ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักศึกษาไทย

ปรับปรุง : 2550-05-19 (ย้ายเครื่องทดสอบ)
ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักศึกษาไทย
ซึ่งให้บริการทั้งรับฝากประกาศ และแนะนำวิธีเขียนพร้อมตัวอย่างฐานข้อมูล ด้วย ASP โดยละเอียด
เคยมีเครื่องทดสอบที่ http://thaiall.thailandhosting.net .. ปัจจุบันไม่มีแล้วครับ
มีโอกาสพัฒนา ระบบรายงานผลการเรียน
ด้วยภาษา PHP + MySQL แบบเป็น Prototype
ที่ http://www.thaiall.com/students
1. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะดูผลการเรียน
  ให้ระบุ รหัสการสอน : ที่ท่านทราบมาจากอาจารย์ผู้สอน
หรือจะเรียกผ่าน URL ว่า http://thaiall.thailandhosting.net/asp/sgrdlsts.asp?tid=2 ก็ได้
ถ้าสนใจจะนำบริการนี้ไปใช้ ผมได้เขียนบทเรียน การเขียนโปรแกรมให้บริการรายงานผลการเรียน เบื้องต้น ด้วย ASP
ถ้าอ่านบทเรียนแล้ว งง เพราะผมตั้งใจแสดง source code เป็นหลัก จึงมีคำอธิบายน้อยไป ก็ mail มาถามได้ครับ
2. สำหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องการขอใช้พื้นที่ ฝากประกาศข้อมูลเกรดนักเรียนนักศึกษา ( ฟรี )
  ชื่อสถาบันการศึกษา :
  ปีการศึกษา : ภาคการศึกษา :
  รหัสวิชา หรือชื่อวิชา :
  ชื่อผู้สอน :
  รหัสผ่าน : รหัสผ่านอีกครั้ง :
  จำนวนนักเรียน : เลขที่ระบุที่นี่จะสร้างช่องว่าง สำหรับกรอกข้อมูลในหน้าถัดไป
  โปรดเลือกแบบ : ของการจัดเก็บข้อมูล และการแสดงผลเกรด
  s: เก็บ และแสดงผลเกรดแบบธรรมดา คือรับเกรด โดยไม่เก็บรายละเอียด
  l: เก็บ และแสดงผลแบบธรรมดา คือรับคะแนน และเกรด แต่ไม่ได้ประมวลผลคะแนน เพื่อตัดเกรด
  i: คล้ายแบบ s แต่รับข้อมูลด้วยการ import ผ่าน text ได้ (ไม่เสียเวลานั่งพิมพ์)
  O รับคะแนน 4 ช่อง แล้วใช้โปรแกรมของที่นี่ช่วยตัดเกรด แต่ไม่แสดงรายละเอียดคะแนน ให้แสดงเฉพาะเกรด
  O รับคะแนน 4 ช่อง แล้วใช้โปรแกรมของที่นี่ช่วยตัดเกรด โดยแสดงทั้งคะแนนสอบ และเกรด(เปิดเผยคะแนนสอบ)
  O รับคะแนน 4 ช่อง แล้วใช้โปรแกรมของที่นี่ช่วยตัดเกรด แต่ไม่แสดงรายละเอียดคะแนน ให้แสดงเฉพาะเกรด (import from text)
  O รับคะแนน 4 ช่อง แล้วใช้โปรแกรมของที่นี่ช่วยตัดเกรด โดยแสดงทั้งคะแนนสอบ และเกรด(เปิดเผยคะแนนสอบ) (import from text)  คำเตือน 1 : การกรอกข้อมูลเกรด หรือคะแนน จะทำได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการแก้ไข ต้องลบทั้งหมด แล้วพิมพ์ใหม่
  คำเตือน 2 : ถ้าคะแนนของท่านเป็นความลับ โปรดอย่าใช้บริการที่นี่ เพราะผมยอมให้ copy ฐานข้อมูลไปศึกษาได้
  คำเตือน 3 : ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมนี้เอง ผมยินดีให้คำปรึกษา พร้อม source code แต่ผมถนัดเฉพาะ free hosting
  คำเตือน 4 : รหัสการสอน คือ username ที่ท่านต้องจำไปบอกนักเรียน ให้นำรหัสนั้นมาเปิดดูเกรด (ลองดูก่อนนะครับ)
  คำเตือน 5 : ถ้าเข้ามาทดสอบโปรแกรมของที่นี่ ถ้าหากไม่ใช้งานจริง กรุณาช่วยลบด้วย เพราะเกะกะ
3. สำหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล
  ผลการลบ จะลบทั้งข้อมูลของท่าน และรายละเอียดของคะแนนนักเรียนทั้งหมด
  รหัสการสอน :
  รหัสผ่าน :
ทดสอบแสดงผล | บทเรียนการเขียนโปรแกรมให้บริการ

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223