การเขียน Module เบื้องต้น #4

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 2.4 :: การเขียน Module เบื้องต้น
:: เลือก ::
:: วิธีการเรียก Module มาทำงานอยู่ใน ตอน 2.1 เริ่มต้น + คำนวณ

> ข้อควรทราบ <
การใช้คำสั่ง if นั้น ถ้าจบในบรรทัดเดียว ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่ง end if ปิด แต่การใช้ select นั้น บ่อยครั้งที่ทำงานได้ ชัดเจนกว่าการใช้ if
บทนี้มี 4 function แสดงการเลือกข้อมูลที่รับมาจาก inputbox ซึ่งหากนำไปใช้ จะมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก
ตัวอย่างโปรแกรมที่มีการรับค่าจาก inputbox


> Module source code ใน sample04 <
Option Compare Database
Option Explicit
Dim i, j, k

Function sam0401() Dim x As Integer x = InputBox("Get number 1 to 3", "for if command", 1) If x = 1 Then sam0401 = "one" If x = 2 Then sam0401 = "two" If x = 3 Then sam0401 = "three" End Function
Function sam0402() Dim x, y sam0402 = "" x = InputBox("Get number 1 to 3", "for if command", 1) If x = 1 Then sam0402 = "*" If x = 2 Then For y = 1 To 2: sam0402 = sam0402 & "*": Next End If If x = 3 Then For y = 1 To 3: sam0402 = sam0402 & y & Chr(13) & Chr(10): Next End If End Function
Function sam0403() i = InputBox("Get number 1 to 100", "for if command", 80) For j = 1 To i If j Mod 5 <> 0 And j Mod 7 <> 0 Then sam0403 = sam0403 & j & Chr(13) & Chr(10) Else sam0403 = sam0403 & j & "*" & Chr(13) & Chr(10) End If Next End Function
Function sam0404() i = InputBox("Get number 1 to 100", "for if command", 80) For j = 1 To i sam0404 = sam0404 & j If j Mod 5 = 0 Then sam0404 = sam0404 & " mod 5" Else If j Mod 7 = 0 Then sam0404 = sam0404 & " mod 7" ElseIf j Mod 13 = 0 Then sam0404 = sam0404 & " mod 13" End If End If sam0404 = sam0404 & Chr(13) & Chr(10) Next End Function
Function sam0405() i = InputBox("Get number 1 to 100", "for if command", 80) For j = 1 To i k = j Mod 5 Select Case k Case 1: sam0405 = sam0405 & " : one" Case 2: sam0405 = sam0405 & " : two" Case Else: sam0405 = sam0405 & " : may be three , four or zero" End Select sam0405 = sam0405 & Chr(13) & Chr(10) Next End Function

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223