รักสุขภาพ ต้องทำเอง
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-10-25 (เรียบเรียง)
ดื่มกาแฟเกินหนึ่งแก้ว เสี่ยงมีบุตรยาก
ข่าวจาก voicetv บอกว่า
พบผลวิจัยของโรงพยาบาลกลาง มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เก็บข้อมูล 7 ปี
ว่าถ้าดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีนประมาณ 265 มิลลิกรัมต่อวัน 
มีความเสี่ยงที่จะทำให้ภรรยาตั้งครรภ์ได้ยากขึ้น
ที่พอเหมาะควรอยู่ที่ 88 มิลลิกรัมต่อวัน 
สรุปได้ว่า การดื่มกาแฟมากไปมีผลให้เสี่ยงต่อการมีบุตรยาก
แต่ถ้าดื่มแอลกอฮอล เช่น ไวน์วันละแก้วกลับจะเป็นผลดี
ทุกอย่างถ้ารู้จักคำว่าพอดีมักจะเป็นผลดี
อะไรที่น้อยไป หรือมากไป มักไม่เป็นผลดี
1. กาแฟกลั่นหยด หนึ่งถ้วย มีคาเฟอีนอยู่ราว 115 มิลลิกรัม 
2. กาแฟเอสเพรสโซ และกาแฟจากเครื่องทำกาแฟด้วยไอน้ำเดือด มีคาเฟอีนราว 80 มิลลิกรัม 
3. กาแฟผงสำเร็จรูป มีคาเฟอีนราว 65 มิลลิกรัม
+ http://news.voicetv.co.th/world/125087.html
+ http://didyouknow.org/thai/coffeethai.htm
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC