วิดีโอช่วยสอน (VAI = Video Assisted Instruction)

ปรับปรุง : 2560-11-22 (เพิ่ม time lapse)
วิดีโอช่วยสอน (VAI) คืออะไร
VAI (VAI = Video Assisted Instruction) คือ สื่อมัลติมีเดีย หรือสื่อผสมที่ใช้นำเสนอรายละเอียดแต่ละบทเรียนตามแผนการสอน สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการสอนให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ประกอบการบรรยายทั้งก่อนบรรยายแล้วจับประเด็นสำคัญมาขยายความในชั้นเรียน หรือหลังบรรยายในกรณีที่นักเรียนตามบทเรียนไม่ทัน แล้วยังช่วยให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนด้วยตนเอง หรือช่วยนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในชั่วโมงบรรยายปกติ
+ Download : flv & mp4 player
+ http://youtube.com/user/thaiabcvdo
+ http://youtube.com/user/gthaiall
+ http://youtube.com/user/thaiallvdo
Open Source
Download

คลิ๊ปสาธิตหัวข้อ 2.7
งานรูปแบบที่ 4 (เริ่มกลางปี 2553) การจัดทำวีดีโอช่วยสอน เผยแพร่ทั้งขั้นตอน และตัวอย่างผ่านสื่อมัลติมีเดีย เป้าหมายคือ เพื่อนร่วมงาน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป แล้วเผยแพร่ใน youtube.com เพื่อให้สืบค้นได้ง่าย โดยใช้โปรแกรม camstudio บันทึกเหตุการณ์บนจอภาพ และเสียงจากไมค์เป็นแฟ้ม .avi

be your shoeself บทเรียนจากคลิ๊ปนี้
- เป็นแรงบันดาลใจที่จะ "ไม่ยอมแพ้"
- ความสำเร็จแลกด้วย "ความพยายาม"
- ถ้าไม่มีพรสวรรค์ ก็ต้องใช้ "พรแสวง"
+ การสร้างสามัญสำนึก และการป้องปราม
วิดีโอ (video) หรือ วีดิทัศน์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความบันเทิงในบ้าน ใช้ต่อพ่วงกับโทรทัศน์ มีระบบหลักๆ คือ NTSC PAL และ SECAM
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่า video เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกับ television ซึ่งมีคำไทยใช้ว่า โทรทัศน์ แล้ว สมควรคิดหาคำไทยใช้กับ video ด้วยโดยคำที่จะคิดขึ้นนี้ควรจะมีคำว่า "ทัศน์" ประกอบอยู่ด้วย เพื่อให้เข้าชุดกัน และควรหาคำที่จะมีเสียงใกล้เคียงกับคำทับศัพท์ที่นิยมใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้มีการยอมรับศัพท์ที่คิดขึ้นได้ง่าย
คำ video เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า "มองเห็นได้, เห็นเป็นรูปภาพได้, เกี่ยวข้องกับรูปภาพ" พจนานุกรมต่างประเทศหลายเล่มเก็บความหมายไว้เท่ากับ television ด้วย
ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา กรรมการท่านหนึ่ง ได้เสนอคำ วีติ ซึ่งเป็นคำสันสกฤตที่อาจจะแปลงอักขระเป็น วีดิ ในภาษาไทยได้และมีเสียงใกล้เคียงกับ video ด้วย คำ วีติ ในภาษาสันสกฤตแปลว่า enjoyment, pleasure เมื่อนำคำ "ทัศน์" มาลงท้ายในลักษณะเดียวกับคำโทรทัศน์ จะลงรูปเป็น วีดิทัศน์ ซึ่งหากจะแปลความหมายอย่างง่าย ๆ ก็อาจแปลได้ว่า เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความเพลิดเพลิน แต่ถ้าแปลตรงตามตัวก็แปลว่า "เกี่ยวกับภาพเพื่อความเพลิดเพลิน" [1]
แนะนำ : Addons ของ firefox ที่ใช้ร่วมกับยูทูป

เล่าสู่กันฟังเรื่อง "รูปแบบงานอดิเรกของผม"
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 ผมมีงานอยู่ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การเขียนเนื้อหา หนังสือ บทความในหนังสือพิมพ์ แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก เฟรสบุ๊ค หรือเว็บไซต์ รูปแบบที่ 2 การรวมซอฟท์แวร์และเนื้อหา จัดทำเป็นระบบ personal web server ในชื่อ แก้วสารพัดนึก เผยแพร่ผ่าน thaiabc.com เพื่อให้ผู้ใช้มีเว็บไซต์ระบบอีคอมเมอร์ซ อีเลินนิ่ง บทความที่น่าสนใจ และฝึกพัฒนาโปรแกรมภาษา php + mysql และ perl ทำได้ง่าย รูปแบบที่ 3 การเปิดบริการฟรีเว็บโฮสติ้ง ให้เรียนรู้วิธีการ ทำงานส่งอาจารย์ และเผยแพร่โค้ดสำหรับเปิดบริการฟรีเว็บโฮสติ้งในองค์กร โดยพัฒนาเป็น Open source เผยแพร่ผ่าน thainame.net
ตัวอย่าง : สื่อมัลติมีเดีย
เพื่อนำไปใช้ตัดต่อวิดีโอ

+ media: FB Problem
+ media: Counter+Green
+ media: CommonCraft
+ mpg: Flower
+ mpg: Family
+ midi: วิมานดาว
+ mp3: รวมเพลงเก่าโยนก
+ jpg:Wallpaper.yenta4
* Player: GOM
* Player: VLC

เทียบ youtube กับทีวี

คลิ๊ป นักศึกษา
คลิ๊ป ม.เนชั่น
B
E
S
T
สุดยอดคลิ๊ป : เตือนสติ ความพอดี (DTAC)สุดยอดคลิ๊ป : จากใจพ่อ (Google)คลิ๊ป : ซ้อนวิดีโอ
อีกสุดยอด : กรุ๊งกริ๊ง :: ลูกนกรีดน้ำหนัก 131->63 :: มา แชมป์หนังสติ๊ก :: [เว็บไซต์ : ประกวดหนังสั้น]
แนะนำแหล่งเก็บแฟ้มออนไลน์ฟรี [ Free Cloud Storage Register : คลิ๊ก]
...
1. เทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
1.1 การดาวน์โหลดหนังจากยูทูป ด้วย IE 2553-07-29
1.2 การเข้าควบคุมเครื่องจากระยะไกล 2553-08-02
1.3 การใส่กรอบภาพหรือซ้อนภาพ 2553-08-09
1.4 แปลงภาพมาเป็นตัวอักษรภาษาไทย 2553-08-10
1.5 การเปิดบริการ Wireless ผ่าน Wireless Adapter 2553-08-13
1.6 การรวมแฟ้มและการแตกแฟ้ม 2553-08-23
1.7 การดาวน์โหลดหนังจากยูทูป ด้วย Firefox 2553-08-27
1.8 การสำรองข้อมูลด้วย Backup ของ Windows 2553-09-04
1.9 การกำจัดไวรัส Hakaglan.i worm โดยไม่ใช้ Antivirus 2553-10-05
1.10 เล่าปัญหาการใช้กล้องวิดีโอ DCR Sony 2553-12-20
1.11 การสมัคร และส่งงานใน yammer.com 2556-07-07
1.12 การติดตั้งฟอนต์ราชการไทย # 2553-11-05

...
2. การจัดการวิดีโอเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
2.1 การต่อวิดีโอด้วย Movie Maker 2553-07-26
2.2 การตัดวิดีโอด้วย Format factory 2553-07-27
2.3 การตัดวิดีโอด้วย Total video converter 2553-07-27
2.4 การต่อวิดีโอด้วย Ulead 2553-07-28
2.5 การต่อวิดีโอด้วย Proshow 2553-07-28
2.6 การต่อวิดีโอด้วย PowerDirector 2553-08-06
2.7 การบันทึกเหตุการณ์บนจอภาพด้วย CamStudio 2.0 2553-09-20
2.8 การซ้อนวีดีโอและลบ Background ด้วย Proshow 2553-09-20
2.9 หนังสั้น ผู้หญิงกับการทำลายล้าง ตอนที่ 1 2553-09-25
2.10 หนังสั้น ผู้หญิงกับการทำลายล้าง ตอนที่ 2 2553-09-25
2.11 หนังสั้น วิทยากรกระบวนการ สถานการณ์บ้านดาเล 2553-10-03
2.12 ตัวอย่าง วีดีโอคลิ๊ปแบบ Hight Quality ด้วย WMM 2553-12-06
2.13 ตัวอย่าง ลบพื้นสีเขียวหลังซ้อนคลิ๊ปวีดีโอด้วย proshow producer 2554-12-22
2.14 ตัวอย่างผลงานจาก โปรแกรมบันทึกจอภาพ Camtasia 7.1 2555-05-30
2.15 การซ้อนคลิ๊ปวีดีโอด้วย proshow โดย เปรม อุ่นเรือน 2555-02-13
2.16 ตัวอย่าง Style เปลี่ยน Slide สวย ของ proshow producer 2558-09-20

...
3. การสร้างภาพยนตร์ด้วย Macromedia Flashเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
3.1 การสร้างภาพยนต์ และนำไปใช้ในเว็บเพจ 2553-08-12
3.2 การบันทึกเสียง และใส่เสียงในภาพยนตร์ 2553-08-13
3.3 การวาดภาพคนให้เดินไปข้างหน้า 2553-08-13

...
4. การใช้งาน Gimp สำหรับ Retouchเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
4.1 การใส่ขอบมน และเงาให้กับภาพ เป็นป้ายในเว็บเพจ 2553-08-21

...
5. Blog ด้วย Wordpress.comเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
5.1 การลงทะเบียนขอใช้เวิร์ดเพรส 2553-07-30
5.2 การเพิ่มบันทึกใหม่ในเวิร์ดเพรส 2553-07-30

...
6. e-Learning ด้วย Moodle.orgเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
6.1 การสมัครใช้อีเลินนิ่ง 2553-07-31

...
7. Webpage ด้วย Dream Weaverเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
7.1 การเขียนเว็บเพจด้วย Dream Weaver 2553-08-11

...
8. Linux & DOS Commandเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
8.1 การเขียนเว็บเพจ 3 หน้าด้วย DOS Command # # 2553-08-08
8.2 การใช้ terminal emulator บน tab 10.1 # 2556-12-01

...
9. Microsoft Officeเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
9.1 การเขียนเว็บเพจด้วย word 2003 อย่างง่าย 2553-08-01
9.2 การสร้างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองด้วย PowerPoint 2553-08-01
9.3 การทำแฟ้มเอกสารด้วย Microsoft Word ให้เริ่มหน้า 1 หลายครั้ง 2553-09-05
9.4 การแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก 2553-11-03
9.5 การสร้างเอกสารนำเสนอด้วย Powerpoint เบื้องต้น 2554-01-09
9.6 เฉลยข้อสอบ IT Examination : word excel powerpoint and windows 2557-03-26
9.7 การใช้ pivot table กับ lookup และ vlookup 2557-11-10

...
10. Free Webhostingเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
10.1 การสมัครขอพื้นที่โฮมเพจฟรี ของ thainame.net 2553-08-08
10.2 การสมัครขอพื้นที่โฮมเพจฟรี ของ 7host.com 2553-11-21

...
11. บรรยาย (Lecture)เชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
11.1 ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ # 2553-08-29
11.2 การแปลงนิพจน์ Infix เป็น Postfix แบบสลับที่ # 2553-08-29
11.3 การแปลงนิพจน์ Infix เป็น Postfix แบบ stack # 2553-08-31

...
12. การโปรแกรมภาษาจาวา (Java)เชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
12.1 การเขียน/แปล/ประมวลผล ด้วย 3 editor 2553-09-09
12.2 การเขียน/แปล/ประมวลผล ด้วย 2 editor v.7u1 [#] 2554-11-14
12.3 การเขียน/แปล/ประมวลผล ด้วย eclipse บน android [#] 2555-05-30

...
13. การโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP)เชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
13.1 การจัดการข้อมูลใน MySQL ด้วยภาษา PHP # 2553-09-08

...
14. ข่าว และเหตุการณ์ Social Networkเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
14.1 facebook.com ฐานใหม่คนล้มเจ้า 2554-01-11
14.2 นักศึกษา ลั่นล้า คุยปัญหารักใน fb 2554-01-16
14.3 เดี่ยว 9 โน๊ต อุดม ตอน facebook 2554-12-27
14.4 เพลง กินก่อนถ่ายทีหลัง (Eat - Then - Snap) 2557-03-26
14.5 เพลง เฟสบุ๊ค ถูกใจ๋ - เหินฟ้า 2557-03-01

...
21. กิจกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเนชั่นเชื่อมโยงวันที่เผยแพร่
21.1 การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 2553-08-18
21.2 การจัดทำข้อตกลงภาระงานคณาจารย์ # 2553-08-21
21.3 การใช้บริการสำนักหอสมุด 2553 # 2553-10-29
21.4 สาธิต Video Conference ด้วย Skype โดย ดร.อติชาต 2553-11-03
21.5 แนะนำมหาวิทยาลัย จัดทำโดย Eduzones.com 2553-12-06
21.6 แนะนำมหาวิทยาลัย 2553 2553-12-06
21.7 กีฬา อพร. ปี 2553 2553-12-06
21.8 ซุ้มรับปริญญา 2553 2553-12-18
21.9 ปล่อยโคมลอย 2553 2553-12-30
21.10 การใช้บริการสำนักหอสมุด 2554 2554-11-29
21.11 แผนที่ไปมหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation Map) 2553-07-22
21.12 วิธีเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปลำปาง 2553-08-08
21.13 สาธิต ติดตั้งดิจิตอลทีวี ของมหาวิทยาลัย 2553-09-14

...
22. ชุดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเนชั่นAddress
22.1 คุณภาวุธ tarad.com สอน e-marketing http://www.ustream.tv/channel/nation-university
22.2 รู้เขารู้เรา กับ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย http://www.ustream.tv/channel/nationulampang
22.3 อ.ดร.อติชาต บรรยายเรื่อง e-learning http://storify.com/ajburin/introduction-to-e-learning

...
23. จังหวัดลำปางAddress
23.1 Indra Ceramic - English version http://youtube.com/watch?v=2GD3UYTFRUM
23.2 Indra Ceramic - Chinese version http://youtube.com/watch?v=pGW90CojXss
23.3 Indra Ceramic (อินทราเซรามิค) หนุ่มชาวญี่ปุ่น http://youtube.com/watch?v=MO5m1VgcwQE
23.4 Indra Ceramic (อินทราเซรามิค) ผลิตและส่งออก http://youtube.com/watch?v=yrf0jotoO8w
23.5 Indra Outlet @ Hangchat (สาขาห้างฉัตร) http://youtube.com/watch?v=NXY-mALy0Vo
23.6 ลำปางเมืองรถม้า ลำปางหนาเจ้า : แคท รัตกาล http://youtube.com/watch?v=FqqUdnvCPO4
23.7 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล : แคท รัตกาล http://youtube.com/watch?v=L9grtBeYf98
23.8 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย : แคท รัตกาล http://youtube.com/watch?v=TfX-QebiCtg
23.9 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน : แคท รัตกาล http://youtube.com/watch?v=3b7WVdTeWJw
23.10 Homestay บ้านป่าเมี่ยง : แคท รัตกาล http://youtube.com/watch?v=UxpEdiUwLRY
23.11 เที่ยวไทยไม่ตกยุค จ.ลำปาง 47-1 http://youtube.com/watch?v=ZqDgr1rGeI8
23.12 เที่ยวไทยไม่ตกยุค จ.ลำปาง 47-2 http://youtube.com/watch?v=faR6t3ahnQE
23.13 เที่ยวไทยไม่ตกยุค จ.ลำปาง 47-3 http://youtube.com/watch?v=TODZfLSFLSQ
23.14 พินิจนคร : นครลำปาง (27 ก.ค. 54) 1/3 http://youtube.com/watch?v=iVmLoH4Y4hc
23.15 พินิจนคร : นครลำปาง (27 ก.ค. 54) 2/3 http://youtube.com/watch?v=r79AQrG6V8A
23.16 พินิจนคร : นครลำปาง (27 ก.ค. 54) 3/3 http://youtube.com/watch?v=D56PhbeaEPk
23.17 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อ.แจ้ห่ม http://youtube.com/watch?v=laJrZ0g_TSg (Drone)
23.18 LP001 ทีม Movie mode [LB] http://youtube.com/watch?v=6kdAvSXo8FQ [ชนะเลิศ]
23.19 LP004 ทีมสามแช๊ะ [LB] http://youtube.com/watch?v=0sUJA7b2sA0
23.20 LP006 ทีมท๊อปทีม [LB] http://youtube.com/watch?v=vCOCPz6HfXM
23.21 LP009 ทีมละอองฟิล์ม [LB] http://youtube.com/watch?v=w7qqMcknKdU
23.22 LP011 ทีม Net Studio [LB] http://youtube.com/watch?v=Mj4RzvpN5lI
23.23 LP014 ทีมละอ่อนบ้านเฮา [LB] http://youtube.com/watch?v=5cv-NCb3oVI
23.24 LP028 ทีม Tiger Films [LB] http://youtube.com/watch?v=_JRYq-Pc1gg [เทคนิคภาพเยี่ยม]
23.25 LP047 ทีม Metronome [LB] http://youtube.com/watch?v=BKfCap2j-1c [รองที่ 1]
23.26 LP064 ทีม สมาคมนิยมทำหนังฯ [LB] http://youtube.com/watch?v=gbovuaRZN60
23.27 LP091 ทีม ณ นครแห่งความสุข [LB] http://youtube.com/watch?v=gwg0lIVyGlw [รองที่ 2]
23.t1 นักศึกษา ม.เนชั่น นำเที่ยวลำปาง http://youtube.com/watch?v=voo9JZDnSQs
23.t2 เทยเที่ยวไทย 2012-07-06 พาเที่ยวลำปาง http://youtube.com/watch?v=6flvAa7zvt4
23.t3 สารคดีท่องเมืองลำปาง ม.3/1 ร.ร.ประชาวิทย์ลำปาง http://youtube.com/watch?v=PfEiZqBedxc
23.t4 เที่ยวตลาด กาดกองต้า ช่อง 5 http://youtube.com/watch?v=Pv3EeShsj-Y
23.s1 เพลงร่ำเปิงลำปาง http://youtube.com/watch?v=0VOTqyvKpFI
23.s2 เพลงหนุ่มลำปางตามเมีย : ชายอนันต์ เขลางค์นคร http://youtube.com/watch?v=OmA5PH8KwH8
23.s3 เพลงสาวก๋าไก่ : แคท รัตกาล http://youtube.com/watch?v=bV4Znd6a6QA

...
24. รวมสอน Microsoft Office [tips]Address
24.1 ม.บูรพา word2010-th [7.31] [1/6] http://youtube.com/watch?v=sMnXZMCr90k
24.2 irp2com word2010-th [15.24] http://youtube.com/watch?v=lo68m90lxPk
24.3 O'Reilly word2010-en [21.26] [1 /16] http://youtube.com/watch?v=cO5ENzF_VrE
24.4 Nexstara word2010-en [10.30] [1/33] http://youtube.com/watch?v=oocieLn6umo
24.5 Sali word2010-en [1.38.38] http://youtube.com/watch?v=fUkh3yWm3d4
24.6 ม.บูรพา powerpoint2010-th [14.59] [1/2] http://youtube.com/watch?v=L8sYfTLb8to
24.7 ครูสุกานดา powerpoint2010-th [13.55] http://youtube.com/watch?v=bxdR4hOvjFU
24.8 Tale powerpoint2010-en [22.25] [1/8] http://youtube.com/watch?v=0llYYM_GwR8
24.9 Devilblue excel2007-th [10.42] [1/10] http://youtube.com/watch?v=mGBjQgxz12w
24.10 มานพ excel2007-th [14.13] [5/12] http://youtube.com/watch?v=atgplld1cho
24.11 9expert excel2010-th [12.44] [1/50] http://youtube.com/watch?v=nhjsZFUSpb4
24.12 น้องวิ word2007-th [13.26] http://youtube.com/watch?v=oiuA7FBbNbk
24.13 น้องชาย word2010-th [6.18] http://youtube.com/watch?v=lkg32IjbI1o

...
25. Common CraftAddress
25.1 Augmented Reality https://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY
25.2 Twitter https://www.youtube.com/watch?v=jGbLWQYJ6iM
25.3 Social networking https://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc

...
31. มหาวิทยาลัยเนชั่นในสื่อวันที่เผยแพร่
Spot
31.Spot.01 Spot เมล็ดพันธุ์ของมืออาชีพ 4 คณะ 5 หลักสูตร 2555-11-08
31.Spot.02 Spot นักศึกษาเรียนจริงปฏิบัติจริง ตอน ทำงานออกทีวี 2555-03-29
31.Spot.03 Spot นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจได้ฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ปี 1 2555-03-23
31.Spot.04 Spot นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 2555-03-21
31.Spot.05 Spot แนะนำมหาวิทยาลัย 2555-03-21
31.Spot.06 Spot แนะนำมหาวิทยาลัย ลำปาง 2555-05-14
31.Spot.07 Spot แนะนำมหาวิทยาลัย ลำปาง : สุทธิชัย หยุ่น 2555-05-14
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
31.0.01 มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือเนชั่น (thai) 2554-06-26
31.0.02 มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือเนชั่น (english) 2557-01-13
31.0.03 มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือเนชั่น (english 5 นาที) 2557-01-13
31.0.04 นำเสนอมหาวิทยาลัย 2556 (รุ่น 1 - เจม ) 2555-12-25
31.0.05 นำเสนอมหาวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2556 (รุ่น 5 - 4 คณะ 9.01) 2556-06-12
31.0.06 นำเสนอมหาวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2556 (รุ่น 5 - ตัด 4.00) 2557-07-18
31.0.07 เพลงเหนือฟ้าคือฟ้า 2555-06-12
31.0.08 ข่าวเปิดตัวมหาวิทยาลัยเนชั่น ของเครือเนชั่น 2554-02-21
31.0.09 หนังสั้น พาหัวใจไปสู่ฝัน 1/2 2552-01-12
31.0.10 หนังสั้น พาหัวใจไปสู่ฝัน 2/2 2552-01-12
31.0.11 มหาวิทยลัยเนชั่น ในรายการชาวกรุง : คิดต่างสร้างปัญญา 2552-01-12
31.0.12 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม แนะนำมหาวิทยาลัยเนชั่น ในรายการสยามสาระพา 2555-05-30
31.0.13 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม แนะนำมหาวิทยาลัยเนชั่น ประเด็นสหกิจศึกษา ในเนชั่นยู อัพเดท ตอน 6 2555-05-20
31.0.14 Poster slide : University in the park 2555-05-14
31.0.15 Why .. Nation University 2556-09-19
31.0.16 ทัวร์ห้องเรียน และห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ 2557-01-15
31.0.17 คลิ๊ปมุมสูง มหาวิทยาลัยเนชั่น v.1 วิวรอบมหาวิทยาลัย 2557-08-19
31.0.18 คลิ๊ปมุมสูง มหาวิทยาลัยเนชั่น v.2 ปฐมนิเทศ 57 + เพลงเหนือฟ้าคือฟ้า # 2557-08-24
31.0.19 แนะนำเครือเนชั่น และมหาวิทยาลัย + เทพชัย v.2014 [engl] 2557-01-24
31.0.20 แนะนำเครือเนชั่น และมหาวิทยาลัย v.2014 [engl org] 2557-01-24
คณะนิเทศศาสตร์
31.1.01 อ.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว แนะนำคณะนิเทศศาสตร์ (spot) 2555-05-10
31.1.02 อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง แนะนำคณะนิเทศศาสตร์ ในรายการสยามสาระพา 2555-05-10
คณะบริหารธุรกิจ
31.2.01 ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ แนะนำคณะบริหารธุรกิจ (spot) 2555-05-16
31.2.02 อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์ แนะนำคณะบริหารธุรกิจ ในรายการสยามสาระพา 2555-05-16
31.2.03 อ.ต่อบุญ พ่วงมหา แนะนำหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ในเนชั่นยู อัพเดท ตอน 3 2555-05-18
31.2.04 อ.จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์ แนะนำหลักสูตรบัญชี ในสตูดิโอ 2556-12-25
31.2.05 คุณวรุณกาญจน์ สุริยะ แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในสตูดิโอ 2556-12-25
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
31.3.01 ดร.สุจิรา หาผล แนะนำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรายการสยามสาระพา 2555-05-23
31.3.02 อ.ดร.สุจิรา หาผล แนะนำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในเนชั่นยู อัพเดท ตอน 9 2555-05-24
31.3.03 อ.ดร.สุจิรา หาผล แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในเนชั่นยู อัพเดท ตอน 10 2555-05-29
31.3.04 อ.ดร.สุจิรา หาผล แนะนำคณะ ในห้องสตูดิโอ 2556-12-29
31.3.05 อ.อาภาพร ยกโต แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในห้องสตูดิโอ 2556-12-29
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
31.4.01 อ.เบญจวรรณ นันทชัย แนะนำคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรายการสยามสาระพา 2555-05-03
31.4.02 อ.เบญจวรรณ นันทชัย แนะนำคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในเนชั่นยู อัพเดท ตอน 8 2555-05-24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
31.5.01 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (spot) 2555-05-22
31.5.02 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเนชั่นยู อัพเดท ตอน 7 2555-05-22
31.5.03 อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้องสตูดิโอ 2556-12-25
31.5.04 นักศึกษากล่าวถึงการเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในห้องสตูดิโอ 2556-12-25
บัณฑิตศึกษา
31.6.01 อ.ดร.สุจิรา หาผล แนะนำคณะ ในห้องสตูดิโอ 2556-12-29
31.6.02 คุณวรุณกาญจน์ สุริยะ แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในสตูดิโอ 2556-12-25
กิจกรรมที่น่าสนใจ
31.7.01 ชีพจรข่าว พิธีประสาทปริญญา ม.เนชั่น ธ.ค.2012 2555
31.7.02 เอ๋ รายงานข่าว พิธีประสาทปริญญา ม.เนชั่น ธ.ค.2012 2555
31.7.03 บรรยากาศหลากหลาย พิธีประสาทปริญญา ม.เนชั่น ธ.ค.2012 2555
31.7.04 พิธีประสาทปริญญา ม.เนชั่น ม.ค.2015 2558
31.7.05 NTU Freshy Idol 2015 2558
31.7.06 Time lapse พิธีประสาทปริญญา ม.เนชั่น ม.ค.2015 โดย true faster 2558
31.7.07 Time lapse แปรขบวนเป็นรูปเลข 9 NTU และจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง 2559
31.7.08 พุ่มพวง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ลำปาง Freshy night 2015 2559
31.7.09 รามเกียรติ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ลำปาง ใน Freshy night 2016 2559
31.7.10 ม.เนชั่น รวมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง โดย สราวุธ 2559
31.7.11 ข่าว ม.เนชั่น ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง ใน เสิร์ฟข่าว NationTV 22 2559
31.7.12 ข่าว ม.เนชั่น ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง โดย พี่นิเวศน์ 2559
31.7.13 Time lapse ประเพณีพี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา 2559

...
32. งานนักศึกษาในรายวิชา (Student clip)Address
32.1 - 53/1 : COMP 100 - สร้างสรรค์ http://youtube.com/playlist?list=PLF74277B5D0058570
32.2 - 53/2 : COMP 100 - สร้างสรรค์ http://youtube.com/playlist?list=PLDBB012DED461CF44
32.3 - 54/1: COMP 100 - สร้างสรรค์ http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQx5lUn-lVwZ3YiDgpbudcOG
32.4 - 54/1: COMP 100 - เดี่ยวแนะนำตัว http://youtube.com/playlist?list=PL7268B3DB74E1130C
32.5 - 54/1 : BCOM 500 - การบริหาร http://youtube.com/playlist?list=PL7A84230097DF5B7A
32.6 - 54/1 : PSYC 101 - ถูกลบเยอะ http://youtube.com/playlist?list=PL995CD70DE2C16CEF
32.7 - 54/2 : PEHR 100 - กีฬา http://youtube.com/playlist?list=PLD41029075C2BA7BC
32.8 - 54/2 : COMP 100 - โชว์เทคโน http://youtube.com/playlist?list=PLA4B051DDBDDE0742
32.9 - 54/2 : COMP 100 - สร้างสรรค์ http://youtube.com/playlist?list=PL94E7053E7027250D
32.10 - 55/1 : PUBA 533 - นโยบายเดี่ยว http://youtube.com/playlist?list=PL6E07DF5DD7ED9CA2
32.11 - 55/1 : TECH 101 - คนดี http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzJHHmB8COOWuCeHsYggHqf
32.12 - 55/1 : TECH 101 s.1 - ITเดี่ยว http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQwv8-eUAAsYSOUv3i-9uHaA
32.13 - 55/1 : TECH 101 s.2 - ITเดี่ยว-เจม http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzchdTeuu9FayiV3B2Q2Tib
32.14 - 55/2 : TECH 101 - Music Video http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzg1OkUgr6sttidWHRRuJSu
32.15 - 55/2 : HRMT 423 - Motivation http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQxref8-uFbn23vc8ajrpZ-l
32.16 - 56/1 : PUBA533 & EDAD527 http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzkcYlKPzbJ8CVgSl3tz5me
32.17 - 56/1 : TECH 101 s.1 ac+mk http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQxZPzSXWCfin7-IsNYEjfU5
32.18 - 56/1 : TECH 101 s.3 nited http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzUISB0lerlSSb-QDn2_SC-
32.19 - 56/2 : TECH 101 pubh http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQwAyjq0bs2HxTpKZI348duy
32.20 - 57/1 : TECH 101 s.1 nited http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQyC-oc6oWT1-nYxueIevfy8
32.21 - 57/1 : TECH 101 s.3 ac+mk http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQybnbDkRye-ULW7j-aqGBkG
32.22 - 57/2 : TECH 101 s.1 pubh https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzM3QYencAiWRT2iIa7kXfo
32.23 - 58/1 : TECH 100 s.1 pubh https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQx07CFY9z00oiMWuFUoesn1
32.24 - 58/1 : TECH 100 s.2 busi https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQxdFygiITDMWJbl5eUjWhq-
32.25 - 58/1 : TECH 100 s.3 IT https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQz7GDS2IrofSab8pUMxpemQ
32.26 - 58/1 : TECH 100 s.4 Nited https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQypsAXOayJNgpWJ4uxj5nKN
32.27 - 58/2 : TECH 100 s.1 puba https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQxQjx0qhThtau2PSHIX7ufe
32.28 - 59/1 : TECH 100 s.1 nited https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQx3iA7qUvq8cq1Fnkh2HvXN
32.29 - 59/1 : TECH 100 s.2 pubh https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzbDUobsJCzrRJhR72AJlrP
32.30 - 59/1 : TECH 100 s.3 busi https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQyiz_Atg0OcOT4MitFRo9A4
32.31 - 59/1 : TECH 100 s.4 acct+it+pubh https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQyZeF_FuyQ5zEVLYE548DCc
32.32 - 60/1 : TECH 100 s.1 Audi (One) https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzDmDR8VDltrVLemuxFsYfi
32.33 - 60/1 : TECH 100 s.1 Audi (Group) https://www.youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQzDmDR8VDltrVLemuxFsYfi

...
33. งานนักเรียน / นักศึกษาที่ขอแนะนำวันที่เผยแพร่
33.1 ประเด็น e-commerce : weloveshopping.com 2554-01-05
33.2 ประเด็น รับพัฒนาเว็บไซต์ 2554-01-05
33.3 ประเด็น ประโยชน์เทคโนโลยี 2554-01-05
33.4 3 นักศึกษานำเที่ยวลำปาง 2556-07-05
33.5 บรรยากาศสดชื่นในมหาวิทยาลัยเนชั่น 2555-09-17
33.6 เพลง "พ่อ .. โอที" .. ฝีมือหนูดี น้องหอวังทำการบ้านส่งคุณครู (ลูกสาว ดร.เอ) 2556-12-25
33.7 สื่อสำหรับป้องกันและควบคุมโรคเรื่อง โรคเบาหวาน 2557-01-08
33.8 พวกเขาอาจไปได้ไกลกว่านี้ เพียงคุณมอบโอกาส โครงการสื่อสร้างสุขลักษณะ มูลนิธิบ้านตะวันใหม่ จากปัญญาชน คนทำดี มหาวิทยาลัยเนชั่น 2557-10-31
33.9 Play The Life Light Forward ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ชนะเลิศ กฟผ. ปี 2557 2557-11-22
33.10 เตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย สายบุญจุลกฐินถิ่นล้านนา 2558 # 2559-07-26
33.11 เนชั่นร่วมใจ...สร้างฝาย คืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าวัดม่อนพระยาแช่ 25 มี.ค.59 # 2559-04-03

...
34. เหตุการณ์หรือกิจกรรมวันที่เผยแพร่
34.1.57 : แนะนำตัว IDOL @FreshyNight2014 : Cowboy (รวมภาพ) 2557-09-18
34.1.58 : แนะนำตัว IDOL @FreshyNight2015 : นักศึกษา (blog + รวมภาพ) 2558-09-04
34.1.59.1 : แนะนำตัว IDOL @FreshyNight2016 : วรรณคดีไทย (รับน้อง) 2559-09-02
34.1.59.2 : แนะนำตัว IDOL @FreshyNight2016 : แสดงรามเกียรติ์ 2559-09-02
34.1.59.3 : แนะนำตัว IDOL @FreshyNight2016 : โบฮีเมียนปาร์ตี้ (Bohemian Party 312 ภาพ) 2559-09-12
34.2 งานกีฬาภายใน นกพิราบเกม (Pigeon Game Nation u) ครั้งที่ 5 (เฉพาะกลุ่ม คลิ๊ปโดย นิเวศน์) 2558-11-12
34.3 ชวนร่วมสัมมนา "สื่อสร้างคน หรือคนสร้างสื่อ" .. นศ. (เฉพาะกลุ่ม รวมภาพ) 2558-11-13
34.4 ชวนร่วมสัมมนา "สื่อสร้างคน หรือคนสร้างสื่อ" .. อจ. (GTH, EXACT, HUB HO HIN ภาพโดย วุธ) 2558-11-13

...
81. Interested Playlist Address
81.1 รวมคลิ๊ปภัยคุกคาม http://youtube.com/playlist?list=PLE823B7520D48BB3D
81.2 Social Media 29 clips http://youtube.com/playlist?list=PL222F27EEC646B3A8
81.3 ข่าวทวิตเตอร์ นายกปูยิ่งลักษณ์ ถูกแฮ็ก http://youtube.com/playlist?list=PL5A6C90ECA30AB095
81.4 สัมภาษณ์บัณฑิตไอที 2555 http://youtube.com/playlist?list=PLYv8A28PGRQwf3ksCLUGJtJdHvj7kerJz
81.5 MIS 2555 - 49 clips http://youtube.com/playlist?list=PL114C1D5135F8397F
81.6 Channel : Parallel You http://youtube.com/user/ParallelUChannel/videos
81.7 Channel : Nation University http://youtube.com/user/NationUniversity/videos
81.8 Channel : Cheepjonkhao ? http://youtube.com/user/Cheepjonkhao/videos

...
82. รวมช่องต่าง ๆ (Channel)Address
82.1 ภาครัฐ : สมศ. http://youtube.com/user/onesqaIT
82.2 TV : รายการสยามสาระพา http://youtube.com/user/siamsarapa
82.3 IT : แบไต๋ไฮเทค http://youtube.com/user/beartaihitech
82.4 News: Nation Channel http://youtube.com/user/nationchannel24
82.5 TED (Technology, Entertainment, Design) http://youtube.com/user/TEDtalksDirector
82.6 Talk : Hangsters http://youtube.com/user/hangsterstv/videos

...
94. อุปกรณ์Address
94.1 Typewriter http://youtube.com/watch?v=vF1PWl2jJfQ
94.2 Floppydisk http://youtube.com/watch?v=qjwp__9xzfI
94.3 CD-ROM http://youtube.com/watch?v=YF0Si5JNH9E
94.4 Harddisk http://youtube.com/watch?v=J09pWNQPK7U
94.5 Mouse http://youtube.com/watch?v=MKGWsBpfdAU

...
95. วิดีโอช่วยสอนAddress
95.1 Massive Open Online Course : MOOC list https://www.mooc-list.com/ (good)
95.2 CommonCraft in Plain English http://youtube.com/playlist?list=PLCAAA32FC44D83435
95.4 การใช้งาน moodle 2.2.1 http://storify.com/ajburin/introduction-to-e-learning-by-moodle-2-2-1

...
96. Microsoft Office
96.1 Using Microsoft Word 2010 [1:38:38] : Sali Kaceli
96.2 MS Excel Case Study - Break Event Point Analysis โดย 9experttraining.com

97. แนะนำวิดีโอด้านไอที และการศึกษา
97.1 e-learning การศึกษาทางไกล โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม + Nectec
97.2 วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน ไวรัสคอมพิวเตอร์เกิดจากอะไร โดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ (สวทช)
97.3 แบไต๋ไฮเทค ตอน ระบบปฏิบัติการ จะมีไปทำไม โดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
97.4 แบไต๋ไฮเทค ตอน ทำไมลินุกซ์ถึง "แป็ก" โดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
97.5 แบไต๋ไฮเทค ตอน Cloud Computing โดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
97.6 โทรทัศน์ครู thaiteachers.tv โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา
97.7 thaimooc.org สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0

...
98. วิดีโอคลิ๊ปสร้างสรรค์ .. ชวนคิด
98.1 แรงบันดาลใจ อยากเรียนหมอ บันทึกคุณ .. กำหนดเอง โดย แพทย์รามา (Good practice)
98.2 แรงบันดาลใจ อยากถูกเลือก รองเท้าส้นเตี้ย พอมีสิทธ์ไหมครับ
98.3 แรงบันดาลใจ อยากผอม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เทวดาให้พร ถ้าเติมน้ำให้เต็มบ่อ เนเจอร์กิฟ
98.4 แรงบันดาลใจ แสดงความสามารถ กรุ๊งกริ๊ง : Mango mojo on campus FB:Rangsima26 อดีต น.ศ.รามคำแหง
98.5 แรงบันดาลใจ เตือนหยุดคุยเพื่อคุย Disconnect to Connect (DTAC) (ใช้การสื่อสารแต่พอควร)
98.6 แรงบันดาลใจ ทำเพื่อลูก จากใจพ่อ (Google) พ่อนรินทร์และน้องนิม
98.7 แรงบันดาลใจ เขายังทำได้เลย มอเตอร์ไซค์รับจ้างยุค social media Dejchat Phuangket
98.8 แฮมเบอร์เกอร์ชวนคิด ครูฟิวส์ขาด บีบีแหลกยับคาห้องเรียน
98.9 ฟอนต์ราชการไทย #
98.10 นำเสนอ หุ่นยนต์กู้ระเบิดของ IBIS
98.11 ชวนคิด Life is Short
98.12 โฆษณา Macbook Air Ad .. thinnest
98.13 โฆษณา Apple iPad Computer
98.14 ภาพยนตร์ IRON Man Transformation
98.15 ภาพยนตร์ Avatar .. Human and Alian
98.16 ภาพยนตร์ 2012 .. การเริ่มต้นหลังการสิ้นสุด
98.17 ภาพยนตร์ The Road (cruelness) in 2009
98.18 The Power of Words (write what customer want)
98.19 โฆษณากล้อง Diesel Cam (power of network)
98.20 ธนาคารดิจิทัล ปรับตัวสู่ประเทศไทย 4.0 #
98.21 unsung hero (คนจนก็มีน้ำใจ) ของ ไทยประกันชีวิต
98.22 เกษตรพันธสัญญา (ข้อดี-ข้อเสียของเกษตรพันธสัญญา)
98.23 ฉันเป็นครู ตายแล้วก็ขอเป็นครูต่อไป เชิดชูครูผู้ให้ (7-11)
98.24 คิดก่อนเชื่อ เช็คก่อนแชร์ : ทามะนาวรักษามะเร็ง
98.25 เช็คก่อนแชร์ : ความจริงของชายที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่า ‘ไอ้โรคจิต’
98.26 กินก่อนถ่ายทีหลัง (Eat - Then - Snap)

...
99. เพลง / หนังAddress
99.1 Music : ค่าย GMM Grammy http://youtube.com/user/gmmgrammyofficial
99.2 Music : ค่าย RS http://youtube.com/user/RSVDO
99.3 Music : ค่าย Exact http://youtube.com/user/exactchannel
99.4 Music : ค่าย We records GMM http://youtube.com/user/werecordsgmm
99.5 Music : ค่าย Kamikaze http://youtube.com/user/welovekamikaze/
99.6 Music : ค่าย Genie records http://youtube.com/user/Genierock/
99.7 Music : ค่าย Believe records http://youtube.com/user/BelieveRecordsTube/
99.8 Music : ค่าย LOVEiS http://youtube.com/user/LOVEiSCHANNEL/
99.9 Justin Bieber - Baby lyrics http://youtube.com/watch?v=WRnf5JdL81M
99.10 หนึ่งในพันล้าน http://youtube.com/watch?v=xjvI6flP26g
99.11 Movie : Forrest Gump http://vk.com/video?z=video81838703_166017154 (vk.com account)
99.12 Movie : Alice in wonderland 1951 http://ororo.tv/en/movies/alice-in-wonderland-1951 (english subtitle)

บทเรียนการใช้ camtasia studio
+ Microsoft Office 2010 ที่ http://dcs-digital.com/office2010/
[word : 5.10Hr excel : 6.30Hr powerpoint : 3:30Hr = 15 Hr]
+ สอน Microsoft Powerpoint ใน gthaiall [youtube]
+ การใช้งาน camtasia studio เบื้องต้น [youtube]
+ บันทึกเป็น HD:MP4 1280*720 แบบไม่ตัดต่อ โดย produce ทันที มีความยาว 1 นาที มีขนาดแฟ้ม 2 MB [youtube]
+ บันทึกเป็น HD:MP4 1280*720 แบบไม่ตัดต่อ โดย produce ทันที มีความยาว 3 นาที มีขนาดแฟ้ม 5.2 MB [youtube]
+ บันทึกเป็น HD:Mp4 1280*720 แบบนำเข้าใน Camtasia Studio ทำให้ radio พอดีกับจอภาพต้นฉบับ 3 นาที ขนาดแฟ้ม 4.2 MB [youtube]
ประมาณ พื้นที่เก็บข้อมูล MP4
แบบความยาวพื้นที่เก็บแบบความยาวพื้นที่เก็บ
11 นาที 1.5 MB51 นาที 4 MB*
21 ชั่วโมง 90 MB650 นาที 200 MB*
33 ชั่วโมง 180 MB730 ชั่วโมง 7200 MB*
430 ชั่วโมง 2.7 GB
+ Free for cloud storage http://db.tt/TlVGDnTY to record your clip video
+ File shared from dropbox.com Clip about camtasia studio

รวมบทความจาก บล็อกของไทยออลดอทคอม http://www.thaiall.com/blog
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 256 วิดีโอออนดีมานต์ (30 – 5 กันยายน 2553)
วิดีโอออนดีมานต์ (Video on demand) คือบริการสื่อมัลติมีเดีย หรือภาพยนตร์ตามความต้องการของผู้ชมในแต่ละบ้าน ผู้ชมสามารถติดต่อขอรับบริการจากผู้ให้บริการเพื่อเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการ รับชม แล้วมีค่าใช้จ่ายต่อเรื่องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริการลักษณะนี้ได้ครับความนิยมในต่างประเทศ เนื่องจากผู้ชมเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ขวนขวายหาภาพยนตร์ หรือเพลงมาบริโภคฟรี เพราะหลักความสมเหตุสมผลระบุไว้ว่าถ้าต้องการความบันเทิงจากศิลปินที่หา เลี้ยงชีพด้วยการผลิตสื่อความบันเทิงเพื่อจำหน่าย ผู้รับสื่อก็ต้องจ่าย ดังคำว่าของฟรีไม่มีในโลก ของดีไม่มีถูก
วิดีโอคลิปกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว เพราะความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นในราคาค่าบริการที่ต่ำลง จำนวนชุมชนห่างไกลที่เข้าถึงมีเพิ่มขึ้นทุกขณะ ประกอบกับเว็บไซต์ youtube.com, metacafe.com, dailymotion.com หรือ mthai.com ได้พัฒนาบริการของตนในการเป็นศูนย์รับเผยแพร่วิดีโอคลิปฟรีเป็นไปอย่างต่อ เนื่อง ปัจจุบันเราสามารถสืบค้นวิดีโอคลิปเกือบทุกประเภทได้จากอินเทอร์เน็ต ด้วยการค้นจาก google.com หรือแหล่งบริการที่เผยแพร่ อาทิ วิดีโอช่วยสอน หรือคลิปละครที่ผู้ชมตามบ้านไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาบันทึกเทปเหมือนในอดีต เพราะสถานีโทรทัศน์บางช่องบันทึกไว้แล้วเผยแพร่ละครของตนย้อนหลังตามจัด เรียงตามวันที่ออกฉาย
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เคยชมวิดีโอคลิปจากเว็บไซต์ youtube.com แต่คงมีไม่มากนักที่เห็นประโยชน์ของการมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าไป ใช้บริการ การส่งวิดีโอคลิปไปเผยแพร่จำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้ แต่ปัจจุบันมีบริการสำหรับผู้ใช้กลุ่มที่ไม่มีวิดีโอคลิปเป็นของตนเอง แต่ต้องการเก็บบันทึกรายการวิดีโอของคนอื่นเข้าไปใน favorites เพื่อบันทึกเรื่องที่ชื่นชอบตามรายชื่อกลุ่ม (Play lists) ที่ตนเองสนใจ แล้วสั่งเปิดเล่น (Play) ตามคิวเสมือนวิดีโอออนดีมานต์ที่ปล่อยให้เล่นไปอัตโนมัติ เช่น สร้างคิววิดีโอคาราโอเกะของตนจากคลิปที่มีในอินเทอร์เน็ต จนบางครั้งเผลอคิดไปว่าใครนะช่างขยันอัพโหลดเพลงลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบกัน จริง แล้วศิลปินเขาจะขายเพลงได้อย่างไร ส่วนเพลงสากลนั้นทำไม่ได้ เพราะเคยมีนักศึกษาฝึกสร้างมิวสิกวิดีโอ แล้วมีเพลงสากล พบว่า youtube.com ลบวิดีโอนั้นออกจากระบบ

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223