มนู นิวาโต แพทย์ ประจำตำบลไหล่หิน
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2551-08-23 (ครูนักวิจัย)

มนู นิวาโต
VDO
o ประเด็นวันดีวันเสีย : วันดี วันเสีย งานเผาศพ
รายละเอียดที่มีการถกเถียงกันมาตลอดปีกประเด็นหนึ่งคือ วันดี วันเสีย งานเผาศพ คุณมนู นิวาโต นักวิจัย ชวนวิเคราะห์ตามคำโบราณเรื่องวันดี วันเสียไว้ว่า หากจะกระทำการมงคลใด ๆ ให้หาวันดี เว้นวันเสีย การหาวันดี วันเสีย จะไล่ไปตามจำนวนเดือน แต่เป็นเดือนเมืองทางเหนือ เช่น
+ เดือน 1 (เดือนเกี๋ยง) , 5 , 9 วันเสียคือ วันอาทิตย์และวันจันทร์
+ เดือน 2 (เดือนยี่ ) , 6 , 10 วันเสียคือ วันอังคารวันเดียว
+ เดือน 3 , 7 , 11 วันเสียคือ วันเสาร์และวันพฤหัสบดี
+ เดือน 4 , 8 , 12 วันเสียคือ วันศุกร์และวันพุธ
เห็นว่าวันเสียจะมีมากกว่าวันดี เช่น วันขึ้น 1 ค่ำของต้นเดือนหรือต้นปีโบราณ จะเรียกว่า วันปากปี ปากเดือน ไม่ว่าจะตรงกับวันอะไรก็ถือว่าเป็นวันเสีย แต่ถ้าหากว่าเป็นงานอวมงคล เช่น งานศพ ยิ่งจะหาวันเผาศพยากขึ้นไปอีก เพราะหากว่าจะเผาวันอังคารก็ไม่ดีอีก
วันขึ้น 9 ค่ำหรือแรม 9 ค่ำ ไม่ว่าจะตรงกับวันไหนก็ไม่ดีอีก เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคน ในชุมชนไหล่หินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านี้เพราะเป็นความเชื่อที่ได้สืบทอดมาเป็นรุ่นและไม่มีใครกล้าพิสูจน์ได้ว่า มันจะเกิดอาเพศหรือเหตุการณ์ร้ายอะไรบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถค้นหาเหตุผลได้ว่าทำไมต้องมีวันดี วันเสีย
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223