นักอ่าน นักเขียน (Reader Writer)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2550-06-05 (เพิ่ม ศรีปทุม)
คำนำ
เว็บเพจหน้านี้เขียนขึ้น เพื่อเตรียมไปบรรยาย ใน โครงการครูนักอ่าน และนักเขียน : ในกิจกรรมค่ายเยาชนนักอ่าน และนักเขียน ซึ่งจัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการคิด การอ่าน และการเขียน วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2549 10.30 - 12.00น. ร่วมกับ อ.กษิร์พันธ์ มาสกุล [masakul@spu.ac.th] ณ ห้องสมุดวารสาร และสื่อโสตทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการประสานงานจากคุณ วิภารัตน์ สินธุอารีย์ (0-9529-7676) และได้รับหนังสือขอขอบคุณจาก รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำหรับการไปบรรยายครั้งนี้ เป็น Portfolio ของผม
  คำถาม - คำตอบ (เตรียมไว้ เผื่อถูกถาม)
  ? คติพจน์ มีไหม
   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด (งาน ครอบครัว และตนเอง)
   เขียนไว้ที่ http://www.thaiall.com/me นานแล้วครับ
  ? ลักษณะของครู สมัยนี้
   ครูเป็นผู้ให้ เพราะการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
   ครูเป็นแม่พิมพ์ เป็นตัวอย่างในทุกเรื่อง
   ครูเป็นช่างตีเหล็ก ทำทุกอย่างทันทีทันใด
  ? งานเขียนมีประเภทใดบ้าง
  1. หนังสือ ที่ได้จากการเรียบเรียง ไม่ใช่นิยาย
  2. บทเรียน มีเนื้อหา แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
  3. บทความ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วนตัว และขององค์กร
  4. โปรแกรม ทั้ง Open Source, Service และใช้ในองค์กร
  ? เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการอ่าน อย่างไร
   - ต้นทุนต่ำ กว่าหนังสือ
   - สืบค้นง่าย กว่าหนังสือ
   - น่าอ่าน เพราะเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia)
   - หลากหลาย และถูกปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ
   - อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา
  ? เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเขียน อย่างไร
   - แก้ไขได้ง่าย
   - เผยแพร่ได้ไกล
   - ใส่จินตนาการได้ด้วย Multimedia
   - ไม่หายไป ถ้ารู้จักรักษา และคนอ่านเพิ่มขึ้นทุกวัน
  ? มีแรงจูงใจอะไร จึงเป็นนักเขียน
   - เชื่อว่าการให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
   - พยายามเปิดโอกาสให้กับตนเอง
   - เป็นตัวอย่างของครู ที่ควรเป็น
   - เก็บไว้อ้างอิง เพราะเป็นคนขี้ลืม
  ? เป้าหมายการเขียน เพื่อใคร
   - เพื่อองค์กร
   - เพื่อสนองความอยากรู้
   - เพื่อครอบครัว
  ? ทำไมจึงถ่ายภาพ เป็น Gallery ไว้หลายกลุ่ม
   10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น หลายเรื่องใช้ภาพ สื่อความหมายได้ดีกว่าเขียน
   เช่น การดำเนินชีวิตของผู้คน หรือ ความรู้สึกดี ๆ ที่มีในครอบครัว เป็นต้น
  ? เป็นนักเขียนในโลกเทคโนโลยี ต้องลงทุนอะไรบ้าง
   - 20000 ต่อเครื่อง : มี Notebook หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน
   - 500 ต่อเดือน : เชื่อมต่อ ADSL หรือ High Speed Internet ที่บ้าน
   - 1000 ต่อปี : มี Domain Name ของตนเอง เช่น Bangkokteachers.com (Mar 2006)
  ? รายได้ของนักเขียน แบบผู้เขียน มีอะไรบ้าง
   - ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ หรือบทความ เป็นครั้ง
   - ค่าโฆษณาในเว็บไซต์ส่วนตัว เป็นรายเดือน
   - ค่าเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชน
   - ค่าเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ
   - รับเงินบริจาค

อ.กษิร์พันธ์ มาสกุล

เว็บไซต์ที่นำมาประกอบการบรรยาย
(โดย Kasiphan Masakul)
- trueworld.net
- dictionary.com
- สุภาษิต.คอม
- gotoknow.org
- khonthai.com
- thaiall.com/girl
- thaiall.com/itinlife

แนะนำเว็บ (Web Guides)
- สมองกับการเรียนรู้
Learning and the Brain : พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ประธานเครือข่าย พ่อ แม่ เยาวชน เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 02-6612810, 01-2980284


+ http://library.spu.ac.th
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223