ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2548-02-13 ()
หน่วยที่ 2. ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต menu
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถอธิบายความหมาย และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้
  2. สามารถอธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้
  3. สามารถอธิบายความหมายของอินทราเน็ตได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  2.1 อินเทอร์เน็ต คืออะไร
  2.2 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  2.3 ประวัติความเป็นมา
  2.4 อินทราเน็ต คืออะไร
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.thaiall.com/article/internet.htm
  2. http://www.thaiall.com/webmaster

  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ต
  2. อธิบายความหมายของอินทราเน็ต
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223