ปฏิทิน 2559 ของช่อง 8 (TV8)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2558-10-19 (เพิ่มช่อง8)
ปฏิทิน 2559 ของช่อง 8 (TV8) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ทีวีดิจิตอล จัดทำปฏิทินดาราเหมือนช่องอื่น ๆ ให้แฟนช่องทีวีได้สะสมเป็นที่ระลึก เริ่มจำหน่าย 15 ตุลาคม 2558 ใน 7-11 ราคา 28 บาท และเป็นการทำบุญ เพราะยอดจำหน่ายแต่ละเล่ม จะบริจาค 8 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาต่อไป
+ ที่มา http://www.naewna.com/
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC