ประสบการณ์ เว็บโฮสติ้ง

ปรับปรุง : 2549-03-13 (ประสบการณ์ของผม)
ประสบการณ์ของผม เกี่ยวกับ
Domain Name และ Web Hosting

ทั้งที่เป็นของส่วนตัว ขององค์กร ของลูกค้า และของชาวบ้าน
thaiall.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
thaiabc.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
thainame.net
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
perlphpasp.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
lovelampang.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
weblampang.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
tourlampang.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
thaiabc.net
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
yonok.ac.th
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
lampang.net
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
..........
isinthai.com
เริ่มจด 2548-01-01 กับ register.com แล้วย้ายไปฝากกับ 24works.com
จากปีละ 300 บาท เป็นปีละ 300 บาท ได้ Space 30 MB และ Data Transfer 30 GB
เหตุที่จด เพราะ .....
..........
..........
เปลี่ยน Name Server .....
..........
..........

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223