วาดภาพด้วยเพนท์ (MS Paint)
มีหลาย ๆ โปรแกรมที่เด็กอนุบาลเรียนรู้มาจากโรงเรียน แล้วมาสอนผมที่บ้าน
MS Paint เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่พบว่า เพื่อนของลูก ๆ ใช้เป็นกันหลายคน .. อย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าลูกไม่เชย
  สารบัญ
 1. หน้าตาของโปรแกรม MS Paint และที่มา
 2. Tool box ของโปรแกรม มีอะไรบ้าง
 3. กำหนดขนาดเพื่อพิมพ์
 4. บทเรียนชุดที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ
 5. บทเรียนชุดที่ 2 : เรียนรู้ภาพ และ icon
 6. ตัวอย่างงานที่ได้จาก MS Paint
  จุดเด่น
  เหตุที่ผมชื่นชอบโปรแกรมนี้มีดังนี้
 1. โปรแกรม graphic editor บน windows ที่เร็วมาก
 2. copy และ paste จาก Print Screen ได้ง่าย
 3. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน .. ลูกผมอนุบาล 1 ก็เข้าใจ
 4. นำผลงานไปทำ wallpaper ได้ทันที
 5. ไม่ต้อง install เพราะมีมากับ windows แล้ว
โปรแกรมที่น่าสนใจ
1. แปลงสกุลภาพด้วย Irfanview 3.51 639 KB
2. ภาพเคลื่อนไหว GIF Construction Set 1.3 MB
1. หน้าตาของโปรแกรม MS Paint และที่มา
โปรแกรมที่ผมใช้สอนเป็น MS Paint ของ Windows 95 Thai Edition โปรแกรมนี้มี option ให้ไม่มากนัก แต่ทำงานเร็ว สอดคล้องกับระบบ เปิดพร้อมกันหลาย ๆ หน้าต่างได้ มีมากับ windows ทุก version ทุกรุ่น ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อมา install ย่อขยายภาพสะดวก พร้อม scale บอกตำแหน่ง การ zoom มาแก้ไข ใช้ Alt & Print Screen เพื่อรับบางส่วน ใช้ Print Screen เพื่อรับทั้งจอภาพก็ได้ หมุน หรือเปลี่ยนขนาดก็ได้
2. Tool box ของโปรแกรมมีอะไรบ้าง
ถ้าผมสอนนักศึกษาจะสอบให้ท่องศัพท์
สำหรับชื่อ tool ทุก tool และหน้าที่
Free-Form Select : เลือกได้อิสระ
Select : เลือกแบบสี่เหลี่ยม
Eraser/Color Eraser : ลบบางส่วนของภาพ
Fill With Color : เทสี
Pick Color : เก็บสี
Magnifier : ขยาย
Pencil : ปากกา
Brush : แปลงสี
Airbrush : สเปร
Text : อักษร
Line : เส้น
Curve : เส้นโค้ง
Rectangle : สี่เหลี่ยม
Polygon : หลายเหลี่ยม
Ellipse : วงลี
Rounded Rectangle : สี่เหลี่ยมขอบมน
Opaque : ตัดทับ
Transparent : ตัดทับ เว้นพื้นโปร่ง
3. กำหนดขนาดเพื่อพิมพ์
File, Page Setup
- Ms paint ใน Windows XP สามารถกำหนด Scale สำหรับ Print ได้แล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์เกินขนาดกระดาษ จะลด หรือขยายเพื่อ Print ลงกระดาษก็ทำได้สะดวก

- Print ตามแนวตั้ง หรือนอนก็ได้
4. บทเรียนชุดที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ
บทเรียนที่ 1.1
- สร้างภาพง่าย ๆ เป็นสี่เหลี่ยมคนละสีจนเต็มพื้นที่
- อาจใช้ rectangle ร่วมกับการเลือกสี และ option ประกอบที่เหมาะสม
- บางท่านอาจใช้ line ร่วมกับ fill with color ก็ทำได้
บทเรียนที่ 1.2
- ฝึกเลือกสีที่ต้องการ
- ฝึกใช้ curve
- ฝึกใช้ line
- ฝึกใช้ fill with color
บทเรียนที่ 1.3
- ฝึกใช้ ellipse
- ฝึกใช้ fill with color
- ฝึกใช้ rectangle
- ฝึกใช้ air brush
บทเรียนที่ 1.4
- ฝึกใช้ text
- ฝึกใช้ select
- ฝึกใช้ fill with color
- ฝึกกำหนด foreground color และ background color
- ฝึกใช้ rectangle
บทเรียนที่ 1.5
- ฝึกใช้ polygon
- ฝึกใช้ brush และ option
- ฝึกใช้ inverse
5. บทเรียนชุดที่ 2 : เรียนรู้ภาพ และ icon
บทเรียนที่ 2.1
- หัดใช้ Print Screen
- ฝึกตัดภาพจาก windows
บทเรียนที่ 2.2
- ฝึกตัดภาพจาก windows
- ฝึกใช้ magnifier
- หัดย่อขยาย และเข้าใจเรื่องของจุด
บทเรียนที่ 2.3
- ฝึกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ วาดภาพ
- ให้วาดภาพตามจินตนาการ
บทเรียนที่ 2.4
- ฝึกตัดภาพที่ได้จาก Print Screen
- ทำความเข้าใจภาพที่ตัดมา และตกแต่งได้
บทเรียนที่ 2.5
- ฝึกตัดภาพที่ได้จาก Print Screen
- สามารถปรับภาพได้ในหลายรูปแบบตามต้องการ
6. ตัวอย่างงานที่ได้จาก MS Paint

7. จัดทำภาพ หรือแก้งานใน Paint แล้วกำหนดเป็น Wallpaper
ถ้ามีภาพสวย ๆ แล้วต้องการใช้ภาพนั้นเป็น Wallpaper ก็สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งที่สะดวก คือ เปิดภาพ .jpg .gif หรือ .png ในโปรแกรม Paint แล้วคลิ๊กสั่ง File, Set as desktop background โดยเลือกได้ 3 แบบ คือ Fill, Tile และ Center ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น ขึ้นกับขนาดของภาพ หากเป็นภาพเล็กก็จะเลือก Tile แต่ถ้าใหญ่เกือบเต็มจอภาพ ก็จะใช้ Fill แต่ถ้าขนาดเหมาะที่จะอยู่กลางจอภาพ ก็ใช้ Center ตัวอย่างนี้ผมเลือก Center เพราะจะได้มีเพื่อนที่ให้กับ icon ทางด้านซ้ายจำนวน 2 คอลัมพอดี

http://goo.gl/72BPC