ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สยาม และ รวมความเป็นไทย
สังคม อารยธรรม ประวัติศาสตร์

โฮมเพจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมทุกอย่างที่แสดงความภาคภูมิใจของคนไทย ที่เกิดเป็นไทย ในแผ่นดินไทย เนื่องจากผมเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก แต่เพราะเป็นคนไทยที่รักในหลวง ถ้าไม่ทำเว็บ /thai .. ก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง

ผมเกิดเป็น คนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ รักในหลวง เหมือนคนไทยทุกคน จึงทำโฮมเพจรวบรวมสื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ผ่าน Social Media หลายแหล่ง

วิถีชุมชน ที่ชวนให้คิดถึง (Local Mind)

ครกกระเดื่อง นุ่งผ้าขาวม้า นุ่งผ้า 2 ผืน การเปลือยอกเป็นเรื่องปกติ
ผู้หญิงโดยเฉพาะสาว ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ : นิยมเกล้ามวยสูงกลางศีรษะแล้วปักปิ่นหรือเสียบดอกไม้ประดับ การเปลือยอกของหญิงเป็นเรื่องธรรมดาในอดีต อาจจะมีเพียงผ้าสีอ่อน ซึ่งมีวิธีใช้หลายอย่าง เช่น การพันผ้าไว้ใต้ทรวงอก หรือปิดอก ใช้คล้องคอ ปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้า หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลัง ใช้ห่มเฉียงแบบสไบเรียกว่าสะหว้ายแหล้งหรือเบี่ยงบ้าย นุ่งผ้าซิ่นลายขวางยาวกรอมเท้า เรียกว่า ซิ่นต่อตีนต่อแอว
อ้างอิง : หอวัฒนธรรมเชียงใหม่

ภาพเก่าในอดีตที่น่าสนใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

จังหวัดที่มีจำนวนวัดมากที่สุด ผลสำรวจปี 2535 (10 อันดับแรก)
1. นครราชสีมา 1443 วัด
2. อุบลราชธานี 1339 วัด
3. อุดรธานี 1179 วัด
4. ร้อยเอ็ด 1154 วัด
5. เชียงใหม่ 1094 วัด
6. ขอนแก่น 1066 วัด
7. เชียงราย 858 วัด
8. มหาสารคาม 804 วัด
9. หนองคาย 788 วัด
10.ศรีสะเกษ 782 วัด
รวมทั้งประเทศมีวัด 29,322 วัด
อ้างอิง หนังสือ 108 ซองคำถาม : สำนักพิมพ์สารคดี
รายชื่อวัด ในจังหวัดลำปาง
บริษัทสังฆภัณฑ์ 2552-01-05 : คุยกับคุณสกล เจ้าของห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ แล้วรู้สึกศรัทธาในอุดมการณ์ที่มีต่อพุทธศาสนา ถ้าพระสงฆ์ หรือชาวพุทธต้องการอะไร ก็ติดต่อเข้าไปได้ ที่นี่เป็นศูนย์รวมพระพุทธรูป จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ทุกอย่าง และมีห้องประชุมให้พระสงฆ์เข้าพัก รับจัดอบรมค่ายพุทธศาสนาด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ ร้านอยู่แถวบางแค กทม.
แนะนำเว็บไซต์ (Website Guides)
สำหรับส่วนราชการ + กระทรวงวัฒนธรรม
+ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เช่น 20 ไม้ม้วน
+ คนไทยดอทคอม โดย กรมการปกครอง
+ Thaifolk.com
+ ไก่ชน ดอทคอม
+ ปทานุกรมดาราศาสตร์
+ ขนมไทย
+ วัดเกาะวาลุการาม
+ ศูนย์สนเทศเสียงไทย
+ ระบบข้อมูลวัฒนธรรม ตามพระราชดำริ
+ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย :: อ.ถาวร สิกขโกศล มธ.
+ จิตรธานี :: ธานี ชินชูศักดิ์ ผู้ศึกษาจิตรกรรมไทยอย่างลึกซึ้งอีกคนหนึ่ง
+ thaimiss.com :: นางสาวไทย โดย บ.เอ็ม. ทู. ครีเอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
+ สังฆภัณฑ์ดอทคอม
+ ผลจัดอัดับจังหวัดน่าอยู่ประจำปี 2550
@ สืบค้น ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน royin.go.th
@ พจนานุกรม พุทธศาสนา # # (533 KB)
+ ภาษามือ อักษรภาษาอังกฤษ (ไม่มีภาษาไทย)
+ แผนที่ : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้
"ภาษิต" ข้อมูลจาก suparsit.com
ข้อมูลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเว็บไซต์สุภาษิต
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ส่วนมากเป็นคำคล้องจองที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เช่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี บัวไม่ให้ช่ำน้ำไม่ให้ขุ่น ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
แนะนำเว็บไซต์ด้านเพลงไทย
:: ดนตรีไทยดอทคอม (ขิม 3 เพลง)
:: พระปิยะโรจน์ เดี่ยวขิม (wma 23 เพลง)
:: ethaimusic.com โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ : เพลงลาวเสี่ยงเทียน
:: อนุรักษ์ไทยดอทคอม
:: เพลงไทยเดิม thai.mid
:: เพลงใครหนอ mp3
:: เพลงค่าน้ำนม mp3
:: ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
:: ยีราฟ ตัวนี้ไม่ธรรมดา เข้าไปจะพบรวมภาพ Clipart 1170 ทั้งไทย และไม่ไทย
ชุดไทยประจำชาติ 9 ชุด
รวมข้อมูล กลุ่มข้อมูลที่ 1 :: ประวัติศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพ
ประชากรและการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
อาณาจักรโบราณในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย
การปกครองสมัยอยุธยา
การปกครองสมัยสุโขทัย
สังคมประชาธิปไตย
หลักธรรมทางศาสนา
หลักธรรมสำคัญของศาสนา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองในสมัยปัจจุบัน
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อมูลที่ต้องการ แล้วมากดปุ่มนี้
รวมข้อมูล กลุ่มข้อมูลที่ 2 :: รวมความเป็นไทย
วันแรกนาขวัญ
การทำขวัญนาค
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
บายศรีสู่ขวัญ
ขันหมากหมั้น
กระยาสารทไทย
บุญบั้งไฟ
บุหรงซีงอ
ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีการยิงสลุต
ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา
ว่าวไทย
หนังใหญ่
หนังตะลุง
ผีตาโขน
ตีกลองสะบัดชัย
เครื่องดนตรีประเภทสี
แคน
ฆ้องคู่
กลองชาตรี
โทนชาตรี
ปี่มโนราห์
เพลงทรงเครื่อง
รำวงมาตรฐาน
ย่านลิเพา
งอบ
เสื่อกาฬสินธุ์
เสื่อจูด
ผ้าไหมชนบท
ผ้าไหมพุมเรียง
ผ้าปาเต๊ะ
มีดอรัญญิก
เครื่องสังคโลก
ผ้าทอเกาะยอ
เครื่องสังคโลก
เครื่องปั้นราชบุรี
กาแล
ศิลปะปูนปั้นวัดไผ่ล้อม
ศาลพระภูมิ
ศาลเจ้าแม่ลิ้นกอเหนี่ยว
ยักษ์วัดพระแก้ว
สางแปลง
สิงหพานร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์
พระธาตุพนม
พระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุช่อแฮ
พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
พระศรีรัตนมหาธาตุสวรรคโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ
พระปรางค์สามยอดจังหวัดลพบุรี
พระธาตุเชิงชุม
พระบรมธาตุไชยา
พระปรางค์วัดอรุณ
พระปรางค์วัดมหาธาตุ
พระศรีรัตนมหาธาตุ
พระธาตุแช่แห้ง
เจดีย์ศรีสุริโยทัย
เจดีย์ยุทธหัตถี
พระธาตุจอมกิติ
พระบรมธาตุเมืองนครชุม
พระมหาธาตุเมืองละโว้
พระมหาสถูปเจดีย์วัดช้างล้อม
พระมหาสถูปเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล
เจดีย์ยุทธหัตถีเมืองตาก
พระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก
พระธาตุดอยตุง
ปราสาทหินพิมาย
พิธีครอบเทริดโนราใหม่
เรือกอและ
รถม้าเมืองลำปาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอีก้อ
เปรต
ลัวะ
ไทยลื้อ
เสลี่ยงกลีบบัว
พระโกศไม้จันทน์
ธรรมาสน์กลีบบัว
ตาลปัตร
พัดยศ
พัดรอง
โต๊ะหมู่บูชา
เครื่องถมและสามกษัตริย์
เครื่องเขิน
เครื่องมุกตลาดหัวแหลม
ทองคำเปลว
ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อมูลที่ต้องการ แล้วมากดปุ่มนี้
อักษรไทย wav files
ก.ไก่ เพื่อบุตรหลานชาวไทย

จาก ! th.wikipedia.org
ฝึกฟังเสียงพยัญชนะ
จาก dekgeng.com
http://www.thai-language.com/let/161

http://goo.gl/72BPC