วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2549
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2550-11-29 (พบ 17 เมษา หยุดราชการ)
  สารบัญ
 1. ปฎิทินวันพระ และวันหยุด ของ กรมการศาสนา
 2. ความหมาย และประวัติปฏิทินไทย (ละเอียดมาก)
 3. ข้างขึ้น ข้างแรม และปฏิทินจันทรคติ
 4. ปฏิทินด้วย Excel (Toon)
 5. ปฏิทินข้างขึ้น-ข้างแรม (ภาพดวงจันทร์)
 6. ปฏิทินปี 2550 ที่ timeanddate.com
 7. ปฏิทินปี 2549 ที่ wacoal.co.th
 8. วันหยุด ธนาคารแห่งประเทศไทย
 9. วันหยุด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 10. วันหยุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. วันหยุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 12. วันหยุด travexnet.com (english)
 13. วันหยุด hrteamwork.com (หยุดวันศาสนา)
 14. วันสำคัญ au.ac.th
 15. วันสำคัญ thaigoodview.com
 16. วันสำคัญ pattaya.com
 17. วันสำคัญ aksorn.com
 18. วันสำคัญ กระทรวงวัฒนธรรม
 19. วันสำคัญ ธรรมะไทย
 20. วันสำคัญ ปฎิทิน มกราคม (ยอด)
 21. วันสำคัญ พืชมงคลคืออะไร
 22. เว็บเพจเดิม 2544, 2545, 2549, 2550, 2551
 23. ความหมายปฏิทิน และกำเนิด

David von Michelangelo

แหล่งอ้างอิงของผม [earthcalendar.net]
1. วันสำคัญทางศาสนา จาก กรมการศาสนา กรกฎาคม 2549
2. วันหยุดธนาคาร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. วันตรุษจีน จาก infoplease.com
4. วันพืชมงคล จาก สำนักพระราชวัง Tel.0-2623-5500 ext.1124 กำหนดเป็นปี ๆ ไป
5. วันสารทจีน (Ghost or Spirit Festival) จาก wikipedia.org (วันที่ 15 เดือน 7)
6. วันสงกรานต์ที่ 17 เมษายน จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [ภาพเอกสาร]
ถ้าพบข้อผิดพลาด
แจ้งผมด้วยนะครับ
Tel.08-1992-7223
เริ่มเก็บข้อมูลปี 2551 แล้วครับ
ปฏิทินในอดีต 2544 :: 2545 :: 2549 :: 2550 :: 2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561
วันหยุด และวันสำคัญ (ธนาคาร+ราชการ) ปี 2550
วันในสัปดาห์
(in week)
วันที่
(Date)
เหตุการณ์ (Event)ธนาคาร
(Bank)
ราชการ
(Government)
จันทร์1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)วันหยุดวันหยุด
อังคาร2 มกราคมชดเชยวันสิ้นปี (New Year's Eve)วันหยุดวันหยุด
เสาร์13 มกราคมวันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
อังคาร16 มกราคมวันครู (Teacher Day)
พฤหัสบดี18 มกราคมวันยุทธหัตถี
อาทิตย์18 กุมภาพันธ์วันตรุษจีน (Chinese New Year's Day)
เสาร์3 มีนาคมวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์5 มีนาคมชดเชยวันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
พุธ14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก (Valentine's Day)
ศุกร์6 เมษายนวันจักรี (Chakri Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์13 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
เสาร์14 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์15 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์16 เมษายนชดเชยวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
อังคาร17 เมษายนชดเชยวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุด
พุธ25 เมษายนวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
อังคาร1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)วันหยุด
เสาร์5 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล (Coronation Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์7 พฤษภาคมชดเชยวันฉัตรมงคล (Coronation Day)วันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี10 พฤษภาคมวันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)วันหยุด
พฤหัสบดี31 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์1 กรกฎาคมวันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคารวันหยุดวันหยุด
อาทิตย์29 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)วันหยุด
จันทร์30 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
ธนาคารถือเป็น ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
วันหยุดวันหยุด
อังคาร31 กรกฎาคมชดเชยวันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)วันหยุด
อาทิตย์12 สิงหาคมวันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
จันทร์13 สิงหาคมชดเชยวันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์19 สิงหาคมวันลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่วันหยุดวันหยุด
จันทร์20 สิงหาคมชดเชย วันลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ วันหยุด
จันทร์27 สิงหาคมวันสารทจีน (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival)
ศุกร์26 ตุลาคมวันออกพรรษา (End of Buddhist Lent Day)
อังคาร23 ตุลาคมวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
เสาร์24 พฤศจิกายนวันลอยกระทง (Loykatong Day)
พุธ5 ธันวาคมวันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
จันทร์10 ธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์23 ธันวาคมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันหยุดวันหยุด
จันทร์24 ธันวาคมประกาศหยุด เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันหยุดวันหยุด
จันทร์31 ธันวาคมวันสิ้นปี (New Year's Eve)วันหยุดวันหยุด

กำเนิดปฏิทิน ข้อมูลจาก http://www.lib.ru.ac.th
ปฏิทิน ในภาษาอังกฤษ คือ คาเลนดาร์ (Calendar) มาจากคำพูดของชาวกรีกโบราณ ว่า “Kalend” มีความหมายว่า “I cry” หรือ “ฉันร้อง” มีที่มาว่า สมัยโบราณจะมีคนคอยร้องบอกชาวเมือง เพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมถึงประกาศวันขึ้นเดือนใหม่ เพื่อให้ลูกหนี้จ่ายเงินที่คั่งค้าง ครั้นต่อมาสังคมเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้น ปฏิทินจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนคนร้องบอก ปฏิทินจึงเป็นสิ่งบอกเวลา และกลายเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันไปในที่สุด ต่อมามนุษย์จึงได้ริเริ่มบันทึก วัน เวลา ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกกันว่า “ปฏิทิน”
ปัจจุบัน “ปฏิทิน” ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย นักธุรกิจติดต่อนัดหมายกันผ่าน วัน เวลา ในปฏิทิน นอกจากนี้ปฏิทินยังคอยย้ำเตือนถึง วัน เวลาที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันหยุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปฏิทินที่กำหนดวันสำคัญทางศาสนา ซึงจะต้องอาศัยการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น วันจาริกแสวงบุญของอิสลามิกชน เป็นต้น
ปฏิทินไทย
ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน ก็ได้ คำหลังนี้พบในหนังสือที่เขียนโดย หมอ บรัดเลย์ ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ หน้า 412 และหนังสือ สยามไสมย หน้าโษณา ของ หมอ สมิท เป็นต้น แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี มีทั้งที่จารึกบนก้อนหิน หรือ ขีด เขียน และพิมพ์บนกระดาษ ซึ่งมีทั้งชนิดเป็นแผ่น ตั้งแต่ 1 – 12 แผ่น และชนิดพิมพ์เป็นเล่มแบบหนังสือปฏิทินชนิดเล่ม
การพิมพ์ปฏิทินมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2385 (ปลายสมัย รัชกาล ที่ 3) ซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาหลักฐานได้จาก ไมโครฟิล์ม หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ปี ค.ศ. 1870 ( พ.ศ. 2413 ) หน้า 5 ในหอสมุดแห่งชาติ หรือค้นคว้าได้จากหนังสือต้นฉบับ ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ ซึ่งหมอ บรัดเลย์ ได้เขียนไว้ว่า “ 14 First Calendar print in B. 1842 ” (ไม่บอกว่าใครเป็นผู้พิมพ์ แต่คาดหมายว่า คือ หมอ บรัดเลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ ผู้มีผลงานทางหนังสือมากมาย)
รัชกาลที่ 4 ทรง ฯ โปรดให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทย (ภายหลังจากที่ หมอบรัดเลย์ พิมพ์ปฏิทินชิ้นแรกในสยาม เมื่อ พ.ศ. 2385) เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2404 ดังปรากฏหลักฐานใน หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ฉบับ ปี ค.ศ. 1862 ( พ.ศ. 2405) หน้า 108
ในสมัย รัชกาลที่ 5 ปฏิทินที่พิมพ์ในเมืองไทยได้แก่ “ ประนินทิน ” ซึ่งลงโฆษณาใน หนังสือสยามไสมย ของ หมอสมิท เขียนคำโฆษณาไว้ตอนหนึ่ง ว่า “ ประนินทินนี้ แจ้งให้รู้ถึงการอื่นเป็นอันมากอันควรคนทั้งปวงจะรู้ ถ้าไม่รู้เขาจะนินทาว่าคนโง่ ” แจ้งราคาขายไว้เล่มละ 4 บาท (ราคาในสมัยนั้น) ปัจจุบันยังหาประนินทินของหมอสมิทไม่พบ
ปฏิทินในสมัย รัชกาลที่ 6 ที่น่าสนใจได้แก่ปฏิทินพกเล่มเล็กๆ ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นของชำร่วย สำหรับแจกพระราชทาน แก่ขุนนางที่ลงนามถวายพระพร ในวันขึ้นปีใหม่ ปฏิทินพกแบบนี้ยังมีแจกต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งบุคคลธรรมดาก็สามารถไปลงนามถวายพระพรและรับปฏิทินหลวงได้
การพิมพ์ปฏิทินเล่มยังมีการจัดทำต่อมา จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน ปฏิทินเล่มยังมีรายละเอียดในเรื่องของ สภาพภูมิอากาศ เวลาน้ำขึ้น – น้ำลง การเดินทางของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ และมีช่องว่างให้บันทึกเล็กน้อย ยังมีสมุดบันทึกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เรียงไปตามลำดับ และมีหน้าสำหรับจดบันทึกหมายเหตุรายวัน รวมถึงวันสำคัญ และวัน เวลา นัดหมาย ฯลฯ ที่เรียกว่า “ ไดอารี่ ” (Diary) หรือ ” สมุดบันทึกประจำวัน ” ก็สามารถอนุโลมให้เป็นปฏิทินได้
ปฏิทินไดอารี่ เริ่มมีใช้ในเมืองไทยเมื่อใดยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่ไดอารี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างสูง คือ ไดอารี่ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่มีชื่อเรียกว่า “ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ”
อ้างอิง
มณฑา สุขบูรณ์ “ เวลา … พันธนาการแห่งมนุษย์ ” THE EARTH 2000 2,22 ( 2539 ) หน้า 76 –88
อเนก นาวิกมูล. สิ่งพิมพ์คลาสสิค วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์,กรุงเทพฯ2533

ท่านใดพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะ แจ้งผมได้ที่ 08-1992-7223
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor