บุคลากร และองค์การ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-09-17 (ปรับ header)
2. บุคลากรและองค์การ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจความต้องการของบุคคล
- เพื่อให้เข้าใจแบบขององค์การ
ประเด็นที่น่าสนใจ
- ความเชื่อกับความจริง
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
โครงสร้างทางสังคม
ภาพขององค์กรจะดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบขนาดกับสังคม
นักวิชาการนิยาม โครงสร้างทางสังคม ประกอบด้วย 3 ส่วน
1. กลุ่มคน (Group)
2. สถาบันทางสังคม (Social Institution)
3. การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)
หากสังคมไม่มีสถาบัน ไม่มีกฎระเบียบก็จะวุ่นวาย
ที่ประเทศจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้ผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล ทำให้สงครามระหว่างเมืองยุติ ทำให้เกิดสังคมเดียว สถาบันเดียว และกฎระเบียบเดียว แต่บ้านเมืองจะวุ่นวาย และเข่นฆ่ากันเอง หากมีกฎระเบียบที่ตกลงกันไม่ได้ มีสถาบันที่ขัดแย้งกัน มีกลุ่มคนที่จ้องแต่จะแยกกลุ่ม มีคนต้องการเป็นผู้นำหลายคน มีตัวอย่างในภาพยนตร์เรื่อง Hero 2004 ที่พระเอกเข้าใจเรื่องนี้
1. ความต้องการของมนุษย์ตามแนวความคิดของมาสโลว์ # ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs : Survival)
ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs : Comfort)
ความต้องการความรัก และการยอมรับ (Psychological Needs)
ความต้องการถูกยกย่อง (Self-Actualization)
ความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต (Peak Experiences)
2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อระบบสารสนเทศ ความเชื่อ (Believe) และความจริง (Truth)
การเรียนรู้ (Learning)
ทัศนคติ (Attitude)
วัฒนธรรมองค์การ (Culture)
การจูงใจ (Motivation)
ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y
ความเสี่ยง (Risk)
การเปลี่ยนแปลง (Change)
3. ประเด็นเกี่ยวกับองค์การ โครงสร้างขององค์การ
ขนาดขององค์การ
การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ
การหวังผลกำไร และการไม่หวังผลกำไร
ภาครัฐ และภาคเอกชน
งานในองค์การ
สายงาน สายสนับสนุน หรือสายที่ปรึกษา
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการขยายตัว และการรวมตัวของระบบ
4. โครงสร้างองค์การด้าน MIS ศูนย์สารสนเทศ (Information Center)
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ระบบเครือข่าย (Network System)
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
การพัฒนาระบบ (System Development)
การโปรแกรม (Programming)
การปฎิบัติการ (Operation)
5. แบบขององค์การ แนวตั้ง (Vertical Function Stovepipes)
แนวนอน (Horizontal Process Tunnels)
เมทริกซ์ (Matrix)
สหรัฐ (Federated)
เฉพาะกิจ (Adhocracy)
6. แนวทางรักษาบุคลากรไว้กับองค์การ
1. ค่าชดเชย (Compensation) เช่น ทำงานนอกเวลา (OT ไม่ใช่ Oh Free)
2. ผลประโยชน์ (Benefit) เช่น รักษาพยาบาลฟรี
3. ฝึกอบรม (Training) เช่น ให้ไปอบรมการทำหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่
4. สภาพการทำงาน (Work Environment) เช่น สร้างที่จอดรถในร่มฟรี
5. เติมไฟ (Eliminate Burnout Through Staffing/Time Off) เช่น ให้ไปพักร้อน
6. ประเมินผล (Poll Employees) เช่น ทำดีได้ดี
7. ตำแหน่งเหมาะกับคุณสมบัติ (Hire Appropriate Profile) เช่น ให้ทำงานที่ชอบ
8. ช่องทางอาชีพ (Open Career Paths) เช่น เส้นทางเลื่อนขั้น
ประเทศไทยมี กฎหมายคุ้มแรงงาน
นายจ้างหักเงิน เพราะมาสายไม่ได้ 
มีปัญหาก็ไปฟ้องศาลได้เลย
ถ้าหักเงินจะผิดกฎหมายแรงงาน 
ถ้าอยากให้บุคลากรอยู่ด้วยนาน ๆ 
มาสายก็ต้องไม่หักเงินเดือน ให้เอาน้ำเย็นเข้าลูบ
http://hilight.kapook.com/view/138501
แต่นายจ้างมีกฎ No Work = No Pay
ดังนั้น แชทในเวลา ไล่ออก ไม่จ่ายจดเชย มีมาแล้ว
http://www.thairath.co.th/content/479592
7. สภาพองค์กรในปัจจุบัน 1. เพิ่มการเป็นโลกาภิวัฒน์
2. เพิ่มความกดดันในการแข่งขัน
3. ควบรวมธุรกิจมีอยู่เสมอ
4. การเปลี่ยนเทคโนโลยีเกิดอย่างรวดเร็ว
5. มีวิวัฒนาการในรูปแบบของผู้บริโภค
8. หน้าที่
หน้าที่พลเรือน
#ไม่ทำตามหน้าที่ #คิดตามเรื่อง
สพฐ. ขานรับนโยบาย คสช. ขยายผลการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง (Civic duty) และวิชาประวัติศาสตร์ (History)
+ Twelve Core Values for Thais
+ 2558 สะเทือนตา'ขยะนับแสนชิ้น' เกลื่อนงาน'บั้งไฟพญานาค' | เดลินิวส์
+ 2558 พ้นหยุดยาว ทิ้งขยะกองโตไว้กับภูทับเบิก 3 วันแล้วรีสอร์ตยังเคลียร์ไม่หมด!
+ 2558 หนัง “อาบัติ” จรรโลงหรือจัญ (อะ) ไร
ต.ย.แบบของ มหาวิทยาลัยโยนก 2552
ต.ย.แบบของ มหาวิทยาลัยโยนก 2553
ต.ย.แบบของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
ต.ย.แบบกระจายหน้าที่
บริษัทขาดคุณได้ แต่ครอบครัวขาดคุณไม่ได้
"หากบริษัทขาดคุณไป เขาก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้ แต่ถ้าครอบครัวขาดคุณไป จะหาใครมาแทนคุณไม่ได้เลย" ผมว่านะ .. เป็นจริงตามประโยคข้างต้นทุกคำ
แล้ว .. หัวหน้าก็เคยเตือนว่าอย่า pessimist มากนัก แต่ข่าวออกมาถี่ยิบเลย ระแวงไว้บ้างน่าจะดี
31 ต.ค.57 เห็นหัวข้อข่าวว่า "ยิงกรอกปากเพื่อนร่วมงาน สาหัส 2 แค้นชอบพูดดูถูกว่าทำงานไม่เก่ง" เหตุเกิดที่เชียงใหม่ ผู้ลั่นไกพูดประโยคหนึ่งว่า "มึงเก่งใช่มั้ย" ทำให้นึกขึ้นได้ว่า เวลาทำงานให้ระมัดระวังไว้บ้าง เพราะโบราณท่านว่า "จงทำดี แต่อย่าเด่น จะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเก่งเกิน" ความหวังดีของเราอาจกลายเป็นภัยร้ายก็ได้
ดังนั้นหากเห็นใครที่ อวดเก่ง อวดเบ่ง โชว์พาว เจ้าอารมณ์ เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำ เก่งแต่ปาก เก่งแต่จับผิด มโนอย่างเดียว ทำงานนอกเป็นนิจ เลียเจ้านาย อู้งาน หนีงาน เลี่ยงงาน ด่างาน เกลียดงาน เบื่องาน เบื่อเพื่อนร่วมงาน เบื่อหัวหน้า เบื่อลูกน้อง ลางานเป็นนิจ กั๊กความรู้ตนเอง แกล้งทำให้งานล้มเหลว ให้ร้ายองค์กร นินทาหัวหน้า นินทาลูกน้อง นินทาเพื่อนร่วมงาน นินทาคนที่บ้านในเวลางาน แพร่พรายความลับองค์กร ด่าองค์กรออกสื่อ ใช้เวลางานเล่นเกม เล่นเฟส ดูคลิ๊ป คุยกับกิ๊ก นักเลงคีย์บอร์ดในเวลางาน เลี้ยงหมู ทำฟาร์ม นอนหลับ ไม่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เอาแพ้เอาชนะ ชอบมีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนละครหลังข่าว .. ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทก็ปล่อยวางซะบ้าง ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดเป็นเป้าหมาย เพราะคนเหล่านั้นอาจระงับโทษะต่อความหวังดีต่อองค์กรของคุณไม่ไหว ก็เป็นได้ เหมือนเหตุการณ์วันที่ 23 ม.ค.49 ปธ.สภายิงนายกเทศบาล กลางห้องประชุมเทศบาล เป็นเหตุการณ์เรื่องงานในเวลางานของเพื่อนร่วมงานเลยครับ
