ข้อสอบเทคนิคใหม่ (Quiz by New Technique) ด้วยแฟรช (Flash)

ปรับปรุง : 2552-03-22 (เพิ่ม ชุดที่ 2)
ทดสอบศัพท์พื้นฐาน สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1
ชุด 2 Click Here
ทำข้อสอบแบบสุ่ม
แบบไม่เกิน 4 ตัวอักษร เช่น frog แปลว่าอะไร
พัฒนา 2552-03-22
ชุด 1 Click Here
ทำข้อสอบแบบสุ่ม
แบบไม่เกิน 3 ตัวอักษร เช่น ant แปลว่าอะไร (ตัวอย่าง)
พัฒนา 2552-02-28
แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223