แผนการสอน : โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | lampang.thcity.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
Syllabus
Week 1 : ชี้แจงเนื้อหาวิชา และความหมายของ OS
Week 2 : คุณลักษณะของระบบปฏิบัติการ DOS
Week 3 : การใช้คำสั่งของ DOS
Week 4 : คุณลักษณะของระบบปฏิบัติการ Windows
Week 5 : การใช้คำสั่งของ Windows
Week 6 : คุณลักษณะของระบบปฏิบัติการ Unix
Week 7 : การใช้คำสั่งของ Unix
Week 8 : สอบกลางภาค
Week 9 : กระบวนการทำซิงโครไนซ์
Week 10 : การจัดการหน่วยประมวลผล
Week 11 : การจัดการหน่วยความจำ
Week 12 : การจัดการหน่วยความจำสำรอง
Week 13 : ระบบแฟ้ม
Week 14 : ไมโครคอมพิวเตอร์
Week 15 : สรุประบบปฏิบัติการ และการนำเสนอของนักศึกษา
Week 16 : สอบปลายภาค

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223