ลูกค้า กับลูกน้อง .. ก็มีอะไรเหมือน ๆ กัน
กฎของลูกค้า
กฎข้อที่ 1 ลูกค้าถูกเสมอ
กฎข้อที่ 2 ถ้าลูกค้าผิด กรุณากลับไปดูกฎข้อที่ 1
+ http://www.bkkonline.com/gen-business/15-sep-43.shtml
กฎของลูกน้อง (ลูกศิษย์)
กฎข้อที่ 1 ลูกน้องถูกเสมอ
กฎข้อที่ 2 ถ้าลูกน้องผิด กรุณากลับไปดูกฎข้อที่ 1
+ อ้างอิงตามข่าว 1. ลูกน้องโรงงานเทียนไข ยิ่งหัวหน้างานหมดโม่ แค้นที่ดุด่า
+ อ้างอิงตามข่าว 2. ภารโรงยิง ผอ.โรงเรียน แค้นที่ดุด่า

เรื่องเล่าที่สนับสนุนว่า ทุกสรรพสิ่ง หรือทุกคนในโลกนี้มีค่าเสมอ เป็นเรื่องที่หัวหน้าเล่าให้ฟัง
เรื่อง ถังน้ำ 2 ใบ .. ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่า เพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร 
ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง 
แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับสู่บ้าน จึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว 
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำ กลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง 
ซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจ ในผลงานเป็นอย่างยิ่ง 
ขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเอง 
มันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา 
หลังจากเวลาสองปีที่ถังน้ำที่มีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่น 
วันหนึ่งที่ข้างลำธาร มันได้พูดกับคนตักน้ำว่า 
"ข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าที่ทำให้น้ำที่อยู่ข้างใน
ไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน" 
คนตักน้ำตอบว่า "เจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้า 
แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่ง เพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ 
ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า และทุกวันที่เราเดินกลับ 
เจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เป็นเวลาสองปีที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ เหล่านั้น
กลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว ถ้าปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว 
เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้ คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
แต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้น อาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจ
และกลายเป็นบำเหน็จ รางวัลของชีวิตได้ 
สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็น และมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเอง" 
.. มองแง่บวกเข้าไว้
+ http://www.nabon.ac.th/story_tung.html
บุคคลด้านไอที : Q ใน James bond: Spectre
นักคอมพิวเตอร์ที่ดีในอังกฤษก็มี เขาชื่อ Q
เป็นนักประดิษฐ์ แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาช่วยหยุดการทำงานของระบบ
ก่อนที่จะออนไลน์ และเผยแพร่ข้อมูลลับออกไปให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
ดูแล้วก็เชื่อได้ว่า ต้องมีการศึกษาที่สูง ถึงจะมาทำงานกับรัฐบาลได้
ต่างกับพระเอกเรื่อง Whoami ของเยอรมัน ที่น่าจะมีความรู้จากการสนใจเอง
บุคคลด้านไอที : ปรเมศวร์ มินศิริ
เขาเริ่มทำเว็บไซต์เป็นงานอดิเรก และพัฒนาเป็นเว็บท่า 
ประมาณกันว่าขาย sanook.com ให้บริษัทโทรคมนาคมจากประเทศแอฟริกาใต้
ประมาณ 10 ล้าน และ sanook.com ยังเป็นอันดับ 1 ใน truehits.net ถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันเขายังดูแล kapook.com และอีกหลายเว็บไซต์
เคยเป็น นายกและอุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
+ http://www.webmaster.or.th/
บุคคลด้านไอที : Larry Page และ Sergey Brin
นักศึกษา Stanford University ทำโปรเจคจบ CS
ขณะทำ PH.D. ได้ก่อตั้งบริษัท Google จากผลงานของพวกเขา
เกี่ยวกับ Graph Theory ที่เชื่อมต่อ Host ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
และสนใจเรื่อง Back Link ที่จะมาใช้คำนวนค่า Page Rank
ปัจจุบัน Google อยู่อันดับ 3 ของ Most Valuable Brands
รองจาก Apple และ Microsoft
และเป็นอันดับ 1 ของ America's Best Employers
+ http://www.forbes.com/powerful-brands/list/
บุคคลด้านไอที : Mark Zuckerberg
นักศึกษา 4 คน ร่วมกันก่อตั้ง facebook.com
น.ศ. CS ทำไปด้วยความสนุก เพื่อจะรวบรวมภาพของเพื่อน ๆ
ปัจจุบัน วัยรุ่นมากกว่า 70% ใช้บริการ facebook
+ http://www.onlinemarketing-trends.com/2015/06/instagram-vs-snapchat-vs-facebook-us.html
และอยู่อันดับ 10 ของ The world's most valuable brands
+ http://www.forbes.com/powerful-brands/list/
บุคคลด้านไอที : Bill gates
เขา dropped out จาก Harvard University
ออกมาพัฒนา OS ให้กับบริษัท IBM
แล้วก็พัฒนา DOS แล้วเป็น Windows ในปัจจุบัน
ผลการจัดอันดับปี 2015 โดย Forbes : The World's Billionaires
Bill Gates รวยเป็นอันดับ 1 มี $79.2 B
+ http://www.forbes.com/billionaires/
บุคคลด้านไอที : Steve Jobs
เขาไม่ใช่นักพัฒนาโปรแกรม ไม่ใช่นักประดิษฐ์
แต่เขาทำให้ ipod, ipad, iphone เกิดขึ้น
แล้วบริษัท Apple ก็ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1
พบ รายงานผลการจัดอันดับแบรนด์อันทรงคุณค่า
Best Global Brands ประจำปี 2015 โดย interbrand 
Apple อันดับ 1 มูลค่า 1.7 แสนล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 43%)
Google อันดับ 2 มูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 12%)
Coca Cola อันดับ 3 มูลค่า 78,423 ล้านดอลลาร์ (ลดลง 4%)
Microsoft อันดับ 4 มูลค่า 67,670 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 11%)
+ https://www.blognone.com/node/73290
บุคคลด้านไอที : Alan Turing
เขาพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ถอดรหัสเครื่อง Enigma 
ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ฝ่ายพันธมิตร ชนะสงครามต่อ ฝ่ายอักษะ
แล้วปี 2558 ก็มีการทำหนังเรื่อง imitation game
"ถอดรหัสลับ อัจฉริยะพลิกโลก"
เป็นการทำ encryption และ decryption
หลังเสร็จงานแล้ว ทุกอย่างเป็นความลับ ทุกคนก็แยกย้ายกันไป
บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Father of Computer Science)
บุคคลด้านไอที : แจ็ค หม่า
ปี 2014 เขารวยที่สุดในจีน
มีความสนใจภาษาอังกฤษอย่างมาก สำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
เคยมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ไปอเมริกา แล้วสืบค้นข้อมูลด้วยภาษาจีน พบว่าไม่พบอะไรเลย
จึงเห็นเป็นจุดอ่อนที่เขาสามารถเข้าไปในช่องนี้ได้
ปี 1995 ก่อตั้งบริษัท China Yellow Pages
ปี 1999 ก่อตั้งบริษัท Alibaba
เป็นเว็บไซต์ขายส่ง หรือ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บุคคลด้านไอที : Kevin Systrom[1] และ Mike Krieger
5 มี.ค.2553 Instagram เริ่มลงทุน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ
มีพนักงานไม่ถึง 10 คน แล้วพัฒนาเรื่อยมา
12 เม.ย.2555 Facebook ซื้อ IG ราคา 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
"committed to building and growing Instagram independently"
[1]Management science and engineering
+ https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram
คนไทยใช้ ig ประจำมีร้อยละ 43.9% เป็นอันดับ 4 รองจาก
- Facebook 92.1%
- Line 85.1%
- Google+ 67.0%
+ https://www.blognone.com/node/71144
การทานข้าวร่วมกันเป็น "วัฒนธรรมองค์การ" แบบหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มได้ การทานข้าวระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการมี วัฒนธรรมองค์การ (Culture)
ที่ญี่ปุ่น หัวหน้าจะพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าสาเก พอเมาได้ที่ หัวหน้าก็ตะล่อมคุยเรื่องงาน ถามว่าทำงานเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร มีความสุขไหม จากนั่นก็จะเริ่มดราม่ากัน ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ในสาเก ทำให้รู้ข้อมูลที่อยู่ในใจ เป็นการจัดการความรู้ (KM) นอกสถานที่
ที่เมืองไทย หัวหน้าจะพาลูกน้องไปทานข้าว ร้านหรู นานทีปีหน ไม่ใช่ก๊วยเตี๋ยวปากซอย เหมือนที่ไปกันประจำ พอลูกน้องอิ่มหนำสำราญ ก็จะชวนคุยเรื่องงาน ถามนู่นถามนี่ พอเริ่มอิ่ม ก็เริ่มคุย หัวหน้าอยากฟังอะไรก็ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก ลูกน้องหลาย ๆ คน ตอนอยู่ที่ทำงานไม่คุย อ้ำอึ้ง อึมครึม แต่พอล้อมวงกินข้าวหม้อเดียวกัน ก็ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนรู้ เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นในโต๊ะกลม ๆ นี่หละ หมุนไปหมุนมา ไม่พอก็สั่งเพิ่ม .. หัวหน้าบอกเต็มที่ สั่งเลย ๆ ถึงคุยกันได้อรรถรส
กรณีศึกษา .. เรื่อง หัวอกลูกจ้าง

ข่าวมติชน
[ข่าวผู้จัดการ] นี่ถ้าเจ้าของโรงงาน เห็นหัวอกลูกจ้าง ไม่ย้ายโรงงานไปอยู่กับบริษัทแม่ที่ปราจีนบุรี ลูกจ้าง 600 คน ก็จะไม่เดือดร้อน คนขับรถส่งพนักงานกว่า 60 รายก็มีงานต่อ อีกไม่กี่เดือนก็จะได้โบนัส ถ้าเจ้าของเห็นใจพนักงานที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ ตกลงกันด้วยดีไม่ย้ายล่ะ ทุกคนก็มีความสุข happy ending ?.. ให้ไปอ่านข่าว คำถาม ท่านว่ามีอะไรแปลกหรือไม่ จงอภิปราย [ข่าวสด] นายจ้างชาวญี่ปุ่นจะย้ายโรงงานยาโน่ ขอให้พนักงานย้ายตาม แต่พนักงานไม่สะดวกย้ายตามนายจ้าง ก็ต้องเจรจากันหน่อย ในข่าวเขียนว่า "เหมือนบีบให้ลาออกโดยทางอ้อม" ถ้านายจ้างไม่ยอมตามข้อเรียกร้องก็ปิดโรงงานไว้ ไม่ให้นายจ้างออกจากโรงงาน จนกว่านายจ้างจะเห็นใจ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_13869
เด็กชายปัญญากับแพะ หรือชาวนาผู้ซื่อสัตย์

เป็น forward mail
ดช.ปัญญา เป็นเด็กที่เกิดในเมืองแต่ย้ายไปอยู่ในชนบท วันหนึ่งไปซื้อแพะจากชาวนาในราคา 1000 บาท ซึ่งชาวนายินดีที่จะส่งมอบแพะในวันรุ่งขึ้น พอวันรุ่งขึ้น ชาวนาก็ไปหา ดช.ปัญญา แล้วบอกว่า “ข่าวร้ายหนูเพราะแพะเพิ่งตายไปเมื่อคืนที่แล้วเอง” ดช.ปัญญา ก็บอกว่า “ไม่เป็นไรถ้าเช่นนั้นคืนเงินให้ผมก็แล้วกัน” “โอ เสียใจด้วยจริง ๆ แต่ฉันใช้เงินนั่นไปหมดแล้ว” ชาวนาพูดด้วยสีหน้าเศร้า ๆ “ไม่เป็นไร ถ้างั้นเอาแพะตัวนั้นมาให้ฉัน” “หนูจะเอาแพะตายไปทำอะไร (หมู่บ้านนี้จะฝังแพะที่ตายเอง ไม่นำมากิน)” ชาวนาถามด้วยความฉงน “ฉันจะเอาไปจับฉลากขาย” “จะไปจับฉลากแพะที่ตายได้อย่างไร ใครจะไปซื้อ” “ได้ซิ คอยดูละกัน” จากนั้นชาวนาก็มอบแพะที่ตายให้ดช.ปัญญาไป หนึ่งเดือนผ่านไป ชาวนาพบกับดช.ปัญญาจึงถามว่าตกลงเอาแพะที่ตายไปทำอะไร “ฉันก็ทำฉลาก 500 ใบ ขายใบละ 10 บาท แล้วบอกว่าใครดวงดีจับฉลากได้ก็ได้แพะไปเลย 1 ตัว (โดยไม่บอกใครว่าแพะตายแล้ว)” “ฉันได้เงินมา 5000 บาท ได้กำไรหลังจากหักที่จ่ายให้ลุงชาวนาไปแล้ว 3990 บาท” เงียบไปแป๊ปนึง “แล้วไม่มีคนโวยวายหรือ (เพราะแพะตายแล้ว)” ชาวนาถามด้วยความสงสัย “ก็มี .. มีคนเดียวคือคนที่จับฉลากได้ และฉันก็แค่คืนเงินค่าฉลากจำนวน 10 บาทให้คน ๆ นั้นไป” ดช.ปัญญา เงียบไปอีกแป๊ปนึง แล้วเล่าต่อว่า “คนที่ได้ตังคืน 10 บาท กลับไปบอกเพื่อน ๆ ที่ซื้อฉลากไปอีก 499 ใบ ว่าแพะที่ ดช.ปัญญา เอามาประกาศตายก่อนหน้านั้นแล้ว พอพวกแม่ค้า พ่อค้า ชาวไร่ ชาวนา รู้ความจริงเข้า เค้าก็มาเข้าแถว .. ขอเงินค่าฉลากคืนกันหมด” “งั้นเอ็งก็ไม่มีเงินเหลือที่ได้จากฉลากเลยสิ ไม่เป็นไรหรอก .. ข้าเก็บเงินได้มากพอ เอามาคืนให้เอ็งแล้ว เอ้านี้ 1200 บาท ข้าคืนให้พร้อมดอกเบี้ย” ชาวนาพูดพร้อมยื่นเงินให้ ในเรื่องบอกว่า ชาวนาเป็นคนซื่อสัตย์ ต่อมาก็ค้าขายกลายเป็นเศรษฐีใจบุญผู้ซื่อสัตย์ มีความสุข และพอเพียง
ประสบการณ์ของมนุษย์แปรผันตามอายุ
ถ้าอายุน้อยเกินไป ประสบการณ์ก็จะน้อยไปด้วย
ทางกฎหมายมักนิยามว่า อายุน้อยแล้ว คิดอ่านไม่เป็น ทำอะไรผิดก็ไม่ควรรับโทษเท่าผู้ใหญ่
---
ถ้าอายุมากเกินไป ประสบการณ์มากก็จริง แต่ประสิทธิภาพในการพิจารณาลดลง
เนื่องจากความสามารถทางสมอง ความจำลดลง 
บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุมีอาการของโรคความจำเสื่อม
ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงกำหนดอายุสูงสุดไว้ที่ 60 ปี
เพราะเชื่อว่าหลังจากนั้นจะทำงานได้ไม่เต็มที่
---
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
---
กฎหมายไทยกำหนดว่า #
- เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี (ต่ำกว่า 7 ปี กฎหมายไม่เอาโทษ)
- เยาวชนอายุ 14 - 20 ปี
---
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได้จำกัดความว่า 
เด็ก คือ มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 
---
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต 
ในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป 
ประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
---
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย [wiki]
- การสูญเสียฟัน
- ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น
- สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว
- ความสามารถในการมองเห็นลดลง
- การรับรู้ทางเสียงลดลง
- ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
- การใช้ความจำน้อยลง
- ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC