form เปิดตาราง #1

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 4.1 :: form เปิดตาราง #1
:: ธรรมดา ::

> ข้อควรทราบ <
ตอนนี้ง่ายมาก เพราะสร้างฟอร์มขึ้นมา โดยกำหนดตาราง ชื่อ catalog มาใช้ในฟอร์ม แล้วก็เลือก รายชื่อเขตข้อมูล จะแสดงรายชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด ของตารางนั้น แล้ว click พร้อมกดปุ่ม Ctrl ทุก field จากนั้นใช้ mouse ลาก field มาไว้ใน ฟอร์ม เป็นอันเรียบร้อย
ฟอร์มนี้จะมีหน้าที่แสดงข้อมูลจากตาราง สามารถเพิ่มข้อมูล ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ทันที
ขั้นตอนที่ 1 :
เมื่ออยู่ใน database windows แล้วเลือก form จากนั้นเลือก สร้างใหม่ จะสามารถขึ้นหน้าต่างหน้านี้ขึ้นมา ให้เลือกว่าจะสร้าง form วิธีไหน ปกติผมชอบใช้ design view เพราะสามารถคุมได้ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องศึกษาการควบคุมให้เข้าใจเท่านั้น
ตัวอย่างนี้ตอนสร้างใหม่พร้อมเลือกตาราง catelog

ขั้นตอนที่ 2 :
เมื่อเลือกปุ่มที่มีสีแดงวงไว้ จะเกิดตารางที่ชื่อว่า field list ให้นำ field ทั้งหมด มาใส่ใน form จะได้ผลดังภาพ
ตัวอย่างนี้แสดงการนำ field มาใส่ใน form

ขั้นตอนที่ 3 :
ถ้าต้องการทำงานเลยให้เลือกกดปุ่ม ที่วงสีน้ำเงินดับภาพด้านบน จะได้ผมดังภาพด้านล่าง ซึ่งทำงานกับตาราง catelog ได้ทันที แต่ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขฟอร์ม ให้กดปุ่มที่มีวงกลมสีเหลืองล้อมรอบ
ตัวอย่างนี้แสดงฟอร์มที่ทำงานกับตาราง catalog


ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223