ไอคอนแกเลอรี (Icon Gallery)

ปรับปรุง : 2554-07-23 (ปรับแก้ hypermart.net)

ไอคอน (icon) คือ ภาพสัญลักษณ์ขนาดเล็ก ที่ใช้แทนความหมายของตัวอักษรให้เข้าใจได้ง่าย ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม การทำงาน ตัวเลือก หรือเครื่องมือ ที่ช่วยให้การสื่อความหมายกับผู้ใช้ทำได้ง่ายขึ้น
A computer icon is a pictogram displayed on a computer screen and used to navigate a computer system or mobile device. The icon itself is a small picture or symbol serving as a quick, intuitive representation of a software tool, function or a data file accessible on the system. It functions as an electronic hyperlink or file shortcut to access the program or data. Computer icons, in conjunction with computer windows, menus and a pointing device, form the graphical user interface (GUI) of the computer system, and enable the user to easily and intuitively navigate the system. Computer icons belong to the much larger topic of the history of the graphical user interface. [อ้างอิง]

http://www.thaiall.com/icons/sprite-cp-icons.htm

32 * 32 pixels : 118 icons full

http://www.thaiall.com/icons/icon16

16 * 16 pixels : 3116 icons

http://www.thaiall.com/vbnet/testtoolbox.htm
20 * 17 pixels : visual basic icons

http://www.thaiall.com/icons/icon24
24 * 24 pixels : 219 icons

http://www.thaiall.com/icons/icon32
32 * 32 pixels : 51 icons

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223