เตรียมสอนวิชา MIS สำหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2551-04-10 (เพิ่มท่านั่ง)
  เว็บหลักวิชา MIS :: http://www.thaiall.com/mis
 1. Download : putty.exe สำหรับเชื่อมต่อเข้า server แบบ SSH
 2. Download : ws_ftp32.exe สำหรับรับส่งแฟ้มโดยตรงจาก server
  (เมื่อเข้า ftp ของ appserver ให้กดปุ่ม cancel 1 ครั้ง หลังจากกดปุ่ม connect)
 3. บทความการใช้โปรแกรม FTP
 4. ตัวอย่างการอ้างอิง ตำแหน่งภาพ อาจนำไปใช้ใน webboard ของสถาบันได้
      :: http://appserver.lpc.rit.ac.th/~burin/picme.jpg
      :: http://appserver.lpc.rit.ac.th/~is4635/picme.jpg
 5. burin@appserver.lpc.rit.ac.th คือ email ของอาจารย์บุรินทร์
 6. เว็บสอน Linux Redhat 8.0 isinthai.com
 7. กระดานรอบรั้วสถาบัน http://203.158.197.2/yabbse/index.php?board=17
 8. ระบบขาย และเช่า VDO อย่างง่าย videostore41.exe
 9. จริยธรรม และอาชีพด้าน IT โดย อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
 10. Security + e-Commerce โดย อ.ทรรศนีย์ ไชยชนะ
 11. วิธีขโมยบัตรเครดิต เรียนรู้เพื่อป้องกัน
  เว็บของอาจารย์ ราชมงคล ลำปาง
 1. อ.นราวิชญ์ ความหมั่น
  Naravit_k@Hotmail.com
  08-9429-4476
 2. อ.คณากร ปันทะโชติ
  khanakorn_p@hotmail.com , khanakorn_p@thaimail.com
  08-9955-6251
 3. อ.พิเศษพงศ์ สุราพันธ์
  suthaphan_phi@yahoo.com
 4. อ.กรกนก โภคสวัสดิ์ (งามพริ้ง)
  มทร.ศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
  kornkanok_ng@hotmail.com
  087-3899858
เทคนิคนั่งหน้าคอมพิวเตอร์
1. ใช้เก้าอี้ดีที่ยืดหยุ่นและมีพนักพิง
2. ด้านบนของจอภาพอยู่เหนือสายตาประมาณ 3 นิ้ว
3. ใช้จอภาพที่ไม่มีแสงสะท้อน
4. นั่งห่างจากจอภาพ 1 ช่วงแขน
5. วางเท้าบนพื้น
6. ใช้ที่จับเอกสารตามแนวของจอภาพ
7. ข้อมือ และมือยืดตรงขนานไปกับพื้น 
8. แขน และศอกยืดหยุดอยู่ใกล้ลำตัว
9. ศูนย์กลางของจอภาพ และแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้า 
10. แท่นวางแป้นพิมพ์ลาดลงไป
11. พื้นผิววางจอภาพ และแป้นพิมพ์มีความมั่นคง
12. พักทำงานระยะสั้นอยู่เสมอ
ท่านั่ง : http://www.crazycolour.com
ท่านั่ง : http://www.amresearch.com
ท่านั่ง : http://www.kaz-type.com
ท่านั่ง : http://www.infogrip.com
ท่านั่ง : http://ergo.human.cornell.edu

จาก http://ergo.human.cornell.edu
อาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้ผมสอนวิชานี้สำเร็จด้วยดี ทั้งอาจารย์ผู้ประสานงานด้านต่าง ๆ และวิทยากรพิเศษ

Student listing
noname-surnStudent websiteTelephone or Mobilekeep1
10 %
Mid
30%
keep2
10%
Final
40%
จิตพิสัย
5%
ภาพ
01กาญจนา เทพวงค์ http://www.pitlok.com/kanjana/index.html05-0363757 102510255
02จิตราภรณ์ สุขสุสร http://www.geocities.com/suksusorn 01-7775703 82710265
03ณัฐกาล ตามรูป http://www.thcity.com/nat_tb 102710255
04ณัฐชยา คำบุญลือ http://www.geocities.com/nut_noney 102410305
05ณัฐพรรณ จิตต์เกษม http://www.geocities.com/sawnikom2 06-1946757 102010225
06เดือนจรัส เลี้ยวเรียน http://www.thcity.com/kenjang 05-0414622 102110135
07เทวธิดา ทิมคำ http://www.thcity.com.thewatida/thewatida 06-6143582 101310205
08นิภาพรรณ กาใจคำ http://www.thmy.com/noknoi 054-313524 92210275
09นุชจรินทร์ บุญเนือง http://www.geocities.com/noochjarinb 101910315
10บุปผา น้ำใจทน http://www.thcity.com/booppa/index.html 09-4983979 92610275
11ประทุม ขอดแก้ว http://www.geocities.com/pratoom_kh 06-1978566 92610295
12ปรีดาวรรณ กาลพิรักษ์ http:/appserver.lpc.rit.ac.th/~is4612 09-7288678 92710345
13ปัทมาศ เครือวงศ์ http:/appserver.lpc.rit.ac.th/~is4613 101910255
14พรพิมล นิลโชติ http:/appserver.lpc.rit.ac.th/~is4614 102110385
15พัชรา บุญดุลย์ http://www.geocities.com/kadookpha 0-9264-6901 102510355
16เพชรรัตน์ บุญดุลย์ http://www.geocities.com/petcharat_bd 0-9264-6901 102610175
17มัทนา ธิต๊ะ http://www.thcity.com/pueng 07-1759251 101610295
18วนิดา เลไชยสงค์ http://www.thcity.com/lekger 09-7595051 102510285
19วิชุดา วันตา http://www.thcity.com/kook
http://www.thai.net/fona
06-5867565 10208185
20วิไลพร คำไม http://www.geocities.com/ban_kok2000 09-2659479 102310205
21ศุภมิคร หม่อม http://www.thai.net/mitty17 0-67285403 82510245
22สมฤดี บุญช่วยชู http://www.geocities.com/somreudee_332 0-6658-3182 102710395
23สุพรรษา วางกลอน http://www.geocities.com/vangklon 06-0844175 102410315
24สุภาพร จันทร์หล้า http://www.thmy.com/naning 054-335308 102210225
25เกรียงไกร สุขสีใจ http://www.thai.net/sukseejai 09-5605358 9138155
26จำเริญ จันทร์งาม http://www.geocities.com/jumrenna2000/noom.html 09-8555542 101710275
27ณัฐศรัณย์ ญาณจันทร์ http://www.geocities.com/natsarany 09-1849474 101610355
28ปฏิภัทร์ แต้มไว http:/appserver.lpc.rit.ac.th/~is4628 06-1989018 51510225
29โยธิน ไชยพูล http://www.thai.net/bluesland_963 61410255
30นายวรากร ลาภ ประสานยิ่ง http://www.thai.net/muey 92010245
31วิทยา กวีวิทยาภรณ์ http://www.thmy.com/witthaya 8177275
32สมบูรณ์ ตั้งตรง http://www.geocities.com/tuangleague 054-432147 92210245
33อนุสรณ์ หอมดอก http://www.geocities.com/ahomdok/index.html 09-9549850 81910295
34อุดร มะโนเนือง http:/appserver.lpc.rit.ac.th/~is4634 01-7655980 102310335
35เพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร http://www.geocities.com/pim5052001 91910115

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223