วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2552
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2552-04-23 (นายกประกาศวันหยุดราชการเพิ่ม)
  สารบัญ
 1. wikipedia.org รายการวันสำคัญ
 2. ปฎิทินวันพระ และวันหยุด ของ กรมการศาสนา
 3. ความหมาย และประวัติปฏิทินไทย (ละเอียดมาก)
 4. ปฏิทินปี 2552 ที่ timeanddate.com
 5. วันหยุด ธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. วันหยุด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 7. วันหยุด travexnet.com (english)
 8. วันหยุด hrteamwork.com (หยุดวันศาสนา)
 9. วันสำคัญ au.ac.th
 10. วันสำคัญ thaigoodview.com
 11. วันสำคัญ pattaya.com
 12. วันสำคัญ กระทรวงวัฒนธรรม
 13. วันสำคัญ ธรรมะไทย (ความหมาย)
 14. วันสำคัญ พืชมงคลคืออะไร
 15. ความหมายปฏิทิน และกำเนิด
 16. ปฏิทินจาก Excel : 1
 17. เว็บเพจเดิม 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53


ปฏิทินวันหยุด ปี 2553 รวบรวมข้อมูลแล้วครับ

แหล่งอ้างอิงของผม [earthcalendar.net]
1. วันสำคัญปี 2552 wikipedia.org
2. วันหยุดธนาคาร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2552 มี 16 วัน
3. วันสำคัญทางศาสนา จาก กรมการศาสนา Tel.0-2422-8771 Ext.8818 ปี 2552
4. วันตรุษจีน จาก infoplease.com
5. วันพืชมงคล จาก สำนักพระราชวัง Tel.0-2623-5500 ext.1124 กำหนดเป็นปี ๆ ไป
6. วันสารทจีน (Ghost or Spirit Festival) จาก wikipedia.org
7. วันหยุด และวันสำคัญทางศาสนา จาก hrteamwork.com 2549 - 2553
ถ้าพบข้อผิดพลาด แจ้งผมด้วยนะครับ
Tel.08-1992-7223 (ผู้อาสารวบรวม)
ข้างขึ้น ข้างแรม โดย กรมการศาสนา#
ปฏิทินในอดีต 2544 :: 2545 :: 2549 :: 2550 :: 2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561
วันหยุด และวันสำคัญ (ธนาคาร+ราชการ) ปี 2552
วันในสัปดาห์
(in week)
วันที่
(Date)
เหตุการณ์ (Event)ธนาคาร
(Bank)
ราชการ
(Government)
พฤหัสบดี1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์2 มกราคมหยุดวันขึ้นปีใหม่ เพิ่มอีก 1 วัน # #วันหยุดวันหยุด
เสาร์10 มกราคมวันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
ศุกร์16 มกราคมวันครู (Teacher Day)
อาทิตย์18 มกราคมวันยุทธหัตถี
จันทร์26 มกราคมวันตรุษจีน (Chinese New Year's Day) #
จันทร์9 กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) #วันหยุดวันหยุด
เสาร์14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก (Valentine's Day)
อังคาร24 กุมภาพันธ์วันศิลปินแห่งชาติ #
จันทร์6 เมษายนวันจักรี (Chakri Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์10 เมษายนวันหยุดพิเศษ เนื่องจากปัญหาทางการเมือง #วันหยุด
จันทร์13 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
อังคาร14 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
พุธ15 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี16 เมษายนวันหยุดพิเศษ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองวันหยุด
ศุกร์17 เมษายนวันหยุดพิเศษ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองวันหยุด
เสาร์25 เมษายนวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
ศุกร์1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)วันหยุด
อังคาร5 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล (Coronation Day)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์8 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์11 พฤษภาคมวันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)วันหยุด
