คึ ครั้งที่ 16 (กิจกรรมของนักศึกษา มช. ที่มีภูมิลำเนาลำปาง)

ปรับปรุง : 2548-05-24 ()
เลือกดูภาพขยายด้านล่างนะครับ .. ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง mail มาบอกด้วย ::
กำหนดการ 5 การแสดง
• แสดงที่โรงภาพยนธนาซีนีเพล็ก
• วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2545
• วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2545
• วันละ 2 รอบ
• รอบแรก 14.30น. - 16.30น.
• รอบสอง 18.00น. - 20.00น.
• บัตรราคา 49 บาท เต็มก่อนวันงาน
• ที่นั่ง 800 ที่และเสริมจนเต็ม
จากสายตาสู่หัวใจลงความคิด
ช่วงชีวิตเหตุการณ์ผ่านอักษร
ทุกหยดหมึกเตือนไว้ให้สังวรณ์
ทุกบทตอนคือบทเรียนย้ำเตือนใจ
จากบันทึกหน้าแรกที่แสนสุข
เรื่องสนุกปลุกพลังให้สดใจ
เรื่องราวล้วนชวนคิดพินิจนัย
พลิกต่อไปฟังเรื่องเล่าเฝ้าติดตาม
พลเรื่องเศร้าเคล้าน้ำตาที่ปรากฎ
ได้ลิ้มรสซาบซึ้งถึงขวากหนาม
หลายเรื่องเล่าเฝ้าเวียนเปลี่ยนทุกยาม
ฝ่านข้อความที่ลิขิตด้วยจิตใจ
จากบันทึกสิบห้าหน้ามาสิบหก
เริ่มหยิบยกเรื่องราวเล่าขานใหม่
ทุกบรรทัดคัดเหตุการณ์ที่ผ่านไป
จากทุกใจทุกหยาดเหงื่อเพื่อตำนาน
  บางสิ่งที่หายไป
   ความสับสน วุ่นวาย ใครเป็นผู้บงการในการค้นหา ...
   สมบัติที่ทุกคนหมายปอง เป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาว่ามีค่า
   แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่า คือจิตใจ จงเปิดใจที่ดีงามให้คนข้าง ๆ คุณรู้
   กำกับการแสดง: ผุชพงษ์ ธิวงศ์, สุจิตรา ยอดทอง
  กรุ่นกลิ่นกามคุณ
   รสกามาคุณ หอมกลิ่นกรุ่นบ่วางวาย
   ซาบซึ้งตรึงใจกาย แม้นใครหมายจักสุขสม
   โลกีย์สตรีเพศ อันวิเศษในอารมณ์
   ดาษดื่นให้ชื่นชม หากลิ้มลองคงต้องใจ
   มิว่าถ้าชายนั้น จากชนชั้นวรรณะใด
   กระสันรัดกำหนัดใคร่ จำหลงใหลรสกามา
   รสนี้สิล้ำเลิศ แสนประเสริฐในโลกา
   หลงมนต์สิเน่หา ด้วยมารยาเหล่าสตรี
   กำกับการแสดง: กฤษดาพร เชียงมูล, สืบสกุล ต๊ะปัญญา
  Power of love
   บุรุษ เพศแห่งความองอาจ ประดุจนักรบผู้กล้าแกร่ง
   อิสตรี เพศแห่งความอ่อนหวาน สง่างาม
   หากซ่อนเร้นซึ่งอำนาจแห่งการเย้ายวนในโลกแห่งความงดงาม
   ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อหลอมรวมสิ่งมหัศจรรย์
   สองสิ่งนี้ให้เป็นหนึ่งเดียว อันเป็นเหตุกำเนิดแต่ "ความรัก"
   กำกับการแสดง: อดิเทพ ธรรมใจกูล, รัตติพร เสาจินดารัตน์
  หารสอง
   เมื่อน้ำไม่ไหล เด็กม.ช.จะทำยังไง
   กำกับการแสดง: ประเวศ ใจหงอก
  บุษบา : Angel & devil 's lover
   ภายนอกของนางฟ้า คือความสวยสง่างดงาม
   แต่ภายใต้จิตใต้สำนักของนางฟ้า
   คือความต้องการโลกีย์ กามารมณ์ แห่งความใคร่
   กำกับการแสดง: วิษณุพันธุ์ เถาเปียง
  Music video & โฆษณา
   รับผิดชอบต่อชีวิต แต่ไม่ทิ้งอิสระ
   กำกับการแสดง: กิติรัตน์ แก้วธรรมชัย, สุเมธ ยอดแก้ว

หน้าตาทีมงาน (เรียงตามคิวถ่ายรูป ไม่ได้วัดกันตรงความหล่อ ความสวย)คณะทำงาน จากสูจิบัตร
 1. ศราวุธ คณิตปัญญาเจริญ (จิ๊บ) ประธานโครงงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ธีรเดช อ๊อดปัญญา (เอ็ม) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์
 3. ณัฐธิดา ไชยวรรณ (ป๋อม) รองประธานโครงงาน จากคณะเภสัชศาสตร์
 4. สืบสกุล ต๊ะปัญญา (สืบ) ควบคุมการแสดง จากคณะแพทยศาสตร์
 5. เปรมฤทัย ผัดวัง (โบว์) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 6. อาทิตยา วรรณปลูก (จอย) นักแสดง จากคณะมนุษย์ศาสตร์
 7. มัณฑนะ ธรรมปัญญวัฒน์ (เพ้นท์) นักแสดง จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร
 8. กฤษดาพร เชียงมูล (หนิง) ควบคุมการแสดง จากคณะสังคมศาสตร์
 9. วิกรานต์ กล่าวปิยะ (อู๋) รองประธาน และฝ่ายแสง จากคณะเกษตรศาสตร์
 10. รัฐเขตต์ แสงอ่อน (บาส) นักแสดง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. พัชรา ทำทอง (ออย) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 12. นพปฏล พงศ์ศรีวรรณ (ป๊อป) นักแสดง จากคณะสังคม รัฐศาสตร์
 13. เบญจวรรณ ไม้รอด (เปา) นักแสดง จากคณะแพทย์ศาสตร์
 14. วิลาสินี วงศ์ขัติยะ (ไอซ์) นักแสดง จากคณะมนุษยศาสตร์
 15. เบญจพร แผ่นคำ (แตง) นักแสดง จากคณะเทคนิคการแพทย์
 16. กฤษณรักษ์ มณฑาทอง (อู๋) นักแสดง จากคณะมนุษยศาสตร์
 17. ธีราภรณ์ จรดล (แอน) นักแสดง จากคณะศึกษาศาสตร์
 18. บดินทร์ ชลิตตะ (เติ้ล) นักแสดง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
 19. ยศวรรธน์ ศุภวทิตพัฒนา (เหมา) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 20. กมลศักดิ์ แก้วคำฟู (แต๊ก) นักแสดง จากคณะเกษตรศาสตร์
 21. รัฐภูมิ เตไชยกุล (เอ็กซ์) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 22. พัชานันท์ ยศบุญเรือง (คิว) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 23. สุภกิจ ไชยพุฒ (ตู่) นักแสดง จากคณะเกษตรศาสตร์
 24. นราวัลลภ์ รัตนวิจิตร (เมย์) นักแสดง จากคณะมนุษยศาสตร์
 25. ชลิดา โพธิศรี (ฟิล์ม) นักแสดง จากคณะสังคมศาสตร์
 26. พีรดา จิตนุยานนท์ (พีร์) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 27. อมราภรณ์ พุทธิพิทยาภรณ์ (อัม) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 28. พัชราภรณ์ เครือดวงคำ (นิ่ม) นักแสดง จากเทคนิคการแพทย์
 29. อรพร พรมแก้วงาม (หนุน) นักแสดง จากคณะมนุษยศาสตร์
 30. วรางคณา ลักษณา (ดรีม) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 31. ชุติมา ชาญชยศึก (เอ๋) นักแสดง จากคณะวิทยาศาสตร์
 32. รังสรรค์ กุศล (สรรค์) นักแสดง จากคณะทันตแพทยศาสตร์
 33. อดิเทพ ธรรมใจกูล (โก) ผู้ควบคุมการแสดง จากคณะเทคนิคการแพทย์
 34. คมกริช อินนันชัย (กริช) นักแสดง จากคณะสังคมศาสตร์
 35. ภัทรนันท์ โค้วตระกูล (หยง) Cheer leader จากคณะแพทย์ศาสตร์
 36. พงษ์เทพ คล่องแคล่ว (แบงค์) นักแสดง จากคณะวิศวะ
 37. ผุชพงษ์ ธิวงศ์ (โต้ง) Cheer leader จากคณะเทคนิคการแพทย์
 38. สุรีรัตน์ ไชยชนะ (แตง) Cheer leader จากคณะเทคนิคการแทพย์
 39. เลอสรร คำเมืองใจ (เบิ้ล) นักแสดง จากคณะเกษตรศาสตร์
 40. ภาพชัด ๆ ของ 1 ใน 4 สาว
 41. ภาพชัด ๆ ของ 1 ใน 4 สาว
 42. ภาพชัด ๆ ของ 1 ใน 4 สาว
 43. ภาพชัด ๆ ของ 1 ใน 4 สาว
 44. ทายสิว่าผมจะเขียนว่าอะไร ตรงนี้
 45. นักแสดง
 46. นักแสดง
 47. นักแสดง
 48. บ้านที่ใช้ฝึกซ้อม เรียกกันว่าบ้านคึ 16
 49. รวมทั้งปี 1 รุ่นพี่ และนักแสดง เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 45 หลังซ้อมเพลงหมู่
 50. หน้าตาบัตร ที่ออกแบบเป็นรูปกล่องไม่ขีด
 51. นักแสดงทีมละคร
 52. นักแสดงทีม performance ที่มีชุดย่อยอีกหลายชุด
 53. 4 นักแสดง ที่ขอเอ่ยปากชมว่ายอด
 54. กล่าวขอบคุณ
 55. นักคอมพิวเตอร์ ยอมรับว่า Projector ยอดมาก
 56. จับมือกันร้องเพลง
 57. ผู้หญิงแถวบน
 58. ผู้กำกับ
 59. ทีมคอมพิวเตอร์ และ Projector
 60. ชุดดำหลังเวที
 61. หน้าโรงภาพยนต์ (ฟ้าลานาเก่า)
 62. นักดนตรี ท่าทางเป็นมืออาชีพ นะนี่
 63. ผู้ดูแลน้ำ ขนม
 64. ศิษย์น้อง ซ้อมเสียง
 65. ศิษย์น้อง ซ้อมเสียง
 66. ศิษย์น้อง ซ้อมเสียง
 67. ศิษย์น้อง ซ้อมเสียง
 68. ศิษย์น้อง ซ้อมเสียง
 69. 4 หนุ่ม ถ้าชุดเต็มจะมีอีกสี่สาวเสื้อน้ำเงิน
 70. Cheer leader น่ารักมาก ๆ ยอมรับเลยครับ
 71. 4 สาว ถ้าชุดเต็มจะมีอีกสี่หนุ่งเสื้อขาว
 72. ขนมหน้าโรง เกรงว่าในโรงไม่สะดวกมังครับ
ประธานคึ ศราวุธ คณิตปัญญาเจริญ
รองประธานคึวิกรานต์ กล่าวปิยะภมรกุล
ณัฐธิดา ไชยวรรณ
ป๋อม 0-1884-8601
เหรัญญิกรัตนา อยู่รักญาติ
เอกสารลักษณารีย์ ศุภรัชต์เศรณี
ประชาสัมพันธ์ธีรพล พูลทวี
สวัสดิการพรสุภา เอกถมยา
พัสดุกิติรัตน์ แก้วธรรมชัย
ประสานงานศศิธร ฟังอารมณ์
อุปกรณ์รุ่งนภา ฟองทา
Back stageสุรเชษฐ์ รอบคอบ
ควบคุมการแสดงกฤษดาพร เชียงมูล
รัทรินทร์ อินต๊ะวงศ์
จุฑาทิพย์ จันทรา
สืบสกุล ต๊ะปัญญา
ศิลปกรรมชัชวาล เรื่อศรีจันทร์
ทัศวัจน์ วงศ์ต่อม
แสง effectอุทัย ชัยรุ่งมณีดำรง
วิกรานต์ กล่าวปิยะภมรกุล
เสียงสิทธินัย หมื่นตาบุตร
กำกับเวทีสุเมธ เชาว์เสาวภา
กำกับโรงละครศุภลักษณ์ ขจรคำ
ณัฐพล ประวัติเรืองศรี
costumeสุวิมลวดี คนฟู
พันธุ์มาลี พันธุ์ผจญ
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ธีรเดช อ๊อดปัญญา
ชูพล ศรีไพร
Boom ร้องเพลงจเร พิชัยกำจรวุฒิ
วรุตม์ บุตราช
รนชัย อินพรหม
ปภัส มาคำจันทร์

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223