บทเรียนออนไลน์ (Online Lesson)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
บทเรียน บทความ
 1. การเขียน Homepage ด้วย HTML แยกเป็นหลายบทเรียนโดยละเอียด
  • Editor on web for HTML(Instant HTML:frame,map)
  • Editor on web for HTML(Full screen)
 2. Homepage upload ด้วย FTP
   - ประโยชน์ และแหล่ง download
   - ก่อนใช้โปรแกรมต้องมีอะไร
   - การส่ง และการรับแฟ้ม ด้วย wsftppro
   - การส่ง และการรับแฟ้ม ด้วย ftp ของ windows

• Spam คืออะไร
• กรณีศึกษาวิเคราะห์ระบบทะเบียน
• การ Promote เว็บ
• การขอ dot com
• Internet คืออะไร
• ไปประชุม_WebMaster_Day_#1
• ส่งเพจเจอร์เรื่องของฝ่ายรุกและรับ
• ประสบการณ์การแต่งงาน

การเขียน homepage ด้วย html
• ประเภทของเว็บแยกตามหน้าที่
• แจก Slide สอนเขียน HTML
• ตัวอย่าง HOMEPAGE แบบต่าง ๆ
• เริ่มเขียน HOMEPAGE ภาคปฏิบัติ
• ตัวอักษรหลายแบบใน homepage
• การวางตำแหน่งอักษร
• รูปภาพ และจุดเชื่อมโยง
• ตาราง (Table)
• กรอบแบ่งส่วน (Frame)
• การ map ภาพ
• Java Script-Applet source
• Editor on web(Instant)
• Editor on web(Full screen)
• การใช้ WS_FTP และ FTP.EXE
• การแต่งภาพด้วย photoshop
• Gif animation gallery(Free)
การเขียน PERL สำหรับเว็บ
• ข้อควรทราบก่อนลงมือเขียน
• เริ่มเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
• การรับค่าผ่าน URL
• การรับค่าผ่าน FORM
• การนำค่าจาก FORM เก็บลงแฟ้ม
• การปรับปรุงแฟ้มด้วยเลขบรรทัด
• การเขียน chat board อย่างง่าย
• การเขียน opinion board
• การเขียน counter อย่างง่ายที่สุด
• การเขียน counter อย่างง่ายด้วยภาพ
• การเขียน Option เรียกเว็บมารวมกัน
• การส่งค่าผ่านFormด้วยMail
• การทำ Shopping ระบบตะกร้า
• การเขียน Search engine อย่างง่าย
• การทำชุดรวมlink+copyไปใช้ 3วิธี
• Download Perl script
การเขียน ASP สำหรับเว็บ
• เรียน programming เบื้องต้น
• เรียน programming ชั้นกลาง
• ฟังก์ชันพื้นฐานของ ASP
• การทำซ้ำด้วย for, while
• การเรียกใช้ค่า env, function
• การเขียน ASP + HTML
• การเขียนตาราง ASCII
• การอ่าน access มาพิมพ์
• การเพิ่มข้อมูลAccess[ado+sql]
• การทำระบบสมาชิกใน Access
• การทำระบบสมาชิก(confirm)
• การเขียน search engine อย่างง่าย
• การสุ่มหลายค่า(ซ้ำและไม่ซ้ำ)
• บริหารกระดานข่าวสมัครงาน
• บริการรายงานผลการเรียน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223