ระบบสั่งซื้อ North Wind
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2550-11-25 (ปรับรูปแบบ)
แนะนำ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ประกอบด้วย : สิ่งที่ระบบให้ได้, สิ่งที่ระบบให้ไม่ได้, ระบบฐานข้อมูล
กรณีตัวอย่างนี้ : ได้มาจาก North wind ที่มีใน MS ACCESS
ระบบสั่งซื้อ North wind
C:\Program Files\Microsoft Office97\Office\Samples\ northwind.mdb (532 KB)
หรือ http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx (Nwind.exe to extract northwind.mdb)
สิ่งที่ระบบให้ได้ (บางส่วน)
 1. รายงานการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย
 2. รายงานพนักงานที่ดูแลลูกค้าแต่ละราย
 3. รายงานสรุปการสั่งซื้อ
 4. รายงานสรุปยอดขายสินค้าแต่ละวัน เดือน ปี
 5. รายงานสรุปสถิติการจัดส่งสินค้าตามช่วงวันที่
 6. รายงานสินค้าที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ
 7. รายงานสินค้าที่ไม่อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อแต่ถึงจุดสั่งซื้อ
 8. รายงานข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการในไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 9. รายงานรายละเอียดสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า
 10. รายงานแยกข้อมูลยอดขายสินค้าประจำเดือน แยกกลุ่มสินค้า, ผู้ผลิต
 11. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อเลือกตามวันที่สั่งซื้อ
 12. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อเลือกตามวันที่ต้องการสินค้า
 13. รายงานข้อมูลพนักงานเรียงตามวันที่จ้าง
 14. รายงานข้อมูลลูกค้า พิมพ์ซอง เรียงตามพื้นที่ที่อาศัย และนามสกุล
 15. รายงานข้อมูลการสั่งซื้อ แยกตามกลุ่มพนักงาน
 16. รายงานอื่น ...
สิ่งที่ระบบให้ ไม่ได้ (บางส่วน)
 1. รายงานการคืนสินค้า
 2. รายงานการจัดซื้อสินค้าเข้า stock
 3. รายงานการส่งสินค้า
 4. รายงานการขึ้นเงินเดือนพนักงาน
 5. รายงานประเภทสมาชิก
 6. รายงานการรับส่วนลดของสมาชิก แยกตามประเภท
 7. รายงานการรับสินค้า
 8. รายงานการส่งคืนสินค้า
 9. รายงานการทำงานของพนักงาน
 10. รายงานการขาด ลา สายของพนักงาน
 11. รายงานวันที่ลูกค้าสมัครสมาชิก
 12. รายงานลูกหนี้
 13. รายงานการชำระหนี้
 14. รายงานจดหมายทวงหนี้ ตามระยะค้างส่ง
 15. รายงานเจ้าหนี้
 16. รายงานอื่น ...

โครงสร้างแฟ้ม (File Structure)
1. Products
productidรหัสสินค้า
productnameชื่อสินค้า
supplieridรหัสผู้จำหน่าย
categoryidรหัสกลุ่มสินค้า
quantityperunitปริมาณต่อหน่วย
unitpriceราคาต่อหน่วย
unitsinstockปริมาณในคลัง
unitsonorderประมาณที่กำลังสั่งซื้อ
reorderlevelจุดสั่งซื้อ
discontinuedสถานภาพเลิกขาย
2. Categorys
categoryidรหัสกลุ่มสินค้า
categorynameชื่อกลุ่มสินค้า
descriptionคำอธิบาย
pictureภาพ
3. Employees
employeeidรหัสพนักงาน
lastnameสกุล
firstnameชื่อ
titleตำแหน่ง
birthdateวันเกิด
hiredateวันจ้าง
addressที่อยู่
cityเมือง
regionภูมิภาค
postalcodeรหัสไปรษณีย์
countryประเทศ
homephoneโทรบ้าน
extensionเลอร์ต่อ
reportstoประวัติการทำงาน
4. Customers
customeridรหัสลูกค้า
companynameชื่อบริษัท
contactnameชื่อผู้ติดต่อ
contacttitleตำแหน่งผู้ติดต่อ
addressที่อยู่
cityเมือง
regionภูมิภาค
postalcodeรหัสไปรษณีย์
countryประเทศ
phoneโทรศัพท์
faxแฟกซ์
5. Suppliers
supplieridรหัสผู้จำหน่าย
companynameชื่อบริษัทผู้จำหน่าย
contactnameชื่อผู้ติดต่อ
contacttitleตำแหน่งผู้ติดต่อ
addressที่อยู่
cityเมือง
regionภูมิภาค
postalcodeรหัสไปรษณีย์
countryประเทศ
phoneโทรศัพท์
faxแฟกซ์
6. Shippers
shipperidรหัสผู้ขนส่ง
companynameชื่อบริษัทผู้ขนส่ง
phoneโทรศัพท์
7. Orders
orderidรหัสใบสั่งซื้อ
customeridรหัสลูกค้า
employeeidรหัสพนักงาน
orderdateวันที่สั่งซื้อ
requireddateวันที่ต้องการ
shippeddateวันที่ส่ง
shipviaทางที่ส่ง
freightค่าขนส่ง
shipnameชื่อผู้รับ
shipaddressที่อยู่ผู้รับ
shipcityเมื่อที่รับ
shipregionภูมิภาคที่รับ
shippostalcodeรหัสไปรษณีย์
shipcountryประเทศ
8. Orderdetails
orderidรหัสใบสั่งซื้อ
productidรหัสสินค้า
unitpriceราคาต่อหน่วย
quantityปริมาณ
discountส่วนลด
หมายเหตุ
เนื่องจากนักศึกษามากมาย ไม่ทราบว่าต้องออกแบบโครงสร้างแฟ้มอย่างไร แล้วจะได้อะไรจากแฟ้มเหล่านั้น จากการแนะนำโครงสร้างนี้ หวังจะให้เป็นก้าวแรกของนักศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการออกแบบมากขึ้น แต่ก็อยากเตือนว่าในโลกนี้ นักวิเคราะห์ ไม่สามารถออกแบบระบบให้ใครได้ มีเพียงผู้ใช้เท่านั้น ที่จะบอกได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223