การเรียกใช้ค่า env และ function
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : http://www.thaiall.com/asp/aspenv.htm | http://www.thaiabc.com/asp/aspenv.htm
ปรับปรุง : 2548-02-08 ()
[ การเรียกใช้ค่า env และ function ]

 1. ข้อควรทราบ
 2. ค่าจาก ENVironment
 3. ค่าจาก function
 4. แบบฝึกหัด
ข้อควรทราบ
 1. ค่าต่าง ๆ ที่จำเป็น และสืบเสาะมาได้ ทาง ASP ได้จัดเป็นตัวแปรให้เรียกใช้ได้โดยงาน ผมของเรียกว่า ค่าสภาพแวดล้อม (env)
 2. ฟังก์ชันง่าย ๆ ที่น่าสนใจ มีหลายตัวเรียกใช้ได้ง่าย ๆ ลองนำไปใช้ดูนะครับ
 3. ในบทนี้ไม่มีอะไรยาก แสดงการเรียกใช้ตัวแปรแบบ env และ function ทำให้ท่านเริ่มเห็นว่า ASP นั้นง่าย เรียกใช้ค่าอะไรก็ได้ทันทีทันใด นั่นคือเป้าหมายของบทนี้

ค่าจาก ENVironment
ตัวอย่างนี้ รวมคำสั่งทั้งหมดอยู่ใน tag <% .. %> ชุดเดียวกัน
และค่าของ Environment นี้ นี่เป็นเพียง sample ที่มีให้ใช้ ยังมีอีกเยอะที่จะนำไปใช้ได้
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<%
response.write(request.servervariables("AUTH_TYPE") & "<br>")
response.write(request.servervariables("QUERY_STRING") & "<br>")
response.write(request.servervariables("REMOTE_ADDR") & "<br>")
response.write(request.servervariables("REMOTE_HOST") & "<br>")
response.write(request.servervariables("REQUEST_METHOD") & "<br>")
response.write(request.servervariables("SCRIPT_NAME") & "<br>")
response.write(request.servervariables("SERVER_NAME") & "<br>")
response.write(request.servervariables("SERVER_PORT") & "<br>")
response.write(request.servervariables("SERVER_PROTOCAL") & "<br>")
response.write(request.servervariables("SERVER_SOFTWARE") & "<br>")
response.write(request.servervariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE") & "<br>")
response.write(request.servervariables("HTTP_CONNECTION") & "<br>")
response.write(request.servervariables("HTTP_USER_AGENT") & "<br>")
%>
203.146.64.164
203.146.64.164
GET
/aspenv01.asp
thaiall.webhostme.com
80

Microsoft-IIS/4.0

Keep-Alive
Mozilla/3.0Gold (Win95; I)
Click ทดสอบโปรแกรม
ค่าจาก function
ตัวอย่างนี้ แยกเป็น tag <% .. %> คนละชุด ไม่ได้รวมใน tag เดียวกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
และ function เหล่านี้เป็นเพียง sample ที่มีให้ใช้ ยังมีอีกเยอะที่จะนำไปใช้ได้
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<%=now%><br>
<%=weekday(now)%><br>
<%=weekdayname(weekday(now))%><br>
<%=Monthname(1,true)%><br>
<%=Monthname(1)%><br>
<%=sqr(16)%><br>
<%=weekdayname(weekday(now))%><br>
<%=len("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")%><br>
<%=hour(now)%><br>
<%=minute(now)%><br>
<%=second(now)%><br>
<%randomize%><br>
<%=rnd*100%><br>
<%=(rnd*20)+10%><br>
1/5/00 7:49:34 PM
4
Wednesday
Jan
January
4
Wednesday
26
19
49
34

42.63575
14.60738
Click ทดสอบโปรแกรม
แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. พิมพ์ ค่าที่ได้จาก env เพียง 3 ตัว
 2. พิมพ์ ค่าที่ได้จาก function เพียง 3 ตัว
 3. พิมพ์ ค่าที่ได้จากทั้ง env และ function ที่ท่านสนใจหลาย ๆ ตัวมารวมกัน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223