เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

ปรับปรุง : 2559-05-08 (เพิ่ม hotspot for windows)
top
วามหมาย  
ครื่องคอมพิวเตอร์
าตรฐาน และระเบียบวิธีการ
รูปแบบการเชื่อมโยง
ครือข่ายใช้สาย
ครือข่ายไร้สาย
ครื่องบริการ
Router
Switch
Simulation
e-learning
bottom
network/ebook
NetworkHowTo.pdf
วามหมายของศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจ
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เพื่อขยายขีดความสามารถที่มีจำกัด ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแบ่งปันทรัพยากรให้มีการใช้งานร่วมกัน
  2. โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง ระเบียบวิธีการ มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันของเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หรือ วิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ซึ่งผู้ส่งข้อมูลจะต้องส่งข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลงไว้กับผู้รับข้อมูล จึงจะสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้
virtual router 1.0 for hotspot
คุณเปรม อุ่นเรือน แนะนำว่า เดี๋ยวนี้บน windows แชร์ hotspot ได้ง่ายแล้ว
ผมลองทดสอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ซึ่งเป็น win8
โดยใช้โปรแกรม virtual router 1.0 พบว่าขนาดโปรแกรม megabyte กว่า ๆ
กด start แล้วใช้ได้เลย ง่ายกว่าโปรแกรม CoovaChilli บน linux เยอะ
เพราะบน linux อิงตาม version ของ linux ลงแต่ละทีมีขั้นตอนเพียบ
แต่ใช้บน winxp ไม่ได้นะครับ
รุ่น 1 เปิดตัวตั้งแต่ 10 ก.พ.2013 ก็นานพอดูแล้ว มียอด download 2,992,648 ครั้ง
ผมนำโปแกรมไปอัพเข้า dropbox เผื่อต้องใช้วันหน้าวันหลัง
https://dl.dropboxusercontent.com/u/50010673/program/VirtualRouterInstaller.rar
ส่วนแหล่งเผยแพร่อย่างเป็นทางการคือ http://virtualrouter.codeplex.com/

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223