ระบบสั่งซื้อ North wind
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-03-30 ()
แนะนำ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ประกอบด้วย : สิ่งที่ระบบให้ได้, สิ่งที่ระบบให้ไม่ได้, ระบบฐานข้อมูล
ระบบสั่งซื้อ North wind
กรณีตัวอย่างนี้ : ได้มาจาก North wind ที่มีใน MS ACCESS

สิ่งที่ระบบให้ได้ (บางส่วน)
 1. รายงานการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย
 2. รายงานพนักงานที่ดูแลลูกค้าแต่ละราย
 3. รายงานสรุปการสั่งซื้อ
 4. รายงานสรุปยอดขายสินค้าแต่ละวัน เดือน ปี
 5. รายงานสรุปสถิติการจัดส่งสินค้าตามช่วงวันที่
 6. รายงานสินค้าที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ
 7. รายงานสินค้าที่ไม่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อแต่ถึงจุดสั่งซื้อ
 8. รายงานข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการในไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 9. รายงานรายละเอียดสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า
 10. รายงานแยกข้อมูลยอดขายสินค้าประจำเดือน แยกตามกลุ่มสินค้า และผู้ผลิต
 11. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อเลือกตามวันที่สั่งซื้อ
 12. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อเลือกตามวันที่ต้องการสินค้า
 13. รายงานข้อมูลพนักงานเรียงตามวันที่จ้าง
 14. รายงานข้อมูลลูกค้า พิมพ์ซอง เรียงตามพื้นที่ที่อาศัย และนามสกุล
 15. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ แยกตามกลุ่มพนักงาน
 16. รายงานอื่น ...

สิ่งที่ระบบให้ ไม่ได้ (บางส่วน)
 1. รายงานการคืนสินค้า
 2. รายงานการจัดซื้อสินค้าเข้า stock
 3. รายงานการส่งสินค้า
 4. รายงานการขึ้นเงินเดือนพนักงาน
 5. รายงานประเภทสมาชิก
 6. รายงานการรับส่วนลดของสมาชิก แยกตามประเภทสมาชิก
 7. รายงานการรับสินค้า
 8. รายงานการส่งคืนสินค้า
 9. รายงานการทำงานของพนักงาน
 10. รายงานการขาด ลา สายของพนักงาน
 11. รายงานวันที่ลูกค้าสมัครสมาชิก
 12. รายงานลูกหนี้
 13. รายงานการชำระหนี้
 14. รายงานจดหมายทวงหนี้ ตามระยะค้างส่ง
 15. รายงานเจ้าหนี้
 16. รายงานอื่น ...

ระบบฐานข้อมูล (Database system)
  1. Products
 1. productid
 2. productname
 3. supplierid
 4. categoryid
 5. quantityperunit
 6. unitprice
 7. unitsinstock
 8. unitsonorder
 9. reorderlevel
 10. discontinued
  2. Categorys
 1. categoryid
 2. categoryname
 3. description
 4. picture
  3. Employees
 1. employeeid
 2. lastname
 3. firstname
 4. title
 5. birthdate
 6. hiredate
 7. address
 8. city
 9. region
 10. postalcode
 11. country
 12. homephone
 13. extension
 14. reportsto
  4. Customers
 1. customerid
 2. companyname
 3. contactname
 4. contacttitle
 5. address
 6. city
 7. region
 8. postalcode
 9. country
 10. phone
 11. fax
  5. Suppliers
 1. supplierid
 2. companyname
 3. contactname
 4. contacttitle
 5. address
 6. city
 7. region
 8. postalcode
 9. country
 10. phone
 11. fax
  6. Shippers
 1. shipperid
 2. companyname
 3. phone
  7. Orders
 1. orderid
 2. customerid
 3. employeeid
 4. orderdate
 5. requireddate
 6. shippeddate
 7. shipvia
 8. freight
 9. shipname
 10. shipaddress
 11. shipcity
 12. shipregion
 13. shippostalcode
 14. shipcountry
  8. Orderdetails
 1. orderid
 2. productid
 3. unitprice
 4. quantity
 5. discount

  เนื่องจากนักศึกษามากมาย ไม่ทราบว่าต้องออกแบบโครงสร้างแฟ้มอย่างไร แล้วจะได้อะไรจากแฟ้มเหล่านั้น จากการแนะนำโครงสร้างนี้ หวังจะให้เป็นก้าวแรกของนักศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการออกแบบมากขึ้น แต่ก็อยากเตือนว่าในโลกนี้ นักวิเคราะห์ ไม่สามารถออกแบบระบบให้ใครได้ มีเพียงผู้ใช้เท่านั้น ที่จะบอกได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร เพื่อให้นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่ผู้ใช้ต้องการออกมา อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223