เพิ่มข้อมูล ใช้ temp file

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 5.2 :: เพิ่มข้อมูล ใช้ temp file
:: INSERT ::

> ข้อควรทราบ <
ตัวอย่างนี้ปรับปรุงมาจาก ตอน 5.1 โดยใช้วิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน catalogtmp แต่เมื่อใดที่มั่นใจ ก็สามารถส่งข้อมูลจาก catalogtmp เข้าไปใน catalog ได้
เมื่อเริ่มต้น จะอ่านระเบียนสุดท้ายจาก catalog มาบวก 1 แล้วส่งเข้า catid เมื่อกด save จะจัดเก็บใน catalogtmp และเพิ่มค่าใน catid ตามปกติ เมื่อจัดเก็บข้อมูลจริง จะส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าไปใน catalog แล้วล้างข้อมูลใน catalogtmp ส่วนปุ่ม delete ใช้ในกรณีที่ไม่พอใจการเพิ่มข้อมูลใน catalogtmp สามารถล้างข้อมูลทั้งหมดได้
ขั้นตอนที่ 1 :
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 2 :
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 3 :
ตัวอย่างนี้


ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223