ความฝัน หรืออุดมการณ์ของเว็บมาสเตอร์
มีเพื่อนอาจารย์ท่านหนึ่ง mail มาให้กำลังใจ ผมจึงตอบท่านไปว่า
"ยังไงคนเราก็เกิดมาครั้งเดียว แก้ตัวไม่ได้ .. การทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น เป็นสิ่งที่ต้องทำ"

4 คำตอบของคำถามที่ว่า ผมพัฒนาเว็บไซต์ เพื่ออะไร
1. เพื่อรองรับความฝันที่อาจเป็นจริง :: จึงทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อรองรับความฝันที่อาจเป็นจริงสักวัน .. ผมไม่ใช่คนที่นั่งรอความฝัน จึงพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อมที่จะสร้างงาน เพื่อการศึกษา พร้อมกันนี้ได้ซื้อฉลากกินแบ่งคู่หนึ่ง เกือบทุกงวด(บางงวดซื้อไม่ได้ คู่ละตั้ง 100 บาทนะครับ) ถ้าผมโชคดีเป็น 1 ในล้าน อีกมุมหนึ่งของประเทศก็จะมีเฟืองเล็ก ๆ ที่หมุนได้เร็วจี๋ .. เพื่อเป็นแรงเสริมให้ระบบของประเทศไทย หมุนได้เร็วขึ้น .. อีกนิด
2. เพื่อใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า :: คนเราอายุสั้นนัก .. เวลา 100 ปีในโลกมนุษย์ ไม่มีทางทำอะไรได้สมบูรณ์ เพราะทุกคนมีความฝัน แต่มีเพียงไม่กี่คน ที่สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ .. ทั้งที่รู้ว่าผมไม่มีวันทำฝันให้เป็นจริง .. แต่ก็จะทำ เท่าที่ทำได้ใน 100 ปีบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินใบนี้
3. เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย และตัวผมเอง มีโอกาสหลุดพ้นจากความยากจน :: ปัญหาของการทำฝันให้เป็นจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนต้องการเวลา ต้องการเป้าหมาย ต้องการวิธีการ ต้องการเงิน .. สำหรับผม ปัญหาเดียวที่มีคือ เงิน เพราะคนจนที่ต้องการทำเว็บเพื่อการศึกษา โดยไม่มีผลตอบแทน ไม่มีทางทำได้สำเร็จ .. ผมพิสูจน์มาตั้งแต่ปี 2542 และยังพิสูจน์ต่อไป
4. เพื่อเป็นแบบอย่าง ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ :: อาชีพอาจารย์ ที่สอนหนังสือในสถาบันอย่างเดียว ดูจะสบายเกินไปสำหรับผม ใน 10 ปีที่ผ่านมา จึงทำงานด้านวิชาการหลาย ๆ อย่าง เพื่อเตรียมตัวตอบคำถามนักศึกษา ว่าเรียนแล้วได้อะไร มีปัญหาแล้วถามใคร เป็นต้น .. ถ้าอาจารย์ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่าง ให้นักศึกษาเห็นว่าการตั้งใจเรียนนั้นมีประโยชน์ แล้วใครล่ะครับจะเป็นแบบอย่างที่ดี .. ผมจึงต้องพิสูจน์ให้นักศึกษาเห็นว่า ความขยัน และทำงานหนัก จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชีวิต .. แม้ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน แต่อย่างน้อยผมก็ได้ทำแล้ว .. ไม่ใช่จะทำ
ประทับใจ พระบรมราโชวาทของในหลวง
มีความตอนหนึ่งว่า

... บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความหวังตั้งใจอยู่เต็มเปี่ยมที่จะออกไปทำการงานด้วยความรู้ ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยความพากเพียรเข้มแข็ง เพื่อให้บังเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมือง แต่บางคนก็อาจกำลังคิดอยู่ด้วยว่า ถ้าเราทำดีแล้วคนอื่นเขาไม่ทำด้วยจะมิเสียแรงเปล่าหรือ ความรู้ ความตั้งใจ ความอุตสาหะพากเพียรของเราทั้งหมดจะมีประโยชน์อันใด
ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนทำความเข้าใจเสียใหม่ให้ชัดแจ้ง ตั้งแต่ต้นนี้ว่า การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วง หรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที คนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็น และหันเข้ามาตามอย่าง
หลักประกันสำคัญในการทำดีจึงอยู่ที่ว่า แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ทราบอยู่มากเกินไป จนเกิดความท้อถอย เมื่อใจมั่นคงแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจสร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดี ด้วยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรง แล้วมุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น และจะเอาชนะความเสื่อมทราม ต่างๆ ได้ไม่นานเกินรอ ...
  แนะนำทีมนักฝัน เพื่อการศึกษา
 1. ทีมงานทั้งหมดเป็นชาวลำปาง รู้จักทุกคนได้ที่ http://www.thaiall.com/me
 2. หัวหน้าทีม http://www.thaiall.com/me/burin.htm
  (มีหลายเว็บไซต์ในโลก ไม่แนะนำให้รู้จักผู้รับผิดชอบเลย นี่เป็นตัวอย่างที่ผม แนะนำตัวผมเอง)
 3. แนะนำลูก ๆ ของเว็บมาสเตอร์ http://www.thaiall.com/girl
  (เพราะรู้สึกว่าดูแลพวกเขาน้อยกว่าที่ใจปรารถนา จึงบันทึกกิจกรรมระหว่างเราไว้รำลึก)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
  แผนงานจากความฝัน 3 แผน
 1. เพื่อการศึกษา :: เริ่มทำปี 2542
 2. เพื่อจังหวัด :: เริ่มทำปี 2545
 3. เพื่อตนเอง :: ทำมาตั้งแต่เกิดแล้วครับ
ขอบซ้ายขอบบน
1. เพื่อการศึกษา
หลายข้อได้ทำไปบางส่วน แต่ยังไม่มีข้อใดทำได้สมบูรณ์

เว็บที่ต้องการจะทำ แบ่งได้เป็น 13 หัวข้อ ซึ่งส่งเสริมให้คนไทย ศึกษา และค้นคว้าข้อมูล ด้วยตนเอง จากที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ผ่านระบบเครือข่าย Internet เน้นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยเก่งกันทุกคน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการทำเว็บไซต์เชิงวิชาการ อย่าง thaiall.com
 1. ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center) (ฟรี และไม่มีระบบสมาชิก)
  รวบรวมข้อสอบครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างน้อยวิชาละ 10,000 ข้อ ให้ผู้สนใจได้เข้ามาทดลอง และทดสอบตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบมัธยม, Entrance, Toefl, ก.พ., ปริญญาโท, ปริญญาเอก หรือแม้แต่ข้อสอบใบขับขี่ เป็นต้น สำหรับศูนย์สอบนี้ ได้ทำไว้บ้างแล้วที่ http://www.thaiall.com/quiz/ แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีชุดใดครบ 10,000 ข้อ ยกเว้นชุดข้อสอบศัพท์ยาก ที่ยากจริง ๆ มีศัพท์ถึง 9,000 คำ ที่สุ่มให้ท่านได้ทำแบบไม่มีวันซ้ำชุดกัน
  ปัจจุบันมีเว็บประเภท e-Learning หรือศูนย์สอบอยู่มากมาย แต่ผมว่ายังไม่พอ และเว็บประเภทนี้มียิ่งมากยิ่งดี เพราะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่า เช่น ajarnonline.com, thai2learn.com, school.net.th, learn.in.th เป็นต้น
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. โปรแกรม ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดศัพท์ยาก สุ่มจากศัพท์ 9000 คำ แบ่งเป็น 2 แบบคือ มีศัพท์ให้เลือกความหมาย และมีความหมายให้เลือกศัพท์
  2. โปรแกรม เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 1 (rich.pl)
  3. โปรแกรม เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 (richnew.pl)
  4. โปรแกรม เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2001 (richn2001.php)
  5. โปรแกรม ข้อสอบ Reading comprehension (quizr.pl)
  6. โปรแกรม ศูนย์สอบ Online (Javascript + exe + dbf : quiz10.htm)
  7. โปรแกรม เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (qjava099.htm)
  8. โปรแกรม ข้อสอบ online สำหรับโรงเรียน (allthai.quiz ด้วย ASP)
  9. การสร้าง e-Learning (แบบสื่อเสริมด้วย ASP ทั้งระบบ)
  10. โปรแกรมข้อสอบแบบสุ่มธรรมดา พร้อมเนื้อข้อสอบที่ทำไว้แล้ว : ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย, ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก, สังคมมัธยมถึงปริญญา, วิทยุสมัครเล่น, ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์, ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก, ทั่วไป.จังหวัด รหัสไปรษณีย์

 2. บทเรียนออนไลน์ (Online Lesson) (e-Learning ที่เปิดสอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบรับรอง)
  เพื่อให้เป็น e-Education ที่สมบูรณ์แบบไทย ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สมบูรณ์กว่าเรียนจากหนังสือ หรือในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว และยังเปิดให้นักเขียนเข้ามาเขียนบทความ หรือเปิดสอนเป็น class ผู้เรียนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนฟรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมฝากผลงานให้ ทุกคนได้ศึกษาร่วมกัน และยังมีการสอบวัดระดับ ก่อนให้ใบรับรอง เช่น PERL, PHP, ASP, Clipper, Linux, C, HTML, FTP, Gif animation, Illustrator, Photoshop, 3D studio, Foxpro, Delphi, Visual basic, Microsoft Access และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามแต่จะมีผู้เสนอให้เพิ่ม รายวิชา หรือหัวข้อใหม่ ที่น่าสนใจ
   สิ่งที่ทำไปแล้ว (ยังมีอีกเพียบที่ http://www.thaiall.com)
  1. บทเรียน perl ที่ thaiall.com/perl
  2. บทเรียน php ที่ thaiall.com/php
  3. บทเรียน asp ที่ thaiall.com/asp
  4. บทเรียน photoshop thaiall.com/face
  5. บทเรียน paint ที่ thaiall.com/paint
  6. บทเรียน illustrator4 ที่ thaiall.com/ai
  7. บทเรียน html ที่ thaiall.com/learn/html.htm
  8. บทเรียน ftp ที่ thaiall.com/learn/useftp.htm
  9. บทเรียน linux ที่ thaiall.com/isinthai
  10. บทเรียน java ที่ thaiall.com/java

 3. บริการฐานข้อมูล : บทความ (Article Database)
  ซึ่งได้จากหนังสือทุกเล่มที่ดี และจาก Internet ที่มีประโยชน์ และเป็นภาษาไทย ที่ครอบคลุมทุกสาขาที่สมบูรณ์ที่สุด โดยมีการขออนุญาติจากเจ้าของบทความให้เรียบร้อยก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน เพื่อความถูกต้อง และประโยชน์ทางวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. กระดานแสดงความคิดเห็น ที่ thaiall.com/opinion
  2. ไอทีในชีวิตประจำวัน ที่ thaiall.com/itinlife
  3. ประยุกต์จากระบบกระดานข่าว ที่ thaiall.com/lovelampang/board (ไม่ค่อยได้ update ครับ ใช้อยู่หลายที่)

 4. บริการฐานข้อมูล : ข่าว (News Database)
  เป็นศูนย์ข่าวที่รวบรวมข่าวปัจจุบัน และอดีต ไว้เป็นหมวดหมู่ที่สมบูรณ์ เพราะปัจจุบัน ยังไม่มีใครทำฐานข้อมูลข่าว เพื่อการศึกษา ที่จะสืบค้นข่าวที่ละเอียดในทุกด้าน
 5. บริการฐานข้อมูล : ทฤษฏี (Theory Database)
  ในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าบริหาร การแพทย์ วิทยาศาสตร์ บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ การเลี้ยงบุตร การแต่งตัว การออกแบบผม การตัดเสื้อ การซ่อมรถ ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เป็นต้น เช่น 4p คืออะไร กฏหมายแพ่งมีกี่ข้อ ศีลทั้งหมดในศาสนาพุทธมีกี่ข้อ อะไรบ้าง หรือโรคอะไรรักษาอย่างไร รถเสียทำอย่างไร เจ็บท้องคลอดต้องทำอย่างไร เป็นต้น
 6. บริการฐานข้อมูล : สมาชิกคนไทย (People Database)
  คล้ายกับ khonthai.com หรือ friend.co.th แต่จะสมบูรณ์กว่า ในด้านที่ไม่เป็นทางการ คือรับสมาชิก และให้บริการสืบค้นที่สมบูรณ์ กรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกอย่างในระบบ เช่น free hosting(perl,asp,php), free email(pop3), free source code, free counter, free database เป็นต้น และยังต้องให้คนไทยด้วยกัน สืบค้นจากฐานข้อมูลได้อย่างอิสระ และแจกฐานข้อมูลให้ download ฟรี ให้กับสมาชิกได้นำไปศึกษา และทำเว็บของตนให้มีคุณภาพ เพื่อคนไทยต่อไป
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. ฐานข้อมูลคนลำปาง lovelampang.com/id

 7. บริการตัวเก็บสถิติ (Free Counter)
  ของคนไทยที่สมบูรณ์ เป็นภาษาไทย เพราะปัจจุบัน ยังไม่เห็นมี free counter ตัวใดนับแยกหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ เช่น บริการสืบค้น รับจัดอันดับ เป็น counter ที่แยกหน้าเว็บได้ตามวันเดือนปี หรือเลือกแบบของการแสดงผลได้มากมายเป็นต้น
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. http://www.counterthai.com (Domain Expired เพราะลืมจ่ายค่าโดเมน)
  2. http://www.101-idea.com (ยกเลิกบริการ เพราะมีปัญหาเรื่อง script และไม่มีเวลาดูแล) (คุณไพโรจน์ จันดา)

 8. บริการห้องสะสมภาพ (Image Gallery)
  hill, sea, car, person, cartoon, actor, actress, singer, model คล้ายกับที่ webshot.com ทำ เพื่อให้คนไทยเลิกเสียเวลา หาภาพจากเว็บ แต่ทำที่นี่ให้สมบูรณ์ เมื่อผู้เข้ามาแล้ว จะได้ภาพที่ต้องการ ทำให้ใช้เวลาที่มีค่า ไปศึกษา หรือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กว่า เพื่อตัวของผู้สืบค้นนั่นเอง
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. ห้องสะสมภาพแต่งเว็บ thaiall.com/gif
  2. ห้องสะสมภาพดาราที่คุ้นเคย เช่น ภรรยาของผมเอง thaiall.com/actress

 9. บริการพจนานุกรม (Online Dictionary)
  ที่เน้นภาษาไทย พร้อมบทเรียนสอนการใช้ภาษาให้ชาวต่างชาติอย่างละเอียด ดังตัวอย่างบริการ dictionary จาก nectec.or.th และ thaidict.com โดยเห็นว่าน่าจะพัฒนาให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีเวลา มีเงิน มีคนมีความมุ่งมั่น และตั้งใจ
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. ทำเฉพาะส่วนโปรแกรม ที่ thaiall.com/itdictionary/

 10. บริการอีคอมเมอร์ซ (E-Commerce)
  ตั้งแต่สอนจัดตั้ง host, รับขายผ่านหน้าเว็บ, สอนออกแบบ หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ออกไปทำ E-Commerce ด้วยตนเองได้ ปัจจุบันมีแผนที่จะทำเว็บ Demo e-commerce ให้สามารถ download perl script ไปใช้งานได้ทันที ที่ http://thaiall.hypermart.net ซึ่งจะรวมระบบ shopping cart, activate member signup, photo random, sendmail service, online web update ในชุดนี้ทั้งหมด
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. thaiabc.com/ecom/ (PHP)
  2. thaiall.com/demo/ (Perl)

 11. รหัสต้นฉบับโปรแกรมประยุกต์ (Application Source code)
  ให้คนไทยนำไปศึกษา และปรับปรุงแก้ไข โดยไม่มีลิขสิทธิ์ผูกมัด เช่น โปรแกรม Browser ภาษาไทยที่พัฒนาด้วย VB หรือโปรแกรม html editor ง่าย ๆ หรือ dictionary หรือ โปรแกรมแปลไทย เป็นต้น โดยใช้หลักการเดียวกับ linux คือ open source เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมดี และฟรี
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. ระบบต่าง ๆ ที่ thaiall.com/source
  2. ระบบข้อสอบออนไลน์ ที่ thaiall.com/quiz

 12. ฝึกอบรม และให้คำแนะนำฟรี (Free Training and Consulting)
  โดยหมุนเวียนบุคลากร จากนักเรียนที่เรียนไป ในแต่ละรุ่นให้ขึ้นมาเป็นวิทยากรแทน หรือเชิญ Webmaster จากเว็บที่น่าสนใจ หรือตัวแทนจาก ISP(Internet Service Provider) มาให้ข้อมูล หรืออบรมให้ผู้สนใจ ทุกสัปดาห์
   สิ่งที่ทำไปแล้ว
  1. อบรม อาจารย์โรงเรียน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  2. อบรม อบต : การสร้าง e-Commerce
  3. อบรม เจ้าหน้าที่ศาลากลาง : Network และการใช้ Intranet
  4. อบรม เว็บมาสเตอร์อิสระแบบตัวต่อตัว

 13. บริการอินเทอร์เน็ตฟรี (Free Internet Service)
  นักเรียน นักศึกษา ฟรี ฟรี ฟรี แต่มีกฏเหล็กสำคัญข้อแรกคือ ห้ามใช้ internet เพื่อความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น IRC ICQ หรือ GAME เพื่อความเพลิดเพลิน ร้านนี้จะให้บริการ internet เพื่อการศึกษาฟรี และจัดฝึกอบรมฟรี เช่น การเขียน cgi การทำ e-commerce การเขียนเว็บในแบบต่าง ๆ เป็นต้น
ขอบซ้ายขอบบน
2. เพื่อจังหวัด

ผมเขียนหนังสือพื้นฐานเว็บมาสเตอร์ ในบทที่ 13 ได้แนะนำแผนพัฒนาเว็บจังหวัด ซึ่งมีด้วยกัน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน(ทำไปบ้างแล้ว แต่ต้องหาเอกสารอีกมากมาย)
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปในจังหวัด เช่น แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ตลาด ถนน แผนที่ เป็นต้น
1.2 ข้อมูลการท่องเที่ยว
1.3 ข้อมูลด้านธุรกิจ และบริการ
1.4 สถิติพื้นฐาน เช่นประชากร จำนวนร้านค้า จำนวนโรงเรียน เป็นต้น
1.5 ประวัติจังหวัด เทศกาล และโบราณสถาน
1.6 บทสัมภาษณ์บุคคลที่น่ารู้จักทุกสาขา ทุกวัย
2. รวมภาพถ่าย (ทำไปแล้ว ถ่ายเองได้ 409 ภาพ)
2.1 ภาพสถานที่สำคัญ
2.2 ภาพทิวทัศน์ที่ประทับใจ
2.3 ภาพจากงานนิทรรศการ หรืองานประจำปี
2.4 ภาพบุคคลสำคัญ เช่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของกิจการ เป็นต้น
2.5 ภาพนางงามในจังหวัดจากทุกเวที
2.6 ภาพชีวิต และความเคลื่อนไหว เช่น คนเดินถนน หรือแม่ค้าในตลาด เป็นต้น
3. ระบบ GIS(Graphic information system) (ทำไปได้หน้าเดียว เพราะนึกได้ว่าผมคือใคร)
3.1 แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว
3.2 แผนที่ร้านค้า หรือภายในร้านค้าแต่ละแห่ง
3.3 แผนที่โรงแรม โรงเรียน และวัด เป็นต้น
3.4 แผนที่ระบบสาธารณูปโภค
3.5 แผนที่ทั้งจังหวัด หรือเฉพาะเขตเทศบาลเมือง
3.6 แผนที่ในตลาดประจำเมือง ประจำอำเภอ
4. ทำเว็บให้องค์กรทั้งจังหวัด
4.1 ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ จำกัดจำนวนองค์กร เพราะต้องบริการให้สมบูรณ์ จึงจะดี
4.2 ทำให้องค์กรขนาดเล็ก ไม่จำกัด เพราะมีงานที่ต้องปรับปรุงไม่มาก
ขอบซ้ายขอบบน
3. เพื่อตนเอง

เพราะมีฝันมากมาย แต่ทำไม่ได้เพราะขาดเงิน ฝันเพื่อตนเอง ก็คือ ฝันเพื่อหาเงินมาทำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา และจังหวัด สิ่งที่จะได้ตามมาคือ ลูก ๆ จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น หากถามว่าทำไมผมต้องทำ .. ขอตอบเหมือนที่บางคนเคยตอบไว้ว่า "ถ้าผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วใครจะทำ" และผมก็ไม่ชอบนอนรอเฉย ๆ จนกว่าจะได้รางวัลที่ 1 แล้วจึงทำสิ่งเหล่านี้ .. เพราะชีวิตนี้จะได้รางวัลที่ 1 รึเปล่าก็ไม่รู้
 1. เขียนหนังสือขาย
  เขียนหนังสือเล่มที่ 20 :: ปรับปรุงหนังสือ COBOL (Second edition) ให้สำนักพิมพ์นิมิตร จิวะสันติการ 2547
  รายละเอียดเรื่องหนังสือ และประวัติผม อ่านได้จาก http://www.thaiall.com/me/burin.htm
  ผมไม่ได้ทำงานคนเดียว การรู้สึกว่ามีคนช่วย น่าจะดีกว่าหัวเดียว รู้จักเพื่อนร่วมงานที่ http://www.thaiall.com/me
 2. เป็นตัวแทนขายประกันชีวิต : เพราะผมเองก็ซื้อประกันปีละหลายหมื่น ทุกวันนี้เงินเก็บผมอยู่กับบริษัทประกันชีวิตครับ
 3. เป็นผู้จัดรายการวิทยุ : เคยเป็น DJ มือใหม่ให้ FM 101 MHz ของวิทยุชุมชนโยนก ลำปาง .. ให้ความรู้แก่ชุมชน (ปิดสถานีชั่วคราวเพราะอุปกรณ์)
 4. ฝัน ที่ยังเป็นฝัน ต่อไปอีกนาน : การขายป้ายโฆษณา หรือรับประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรขนาดใหญ่
 5. ฝัน ขายบะหมี่ ที่บ้าน : แต่ต้องรอให้ตกงานก่อน จึงจะขาย เพราะต้องใช้เวลาอย่างมาก ทำเลที่บ้านก็น่าจะขายบะหมี่ตอนเย็นได้พอควร
 6. ฝัน เปิดสอน โยคะ ที่บ้าน : เพราะห่วงใยสุขภาพ แต่ระยะหลังสนใจน้อยลง ขาดความต่อเนื่องไปหน่อย
 7. ฝัน ทำเว็บให้องค์กรขนาดเล็ก และใหญ่ ในจังหวัด : แต่ผมอยากทำแบบไม่หวังผลกำไร เพราะคนที่หวังกำไร เขาเลิกทำกันไปหมดแล้ว .. แล้วนี่ใครจะช่วยเหลือต่อไปล่ะ

http://goo.gl/72BPC