ระบบ e-Learning
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2555-04-28 ()
หน่วยที่ 11. ระบบ e-Learning menu
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถอธิบายความหมายของ e-Learning
  2. สามารถบอกองค์ประกอบของ e-Learning
  3. สามารถติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น e-Learning ได้
  สาระการเรียนรู้
  11.1 ความหมายของ e-Learning
  11.2 องค์ประกอบของ e-Learning
  11.3 การติดตั้ง e-Learning
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม


บรรยายความรู้เบื้องต้นโดย อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
http://storify.com/ajburin/introduction-to-e-learning :: http://storify.com/ajburin/introduction-to-e-learning-by-moodle-2-2-1

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223