.
หน้าแรก  เนื้อหา สมาชิก การสนับสนุนแผนที่ไซต์ทีมงาน

ปรับปรุง : 2553-03-19 (เรียบเรียง)
      เอกซ์เอชทีเอ็มแอล (xhtml = Extensible HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์คล้ายภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) มีรูปแบบอย่างภาษา XML ที่เข้มงวดเรื่องโครงสร้างมากกว่าภาษาเอชทีเอ็มแอล มีการพัฒนาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2552 ตั้งแต่รุ่น 1.0 ถึง 2.0 โดยทีมพัฒนาประกาศหยุดการพัฒนา เพื่อไปร่วมกับทีมพัฒนา HTML5 ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2553
      XHTML (Extensible HyperText Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่คล้ายภาษา HTML แต่เข้มงวดเรื่องโครงสร้างภาษา (syntax) มากกว่า เนื่องจาก HTML ใช้โครงสร้าง SGML ที่ยืดหยุ่น ในขณะที่ XHTML พัฒนาจาก XML ที่คล้ายกับ SGML เช่นกัน แต่เข้มงวดมากกว่า อาจมองได้ว่า XHTML เป็นการแปลง HTML เดิมให้อยู่ในโครงสร้างของ XML

xhtml รุ่น 1.0
เป็นส่วนหนึ่งของ World Wide Web Consortium (W3C) เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2543 และเป็น W3C Recommendation เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2544
ภาษานี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก html 4.01 ให้มีโครงสร้างแบบ xml ซึ่งแยกออกเป็น 3 รุ่น
1. xhtml 1.0 strict คือ การแปลง html 4.01 ให้อยู่ในรูปของ xml ทั้งหมด
2. xhtml 1.0 transitional คือ การแปลง html 4.01 แต่ยอมรับ html ที่ล้าสมัยบางส่วน เช่น center strike applet b i หรือ u
3. xhtml 1.0 frameset คือ การแปลง html 4.01 แต่ยอมรับการใช้ frame

xhtml 1.1
ในรุ่นนี้ได้ยกเลิกแท็กเก่าออกไปทั้งหมด และสามารถแบ่ง xhtml ด้วย DTD

xhtml รุ่น 2.0
ประกาศหยุดพัฒนาภายในสิ้นปี 2552 และไปร่วมกับทีม html5

แนะนำเว็บ (Web Guides)
+ ภาษาเอกซ์เอชทีเอ็มแอล
+ http://www.w3.org/TR/xhtml2/
+ http://th.wikipedia.org/wiki/HTML_5
+ http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html
+ http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
ตัวอย่างภาษา xhml
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><title>Quick Example</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=tis-620" />
</head>
<body><h1>Quick Example</h1>
<p><a href="http://validator.w3.org/check/referer">
<img src = "http://validator.w3.org/images/vxhtml10"
height="31" width="88" alt="hello" /></a></p>
<p>hello</p>
<script type="text/javascript">
<!-- <![CDATA[
document.write("<h2>Table of Factorials</h2>");
for(i = 1, fact = 1; i < 10; i++, fact *= i) {
document.write(i + "! = " + fact);
document.write("<br />");
}
// ]]> -->
</script>
</body></html>
เพราะเราเชื่อว่า การทำดีย่อมได้ดี .. จึงส่งเสริมให้คนไทย เชื่อมั่นในคำกล่าวที่ศักดิ์สิทธิ์นี้
แนะนำเว็บใหม่ : สืบค้น : ติดตั้งเครื่องบริการ : ฟรีโฮมเพจ : ฟรีอีเมล : ศูนย์สอบ : บล็อก : ดาวน์โหลด : มหาวิทยาลัยโยนก
ทีมงานชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา โทร.08-1992-7223 (มาตรฐาน xhtml และ css)