ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สยาม และ รวมความเป็นไทย

ปรับปรุง : 2554-03-21 (เพิ่มวิถีชุมชน)
สังคม อารยธรรม ประวัติศาสตร์
รวมทุกอย่างที่แสดงความภาคภูมิใจที่เป็นไทย
ผมเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก แต่เพราะเป็นคนไทย ถ้าไม่ทำเว็บ thai .. ก็เหมือนขาดอะไรไปอย่าง

สำหรับส่วนราชการ
วิถีชุมชน ที่ชวนให้นึกถึง
ครกกระเดื่อง นุ่งผ้าขาวม้า นุ่งผ้า 2 ผืน การเปลือยอกเป็นเรื่องปกติ
ผู้หญิงโดยเฉพาะเชียงใหม่ : นิยมเกล้ามวยสูงกลางศีรษะแล้วปักปิ่นหรือเสียบดอกไม้ประดับ การเปลือยอกของหญิงเป็นเรื่องธรรมดาในอดีต อาจจะมีเพียงผ้าสีอ่อนซึ่งมีวิธีใช้หลายอย่าง เช่น การพันผ้าไว้ใต้ทรวงอกหรือปิดอก ใช้คล้องคอ ปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้าหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลัง ใช้ห่มเฉียงแบบสไบเรียกว่าสะหว้ายแหล้งหรือเบี่ยงบ้าย นุ่งผ้าซิ่นลายขวางยาวกรอมเท้าเรียกว่าซิ่นต่อตีนต่อแอว (หอวัฒนธรรมเชียงใหม่)
ภาพเก่าครั้งกระโน้น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34
2552-01-05 : คุยกับคุณสกล เจ้าของห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ แล้วรู้สึกศรัทธาในอุดมการณ์ที่มีต่อพุทธศาสนา ถ้าพระสงฆ์ หรือชาวพุทธต้องการอะไร ก็ติดต่อเข้าไปได้ ที่นี่เป็นศูนย์รวมพระพุทธรูป จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ทุกอย่าง และมีห้องประชุมให้พระสงฆ์เข้าพัก รับจัดอบรมค่ายพุทธศาสนาด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ ร้านอยู่แถวบางแค กทม. Tel.02-449-5455
แนะนำเว็บไซต์ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
+ สังฆภัณฑ์ดอทคอม
+ อนุรักษ์ไทย ดอทคอม
+ กระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัดที่มีจำนวนวัดมากที่สุด
ผลสำรวจปี ๒๕๓๕ (๑๐ อันดับแรก)
๑. นครราชสีมา ๑,๔๔๓ วัด
๒. อุบลราชธานี ๑,๓๓๙ วัด
๓. อุดรธานี ๑,๑๗๙ วัด
๔. ร้อยเอ็ด ๑,๑๕๔ วัด
๕. เชียงใหม่ ๑,๐๙๔ วัด
๖. ขอนแก่น ๑,๐๖๖ วัด
๗. เชียงราย ๘๕๘ วัด
๘. มหาสารคาม ๘๐๔ วัด
๙. หนองคาย ๗๘๘ วัด
๑๐.ศรีสะเกษ ๗๘๒ วัด
รวมทั้งประเทศมีวัด ๒๙,๓๒๒ วัด
ข้อมูลจาก หนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม
สำนักพิมพ์สารคดี

จังหวัดลำปางมีวัด 673 วัด
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
แนะนำเว็บไซต์ (Website Guides)
+ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เช่น 20 ไม้ม้วน
+ คนไทยดอทคอม โดย กรมการปกครอง
+ Thaifolk.com
+ ไก่ชน ดอทคอม
+ ปทานุกรมดาราศาสตร์
+ บล็อกของชาวลำปาง
+ ขนมไทย
+ วัดเกาะวาลุการาม
+ ศูนย์สนเทศเสียงไทย
+ ข้อมูลวัฒนธรรม
+ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย :: อ.ถาวร สิกขโกศล มธ.
+ จิตรธานี :: ธานี ชินชูศักดิ์ ผู้ศึกษาจิตรกรรมไทยอย่างลึกซึ้งอีกคนหนึ่ง
+ thaimiss.com :: นางสาวไทย โดย บ.เอ็ม. ทู. ครีเอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
+ thaitrip.com :: ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เมืองไทยของเรา
+ ผลจัดอัดับจังหวัดน่าอยู่ประจำปี 2550
@ สืบค้น ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน royin.go.th
@ พจนานุกรม พุทธศาสนา # # (533 KB)
เว็บไซต์ที่หายไป
! ลานโพธิ์ (Lanpo Magazine)
! dontrithai.com (expired)
! siam-antiques.com (expired)

สะสมภาพ
+ ภาษามือ อักษรภาษาอังกฤษ (ไม่มีภาษาไทย)
+ แผนที่ : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้

"ภาษิต" ข้อมูลจาก suparsit.com
ข้อมูลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเว็บไซต์สุภาษิต
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ส่วนมากเป็นคำคล้องจองที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เช่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี บัวไม่ให้ช่ำน้ำไม่ให้ขุ่น ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
แนะนำเว็บไซต์ด้านเพลงไทย
:: ดนตรีไทยดอทคอม (ขิม 3 เพลง)
:: พระปิยะโรจน์ เดี่ยวขิม (wma 23 เพลง)
:: ethaimusic.com โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ : เพลงลาวเสี่ยงเทียน
:: อนุรักษ์ไทยดอทคอม
:: เพลงไทยเดิม thai.mid
:: เพลงใครหนอ mp3
:: เพลงค่าน้ำนม mp3
:: ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
ชุดไทยประจำชาติ 9 ชุด

Site Meter
- ยีราฟ ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับ เพราะรวมภาพ Clipart 1170 ทั้งไทย และไม่ไทย ใช้แต่งใน Word ได้
- http://www.websamba.com/perlphpaspbook/antiques1 (expired)
- http://www.angelfire.com/super/perlphpasp/antiques1 (expired)
กลุ่มข้อมูลที่ 1 :: ประวัติศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพ
ประชากรและการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
อาณาจักรโบราณในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย
การปกครองสมัยอยุธยา
การปกครองสมัยสุโขทัย
สังคมประชาธิปไตย
หลักธรรมทางศาสนา
หลักธรรมสำคัญของศาสนา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองในสมัยปัจจุบัน
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อมูลที่ต้องการ แล้วมากดปุ่มนี้
กลุ่มข้อมูลที่ 2 :: รวมความเป็นไทย
วันแรกนาขวัญ
การทำขวัญนาค
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
บายศรีสู่ขวัญ
ขันหมากหมั้น
กระยาสารทไทย
บุญบั้งไฟ
บุหรงซีงอ
ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีการยิงสลุต
ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา
ว่าวไทย
หนังใหญ่
หนังตะลุง
ผีตาโขน
ตีกลองสะบัดชัย
เครื่องดนตรีประเภทสี
แคน
ฆ้องคู่
กลองชาตรี
โทนชาตรี
ปี่มโนราห์
เพลงทรงเครื่อง
รำวงมาตรฐาน
ย่านลิเพา
งอบ
เสื่อกาฬสินธุ์
เสื่อจูด
ผ้าไหมชนบท
ผ้าไหมพุมเรียง
ผ้าปาเต๊ะ
มีดอรัญญิก
เครื่องสังคโลก
ผ้าทอเกาะยอ
เครื่องสังคโลก
เครื่องปั้นราชบุรี
กาแล
ศิลปะปูนปั้นวัดไผ่ล้อม
ศาลพระภูมิ
ศาลเจ้าแม่ลิ้นกอเหนี่ยว
ยักษ์วัดพระแก้ว
สางแปลง
สิงหพานร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์
พระธาตุพนม
พระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุช่อแฮ
พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
พระศรีรัตนมหาธาตุสวรรคโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ
พระปรางค์สามยอดจังหวัดลพบุรี
พระธาตุเชิงชุม
พระบรมธาตุไชยา
พระปรางค์วัดอรุณ
พระปรางค์วัดมหาธาตุ
พระศรีรัตนมหาธาตุ
พระธาตุแช่แห้ง
เจดีย์ศรีสุริโยทัย
เจดีย์ยุทธหัตถี
พระธาตุจอมกิติ
พระบรมธาตุเมืองนครชุม
พระมหาธาตุเมืองละโว้
พระมหาสถูปเจดีย์วัดช้างล้อม
พระมหาสถูปเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล
เจดีย์ยุทธหัตถีเมืองตาก
พระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก
พระธาตุดอยตุง
ปราสาทหินพิมาย
พิธีครอบเทริดโนราใหม่
เรือกอและ
รถม้าเมืองลำปาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอีก้อ
เปรต
ลัวะ
ไทยลื้อ
เสลี่ยงกลีบบัว
พระโกศไม้จันทน์
ธรรมาสน์กลีบบัว
ตาลปัตร
พัดยศ
พัดรอง
โต๊ะหมู่บูชา
เครื่องถมและสามกษัตริย์
เครื่องเขิน
เครื่องมุกตลาดหัวแหลม
ทองคำเปลว
ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อมูลที่ต้องการ แล้วมากดปุ่มนี้
Wav files
อยากให้ทุกคนใส่ใจ บุตรหลานในครอบครัว

จาก th.wikipedia.org
ฝึกฟังเสียงพยัญชนะ จาก dekgeng.com
http://www.thai-language.com/let/161
เรียบเรียงโดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223