ข้าวซ้อมมือ บ้านร่มเย็น
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
หน้าแรก 

ปรับปรุง : 2555-06-06 (ข้าวซ้อมมือ)
..
วันนี้ ท่านมีส่วนอนุรักษ์ ข้าวซ้อมมือแล้วหรือยัง
ผู้หญิงในภาพ ก็ทานข้าวซ้อมมือ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข้าวซ้อมมือ (Brown rice) บ้านร่มเย็น: ตำข้าวด้วยจิตวิญญาณของชาวบ้าน
เกรด เอ (เม็ดเต็ม) : ถุงละ 40 บาท
เกรด บี (ข้าวหัก) : ถุงละ 25 บาท
อัตลักษณ์
+ ปลูกข้าวในนารวม เป็นกลุ่มหมู่บ้าน
+ ปลูกกันเอง ตีกันเอง ตำกันเอง
สนใจติดต่อ
คุณสังวาลย์ งามสม
โทร.08-0852-5985
น้าสังวาลย์
น้าสังวาลย์บอกว่า นี่นี่ ใช้มือตำ
โทร.08-0852-5985
ข้าวซ้อมมือเกรดเอ ข้าวซ้อมมือเกรดบี ข้าวซ้อมมือเกรดซี
เกี่ยวกันเป็นกลุ่ม เครื่องตำ เครื่องหมายคุณภาพ
ข้าวซ้อมมือและข้าวกล้อง
ธัญพืชเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของคนทั่วโลก คนไทยและคนแถบเอเชียมีข้าวเป็นอาหารหลัก ธัญพืชเป็นแหล่งของสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต เมื่อรับประทานแล้วจะเผาผลาญให้พลังงาน แต่เนื่องจากเป็นอาหารหลักปริมาณการบริโภคจึงค่อนข้างมาก ทำให้เป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีนจากพืชที่สำคัญอีกด้วย
ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขัดสี
ข้าวทั้งหมด คือ ข้าวเจ้านั่นเอง แต่แตกต่างกันตรงวิธีการหรือกระบวนการกระเทาะเปลือกและสีข้าวก่อนนำมาใช้รับประทาน
ข้าวกล้อง (Brown rice)
เป็นข้าวที่ผ่านกรรมวิธีการสีข้าวในขั้นต้นเท่านั้น คือ ผ่านข้าวเปลือกเข้าไปในเครื่องสีข้าว เปลือกข้าวจะถูกกระเทาะ แตกออกและหลุดไป เมื่อแยกเปลือกข้าวออกจะได้ข้าวกล้องซึ่งมีเมล็ดข้าวยังสมบูรณ์ โดยมีจมูกข้าวและเยื้อหุ้มเมล็ดข้าวติดอยู่ ซึ่งทำให้ผิวของเมล็ดข้าวมีสีน้ำตาลอ่อน
ข้าวซ้อมมือ มีลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับข้าวกล้อง บางคนเรียกว่า ข้าวกล้อง
ข้าวซ้อมมือ ต่างกับ ข้าวกล้อง อย่างไร
ต่างกันตรงวิธีการกระเทาะเปลือก ที่ทำโดยการตำข้าวเปลือกในครก ปัจจุบันมีทำกันน้อยลงมาก (จึงเป็นอีกศิลปวัฒนธรรมที่กำลังจะหายไป)
ส่วนข้าวขัดสี เป็นข้าวเจ้าที่ผ่านกรรมวิธีการขัดสีหลายครั้ง จนเยื้อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวหลุดออกไปหมดได้เป็นเมล็ดข้าวสีขาว ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือคาร์โบไฮเดรต ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดข้าที่ขัดออกเรียกว่ารำ จมูกข้าวและรำเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ ในปริมาณที่สูงกว่าส่วนอื่น ๆ ของเมล็ดข้าว
ดังนั้น .. ข้าวกล้อง จึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขัดสีจนขาว กล่าวคือ มีโปรตีน ไขมัน สูงกว่าเล็กน้อย ที่ต่างกันชัดเจน คือ ข้าวกล้องมีใยอาหารเหลืออยู่มากกว่าข้าวขัดสีถึง 3 เท่า รับประทานข้าวกล้องทุกวันร่วมกับผักและผลไม้สด จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ข้าวกล้องมีแร่ธาตุ และวิตามิน สูงกว่าข้าวขัดสี โดยเฉพาะแร่ธาตุฟอสฟอรัส แมกนีเซียม วิตามินบีหนึ่ง และไนอะซิน โดยมีมากกว่าข้าวขัดสีถึง 2-3 เท่า
คุณประโยชน์
รับประทานข้าวกล้องทั้ง 3 มื้อ มื้อละ 1 จาน (ประมาณ 3 ทัพพี หรือประมาณ 1 ถ้วยตวง) รวม 3 จาน
- ได้รับพลังงานประมาณร้อยละ 40 ของพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน
- ได้คาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ 60 โปรตีนร้อยละ 30 วิตามินบี 1 ร้อยละ 45
- ได้ไนอะซินร้อยละ 60 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน
- ได้แร่ธาตุแมกนีเซียมและฟอสพอรัสสูงและได้ใยอาหารถึงร้อยละ 25 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน
การหุงข้าวซ้อมมือ
โดยทั่วไปใช้ข้าวกล้อง 1 ส่วน ซาวข้าวเบา ๆ 1 ครั้ง รินน้ำทิ้ง แล้วเติมน้ำ 2 เท่า ของข้าวที่ตวงมา ถ้าชอบแฉะอาจใช้น้ำมากกว่านี้เล็กน้อย จะใช้วิธีหุงด้วยหม้อข้าวไฟฟ้าหรือหม้อนึ่งก็ได้ โดยวิธีนี้จะได้ข้าวกล้องที่นุ่มนวลรสชาติดีและยังรักษาคุณค่าทางโภชนราการไว้ได้มากที่สุดด้วย
+ http://www.oknation.net/blog/uthai/2008/05/27/entry-1
นาข้าว ปลูกข้าวซ้อมมือ ตีกันเอง มีมือตี เป็นของตนเอง
ข้าวซ้อมมือ บ้านร่มเย็นตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
หน้าแรก
โปรแกรมติดตั้งเครื่องบริการ
เว็บไซต์ฟรีโฮมเพจ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
รวมเว็บเพจไทยออล
ศูนย์สอบออนไลน์
บทความไอทีในชีวิตประจำวัน
บริการสืบค้น
แนะนำเว็บใหม่
บล็อกวิชาการ
บล็อกอะค่ะ
บล็อกลำปาง
facebook page
ทีมงานชาวลำปาง
ฝันของทีมงาน
ผู้สนับสนุน
@thaiabc