การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization)

ปรับปรุง : 2554-03-04 (เริ่มเรียบเรียง)
Code Optimization คือ การทำให้โค้ดมีประสิทธิภาพ ทั้งลดเวลาในการประมวลผล (Time to Execute) การใช้ทรัพยากร (Resource Using) และการนำกลับมาแก้ไขได้ง่าย (Easy to Update) ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้เน้นที่การเปรียบเทียบการเขียนโค้ด (Source Code) แบบก่อนปรับกระบวนการ และหลังปรับกระบวนการของโค้ด
อาจใช้วิธีการเขียนแบบโมดูลหรือฟังก์ชัน ใช้สมการทางคณิตศาสตร์แทน การเลือกใช้คำสั่งที่สั้นกว่า หรือการใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสม ซึ่งภาษาที่ใช้นำเสนอ คือ Javascript และเกี่ยวข้องกับ 2 เว็บเพจ ได้แก่ programming และ javascript
ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ [wikipedia.org]
คำว่า program optimization หรือ software optimization หมายถึง กระบวนการปรับปรุงแก้ไขระบบซอฟท์แวร์หนึ่ง ในบางแง่มุมของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเดิม
ความหมายโดยทั่วไปของ Optimization : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่อาจถูกทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาประมวลผล หรือสามารถดำเนินการ โดยใช้หน่วยความจำลดลง ใช้ทรัพยากรน้อยลง หรือลดการใช้พลังงาน
ระดับของการเพิ่มประสิทธิภาพ
(Levels of Optimization)
1. Design Level
2. Source Code Level
3. Compile Level
4. Assembly Level
5. Run Time Level
แนะนำเว็บไซต์ (Website Guides)
+ Program Optimization
+ 50 php optimisation *
+ thaiio.com
+ เทคนิคเขียนโปรแกรม 50 ข้อ
รณี 1 ใช้ สมการทางคณิตศาสตร์ แทน การทำซ้ำด้วยคำสั่ง for เพื่อ หาผลรวมของเลข 1 ถึง N
แบบใช้คำสั่ง for ซึ่งมีโอกาสเกิด Overflow ได้

แบบใช้สมการทางคณิตศาสตร์


แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223