โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | lampang.thcity.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
Course outline
BCOM 302
โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system)
วิชาบังคับก่อน : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการประมวลข้อมูลทางธุรกิจ (BCOM 101)
ศึกษาความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับ การจัดหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล การจัดแฟ้มข้อมูล หน่วยรับ และแสดงผลข้อมูล ประเภทของระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ

Burin Rujjanapan (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์)
Business computer (อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Business Administration (คณะบริหารธุรกิจ)
YONOK college (วิทยาลัยโยนก)

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223