ทดสอบความเร็ว (Speed Test)

ปรับปรุง : 2548-12-27 (มี 6 server)
เครื่องบริการ (Server)


ถ้ารอบที่ 2 จะมาจากแคชนะครับ
Ctrl-F5 to Refresh
หมายเหตุ
Web Admin ท่านใดต้องการให้บริการ Speed Test ร่วมกับ thaiall.com สามารถทำได้โดย Save As speed.htm ไปไว้ใน server ของตนเอง แล้ว e-mail หรือโทรแจ้งผมที่ 0-1992-7223 แล้วจะเพิ่มรายชื่อ host ตาม Web Address ที่มี speed.htm ในลักษณะเดียวกับ Server ตัวอื่น ๆ ใน List
แล้ว Speed Test ของผมก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในหลายประเด็น เช่นขนาดของแฟ้มคลาดเคลื่อนเล็กน้อย และไม่มี Header ของ Package ที่มีการรับส่งใน Layer ต่าง ๆ แต่ที่ทำนี้ก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่เชื่อก็ลองคำนวณตาม Code ที่ท่านเห็นใน Javascript ก็ได้
แนะนำเว็บ (Web Guides)
- bandwidthplace.com

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223