กรณีศึกษาติดตั้งสายใยแก้วนำแสง
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-06 ()
กรณีศึกษาติดตั้งสายใยแก้วนำแสง
บทความนี้เขียนขึ้น เพื่อนำเสนอวิธีการเดินสาย fiber optic และรายละเอียด ตามที่บริษัท Lalas เสนอมา
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องของ Fiber Optic บ้าง (หากมีอะไรผิดพลาดโปรดชี้แนะด้วย)

  แนะนำเว็บเพิ่มเติมที่
 • Krone.co.th (บริษัทที่มีชื่อของเยอรมัน)
 • Accton.com (บริษัทจำหน่าย Hub น่าใช้)
 • FiberOptic.com (รายชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจ FiberOptic)
 • 4sproducts.com (ละเอียดมาก)
 • Auriganet.com (บริษัทของ Canada)
 • Amp.com (มีอุปกรณ์เครือข่ายมากมาย)
 • Tycoelectronics.com (อุปกรณ์เครือข่าย)

ภาพจาก krone.com
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
  ข้อความทราบเกี่ยวกับ Topology
  รูปแบบลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่าย (Network topology) เป็นลักษณะการเชื่อมภายในระบบเครือข่าย ซึ่ง Topology ขั้นพื้นฐานของเครือข่ายมี 4 ประการคือ Bus topology, Ring topology, Star Topology และ Switched topology
 1. Bus topology คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยการใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว หรือหลายเส้นมาต่อกันแบบ Daisy chain หรือแบบ Multi-Drop bus สำหรับสายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อได้แก่ สาย Thick Coaxial หรือ Coaxial อย่างหนา
 2. Ring topology คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบวงแหวน หรือ loop โดยแต่ละโหนด มีจุดเชื่อมต่อทั้ง 2 ด้าน ซึ่งสัญญาณในเครือข่ายจะวิ่งแบบวนไปมา เป็นวงกลม
 3. Star topology คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยมีอุปกรณ์กลางที่เรียกว่า hub หรือ Wiring concentrator เป็นศูนย์กลาง เชื่อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งสัญญาณออกมา จะส่งออกไปยังทุก ๆ port ของ hub เรียกลักษณะนี้ว่า Broadcasting
 4. Switched topology คล้ายกับ Star topology ที่ใช้ hub มาก แต่แบบนี้ตัว Switched hub จะมี buffer จำนวนหนึ่งของตัวเอง เพื่อเก็บ Address ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อมีการส่งสัญญาณออกมา ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง port ที่ระบุโดยตรง ไม่ได้วิ่งไปทุก ๆ port เหมือน hub ธรรมดา และเนื่องจากคุณสมบัตินี้ จึงทำให้ Switched hub มีราคาสูงกว่า hub โดยทั่วไปมาก

ภาพ Switched hub จาก accton.com
ภาพ fiberoptic จาก auriganet.com
ภาพ Coax connector จาก tycoelectronics.com


ถ้าเป็นการบ้าน ท่านคิดว่า จากรายละเอียดที่มีให้ ท่านจะคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครือข่าย FiberOptic และ UTP ภายในอาคารเท่าใด .. ใบ้ให้ว่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน .. แต่ถามว่าถ้าเป็นท่าน แล้วจะคิดค่าใช้จ่ายตาม specification ตามนี้เท่าใด
รายละเอียดขอบข่ายการติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (OPTIC FIBER CABLE) ภายในวิทยาลัยโยนก ระหว่างอาคารบริหารธุรกิจ ไปหอพัก อาคารนิเทศศาสตร์ และอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเสนอโดย
บริษัท ลาลาส จำกัด(Lalas Co., Ltd.)
ตั้งอยู่ที่ 70/21 ซอยอินทามาระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คุณณรงค์ กฤช โควินทวงศ์
(Narongkrit Cowinthawong)

- Product Marketing Manager -
Tel.279-7337, 618-3168, 618-3184, 9462202-3 Fax.66-2-6183182 Mobile.01-6202602


1. กำหนดใช้สายใยแก้วนำแสง (OPTIC FIBER CABLE) ขนาด 6 Core มี Steel Tape Armoured แบบ Multimode ผลิตมา เพื่อใช้งานสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Type) ขนาดของ Core/Cladding เป็น 62.5/125 Micron จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้
2. รายละเอียดการติดตั้งการเดินสายใยแก้วนำแสง(OPTIC FIBER CABLE) ระหว่างอาคาร
3. สถาบันกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดหา PASSIVE DEVICE ที่ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ ดังนี้
4. รายละเอียดขอบข่ายการติดตั้งสาย UTP
กำหนดให้ใช้ UTP Enhanced Cat 5 E Cable มีรายละเอียดการเดินสายดังนี้

Active device (ประมาณ 8 แสน)
อุปกรณ์ที่ต้องใช้กับระบบของ Fiber optic เพื่อเชื่อม Lan ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

1. ES3508A : Fast Ethernet Dual-Speed Hubs with 16 10BASE-T/100BASE-TX ports 3 ชุด
2. EM3554-FX-ST : Slide-in module with 4 100BASE-FX(ST-Type) ports for ES3508A 3 ชุด
3. EM3554-TX : Slide-in module with 4 10/100BASE(RJ-45)ports for ES3508A 1 ชุด
4. EM3554-TF-ST : Slide-in module with 2 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) and 2 100BASE-FX(ST-Type) ports 2 ชุด
5. EH3524A : Intelligent Fast Ethernet Dual-Speed Hub with 24 10BASE-T/100BASE-TX ports,1 Slot for SNMP Module and 1 Slot for Switch/Fiber Modules 14 ชุด
6. EH3512A : Intelligent Fast Ethernet Dual-Speed Hub with 12 10BASE-T/100BASE-TX ports,1 Slot for SNMP Module and 1 Slot for Switch/Fiber Modules 6 ชุด
7. ES3002-TF-ST : Smart Fast Ethernet Switch with 1 10BASE-T/100BASE-TX and 1 100BASE-FX(ST-Type) port 2 ชุด
8. EH3016A : Fast Ethernet Dual-Speed Hubs with 16 10BASE-T/100BASE-TX ports 1 ชุด
อุปกรณ์ทั้ง 8 รายการราคาตัวที่ต่ำสุดตัวละ 10000 ตัวสูงสุดมากกว่า 30000 บาทขึ้น (ราคาไม่แน่นอนครับ ขึ้นกับค่าเงินบาท แล้วผมก็ไม่ใช่ Sale ซึ่งทาง Sale เขาห้ามผม Post ราคาลงไปด้วย)
รายละเอียดอุปกรณ์อื่น ๆ

ลำดับ

รายการ

จำนวน


1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

งานเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

Fiber Optic Cable 6 Core, Outdoor Type, Steel Tape-Armoured, , Multimode, 62.5/123 Micron “KRONE” GERMANY
3 inch PVC Conduit Class 2 (Yellow)
2 inch PVC Conduit Class 2 (Yellow)
19 inch High Quality Export Rack 42 U 60 cm.Depth
19 inch High Quality Export Rack 15 U 60 cm.Depth
Wall Mounted Encloser
12 Port Fiber Optic Patch Panel
6 Port Fiber Optic Patch Panel
ST-Type Simplex Connector, Multimode
4 inch Ventilation Fan
Cable Management Panel
AC Power Distribution (6 Outlet)
Fix Shelve 45 cm. Depth
Strand Wire ขนาด 6 M
HAND HOLE
OTDR Test Report
Labour Charge For Terminating ST-Type Connector
Labour Charge For Instrallation Fiber Optic Cable

1 Lot
1,100 Meter

380 Meter
230 Meter
2 Ea
2 Ea
5 Ea
3 Ea
2 Ea
48 Ea
8 Ea
4 Ea
8 Ea
4 Ea
1 Lot
4 Ea
48 Ea
48 Ea
1 Lot

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

งานเดินสาย UTP สำหรับ Work Station

UTP Enhanced Cat 5 E Cable (387 Point)
RJ-45 Modular Plug (Outlet)
RJ-45 Modular Jack
Cable Protector
Labour Charge

1 Lot
110 Roll
380 Ea
774 Ea
1 Lot
387 Point

ภาพนี้ไม่ได้กำหนดจุดที่จะวางสาย เพราะต้องการใช้ภาพได้ในหลายสถานการณ์
แต่ถ้าดูจากภาพน่าจะรู้ว่าเราเดินสายไปจากตึกบริหารไปทางพอพัก 1 เส้น
อีกเส้นหนึ่งจากตึกบริหารไปอาคารนิเทศศาสตร์ ถึงอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็น 2 เส้น

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223