ศุกร์26 มิถุนายนวันสุนทรภู่ #
พุธ1 กรกฎาคมวันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคารวันหยุด
จันทร์6 กรกฎาคมวันหยุดพิเศษ (กระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายภาครัฐ) #วันหยุดวันหยุด
อังคาร7 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ธปท. เห็นควร กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
วันหยุดวันหยุด
พุธ8 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) วันหยุด
พุธ12 สิงหาคมวันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี3 กันยายนวันสารทจีน (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival) #
อาทิตย์4 ตุลาคมวันออกพรรษา (End of Buddhist Lent Day) #
ศุกร์23 ตุลาคมวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์2 พฤศจิกายนวันลอยกระทง (Loykatong Day)
เสาร์5 ธันวาคมวันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
จันทร์7 ธันวาคมชดเชย วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี10 ธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)วันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี31 ธันวาคมวันสิ้นปี (New Year's Eve)วันหยุดวันหยุด

กำเนิดปฏิทิน ข้อมูลจาก http://www.lib.ru.ac.th
ปฏิทิน ในภาษาอังกฤษ คือ คาเลนดาร์ (Calendar) มาจากคำพูดของชาวกรีกโบราณ ว่า “Kalend” มีความหมายว่า “I cry” หรือ “ฉันร้อง” มีที่มาว่า สมัยโบราณจะมีคนคอยร้องบอกชาวเมือง เพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมถึงประกาศวันขึ้นเดือนใหม่ เพื่อให้ลูกหนี้จ่ายเงินที่คั่งค้าง ครั้นต่อมาสังคมเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้น ปฏิทินจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนคนร้องบอก ปฏิทินจึงเป็นสิ่งบอกเวลา และกลายเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันไปในที่สุด ต่อมามนุษย์จึงได้ริเริ่มบันทึก วัน เวลา ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกกันว่า “ปฏิทิน”
ปัจจุบัน “ปฏิทิน” ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย นักธุรกิจติดต่อนัดหมายกันผ่าน วัน เวลา ในปฏิทิน นอกจากนี้ปฏิทินยังคอยย้ำเตือนถึง วัน เวลาที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันหยุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปฏิทินที่กำหนดวันสำคัญทางศาสนา ซึงจะต้องอาศัยการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น วันจาริกแสวงบุญของอิสลามิกชน เป็นต้น
ปฏิทินไทย
ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน ก็ได้ คำหลังนี้พบในหนังสือที่เขียนโดย หมอ บรัดเลย์ ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ หน้า 412 และหนังสือ สยามไสมย หน้าโษณา ของ หมอ สมิท เป็นต้น แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี มีทั้งที่จารึกบนก้อนหิน หรือ ขีด เขียน และพิมพ์บนกระดาษ ซึ่งมีทั้งชนิดเป็นแผ่น ตั้งแต่ 1 – 12 แผ่น และชนิดพิมพ์เป็นเล่มแบบหนังสือปฏิทินชนิดเล่ม
การพิมพ์ปฏิทินมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2385 (ปลายสมัย รัชกาล ที่ 3) ซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาหลักฐานได้จาก ไมโครฟิล์ม หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ปี ค.ศ. 1870 ( พ.ศ. 2413 ) หน้า 5 ในหอสมุดแห่งชาติ หรือค้นคว้าได้จากหนังสือต้นฉบับ ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ ซึ่งหมอ บรัดเลย์ ได้เขียนไว้ว่า “ 14 First Calendar print in B. 1842 ” (ไม่บอกว่าใครเป็นผู้พิมพ์ แต่คาดหมายว่า คือ หมอ บรัดเลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ ผู้มีผลงานทางหนังสือมากมาย)
รัชกาลที่ 4 ทรง ฯ โปรดให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทย (ภายหลังจากที่ หมอบรัดเลย์ พิมพ์ปฏิทินชิ้นแรกในสยาม เมื่อ พ.ศ. 2385) เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2404 ดังปรากฏหลักฐานใน หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ฉบับ ปี ค.ศ. 1862 ( พ.ศ. 2405) หน้า 108
ในสมัย รัชกาลที่ 5 ปฏิทินที่พิมพ์ในเมืองไทยได้แก่ “ ประนินทิน ” ซึ่งลงโฆษณาใน หนังสือสยามไสมย ของ หมอสมิท เขียนคำโฆษณาไว้ตอนหนึ่ง ว่า “ ประนินทินนี้ แจ้งให้รู้ถึงการอื่นเป็นอันมากอันควรคนทั้งปวงจะรู้ ถ้าไม่รู้เขาจะนินทาว่าคนโง่ ” แจ้งราคาขายไว้เล่มละ 4 บาท (ราคาในสมัยนั้น) ปัจจุบันยังหาประนินทินของหมอสมิทไม่พบ
ปฏิทินในสมัย รัชกาลที่ 6 ที่น่าสนใจได้แก่ปฏิทินพกเล่มเล็กๆ ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นของชำร่วย สำหรับแจกพระราชทาน แก่ขุนนางที่ลงนามถวายพระพร ในวันขึ้นปีใหม่ ปฏิทินพกแบบนี้ยังมีแจกต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งบุคคลธรรมดาก็สามารถไปลงนามถวายพระพรและรับปฏิทินหลวงได้
การพิมพ์ปฏิทินเล่มยังมีการจัดทำต่อมา จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน ปฏิทินเล่มยังมีรายละเอียดในเรื่องของ สภาพภูมิอากาศ เวลาน้ำขึ้น – น้ำลง การเดินทางของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ และมีช่องว่างให้บันทึกเล็กน้อย ยังมีสมุดบันทึกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เรียงไปตามลำดับ และมีหน้าสำหรับจดบันทึกหมายเหตุรายวัน รวมถึงวันสำคัญ และวัน เวลา นัดหมาย ฯลฯ ที่เรียกว่า “ ไดอารี่ ” (Diary) หรือ ” สมุดบันทึกประจำวัน ” ก็สามารถอนุโลมให้เป็นปฏิทินได้
ปฏิทินไดอารี่ เริ่มมีใช้ในเมืองไทยเมื่อใดยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่ไดอารี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างสูง คือ ไดอารี่ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่มีชื่อเรียกว่า “ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ”
อ้างอิง
มณฑา สุขบูรณ์ “ เวลา … พันธนาการแห่งมนุษย์ ” THE EARTH 2000 2,22 ( 2539 ) หน้า 76 –88
อเนก นาวิกมูล. สิ่งพิมพ์คลาสสิค วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์,กรุงเทพฯ2533

วันตรุษจีน ข้อมูลจาก http://www.infoplease.com/spot/chinesenewyear1.html
โดยปกติวันตรุษจีน จะมีวันที่เกี่ยวข้อง และติดกัน 3 วัน คือ
1. วันจ่าย คือ วันสำหรับออกไปจับจ่ายอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่น มาเตรียมไว้
2. วันไหว้ คือ วันที่ทำพิธีไหว้เจ้า เป็นวันสิ้นปีของจีน
3. วันตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่ หรือ วันเที่ยว หรือ วันถือ คือ วันตรุษจีน

ความเชื่อเรื่อง “วันห้ามต่าง ๆ ของไทย”
ข้อมูลจาก oknation.net
ความเชื่อ คือ ความคิดหรือทิศทางความเห็นที่กลุ่มชนพึงมีไปในทางเดียวกัน สอดคล้องสัมพันธ์กัน หรือประมาณเข้าใจว่าน่าที่จะเป็นเฉกเช่นนั้น เป็นต้น ความเชื่อของคนเราไทยนั้นดังที่พอทราบได้ว่ามีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะรูปแบบของความเชื่อที่ถูกถ่ายเทมาแต่ครั้งอดีต ตกทอดมายังคนรุ่นต่อ ๆ มา
ความเชื่อเรื่องวันห้าม
- ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ เพราะเชื่อกันว่าวันเสาร์เป็นวันแรง ถ้าขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้แล้วจะทำให้ชีวิตครอบครัวอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุข
- ห้ามเผาผีวันศุกร์ เพราะเชื่อว่าวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ และความรื่นเริง หากเกิดการเผาผีขึ้นในวันนี้แล้วจะก่อให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นดังคำกล่าวที่ว่า “เผาผีวันศุกร์ ให้ทุกข์แก่คนยัง”
- ห้ามโกนจุกวันอังคาร เพราะเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันแข็ง หากโกนจุกในวันนี้แล้วอาจเกิดเรื่องร้ายแรง อาทิ อุบัติเหตุขึ้นกับผู้ถูกโกนจุกได้
- ห้ามแต่งงานวันพุธ เพราะเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันที่ไม่มีความมั่นคง หากแต่งงานในวันพุธแล้วจะทำให้ชีวิตแต่งงานพบแต่อุปสรรค
- วันพุธห้ามตัด เพราะเชื่อกันว่าวันพุธเป็นวันแห่งความเจริญงอกงาม จึงห้ามตัดสิ่งต่างๆในวันพุธ อาทิ การตัดต้นไม้ต่างๆ รวมทั้งร้านตัดผมก็ยังนิยมหยุดให้บริการในวันพุธ เป็นต้น
- วันพฤหัสห้ามถอน เพราะเชื่อกันว่าวันพฤหัสเป็นวันแห่งความมั่งคั่ง ดังนั้นการถอดถอนต้นไม้ เสาเรือน หรือถอดถอนสิ่งสำคัญต่างๆจึงพึงงดในวันดังกล่าว
ครั้งแรก หรือ การเริ่มต้น
+เหตุการณ์ช่วงเวลาแหล่งอ้างอิง
+ หลักฐานเกี่ยวกับปฏิทิน ครั้งแรกในเมืองไทย (ปลายสมัยรัชกาลที่ 3)
คาดว่าโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์เป็นผู้จัดพิมพ์
14 ม.ค. 2385 http://www.lib.ru.ac.th
+ รัชกาลที่ 4 โปรดให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทย
ปรากฏหลักฐานใน หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ หน้า 108
12 มี.ค. 2404
+ มีการพิมพ์ปฏิทินขาย ชื่อ "ประนินทิน" เป็นของโรงพิมพ์หมอสมิท
ราคาเล่มละ 4 บาท
รัชกาลที่ 5
2411 – 2453
+ ธนบัตร หรือ อัฐกระดาษ ถูกนำมาใช้แต่ไม่เป็นที่นิยม
ออกธนบัตรอีกครั้ง ในชนิด 5, 10, 20, 100, 1000 บาท
2435
2445
http://www.tv5.co.th
http://www.heritage.thaigov.net/
+ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2486
ให้ประชาชนในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
2486 http://www.nurnia.com
http://www.seedang.com
+ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2505 ขนาด 6*9 ซม.
เป็นการจัดทำบัตรจากส่วนกลาง โดยออกบัตรเหลืองจนกว่าส่วนกลางจะส่งกลับมา
2505
+ บัตรประชาชนเปลี่ยนจากสีขาวดำเป็นสีธรรมชาติ
เริ่มใช้บัตรแถบแม่เหล็ก ผลิตบัตรแบบรอรับได้
เริ่าใช้บัตรอเนกประสงค์ หรือสมาร์ทการ์ด
2531
2539
2547
+ โฉนดที่ดินฉบับแรกเป็นของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต.บ้านแป้ง อ.พระราชวัง จ.กรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) 89-1-52 ไร่
1 ต.ค.2444 http://www.dol.go.th
http://www.thaihomeonline.com
+ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ใช้บังคับเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
2497
+ อารามเล็ก ๆ เป็นวัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วิหาร ร่วมสร้างโดย พระมหาป่าเกสร ปัญโญ และเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง
2181 (370 ปี)
2226 (325 ปี)
http://www.chiangmainews.co.th
http://www.laihin.org
http://www.onab.go.th
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor