สร้างเพิ่มอีก 6 ตาราง

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 1.3 :: สร้างเพิ่มอีก 6 ตาราง

> ข้อควรทราบ <
ในตอนที่ 1.1 เรารู้วิธีสร้างตาราง ในตอนนี้ผมจะให้สร้างอีก 6 ตารางตามโครงสร้างด้านล่าง ซึ่งความตั้งใจจริง คือการฝึกให้ท่านชินกับการสร้างตาราง
ความชำนาญเกิดจากการปฏิบัติบ่อย ๆ เท่านั้นครับ สร้างตาราง ถ้าจะให้ชินก็ต้องสร้างกันบ่อย ๆ ซึ่ง 6 ตารางนี้จะนำไปใช้ในตอนต่อ ๆ ไป ในโอกาสต่อไปครับ เพราะทั้ง 6 ตารางด้านล่างจะมีความสัมพันธุ์กัน แต่ tmp จะเป็นตารางต่างหากที่ใช้ทดสอบ เพราะ tmp ย่อมาจาก temp ซึ่งแปลว่าชั่วคราวไงครับ
ขั้นตอนที่ 1 : สร้างตาราง catalog

ขั้นตอนที่ 2 : สร้างตาราง customer

ขั้นตอนที่ 3 : สร้างตาราง debt

ขั้นตอนที่ 4 : สร้างตาราง product

ขั้นตอนที่ 5 : สร้างตาราง sale

ขั้นตอนที่ 6 : สร้างตาราง saled

ขั้นตอนที่ 7 : สร้างตาราง tmp
ข้อมูลนี้นำไปใช้ในตอน 3.1 ถึง 3.4 เรื่องการ เขียน Module แล้วสั่งให้ SQL ทำงานกับตาราง tmp เช่น เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเป็นต้น

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223