For Sponsor Tel.08-1992-7223
ไม่รับ Work at Home
เว็บไซต์ไว้สู้กับอวิชา : thaiall.com :: thainame.net :: thaiabc.com :: perlphpasp.com :: weblampang.com :: lovelampang.com :: tourlampang.com
ความสำเร็จของท่านคืองานของผม .. เวลาโทรหาผมไม่ต้องแจ้งชื่อนะครับ Tel.08-1992-7223 รับการสนับสนุน ทีมงาน
ดูตัวอย่าง .. ก่อนนำไปใช้
มีเพื่อนชาวไทยท่านหนึ่งต้องการดู หน้าตัวอย่าง ผมจึงนำมาแสดงที่นี่ ให้ได้เห็นหน้าตาของเว็บเพจที่จะได้หลังติดตั้งโปรแกรมไทยเอบีซีในเครื่องของท่าน
:: ศูนย์สอบ online
  + ความรู้ทั่วไป (เก๋)
  + ความรู้ทั่วไป (นีย์)
  + สังคมศาสตร์
  + ศัพท์อังกฤษง่าย
  + คอมพิวเตอร์
  + ความรู้ทั่วไป (รุ่ง)
  + Visual Basic
  + Java Certify
  + มหาเศรษฐี รุ่น 2000
  + มีอีก 16 ลักษณะ ...

:: Photo Gallary
  + หญิงสาว
  + เด็กเด็ก
  + ชาวลำปาง
  + ภาพวิว ในลำปาง
  + Pokemon
  + Cool Anime
  + Toon Wallpaper

:: บทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน
  + ฉากรักในคนม้าบิน
  + สั่งปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
  + โรงเรียนเถินวิทยา กับไอที
  + มีอีก ...
ส่งข้อมูลการใช้โปรแกรม
e-mail
โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ ..

ผมจะตอบกลับทาง อีเมล
thaiabc5d.zip
+ โปรแกรมแก้วสารพัดนึก หรือ โปรแกรมไทยเอบีซี
โปรแกรมแก้วสารพัดนึก คือ โปรแกรมที่ช่วย ติดตั้งเครื่องบริการเว็บ เครื่องบริการฐานข้อมูล โอเพนซอร์ส และรวมบทความมากมาย สำหรับนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หลังติดตั้งเสร็จจะได้โปรแกรม Apache + PHP + MySQL + Perl + Script เช่น e-Commerce, e-Learning, CMS, Article และ Source Code
+ หลักการ และเหตุผล
ทำให้คนไทย สามารถติดตั้ง และเรียนรู้ Web Server, Database, Programming, e-Commerce, e-Learning, CMS, Blog และระบบต่าง ๆ จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ทั้งในแบบออนไลน์ ออฟไลน์ หรืออินทราเน็ต
เพื่อช่วยให้ ครู นักเรียน และนักพัฒนา สามารถติดตั้ง หรือสร้างตัวติดตั้งโปรแกรมของตนเอง ในเวลาที่รวดเร็ว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทั้งใน Stand Alone, Intranet หรือ Internet สำหรับโปรแกรมที่ติดตั้งไว้แล้วคือ e-Learning e-Commerce ระบบกระดานข่าว ระบบ Free Web Hosting และบทความมากมาย โดยหวังว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์กับเยาวชนไทยต่อไป โปรแกรมไทยเอบีซีถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ 19 มกราคม 2548 โดยใช้โปรแกรมสร้างตัวติดตั้งของ NSIS
โปรแกรมนี้จัดอยู่ในกลุ่ม WAMP (Windows + Apache + MySQL + PHP) เช่นเดียวกับโปรแกรม appserv, foxserv, wmserver#, phpdev, phpTraid, nusphere, thaiabc
+ วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตัวแปลภาษา และระบบฐานข้อมูล
2. เพื่อติดตั้งระบบ e-Commerce, e-Learning, CMS
3. เพื่อเผยแพร่บทความ บทเรียน รหัสต้นฉบับ แบบเชิงรุก
4. เพื่อให้นักพัฒนาสร้างโปรแกรมชุดติดตั้งด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรม NSIS
5. เพื่อใช้ประกอบการสอนของครู และช่วยผู้ดูแลติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย
6. เพื่อให้เด็กประถม 3 ขึ้นไป เรียนรู้เรื่องที่พวกเขาอยากรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
+ แนะนำวิธีสร้าง thaiabc5d.zip หรือ AddOns ด้วยตัวท่านเอง
เมื่อท่านมีผลงานของตนเอง และต้องการนำไปติดตั้งในเครื่องอื่นให้ง่าย ด้วยการสร้างชุดติดตั้งของท่านขึ้นมา สามารถทำได้โดยเริ่มจากติดตั้ง โปรแกรม NSIS ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยสร้างตัวติดตั้ง ดังเช่นโปรแกรม thaiabc5a.exe ก็ถูกสร้างจาก Source Code ชื่อ thaiabc5va.nsi ที่อยู่ในห้อง c:\thaiabc สำหรับรายละเอียด และตัวอย่างอื่น สามารถอ่านได้จาก thaiall.com/nsis
รุ่น 5a เป็นต้นไปได้สร้าง add-on (เพราะเห็นตัวอย่างจาก Appserv) เนื่องจาก thaiabc5a.zip เป็น Full Options ที่อาจมีอะไรมากไปสำหรับเด็กประถม 3 จึงทำโปรแกรม thaiabc5core.zip (11 MB) สำหรับติดตั้งเฉพาะ apache, php และ mysql เมื่อต้องการใช้ phpmyadmin ก็ให้ติดตั้ง add-on ของ phpmyadmin เพิ่มเข้าไป สำหรับวิธีสร้าง add-on สามารถดูได้จาก nsis
Tel.08-1992-7223
มีอะไรก็โทรถามผมได้ เพราะผมเป็นครูบ้านนอก
Download Here
ชุดรวมมีครบแล้ว ไม่ต้องหาเพิ่ม
แต่ชุดแยกต้องติดตั้ง core
ชุดรวม > 50 MB
ปรับปรุง : 2550-03-23
ให้เลือกเพียง แฟ้มใด แฟ้มหนึ่ง
:> thaiabc5d.zip new
:> thaiabc5d.zip new
:> thaiabc5c.zip
:: ตัวอย่างเว็บเพจ ถ้านำไปติดตั้ง
ชุดแยก < 20 MB
ถ้าท่านเลือกใช้แบบ ชุดแยก
ต้องลง core ตามด้วย add-on
:> thaiabc5core.zip new
:> thaiabc5phpmyadmin.zip
:> thaiabc5moodle.zip
:> thaiabc5moodledoc.zip
:> thaiabc5mysqldoc.zip
:> thaiabc5phpmanual.zip
:> ตัวเก่า thaiware.com (4c)
ชุดแยกนี้คล้ายของ appserv

สิ่งที่อยู่ในโปรแกรม
+ apache, php, perl
+ MySQL(Database)
+ Mambo(CMS)
+ PostNuke(CMS)
+ OScommerce(e-Commerce)
+ Moodle(e-Learning)
+ LearnSquare(e-Learning)
+ WordPress(Blog)
+ Drupal(Blog)
+ Photo Gallery
+ phpMyAdmin(MySQL admin)
+ ต.ย.ข้อสอบ JAVA และบทเรียน
+ ศูนย์สอบในโรงเรียน
+ ระบบ Free Homepage
+ รายงานประเมินตนเอง (SAR)
รายละเอียดการปรับปรุง และรุ่นของโปรแกรม วิธีการติดตั้ง
โรงเรียนที่แจ้งข้อมูลการใช้
อุ่มเหม้าประชาสรรค์ + อ่างทองปัทมโรจน์ + บ้านนาอ่างคำ
? ถ้าผมยังไม่ลงข้อมูลให้ .. ให้ส่งข้อมูลมาใหม่นะครับ
Web Directory
:: การศึกษา: สถาบัน, ระดับอุดมศึกษา, โรงเรียน, โรงเรียนสอนเสริม, สอนผ่านWeb, หลักสูตรนานาชาติ, หลากหลายบริการ, รวมอาจารย์ :: จังหวัด: ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ :: ราชการ-รัฐวิสาหกิจ: ในราชสำนัก, กระทรวง-ทบวง, กรม, กอง, สำนัก, สถาบัน, การ, ศูนย์, อื่นๆ :: องค์กร: เพื่อสิ่งแวดล้อม, ประชาธิปไตย, การเมือง, เพื่อเด็กและสตรี, สมาคม, มูลนิธิ, สหกรณ์, องค์การ, สภา, สำคัญระดับโลก, อื่นๆ :: ข้อมูล: ทีวี-วิทยุ, นิตยสาร-หนังสือพิมพ์, บริการหางาน, ด้านการแพทย์, ISO, ศูนย์สอบ, พจนานุกรม :: กีฬา: กอล์ฟ, ฟุตบอล, ดำน้ำ, มวย, ที่น่าสนใจอีกมากมาย :: บันเทิง: ดูดวง, นำเที่ยว, ภาพยนต์, เพลง-ดนตรี, กระดานเสาวนา(wwwboard), สำหรับเด็ก, ธรรมชาติ-ทะเล-ภูเขา, ความรัก, ดารา-นักร้อง-นักแสดง, สถานีวิทยุ, การ์ตูน-นิยาย :: ธุรกิจ: หนังสือ, อาหาร, รถยนต์, ธนาคาร-การเงิน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม-รีสอร์ท, สายการบิน, แต่งงาน, ศิลปะ, นำเข้า-ส่งออก, ก่อสร้าง, เพชร-ทอง-แร่-ไม้, แกะ-ทอ-ปั้น-งานมือ, ดอกไม้, บัญชี-บริษัท, อุปกรณ์-เทคโนโลยี :: ธุรกิจคอมพิวเตอร์: ผู้ให้บริการInternet, Hardware, e-Commerce, รับเขียน-ออกแบบเว็บ, จดDomain-Hosting :: ของฟรีในInternet: E-Mail, Download, Redirection, แผนที่, เพจเจอร์-โทรศัพท์, chat-irc-icq, เทคนิคหาเงิน, จัดอันดับเว็บ, สอนเพียบ :: สุขภาพ: ความสวยงาม, โรงพยาบาล-คลินิก, สมุนไพร, ต่อต้านยาเสพติด, ดูแลสุขภาพ-น้ำหนัก, แม่และเด็ก :: ส่วนตัว: นักศึกษา-ตจว, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เกย์, งานส่งอาจารย์, ศิษย์เก่า-รวมรุ่น :: งานอดิเรก: วิทยุสมัครเล่น, สัตว์เลี้ยง, แสตมป์, อื่นๆ :: หลากหลาย: แนะนำเว็บ, สาระน่ารู้, สอนคอมพิวเตอร์, ประกวดHomepage, รวมทุกอย่าง, รวมกันเป็นทีม, ให้thaiallเลือก
บทความไอที
10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ตศ.บัณฑิต กันตะบุตร(ผู้บุกเบิก) ๏ แผนงานบริหารศูนย์ ITได้ check จาก click2net.comปล้นบัตรเครดิตอย่างไรปัญหา DataTransferการขอจดโดเมน .comWhat is the E-Commerce?การศึกษาในสหัสวรรษใหม่กรณีศึกษาติดตั้งFiberopticอนาคตนักคอมพิวเตอร์วิธีการทำ Gallery ภาพgeocities.com blockedคติพจน์ เตือนใจSystem Administrator ต้องเป็น hackerออกแบบระบบเว็บด้วย menu.phpประสบการณ์ของ ottoInternet คืออะไร (ละเอียด) ๏ เปิดร้าน net ทำอย่างไรกรณีศึกษาศูนย์ IT โยนก ลำปางเรื่องราวของ E-mail serviceทำงานที่บ้าน หรือ part timeการ promote เว็บทำไมต้องมีเว็บกันถูกแขวนหลังเลือกตั้งการใช้ประโยชน์ ShortcutSPAM คืออะไรตำบลมายา ในยุคอินเทอร์เน็ตแนวคิดการสอนเขียนโปรแกรมไปประชุม WUNCA dec 01ไปประชุม WUNCA #9ไปประชุม WebPageThai #1ประเภทของเว็บแยกตามหน้าที่ไปประชุม WebMaster Day #1สรุปโลก IT #1100MB เป็น Drive X ใน PC จาก Net
สื่อลามก (Sexual)
๏ สังคมเราเปลี่ยนไปมาก หลายองค์กรพยายามแก้ปัญหานี้ แต่มีคนอีกมาก ใช้ชีวิตอย่างที่พวกเขาพอใจ ขนาดผู้นำประเทศ ยังส่งเสริมให้ประเทศของผมเป็นเมืองแฟชั่น ผู้เขียนพยายามรวบรวมข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อศึกษาว่าจะต่อต้าน หรือเข้าเมืองตาหลิ่วดี [ click ]
ผู้หญิงกับการอ่าน
๏ อยากฉลาดต้อง ขยันอ่าน ขยันคิด ผมว่าการส่งเสริมการอ่าน เป็นเรื่องที่ดี และมีหลายวิธีในการส่งเสริม วิธีหนึ่งคือ การรวบรวมภาพหญิงไทย กำลังอ่านหนังสือ และเปิดให้เว็บมาสเตอร์ นำไปประกอบการทำเว็บ ไม่ใช่หา copy แต่ภาพฝรั่ง ..เห็นแล้วหงุดหงิด [ click ]
ศูนย์สอบออนไลน์ (Quiz)
๏ เขียนโปรแกรมบริการฝึกสอบ เป็นโปรแกรมที่ 18 รู้สึกว่าชุดนี้ใช้ได้ เพราะเก็บชื่อ สกุลผู้ทำ 100 คนล่าสุด แต่จำนวนข้อสอบยังไม่ครอบครุม ทุกสาขาวิชา ก็หวังว่าเยาวชนได้ประโยชน์จาก โปรแกรมชุดนี้ และบริษัทอาจนำไปวัดคนเข้าทำงานได้ [ click ]
จดโดเมนถูก และได้ของแถมเป็น Blog
๏ ได้รับคำแนะนำเรื่อง godaddy.com จึงนำมาแบ่งปัน แต่ผมศึกษาจริงจัง เพื่อเผยแพร่ ถึงความยอดเยี่ยมของเขา เพราะค่าจดโดเมนแค่ 370 ต่อปี แต่ได้ Blog ฟรี และ Hosting รวมถึง Photo Gallery จึงจดโดเมน tourlampang.com เพื่อเรียนรู้ [ ต.ย. click ]
ระบบปรับปรุง ถูกพบใน Google.com
๏ มีเว็บเพจมากมาย เผยแพร่ใน thaiall.com แต่ที่รู้สึกดีใจที่ทำ จำได้แม่น และพบใน google.com คือ ระบบปรับปรุง เป็นเว็บเพจที่บันทึกวันที่ปรับปรุงประมาณ 300 กว่าเว็บเพจ เพราะ 7 ปีที่ผ่านมา บอกไม่ได้ว่า ปรับปรุงอะไรเมื่อใด วันนี้ผมตอบชาวบ้านได้แล้ว [ click ]
ใช้การ์ตูนญี่ปุ่น .. ล่อเยาวชน
๏ โดยส่วนตัวแล้ว ไม่อยากนำเสนอภาพแบบนี้ แต่ถ้าจะดึงเยาวชน ที่กำลังหมกมุ่น ในเว็บบันเทิง ให้เข้าเว็บการศึกษา อาจต้องมีสิ่งล่อใจ เหมือนสถาบันการศึกษาทั่วไป ที่หานักศึกษาหุ่นดี มาเป็น PG .. คงไม่มีใครอยากทำ แต่เพราะเข้าใจมนุษย์ผู้มีกิเลส มั้ง [ click ]
รหัสต้นฉบับ
๏ เกิดเป็นแม่พิมพ์นักคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่หาความรู้ และเผยแพร่ตัวอย่างโปรแกรม เป็นวิทยาทานก็คงแปลก ดังนั้นผมจึงพัฒนาโปรแกรม และเผยแพร่ Source Code ให้เยาวชนได้ Dowmoad และนำไปแก้ไข พร้อมให้คำปรึกษาฟรี .. มีปัญหาโทรหาครูใกล้บ้านได้ครับ [ click ]
โยคะอาสนะ(Yoga Asana)
๏ สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ผมก็อยากแข็งแรง จึงพยายามศึกษาเรื่องของโยคะ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และอยู่บนโลกสีน้ำเงินนี้นาน ๆ สรุปว่ากำลังพยายามศึกษา ศาสตร์นี้อยู่ .. เชื่อว่าผมไม่เป็นอมตะแน่ จึงวางแผนฝากเงินกับ AIA เผื่อวันนั้นมาถึงเร็วเกินคาด [ click ]
จาวา (JAVA of SUN)
๏ SIPA ให้ทุนอาจารย์ภาคเหนือ สอบ Java Programmer Cert. ผมได้โอกาสนั้นมา เพื่อตอบแทนคุณ จึงพัฒนาบทเรียนเกี่ยวกับภาษาจาวา ให้มือใหม่ได้เข้ามาลองสอบ หรือศึกษาตัวอย่าง อีกเป้าหมายคือ เตรียมสำหรับสอนพื้นฐานเท่านั้น [ click ]
ท่านมาเราขอบใจ ท่านไปเราขอบคุณ
ทีมงานชาวลำปาง Tel.08-1992-7223