
- ประวัติการทำธุรกิจ: เคยทำธุรกิจสำเร็จ 23.30%, เคยทำแต่ล้มเหลว 16.70%, เคยทำทั้งสำเร็จและล้มเหลว 36.70%, ไม่เคยทำ 20%
- อาชีพก่อนมาทำสตาร์ตอัพ: เจ้าของธุรกิจ 46.70%, พนักงาน/ลูกจ้าง 33.30%, ธุรกิจครอบครัว 13.30%, จบใหม่ 3.30%
- พื้นเพการศึกษา (เฉพาะของ CEO): วิศวกรรม (30%), วิทยาศาสตร์ (16.70%), ธุรกิจ-การเงิน (30%), เศรษฐศาสตร์ (10%)
- เหตุผลหลักที่มาเปิดสตาร์ตอัพ: หาโอกาสธุรกิจ (60%), ต้องการแก้ปัญหาที่ตัวเองพบ (56.70%)
- ประเทศที่จดทะเบียนนิติบุคคล: ไทย 66.70%, สิงคโปร์ 23.30%, สหรัฐอเมริกา 6.70%
- ระดับการรับเงินทุน: Series B 6.70%, Series A 23.30%, Pre-Seed/Seed/Pre-series A มากที่สุดคือ 70%
- กลุ่มอุตสาหกรรมของสตาร์ตอัพ: ไลฟ์สไตล์ มากที่สุด 33.30%, ตามด้วยคอมเมิร์ซ 23.30%, FinTech 17%
- ประเทศที่ทำตลาด: ไทยอย่างเดียว 60%, ไทยแลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30%, ไทยและประเทศอื่นนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10%
- จำนวนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท: กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ 2-3 คน (50%), 4 คนขึ้นไป (36.70%), ทำคนเดียว (13.30%)
- ผู้ก่อตั้งยังอยู่กับบริษัทครบทุกคนหรือไม่: ยังอยู่ (73.30%), ไม่ครบแล้ว (26.70%)
- มีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนสายเทคนิคหรือไม่: มี (83.30%) ไม่มี (16.70%)
- เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสตาร์ตอัพของรัฐบาลหรือไม่: เคยและไม่เคย อย่างละเท่ากัน 50%
- วิธีการหาระดมเงินทุนก้อนแรก: เงินส่วนตัว (Bootstrap) 50%, เครือข่ายคนรู้จัก (26.70%), หาจากงานอีเวนต์ (16.70%)

How to start a start-up bounce=เด้ง iterate=ย้ำ equity=ส่วนได้เสีย
live in the future ahead of your time
what is missing in the world?
write it down and bounce ideas around
make a prototype
show the prototype to 100 people
iterate on the prototype
find a co-founder
register your C-corp split equity
look for funding and build version one at the same time
launch - let everyone know you have made something
[yes], they are coming back
- get to 1000 users
- grow 5% a week (hard, but proven possible)
- keep growing for another 4 years, and at that rate you will reach 25 million users
[no], they come and left
- launch again (after iterating)
- launch until users stay (AirBnB launched 3 times)
follow up with users, Are they coming back?
สตาร์ทอัพไทยแลนด์ (itinlife564)

มีเพื่อนในแวดวงธุรกิจ แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ (Startup) มาให้อ่าน ซึ่งประเทศไทยจัดงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่าง 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ กลุ่มนักลงทุน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจได้มาพบกัน คำว่า สตาร์ทอัพ มีความหมายเน้นไปที่การเติบโต (Growth) อาจสรุปได้ว่าธุรกิจสตาร์ทอัพ คือ ธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมเป็นฐาน และถูกออกแบบให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านทีมงาน การลงทุน การผลิต การตลาด กลุ่มลูกค้า และผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี (SME = Small Medium Enterprises) มีสิ่งที่แตกต่างกันคือการเติบโต ธุรกิจสตาร์ทอัพต้องเติมโตเร็ว แต่ธุรกิจเอสเอ็มอีจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ร้ายขายของชำ ร้านเสริมสวย จะมีแนวโน้มเติบโตช้ากว่า โดยธุรกิจสตาร์ทอัพอาจไม่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี แต่สนใจเฉพาะโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วที่อาจโตไปถึงปีละ 1000% ธุรกิจออนไลน์มักเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ จำนวนลูกค้า จำนวนสินค้า ตลาด หรือเวลา สตาร์ทอัพจะมีโอกาสรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้มาก ผลิตสินค้าได้มาก ส่งของจำนวนมากได้ และขยายฐานได้อย่างรวดเร็ว

สตาร์ทอัพสามารถขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนสตาร์ทอัพ เพราะนักพัฒนาอาจมีความคิดใหม่ที่เป็นไปได้ แต่ขาดเงินทุนในการพัฒนาก็สามารถเสนอขอรับทุนได้จากการระดมทุนจากมวลชน (Crowdfunding) เช่น KickStarter หรือแบบธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) เช่น กองทุน 500 Tuktuks หรือ Y combinator หรือ TechStars แต่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่สามารถได้เงินกู้จากธนาคารตามขั้นตอนปกติอย่างแน่นอน เพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเริ่มจากการสร้างผู้ใช้ให้มากพอก่อนเริ่มต้นหารายได้ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในไทย เช่น Wongnai, Priceza, Ookbee, StockRadars, Builk, Kaidee, Eko, Jitta และ aCommerce แล้วมีคำแนะนำว่าการทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสตาร์ทอัพเสมอไป หากธุรกิจมีความชัดเจนก็สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบปกติได้เลย

แนะนำเว็บไซต์ (Website guide)
http://www.thailandstartup.org
http://www.venturecapital.or.th
http://marketeer.co.th/2015/11/startup-5oo-tuktuks/
https://www.blognone.com/node/45235
http://pantip.com/topic/35098937
http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2016/8835
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133798910026043.1073742010.225300417542568
https://www.blognone.com/node/80579 
http://techsauce.co/news/why-startup-fail-90-percent/ 
http://www.maruey.com/article/contentinjournal0009.html 
https://www.facebook.com/Stock2morrowPublishing/posts/355977491252556:0 
http://tech.mthai.com/tips-technic/51936.html 
http://www.designil.com/what-is-startup-business.html 
http://www.gmlive.com/startup%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-startup 
https://advice.co.th/it-news/176 
http://www.smartsme.tv/content/20023 
http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/6162.html 
http://news.thaiza.com/326749/
http://thumbsup.in.th/2014/07/top-most-valued-companies-in-asia-13-make-top-50-world/ 
http://www.thailandonlinefocus.com/focus/news/165/
http://www.ptp.or.th/news/163 http://www.thairath.co.th/content/611178 
http://techsauce.co/news/7-trends-thai-tech-startup-2015-by-techsauce/ 
https://www.marketingoops.com/news/tech-update/5-star-startup/ 
http://www.theceoblogger.com/ceo-1506001/ 


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC