ข้อสอบออนไลน์
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
อินเทอร์เน็ตคืออะไร
รายงานจัดอันดับเว็บสมาชิก
รายงานการปรับปรุงเว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
thaiabc.com
thainame.net
lampang.net
lovelampang.com
มหาวิทยาลัยเนชั่น และ ทีมงาน

งานวิจัย
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Ampro Health - ห่วงใยสุขภาพ ห่างไกล โรคมะเร็งคู่มือการดูแลโรคมะเร็ง และ ทานผักอัดแท่ง ลดปัญหาความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ภัยคุกคาม จากการไม่เอาใจใส่ AmproHealth อยากสนับสนุนให้ สังคมสุขภาพดี

ยินดีต้อนรับ [ หน้าหลัก ]

@ เว็บไซต์ไทยออล คือ เว็บไซต์ด้านการศึกษา ที่เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีบริการศูนย์สอบออนไลน์กว่า 20 แบบที่พัฒนา script เป็นโอเพนท์ซอร์ท เช่น แบบปรนัยสิบข้อ แบบปรนัย tense แบบเฉลยทันที บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น php, asp, perl, java, vb, assembly, access, html, javascript และเรียบเรียงข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ปฏิทินวันหยุด ข้อมูลสุขภาพ จริยธรรม สื่อลามก วิดีโอช่วยสอน มีบทความเป็นซีรี่และเขียนบล็อก เช่น ไอทีในชีวิตประจำวัน บล็อกเทคโนโลยี บล็อกบันเทิง บล็อกการศึกษา บล็อกลำปาง มีการเปิดให้บริการที่หลากหลาย เช่น ระบบสืบค้นเว็บไซต์ ระบบจัดอันดับเว็บไซต์

@ เว็บมาสเตอร์มีอาชีพหลัก เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และดูแลงานด้านไอทีของสถาบันควบคู่กันไป ทำงานวิจัยสองด้านคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่น เมื่อมีวิชาที่ได้รับมอบหมายในแต่ละภาคเรียนก็มักจะเรียบเรียงเนื้อหามาทำอีเลินนิ่งด้วยมูเดิ้ล หรือโฮมเพจวิชา เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การโปรแกรมดอทเน็ต การสื่อสารและการนำเสนอ

@ การปรับปรุงเว็บไซต์ จะปรับปรุงทุกวันเท่าที่โอกาสอำนวย หรือได้ประเด็นมาใหม่ เพราะไม่มีเว็บเพจใดที่จะไม่ปรับปรุง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว มีเรื่องเกิดใหม่เสมอ มีประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ปัจจุบันเว็บไซต์มีเว็บเพจแบบสแตติกทั้งหมดห้าร้อยกว่าหน้า ที่ถูกขึ้นทะเบียนไว้และวันที่ปรับปรุงกำกับแต่ละรายการ และมีเว็บเพจไซต์แม็พ ที่เคยลงทะเบียนไว้กับกูเกิ้ล ทำให้เว็บเพจที่ถูกปรับปรุงจะถูกรับรู้โดยกูเกิ้ลผ่านไซต์แม็พ

@ การประเมินเว็บไซต์ ก็คงคล้ายกับทุกเว็บไซต์ที่จะต้องมีระบบ (System) คือ Input Process Output และ Feedback เมื่อได้เนื้อหามา ก็ต้องเรียบเรียงแล้วจัดทำเนื้อหาให้พร้อมในระดับหนึ่งและเผยแพร่ ผลที่ได้ก็จะมีการตอบสนองจากผู้สืบค้น ซึ่งผมมักพิจารณาจากค่า Pagerank หรือ Pageview ที่ถูกบันทึกผ่านผู้ให้บริการแบบ Outsource เช่น truehits.net หรือ google เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จก็ขึ้นทะเบียนในระบบปรับปรุง การพัฒนาเว็บเพจทั้งหมดแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ template ของเว็บเพจมีความแตกต่างกัน ยุคแรกพัฒนาแบบ web 1.0 ต่อมาเป็น web 2.0 และกำลังก้าวสู่ยุคของ responsive web design ที่เว็บเพจจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติให้เหมาะสมตามอุปกรณ์แต่ละประเภท และโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ก็ถูกปรับให้รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายเมื่อ 8 มี.ค.58

คำขวัญวันเด็ก 2561 : รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
(Validator : xhtml , css) . PageRank Checking Icon

Google+

ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม